Gratis livestream film Kristal Ceremonie met Little Grandmother 16 juni

Kiesha Crowther in Rotterdam

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:7908
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:heart4earth

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Nederland, Sjamanisme en natuurvolken

(Heart4Earth | English text below) Jolanda Vuyk heeft deze zomer een heel speciaal evenement georganiseerd. De kristalceremonie met Little Grandmother op 16 juni was een bijzondere en niet te vergeten avond. Bijzonder omdat alles in harmonie, schoonheid en liefde is verlopen. De kristal ceremonie was meer dan een healing voor De Aarde. Het was een open en universele bijeenkomst waar veel mensen hun liefde en zorg deelden voor de aarde. Er waren 1400 mensen in de kerk in Rotterdam aanwezig en meer dan 17.900 mensen uit meer dan 50 landen nemen deel aan de livestream!!! Deze healing gaat door en jij kan meedoen.

Het heeft mij persoonlijk veel hoop gegeven dat er dus veel mensen zijn die willen bijdragen aan een Nieuwe Aarde. De livestream is gratis aangeboden en op verzoek van veel mensen is de gehele film opnieuw beschikbaar, zonder reclame. Hij is hier gratis te bestellen.

Het zou heel mooi zijn als we de energie van 16 juni door kunnen geven aan vele medebewoners van deze planeet. Met als doel dat velen de prayers doen en het bewustzijn meenemen en weer doorgeven, zodat het veld van bewustzijn en healing zich nog verder verspreidt en vergroot. Daarmee wordt iedereen co-creator van de nieuwe tijd, een nieuwe aarde. Het is een uiting van zorgdragen voor de aarde, voor elkaar en de natuur.

Bestel de film en doe mee met de prayers samen met vrienden en familie.

Je kan helpen de boodschap te verspreiden in binnen en buitenland. Ook kan hij in andere nieuwsbrieven en op sites geplaatst worden. Plaats dit bericht op Facebook, Twitter en mail anderen! 12-12-12 eindigen we dit proces. We zullen hier een live bijeenkomst voor organiseren! Plaats jouw prayer voor de aarde op onze Facebook pagina

Als organisator en creator van deze bijeenkomst voel ik, Jolanda Vuyk, mij blij en tevreden dat Heart4Earth voor Kiesha dit manifest heeft kunnen maken.

Deze avond was een avond waar "De Aarde" een speciale plek kreeg. Zij die ons iedere dag alles geeft. Hoe bijzonder is dat? We staan hier zo zelden publiek bij stil. Wij kunnen niet zonder nederigheid op aarde leven. Zonder de aarde, zuurstof en water zijn wij als mens verloren.

Mijn dank gaat uit naar Kiesha en Joyce wiens levens in dienst staan van anderen. Mijn dank gaat ook uit naar de muzikanten, alle co-creators, sponsors en team Heart4Earth, die het event mede mogelijk gemaakt hebben.

Breng de boodschap verder, dan komt er weer een stukje van mijn Harte Wens uit,

Jolanda Vuyk

Heart4Earth


Livestream film for free Crystal Ceremony with Little Grandmother June 16th

Heart4Earth, Jolanda Vuyk, organised a very special event this summer. The crystal ceremony with Little Grandmother on June 16th was a special evening, one to remember. Special, because everything went harmoniously in beauty and love. The crystal ceremony was more than just a healing for The Earth. It was an open and universal meeting where many people shared their love and care for mother earth. There were 1400 people in the church in Rotterdam and over 17.900 people from over 50 countries participating through the livestream!!! This healing goes on and you can participate.

For me personally it gave a lot of hope that obviously there are so many people willing to make a contribution to a New Earth. The livestream was free of charge and at the request of many people we made the entire broadcast available again without any advertising. You can order it for free on: http://www.heart4earth.nl/event/47-live-stream-film-for-free-heart4earth-lecture-an.html).

It would be great if we could pass on the energy of June 16th to many inhabitants of this planet. So we can achieve our goal of many people participating in the prayers and consciousness, so the field of consciousness and healing can spread and expand even more. With that, everyone becomes a co-creator of the new age, a new earth. It is an expression of caring for the earth, for each other and nature.

Order the film and participate in the prayers together with friends, family and loved ones.

You can help spread the message in your own country and abroad. You can place it in your newsletter and on your websites. Post this massage on Facebook, Twitter and email others! 12.12.12 we end this process. We will organize a live event for this! Place your prayer for the earth on our Facebook page

As organiser and creator of this event I, Jolanda, feel happy and satisfied that Heart4Earth has been able to manifest this for Kiesha.

This was an evening in which "The Earth" had a special place. She who gives us everything every day. How special is that? We rarely dwell upon this in public. We can't live on earth without humility. Without the earth, oxygen and water we humans are lost.

My thanks go to Kiesha and Joyce, who's lives are in service of others. My thanks also goes to all the musicians, co-creators, sponsors and the Heart4Earth team, for making this event possible.

Please spread the message, then a part of my Hearts Desire will come true again,

Jolanda Vuyk,

Heart4Earth


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Mijn vader zegt altijd: "Wat je niet kunt veranderen, dat moet je accepteren". Terwijl ik vind: wat je niet kunt accepteren, dat moet je veranderen!

Theo Maassen, Nederlands cabaretierBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.