Ayahuasca | Moeder der Medicijnen ‘Pelgrimstocht naar de ziel’ | Deel 1

Ayahuasca Vine

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:20354
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Spiegelbeeld

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Hallucinogenen, Sjamanisme en natuurvolken, Therapieën

(Spiegelbeeld | Lars Faber) In de jungle van het Amazonegebied wordt de drank Ayahuasca door sjamanen beschouwd als de Moeder der Medicijnen. De drank maakt de sjamaan helderziend en deze kan communiceren met de spirit world. In die bewustzijnsstaat verkrijgen zij kennis over de ziekten waarmee hun cliënten komen én de geneeskrachtige werking van alle planten en kruiden. Die verkregen kennis wordt vervolgens weer van sjamaan tot sjamaan doorgegeven. In het Westen is Ayahuasca sterk in opmars; talloze mensen op internet en in de media getuigen van wonderbaarlijke genezingen en transformaties.

Zo was pas het verhaal van Hadjar Benmiloud in Metro te lezen, waarin ze vertelde te zijn genezen van haar heftige paniekaanvallen. Fleur de Weerd schreef voor de krant Trouw een artikel waarin ze haar vriendin Floor beschrijft, die graag ondernemer wilde worden maar dat nooit durfde. Fleur: 'Het klinkt als een heftige ervaring, zelfs een beetje beangstigend. Toch ben ik onder de indruk van de transformatie van mijn vriendin. De Floor die voor me zit, zit zichtbaar beter in haar vel dan eerst. Ze voelt zich nog steeds goed, startte een eigen bedrijf met een vriendin en deed zo een langgekoesterde droom uitkomen.' Ook beroemdheden als Sting en Lindsay Lohan roemen de werking van de thee. Maar wat heeft Ayahuasca de westerse mens nu werkelijk te bieden en hoe kunnen we optimaal van de geneeskracht van de plant gebruikmaken?

Shaman Wilson MontezWat is Ayahuasca?
Ayahuasca is een geestverruimende drank die bereid is uit minimaal twee verschillende ingrediënten. Iedere sjamaan brouwt zo zijn eigen specifieke brouwsel, maar zij (de meesten beschouwen de spirit van de drank als vrouwelijk) bestaat in elk geval uit twee actieve componenten. Het ene werkzame deel breekt tijdelijk het maagenzym MAO af, waarna de tweede actieve component DMT werkzaam kan worden. Dit is een eenvoudige technische verhandeling, uiteraard gebeurt er veel meer dan alleen een chemisch/biologische reactie. In metafysische zin zou je kunnen stellen dat hemel en aarde elkaar ontmoeten. De vrouwelijke component, de liaan Banisteriopsis Caapi kronkelt uit de aarde omhoog om de mannelijke component Psychotria Virides - die wordt gewonnen uit bladeren -, te ontmoeten in een dans tussen hemel en aarde, Yin en Yang, Shiva en Shakti. Als een Hieros Gamos: het Heilige Huwelijk, de kosmische dans van creatie.

Kosmische Alchemie
Dit is de innerlijke kosmische alchemie die wordt geactiveerd na het drinken van de magische thee Ayahuasca. Kosmos betekent ordening; het tegenovergestelde van chaos. Precies dát is wat Ayahuasca doet; het 'scant' je systeem, en helpt je orde maken in jezelf, door pijnlijke stukken van jezelf onder ogen te zien en te verwerken. Door gifstoffen uit je lijf te werken, door braken en soms diarree, door zweten, via de ademhaling, en door emoties naar buiten te brengen die lang vast zitten. Het is een kosmische schoonmaak; die ruimte maakt in het energetische wezen dat je bent.

Goede voorbereiding is essentieel
Ik raad iedereen die van plan is Ayahuasca te gaan drinken aan zich goed voor te bereiden - zoals ik in ‘De Gewijde Reis’ uitgebreid beschrijf - door te vasten, te mediteren en te contempleren. Ayahuasca brengt je lichaam en geest in een bepaald soort frequentie die we vaak niet gewend zijn. Door een aantal dagen te vasten wen je jezelf alvast aan die vibratie. Uit het onderzoek dat we in 2008 hielden onder 75 Ayahuascagebruikers bleek dat de mensen die niet zoveel meemaakten steevast de mensen waren die niet zo secuur gevast hadden.

Pelgrimstocht naar de ziel
Ayahuasca is geen genotsmiddel of drug. Het brengt je niet per sé in een prettige gemoedstoestand. Integendeel, het brengt je vaak in contact met pijnlijke stukken in jezelf. Daarom is je intentie om dit aan te gaan zo belangrijk. Als je die donkere pijnlijke stukken in jezelf wilt ontmoeten en verwerken, heb je een goede bondgenoot aan de Moeder der Medicijnen. Ik noem het niet voor niets een 'Pelgrimstocht naar de ziel'. Je hebt af te remmen uit de hectiek van het dagelijks leven, rustig te worden, jezelf emotioneel en fysiek te zuiveren. Je hebt in contact te treden met je diepste zelf. Hoe je dat doet? Dat zou zomaar eens de hamvraag kunnen zijn! Het lijkt er vaak op dat we collectief de verbinding met onszelf verloren zijn, ontzield in de ratrace van het leven en als een dolleman van hot naar her rennend. Op Social Media laten we zien hoe goed het met ons gaat, maar als de selfies hun diepste waarheid zouden kunnen spreken, zouden we vooral leegte kunnen ontdekken. Niet de betekenisvolle leegte die zenleraren roemen, maar de leegte van afgesloten zijn van onze gevoels- en belevingswereld. Opgejaagd door de eisen van de wereld van alledag. De hunkering naar bezieling, naar ons heel voelen, naar ons geliefd voelen, vervangen we vaak door haar te willen plempen met materie, met status, met macht of sleur, of erger nog, met overleven. Van kinds af aan wordt ons wijsgemaakt dat we onze stinkende best moeten doen om te kunnen overleven en een hoge positie of sociale status te verwerven.

Als noodlot zich aandient
Als we jaar in jaar uit gebrainwasht worden en de weg naar onze ziel kwijtraken, komen we gaandeweg ons leven steeds meer ongeluk tegen in de vorm van geestelijke kwellingen, angsten en ziekte. Relaties die op de klippen lopen, loopbanen die stranden, ongelukken die ons overkomen. Wake up calls. Maar wat doen we met die oproep? Negeren we haar? Carl Jung leerde ons niet voor niets dat onderdrukte schaduwkanten in ons leven zullen opdoemen als noodlot, als we ze niet onder ogen zien en negeren. Onderdrukte schaduwkanten in ons leven zullen opdoemen als noodlot, als we ze niet onder ogen zien en negeren.

Hoe kunnen we Ayahuasca's heilzame kracht benutten? Drumming in the forest
Laten we terugkeren naar de vraag van het begin, hoe we de geneeskracht van Ayahuasca als westerse mens het beste kunnen benutten. Dat is de vraag waar ik mij de afgelopen 12 jaar onafgebroken mee bezig heb gehouden. Wat is de meest vruchtbare setting voor de westerse mens om Ayahuasca te gebruiken voor healing? Is het de traditionele sjamanistische setting, de kerkelijke setting of de meer therapeutische setting? Ik kwam erachter dat er geen eenduidig antwoord op deze vraag mogelijk is, dat het per mens en zijn achtergrond verschillend is van welke setting hij het meest zal profiteren. De mensen die het best gedijen bij de traditionele of kerkelijke benadering zijn over het algemeen mensen die stevig in hun schoenen staan, het proces van Ayahuasca kunnen dragen en zich verwant voelen met sjamanisme of religie. Met sjamanisme heb ik mij zelf ook heel lang heel erg verwant mee gevoeld en voel nog altijd veel sympathie voor deze oerwijsheid.

Overgave als sleutel uit de gevangenis
Om Ayahuasca in therapeutische setting optimaal te benutten, is er veiligheid nodig. De diepste lagen van pijnlijk weggestopt trauma zijn fysiek gepantserd en voorzien van de nodige psychische en emotionele verdedigingsmechanismen. Op fysiek niveau kun je daarbij denken aan contracties in het lichaam, aan blokkaden en verhardingen. Celbioloog Bruce Lipton ontdekte dat cellen openen als zij veilig zijn, energie vernieuwen en groeien en zich sluiten om te overleven als zij gevaar detecteren. Vroeg herhaaldelijk trauma in ons leven maakt dat we stukken in ons lijf af zijn gaan sluiten. Die gebieden functioneren op de langere duur niet goed, omdat er onvoldoende energie doorheenstroomt; in die gebieden worden we ziek. We kunnen die gebieden ook niet zomaar betreden. Vaak worden ze hermetisch afgesloten en bewaakt door wat ik Poortwachters ben gaan noemen. Onze beschermers, die zorgen dat we niet nóg verder beschadigd raken. Vaak zijn het krachten die in de psychologie verdegingsmechanismen worden genoemd. Ik maak ze zelf liever persoonlijk, als bewuste instinctieve krachten. Zoals de Daemon die Plato beschreef, een beschermengel die over ons waakt. Die krachten openen zich alleen voor healing als de setting waarin ze tegemoet getreden worden, volkomen veilig is. Pas als de innerlijke beschermers gezien en doorvoeld zijn, kun je bij de diepere lagen komen. Dan kun je de medicijnplant Ayahuasca als het ware uitnodigen om je op die diepe lagen te helen, omdat je jezelf geopend hebt. Dát is waar begeleiders in de therapeutische setting bewustwording tekst: Lars Faber / degeweidereis.nl in te ondersteunen hebben; om de hermetisch gesloten innerlijke gevangenis heel voorzichtig een beetje te openen, zodat er heilzame nieuwe energie naarbinnen mag komen.

Waar is mijn bril? Hoe ziet die er eigenlijk uit...
Om in de diepere lagen van bewustzijn te komen heb je werk te verrichten. Innerlijk werk. Je hebt je eigen ge/verkleurde bril op te sporen waardoor je naar jezelf en de wereld kijkt. Hoe wordt je waarneming vervormd? Waar heb je je aan gehecht? Wat verwerp je? Die bril is vaak lastig te vinden, omdat hij zó eigen is. The fish will be the last to discover the water… Ayahuasca daagt je uit om die bril te zien, maar zal hem niet van je hoofd zetten. Dat heb je zelf te doen. Die bril, onze manier van kijken naar de wereld, vormt zich door de vroege trauma’s die we oplopen in onze jeugd. De angsten die we opdoen in het hechtingsproces met onze ouders/opvoeders, maken dat we om ons veilig te voelen bepaald gedrag gaan vertonen. Er zijn grofweg drie stijlen in het hechtingsproces: veilige hechting, angstig of vermijdend. Door dat waar je tegenaan loopt in je leven te onderzoeken kun je gaan ontdekken wat voor hechtingsstijl je ontwikkeld hebt. De belangrijkste aanwijzingen daarin zijn hoe je relaties en vriendschappen zich ontwikkelen en waar je tegenaan loopt in je leven. Patronen die zich alsmaar herhalen vormen een belangijke aanwijzing, als je ze wilt zien! Mensen met hechtingsproblematiek bijvoorbeeld lopen onvermijdelijk vroeger of later in een relatie tegen hun eigen diepste pijnen aan, die zich in de relatie aftekent als een enorme angst om verlaten te worden, of juist als angst om emotionele verbinding aan te gaan. Als je die patronen in je leven leert herkennen, kun je gaan ontdekken waar in je lichaam deze traumatische energie is opgeslagen en kan ze bevrijd worden. Ayahuasca kan daarbij een voortreffelijke bondgenoot zijn, die warme liefdevolle energie toe kan dienen op die gebieden die zó lang van liefde afgesloten zijn geweest. Maar zoals eerder gesteld: je hebt zelf de weg vrij te maken. Door mindful te zijn, door de rode draad in je leven te ontdekken, door de patronen te ontmantelen en met je liefdevolle aandacht naar binnen te gaan.

Hoe ga je om met demonische krachten?
Wat Ayahuasca onder andere doet is je energiesysteem tot leven wekken. Vanuit de verbinding van het mannelijke- en vrouwelijke principe, stroomt er een enorme lading energie door je systeem, waardoor ook pijnlijke en verstoten delen van jezelf tot leven kunnen komen. Die diep verborgen stukken in je kunnen in eerste instantie demonische vormen aannemen! Dat is ook logisch als je er helder over nadenkt en niet gelijk in oerangsten schiet. Vaak zijn het getraumatiseerde kindstukken die langdurig in de steek zijn gelaten, verwaarloosd, soms misbruikt en geslagen. Het vraagt een enorme dosis liefde en toewijding van zowel Reiziger als begeleiders om met zulke 'vals' geworden stukken te werken. Priesters en sommige sjamanen kiezen eerder de weg van het vechten met en uitdrijven van dit soort verwilderde krachten. Dat is hoe  we in de middeleeuwen met deze krachten omgingen, op basis van het oude bijgeloof van de mens en het dogma van goed en kwaad, met de inquisitie als kwalijkste uitwas.

Streven naar heel-wording
Hier is dan ook een wezenlijk verschil in de therapeutische setting en de meer traditionele of kerkelijke setting: in de therapeutische setting beschouwen wij de donkere stukken die tot leven komen, als kanten of aspecten van onszelf. Er is niets dat buiten je is, er is niets dat uit je gedreven hoeft te worden, vanuit de strijd met donkere kanten. Sterker nog, we gaan ervan uit dat je jezelf beschadigd door donkere stukken opnieuw af te wijzen. Juist de gedachte dat iets niet van jou is, maakt dat er vijandigheid en strijdt is, waardoor werkelijke heling vaak uitblijft. Een van de twee kanten kan tijdelijk misschien even krachtiger voelen, maar niet als heel. Dat is waar we naar streven in het werken met Ayahuasca, naar healing, naar heel-wording. Dat betekent het je toeeigenen van je donkere stukken, samen met je lichte kanten. Ayahuasca raakt je gekwetste, verstoten en kwetsbare delen aan; aan jou de kans om ze welkom te heten en juist niet meer te verbannen. Het biedt je een enorme kans om contact aan te gaan met kwetsbare - en vaak gekwetste - kanten in jezelf. Dat gaat gepaard met emotie. Ik noem dat altijd smeltwater. De emotionele blokkaden en verhardingen van je cellen worden verwarmd door de kosmische energie die in je systeem werkzaam is. Er komt liefde bij, warmte, acceptatie. Als je geest open is, en niet in de valkuil van onderbewust cultureel bepaalde angsten trapt, kan hij deze liefde en acceptatie overnemen. Open mind, open heart, zoals Byron Katie zo treffend stelt.

Liefdevolle begeleiding is essentieel
Dat is waar goede begeleiders van deze processen je dan ook in supporten, in het bieden van een uiterst veilige, liefdevolle setting om jezelf helemaal in te kunnen ontspannen en te laten gaan. Dat is de essentie van zó diep in proces durven gaan: overgave aan dat wat zich voordoet, aan dat wat is, zonder in de voorgeprogrammeerde middeleeuwse angsten van hel- en verdoemenis te schieten. Onderschat niet hoeveel eeuwen we hier door priesters en pastoren in geïndoctrineerd zijn! Het is ons van generatie tot generatie met de paplepel ingegoten. Als je die indoctrinatie durft te verwerpen, kun je de pijn onder ogen zien die diep in je onbewuste verborgen ligt, en erop wacht om bevrijd en toegeëigend te worden. Op die manier werkend kun je de schaduw tot bondgenoot maken. Dat is de ware transformatie. Als de schaduw niet langer beangstigend en bedreigend is, verdwijnen de angsten om te leven. Dan gaan we ontdekken dat álles uit dezelfde Bron afkomstig is. De setting - zo hebben we geleerd - is daarin alles bepalend. Als die niet veilig genoeg is, blijft het (oude) systeem hermetisch gesloten en kan ook een zo potent middel als Ayahuasca haar werk niet doen. Ik heb het wel eens beschreven als een gevangenis die van binnenuit opengaat. Als je dit soort diepe traumatische stukken wilt helen, heb je begeleiders nodig die je zien en steunen, en steeds weer uitnodigen om je over te geven, om diep te ademen, om je lijf te voelen, om te erkennen welke gevoelens zich aandienen, om je emoties te uiten. Eigenlijk heeft de begeleider de rol van de vriend, vader of moeder die je vroeger bij belangrijke traumatische gebeurtenissen misschien gemist hebt. Als je écht gezien wordt in wie je bent en wat je ervaart, heb je een grote kans dat de Poortwachters wijken. Dan kan de heling op de diepste lagen plaatsvinden.

Bron: Spiegelbeeld, januari 2016

Lees meer in deel twee dat volgende week op de site verschijnt. Like ons op Facebook om niks te missen.


Geplaatst door Spiegelbeeld

Spiegelbeeld

Klik hier voor een proefabonnement op Spiegelbeeld - 3 nummers voor maar € 15,-!

Spiegelbeeld is een onafhankelijk en objectief tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over onderwerpen zoals mens & maatschappij, gezondheid, spiritualiteit, religie, natuur en milieu...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van SpiegelbeeldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik geloof in het onmogelijke omdat niemand anders erin gelooft.

Florence Griffith Joyner, Amerikaans atleteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.