Voordracht Dr. Rath: Kanker - het einde van een volksziekte wordt realiteit

dr. Rath

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:20234
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:RathFoundation

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Politiek, Economie, Europa, Nederland, Gezondheid, Farma, Genezing, Voeding, Voeding als medicijn, Wetgeving, Ziekte, Kanker

(RathFoundation | Sjaak Jansen) In deze voordracht geeft Dr. Rath aan dat de volksziekte kanker zeker overwonnen kan worden maar dat de pharmaceutische industrie, die zegt de ziekte te bestrijden, deze juist in stand houdt en zelfs uitbreidt. Er is een uitweg en Dr. Rath geeft aan welke dat is en wat we daarvoor moeten doen. 

Inleiding

Dr. Matthias Rath gaf deze voordracht op 13 maart 2012 in Berlijn, een voordracht van ongeveer een uur en deze is een weerspiegeling van zijn gelijknamige boek: „Krebs – das ende einer Volkskrankheit”. Het boek is in het Nederlands vertaald en heeft de titel „De overwinning op kanker”. Het kan kostenloos online gelezen worden: klik hier. Dit artikel is een samenvatting van de voordracht, zodat je in vijf à tien minuten lezen een indruk krijgt van de pakkende en heldere boodschap van Dr. Rath. 

Wie is Dr. Rath? 

Dr. Rath is geboren in 1955 in Stuttgart en na voltooiing van zijn medische opleiding werd hij arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek in Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Hij heeft samengewerkt met tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling, wiens opvattingen hij deelde en hij werd door Pauling beschouwd als zijn opvolger. Dr. Rath is de stichter van het wetenschappelijke concept van cellulaire geneeskunde. Hij en zijn onderzoekersteam hebben vastgesteld dat veel voorkomende gezondheidsproblemen, waaronder kanker, in eerste instantie worden veroorzaakt door een chronisch gebrek aan microvoedingsstoffen. In 2002 heeft hij de Dr. Rath Health Foundation opgericht, een stichting die zonder winstbejag een groot aantal activiteiten op het gebied van gezondheid, sociale rechtvaardigheid en vrede ondersteunt. Meer kun je hier lezen: klik hier

De voordracht
 

(voordracht in het duits met Nederlandse ondertiteling)

Dr. Rath begint zijn voordracht met te stellen dat ons voedsel voornamelijk gebaseerd is op planten. De belangrijkste ingrediënten daarvan zijn vitaminen, mineralen en structuurelementen.

Nu was er in Duitsland een groep mensen die ertoe besloot om de natuur te bestuderen: moleculen werden ontdekt, geanalyseerd en beschreven. Maar dat was niet genoeg voor deze mensen en zij gingen moleculen namaken. Vervolgens wilden ze in een wetgeving vastgelegd hebben dat die kunstmatige moleculen en daarmee ook de kunstmatige stoffen die uit die moleculen bestaan, van hen zijn en door niemand anders geproduceerd mogen worden. En zo kwam in 1877 de Duitse octrooiwetgeving tot stand.

Deze groep van mensen vormde zich uit enkele Duitse chemische en pharmaceutische bedrijven waarvan de bedrijven Bayer, Basf en Hoechst de belangrijkste waren. Om meer macht te hebben vormden deze bedrijven een chemisch-pharmaceutisch kartel en de man onder wiens leiding dit gebeurde, heette Carl Duisberg. Het kartel werd beschermd door de octrooiwetgeving, die hen tot enigste rechtmatige producent van hun eigen chemische en pharmaceutische producten maakte.

Hiermee geeft Dr. Rath duidelijk aan dat het niet de politiek is die regeert maar dat de politieke kopstukken marionetten zijn van kapitaalkrachtige bedrijven, met het chemisch-pharmaceutische kartel als het grootste kopstuk. Het kartel manoevreert mensen uit haar eigen gelederen naar hoge posities in de regering. Deze mensen zorgen ervoor dat de politieke beslissingen en de wetgeving zodanig zijn dat die alleen de belangen van het kartel dienen.

Wat het chemisch-pharmaceutische kartel wilde bereiken was wereldoverheersing, desnoods met gebruik van militair geweld. En dat laatste gebeurde ook. Dr. Rath vertelt dat er drie pogingen tot wereldoverheersing te onderscheiden zijn. De eerste hangt samen met de Eerste Wereldoorlog, de tweede met de Tweede Wereldoorlog en de derde poging is momenteel gaande en hangt samen met de EU in Brussel.

Poging 1 

De eerste poging vond plaats tussen 1888 tot 1918, de tijd dat keizer Wilhelm II als laatste Duitse keizer over het toenmalige Duitse keizerrijk regeerde. Het chemisch-pharmaceutische kartel overtuigde hem van het succes van haar plannen om de Duitse chemische en pharmaceutische industrietak over de hele wereld te verspreiden en die te bezitten en dat oorlog het middel was om die plannen te verwezenlijken. Met als gevolg dat keizer Wilhelm II de oorlog verklaarde, de 1e wereldoorlog. Enkele maanden later gaf de toenmaligekanselier Bethmann-Hollweg aan wat het werkelijke doel van de oorlog was: oprichting van een Midden-Europese handelsorganisatie, douaneafspraken en economische overheersing van Duitsland in Europa (bij 09.00 in de voordracht). De bedrijven van het kartel leverden (uiteraard met flinke winst) de middelen om de oorlog te winnen: Basf leverde munitie en Bayer leverde gifgas. Daarentegen mislukte de poging en de oorlog werd verloren. De politieke en militaire kopstukken (d.w.z. de marionetten) moesten aftreden of werden veroordeeld. Het chemisch-pharmaceutische kartel, de leiding en de plannen bleven echter bestaan. De bedrijven Bayer, Basf en Hoechst doken later onder een dekmantel en fuseerden in 1926 en het kartel zou voortaan IG Farben heten.

Poging 2 

De tweede poging vond plaats in de tijd voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog. IG Farben werd de belangrijkste financier van de Nazi verkiezingscampagne. De juridische chefstrateeg was Walter Hallstein. Hij sprak over een nieuwe rechtsorde in de door Duitsland te annexeren landen. Deze rechtsorde betrof onder andere burgelijke rechten en strafrecht, handelsrecht en het belangrijkste: het octrooirecht.

„Dat onder Duitse leiding een Europese ruimte ontstaat die naast Groot-Duitsland een reeks overige soevereine staten beslaat, een handelseenheid vormt en indien mogelijk later een douane- en muntunie zal vormen. Als meest verregaande en ideale oplossing wordt uitgegaan van een eenheidsoctrooi voor de hele Europese Unie onder Duitse leiding waarbij het formele en materiële octrooirecht door één enkele wet zal worden geregeld.”(bij 21.00 in de voordracht)

Om haar doelen te bereiken besloot de door IG Farben aangestuurde politieke top vanuit een coördinatiecentrum te gaan functioneren, dat werd Berlijn. In maart 1933 wierp ze de democratie in Duitsland omver en spoedig zou de oorlog worden verklaard. IG Farben produceerde vrijwel alle springstoffen en materialen die voor het voeren van de oorlog nodig waren. IG Auschwitz, met 24 km² het grootste industriecomplex in die tijd, was voor 100% in het bezit van IG Farben (bij 22.10 in de voordracht) en er werden geoctrooieerde preparaten van substantiën voor chemotherapie op kampslachtoffers uitgetest. Het bewijs hiervan kwam naar voren tijdens het Neurenberg tribunaal (bij 23.00 in de voordracht en zie ook de website waar de officiële rapportages van dit tribunaal door Dr. Rath en anderen verzameld zijn: klik hier)
Zoals we weten mislukte de tweede poging, de Tweede Wereldoorlog werd verloren en de wereldoverheersing werd opnieuw niet bereikt. Alweer werden de politieke en militaire kopstukken/marionetten verwijderd en veroordeeld. De leiding binnen de industrietak en ook binnen de politiek werd daarentegen na de oorlog alweer snel als leiding aangesteld. Walter Hallstein zou later zelfs de eerste president van de EEG worden en nog 10 jaar in Brussel actief blijven. De aandelen van IG Farben - de belangrijkste oorlogsbuit - kwamen weer onder een dekmantel terecht en wel onder controle van de investeringsfondsen van Rockefeller (USA) en Rothschild (UK/F).

Poging 3 

Dr. Rath legt uit hoe in de periode na de Tweede Wereldoorlog de bondsrepubliek Duitsland alweer snel door politieke kopstukken werd uitgebouwd tot pharma- en chemie-bolwerk onder leiding van Hans Maria Globke. De toekomstige afzetmarkt van dat bolwerk werd ditmaal opgebouwd door de EEG onder leiding van Walter Hallstein en later door de EU in Brussel. Brussel werd dus het nieuwe coördinatiecentrum en dat is het nog steeds.

In Brussel worden alle politieke beslissingen binnen Europa louter en alleen bepaald door het chemisch-pharmaceutische kartel (bij 34.30 in de voordracht).

Dr. Rath legt uit hoe de Brusselse EU functioneert (van 34.30 tot 38.00 in de voordracht):
De EU-commissie die uit 27 door het chemisch-pharmaceutische kartel benoemde commissarissen bestaat, heeft de leiding. Deze commissie maakt de wetsontwerpen, die worden verder uitgewerkt door een leger van meer dan 54.000 door hen benoemde en zeer competente beroepsbureaucraten. Hiernaast bestaat een Europarlement van 736 door het Europese volk gekozen leden maar deze kunnen geen enkel initiatief tot wetsvoorstellen nemen. Ze kunnen daar met elkaar debatteren, ze kunnen daar hun ongenoegen uiten maar dat heeft verder geen enkele invloed op de wetsvoorstellen die door de commissarissen doorgevoerd gaanworden. Dit wil zeggen dat het Europarlement een schijnregering is, of een vijgeblad-regering zoals Dr. Rath die noemt, dus is binnen Europa niet de uitvoerende politieke macht. En dit houdt ook in dat het Europese volk weliswaar het Europarlement kan kiezen maar daarmee niet de uitvoerende politieke macht kiest. En wat erger is: er is nu geen enkele manier waarop de beslissingen van de uitvoerende macht weggestemd kunnen worden. Ook de uitvoerende macht zelf kan niet worden weggestemd. Kortom: de Brusselse EU is een dictatuur.

De derde poging tot wereldheerschappij wordt vooralsnog niet met oorlogvoering gedaan maar wel met een ’wapen’ en dat wapen heet: ziekte. Het product van de pharmaceutische industrie wordt aangeboden en aangepraat onder de naam gezondheid maar wat werkelijk geleverd wordt is ziekte. En hiermee komt Dr. Rath op het onderwerp kanker uit. 

Eerst legt hij de regels van de pharma industrie uit:

 • De pharma industrie is een investeringsmaatschappij die alleen uit is op winst voor de aandeelhouders. 
 • De afzetmarkt is ons lichaam maar alleen als dat ziek is.
 • Het voortbestaan van de industrie wordt verzekerd door ziektes in stand te houden en te verbreiden en door nieuwe ziektes te ontwikkelen.
 • Het uitroeien van ziektes moet voorkomen worden.
 • Octrooien vormen de juridische basis en het economische besturingselement.
 • Met willekeurige vastlegging van licentiekosten bepalen de pharmaconcerns hun winst zelf.

Kanker

Dr. Rath legt uit hoe kanker ontstaat:
Als men natuurlijke moleculen gaat namaken, ontstaan er synthetische ofwel kunstmatige moleculen. Het probleem is dat ons lichaam die kunstmatige moleculen niet herkent. Het gevolg daarvan is, dat het lichaam ze behandelt als gifstoffen en het gaat over tot ontgifting. Als het ontgiften niet volledig wordt uitgevoerd raken de cellen beschadigd en bij celbeschadiging ontstaat kanker (bij 46.00 in de voordracht).

Hierna zegt Dr. Rath (bij 47.00 in de voordracht) wat hij het allerbelangrijkste van zijn voordracht vindt en dat is de fundamentele rol die octrooien spelen. Behalve dat het enorm sterke en oneerlijke machtswapens zijn, die de bezitters ervan een wereldmonopolie in handen spelen en daarmee nationale economieën de vernieling indraaien, leiden deze octrooien ertoe dat ziekten als kanker zich verder uitbreiden. 

In aansluiting hierop noemt hij drie kankerspiralen:

 1. Preparaten van chemotherapie leiden tot celbeschadiging en dus tot meer kanker. 
 2. De chemopreparaten hebben tal van bijwerkingen, waardoor ernaast nog meerdere preparaten nodig zijn om de chemopreparaten te kunnen verdragen en ook die leiden elk op hun beurt tot meer kanker.
 3. Omdat octrooien alleen aangevraagd kunnen worden voor nieuw ontwikkelde preparaten, is de industrie gedwongen om steeds nieuwe preparaten uit te vinden, die elk weer leiden tot meer kanker. 

De National Institute of Health van de Amerikaanse regering stelt dat meer dan 40% van de pharmaceutische preparaten die in Duitsland geproduceerd worden, potentieel kankerverwekkend is. Het moge duidelijk zijn dat de pharma industrie de volksziekte kanker in stand houdt.

Elk preparaat is voor de pharmabranche een miljardenwinst maar voor de economie zijn de kosten desastreus. De kosten voor een nationale schatkist zijn zowel die direct veroorzaakt worden door de behandeling met medicamenten, als ook die kosten die indirect veroorzaakt worden door bijvoorbeeld arbeidsuitval en verkorte levensduur.

De sociale kosten worden zover opgedreven dat die leiden tot het bankroet van nationale economieën. Als meerdere nationale economieën bankroet raken, dan leidt dat uiteindelijk tot een internationale crisis. En bij een internationale crisis moet er een dictatoriaal centraal bestuur komen, waarbij alle landen hun autonomie kwijtraken en in economisch en politiek opzicht afhankelijk worden van dat ene bestuur. En dat is precies waarvoor de EU in Brussel opgezet is. Daarna is het nog slechts een korte weg naar wereldoverheersing, zo zegt Dr. Rath (van 39.30 tot 41.30 in de voordracht): 

Kijkt men in de wereld naar het aantal octrooi aanvragen per land dan is dat aantal van Duitsland verreweg het hoogste (bij 53.30 in de voordracht). Dat betekent dat Duitsland verreweg de grootste bezitter van de wereld is. Voegt men het aantal octrooien van de chemische en de pharmaceutische industrie samen, dan kan men stellen dat ongeveer 50% van alle artikelen die wij gebruiken - vanaf de grondstoffen - het chemisch-pharmaceutische kartel toebehoren. 

De stand van zaken is momenteel dat land na land aan de rand van de economische afgrond staat. En met het Verdrag van Lissabon in 2009 is door het chemisch-pharmaceutische kartel een beslissende stap gezet om tot Europese machtsovername te komen. De ’volmachtsregeling’ die in het Verdrag van Lissabon beschreven wordt, schept het politieke kader voor een economische dictatuur van Brussel.

Kortom, zo geeft dr. Rath aan, met haar derde poging is het chemisch-pharmaceutische kartel hard op weg om haar wereldoverheersing te bereiken en dat met een - momenteel in Brussel -gecentraliseerde dictatorische organisatie, met octrooien als machtswapen en met ons zieke lichaam als afzetmarkt.

En wat nu? Wat kunnen we doen? 

Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen zouden er vier dingen moeten gebeuren en daarvoor moeten we ons gaan inzetten: 

 • Een verbod op investeren in ziekte door de pharmaceutische branche.
 • Een verbod op octrooiering van producten.
 • De gezondheidszorg onder openbare controle stellen.
 • Een nieuwe gezondheidszorg opbouwen die gericht is op het voorkomen en uitroeien van ziektes.

We zien ondertussen ook veel aanzetten tot alternatieve en natuurlijke oplossingen en die worden uiteraard door ’academische media’ als bijvoorbeeld Der Spiegel meestal belachelijk gemaakt – en daarmee veroorzaken ze bij de mensen veel verwarring. Maar de reden dat zij dergelijke artikelen plaatsen is dat ze voor bepaalde doelgroepen (beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld artsen) schrijven, om die aan het lijntje te houden. 

Is het nu ondanks de schijnbare overmacht mogelijk om wereldoverheersing te voorkomen?

Duidelijk is dat onze dictatoriale machtshebbers in Brussel bang zijn, daarom worden we allemaal zo bespied en afgeluisterd. Ze weten goed waar ze mee bezig zijn en beseffen net zo goed dat als de mensen massaal op gaan staan dat ze dan geen schijn van kans meer maken. Zelfs met oorlogvoering niet.

Dr. Rath schetst een parallel met de 16ᵉ eeuw toen de mens zich bevrijdde van analfabetisme. Met de uitvinding van de boekdrukkunst gingen de mensen massaal lezen en schrijven. Voor de feodale heren was kennis macht en zij waren niet gediend met een zich ontwikkelende mensenmassa. Ze saboteerden de eerste drukpersen en uiteindelijk vernielden ze met de 30-jarige oorlog zo ongeveer half Europa. Toch konden ze de ontwikkeling niet tegenhouden. De mensen hadden nu eenmaal massaal besloten om zich verder te willen ontwikkelen.

Nu, in de 21ᵉ eeuw, staat de mensheid opnieuw voor een bevrijding van onwetendheid en wel die van onwetendheid over het eigen lichaam en de cellulaire oorzaken van gezondheid en ziekte. En op dezelfde manier zoals de mensheid zich in de 16ᵉ eeuw van onwetendheid wist te bevrijden, zo heeft de huidige generatie een zeer reële mogelijkheid om dat opnieuw te doen. En daarmee zal dan het einde van de volksziekten - en daarmee ook van kanker - realiteit worden.


Slotopmerkingen 

Op dezelfde avond van zijn voordracht heeft Dr. Rath de mensen van Duitsland, Europa en de gehele wereld opgeroepen zich te verenigen en tevens haalde hij fel uit naar de politieke macht in Duitsland en in Brussel. Deze bijna twintig minuten durende en bijzonder pakkende rede kun je hier vinden (in het Duits): 

Een belangrijk element van de voordracht van Dr. Rath is de politieke macht in Brussel en haar nazi-verleden. Hierover heeft Dr. Rath een apart boek gepubliceerd: Die Nazi Wurzeln der Brüsseler EU. De Nederlandse vertaling draagt de titel: De nazi achtergronden van de ’EU te Brussel en is hier te vinden: klik hier. 

Bron: RathFoundation | Sjaak Jansen 


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Maak je los uit geestelijke slavernij. Niemand anders dan jijzelf kan je gedachten bevrijden.

Bob Marley, Jamaicaans zangerBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.