Actiegroep voorkomt – GIRFEC – de staat als enige veilige ouder

Overheid als ouder

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:2268
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De lange mars

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Opvoeden

(De lange mars - door Rob Vellekoop) Dankzij een succesvolle protestcampagne van verontruste ouders (NO2NP) in Schotland gaat het staatsouderschap onderuit. Terwijl in Nederland hard gewerkt wordt aan de voorbereiding van een mogelijke invoering gooit een commissie van wijze Schotse mannen de handdoek in de ring en adviseert om de wet in te trekken.

GIRFEC

Het Schotse Parlement heeft via de Kinder en Jonge Mensen wet het zogenaamde Girfec systeem een aantal jaren geleden ingevoerd. GIRFEC is de afkorting voor “Getting it right for every child”. Ieder kind krijgt een voogd of staatsouder met of zonder instemming van de ouders. Deze staatsouder heeft het recht te praten met het kind ook over persoonlijke zaken. Hij of zij staat het kind met advies of informatie bij onafhankelijk van de ouders.

De actiegroep komt met een aantal bezwaren. Zij zien het verplichte optreden van de staatsvoogd als een ondermijning van de ouderlijke macht en het geeft de overheid de mogelijkheid de privacy van de ouders en hun thuis te bespioneren. Zijn bevoegdheden reiken ver omdat hij kan ingrijpen als hij vindt dat het geluk of het welzijn van het kind naar zijn beleving in het gedrang is.

Ondanks dat het Hooggerechtshof (zie verder) het delen van data over het kind met verschillende instanties illegaal heeft verklaard met ingang van 31 augustus 2016, wordt er al wel gewerkt met de staatsvoogden.

In een toelichting op een petitie tegen het instellen van de staatsvoogden schrijft de actiegroep No2NP dat zij een verschuiving in bemoeienis hebben gezien. Zo grijpen de voogden al in wanneer er een risico is dat het kind niet de toestand haalt van welzijn zoals de staat deze omschreven heeft.

Uitspraak Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof besliste dat deze wet uit 2014 een inbreuk pleegt op mensenrechten van gezinnen. Zij noemen het in strijd met artikel 8 van de Europese Conventie van de Mensen Rechten. Dit artikel garandeert de rechten van ieder op een privé- en gezinsleven. Het is in de ogen van de rechters nu juist het delen van data met overheidsinstanties, de centrale rol van de staatsouder, die strijdt met artikel 8.

“Het Big Brother plan is geschiedenis.”, juicht NO2NP. “Moeders, vaders en kinderen over heel Schotland hoeven zich geen zorgen meer te maken over een ongerechtvaardigde inbreuk in hun privélevens.”

Lees het na op UK Supreme Court website.

Commissie van wijze mannen

De Schotse regering installeert daarop een onafhankelijke Commissie die met een aanpassing van de wet moet komen waardoor deze wel kan voldoen aan de eisen van het Hooggerechtshof. Deze slaagt hier na twee jaar niet in en geeft toe er niet uit te komen.

Van allerlei kanten wordt er bij de Schotse regering op aangedrongen om de Staatsouderwet in te trekken.

Nederland

Het is de bedoeling dat dit systeem met enkele kleine aanpassingen ook in Nederland ingevoerd wordt. Ondanks de ontwikkelingen in Schotland en de strijdigheid met de fundamentele rechten van de mens.

Ministeries, gemeenten, jeugdzorg, instanties en andere organisaties zijn daar nu druk mee bezig.

Het Girfec systeem bepaalt in vijf stappen wat goed voor het kind is:

1. Staatsvoogd voor het kind
Over de exacte benaming is nog war onenigheid. De ouders hebben nog een adviserende rol, maar de staatsvoogd neemt de eindbeslissing.

2. Kansencirkel om te meten hoe het gaat met het kind
Het Girfec systeem is opgebouwd uit allerlei meetmomenten. De belangrijkste is de Kansencirkel. Deze wordt nu al toegepast op verschillende locaties in het land.

3. Heel veel data over het kind
Alle kindgegevens die uit de Kansencirkel rollen worden in bestanden gezet, en deze worden gelinkt en gedeeld met wie ook maar zijdelings met het kind te maken heeft. (Hierover is de invoering gestruikeld in Schotland)

4. Profiel van het kind
Met al deze data over het kind en al zijn vriendjes, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, voetbalmaatjes, enzovoort gaat Artificial Intelligence aan de slag om een profiel aan te maken van het kind.
En dit profiel wordt dan opnieuw weer gelinkt.

De bedoeling is om erachter te komen hoe het kind zich in de toekomst gaat gedragen. Welke relaties het aangaat, consumptiepatroon, volgzaamheid, en dergelijke.

5. Gedragsverandering van het kind
Het kan natuurlijk volgens het systeem nodig zijn dat het kind wordt bijgestuurd.

Meer over Girfec in Nederland kun je hier lezen.

Het is een vreemde ontwikkeling. De Schotten zullen naar verwachting het systeem loslaten en Nederland zal het juist omarmen. Het is spannend om te kijken op welke manier Nederlandse ouders zich al dan niet gaan verzetten tegen dit systeem en of zij erin zullen slagen ook hier dit onmogelijk te maken.

Rob Vellekoop, 15 september 2019

Bron: dlmplus.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

My best friend, you made my day. We danced and sang all the way.

Loïs Lane, Nederlandse popgroepBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.