Slachtoffer of schepper? Inspirerende ideeën voor een vreugdevoller en meer betekenisvol leven

The joy of it

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:15291
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Momentoflove.org

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mannen, Vrouwen, Inspiratie

(Momentoflove.org | Vertaald voor Earth Matters door Joke Lochmans) Hoeveel vreugde we in ons leven ervaren, wordt niet bepaald door wat ons overkomt, maar door onze reactie op deze gebeurtenissen. We mogen dan geen invloed hebben op onverwachte dingen die ons overkomen, we hebben daarentegen zeker wel invloed op hoe we deze gebeurtenissen interpreteren en wat we er mee doen.

We hebben altijd de keus of we ons opstellen als slachtoffer of dat we op een creatieve manier met de gebeurtenissen omgaan. Deze cruciale keuze heeft een grote invloed op hoeveel vreugde we in ons leven ervaren.

Hoeveel materiele bezittingen we hebben speelt ook maar een beperkte rol in hoeveel vreugde we ervaren. Iemand met een enorme bankrekening en alle bezittingen die hij zich maar kan wensen, kan diep ongelukkig zijn, terwijl iemand in de laagste inkomensgroep intens gelukkig kan zijn. Hoeveel vreugde en bevrediging we in ons leven ervaren wordt bepaald door wat we met onze bezittingen doen. Het gaat niet om je bezittingen of om de dingen die je tijdens je leven overkomen, maar wat je ermee doet.

Ieder van ons krijgt, elke dag opnieuw, te maken met uitdagingen. En bij elke nieuwe uitdaging kiezen we hoe we daarop reageren. Door ervoor te kiezen om ons meer bewust te worden van de manier waarop we op uitdagingen reageren, kunnen we onze daden sturen in de richting van wat we werkelijk willen in ons leven. In plaats van ingesleten reacties te volgen, waardoor we ons als slachtoffers gedragen, kunnen we ons bewust worden van oude gewoonten en deze transformeren om zo het leven te creëren dat we werkelijk willen. Maar om dit te kunnen doen, moeten we eerst de moed vinden om eens goed te kijken naar de gewoonten die ons lamgeslagen maken en waar we ons vaak niet van bewust zijn. Deze gewoonten zorgen er vaak voor dat wij ons een slachtoffer van de omstandigheden voelen. En daarna moeten we ervoor kiezen om de creatieve, scheppende kracht in onszelf te activeren.

Word een schepper in plaats van een slachtoffer
Je zult in het leven vele gelegenheden krijgen om de keus te maken tussen slachtoffer zijn of schepper zijn. Als je ervoor kiest om slachtoffer te zijn, dan is de wereld koud en hard. 'Zij' hebben je allerlei dingen aangedaan, waardoor je nu lijdt en pijn hebt. 'Zij' zijn fout en slecht en je leven zal ellendig zijn zolang 'zij' er zijn. 'Zij' kunnen een of meerdere mensen uit je familie of naaste omgeving zijn. Het kunnen die vreselijke politici zijn of je baas of die kliek van boosaardige machthebbers die heerschappij over de gehele wereld hebben. Het is ook mogelijk dat je jezelf de schuld geeft van al je problemen en op die manier je slachtofferschap internaliseert. De essentie is dat slachtoffers de behoefte voelen om iemand de schuld te geven van al hun problemen, of het nu henzelf is of andere mensen, omdat diegene hun wereld en hun leven kapotmaakt. En het staat vast dat je leven waarschijnlijk niet zal veranderen zolang je de behoefte blijft voelen om jezelf of anderen de schuld van je problemen te geven.

Degenen die ervoor kiezen schepper te zijn, kijken op een totaal andere manier naar het leven. Zij zijn zich er wel van bewust dat er individuen en groepen zijn die graag de controle over hun leven zouden overnemen, maar zij staan dit niet toe. Ze weten wel dat zij ook hun zwakheden hebben, maar toch geven zij zichzelf er niet de schuld van als zij falen. Scheppers hebben niet de behoefte om anderen overal de schuld van te geven omdat ze weten dat, wat er ook gebeurt, zijzelf een keus hebben in hoe ze tegen de zaken aankijken. Toen Gandhi en Martin Luther King Jr. in de gevangenis belandden, benutten zij die situatie om te mediteren en te bidden, om brieven en boeken te schrijven en om hun aanhangers te inspireren voor zichzelf op te komen en de wereld te veranderen. Zij baden niet alleen voor zichzelf en hun aanhangers, maar zelfs voor degenen die hen gevangen hadden gezet en hun werk verafschuwden. Zij waren onstuitbare, sterke scheppers die voortdurend vreugde en betekenis in hun leven ervoeren tot aan hun dood.

Slachtoffers scheppen genoegen in het ervaren van woede, wraakgevoelens, schuld en andere emoties en ander gedrag dat ertoe leidt dat zowel anderen als zijzelf zich slachtoffer voelen. Scheppers kiezen bewust voor liefde, inspiratie, kracht en andere eigenschappen die zowel henzelf als iedereen in hun omgeving voortdurend inspireert tot het scheppen van het soort leven en de soort wereld waar zij graag in willen leven. Slachtoffers en scheppers leven in dezelfde fysieke wereld en de dagelijkse werkelijkheid is in veel opzichten hetzelfde voor hen, maar de manier waarop zij de wereld ervaren ligt mijlenver uiteen. Als je kijkt naar de mate waarin zij vreugde beleven, leven ze nauwelijks in dezelfde wereld. Maar of zij zich er nu bewust van zijn of niet, zowel slachtoffers als scheppers hebben op elk moment de keuze de richting van hun leven te sturen door wat zij verkiezen te doen met dat wat hun gegeven is.

Het is zelfs zo dat op verschillende momenten in ons leven we allemaal het slachtoffer zijn geweest en we zijn allemaal ooit schepper geweest. Toch zijn er maar weinig mensen die zich ervan bewust zijn hoeveel keus we precies hebben als we kiezen welke rol we op een bepaald moment spelen. Iemand die zijn werk verliest of een belangrijke relatie kwijtraakt, kan het gevoel hebben dat dit het einde van de wereld is en maanden- of jarenlang, of zelfs de rest van zijn leven, wegzinken in diep verdriet. Iemand anders die hetzelfde meemaakt, kan ervoor kiezen eerst de rouw te ervaren, maar dan het verlies te accepteren en na een relatief korte tijd zijn leven weer op te pakken en opnieuw een schepper te zijn. Op elk moment en onder alle omstandigheden kunnen we ervoor kiezen om een actieve rol te spelen bij het vormgeven van ons eigen lot.

De keuze maken voor een leven vol van vreugde en betekenis
Als je ervoor kiest om de schepper te zien en te inspireren, niet alleen in jezelf, maar in iedereen die je tegenkomt, kun je een krachtige transformatie teweegbrengen in je leven en in de wereld. Als je lange tijd slachtoffer geweest bent, kan het moeilijk zijn om om te schakelen, maar het is absoluut mogelijk. Je kunt veranderen door je te verdiepen in wat voor jou persoonlijk de belangrijkste uitdagingen zijn en door deze te transformeren. Je kunt er ook voor kiezen om niet langer de schuld bij anderen te leggen en in plaats daarvan zelf de verantwoordelijk te nemen voor de wijze waarop je je leven interpreteert. Er zullen zeker momenten zijn waarop je terugvalt in oude patronen. Maar als je jezelf er voortdurend aan herinnert dat je een schepper wilt zijn, kun je je leven werkelijk veranderen.

Niemand van ons is perfect. Ieder van ons heeft in zijn leven fouten en verkeerde keuzes gemaakt en zal dat ook in de toekomst weer doen. Als we falen, is het niet nodig dat we onszelf of anderen daarvan de schuld geven. We kunnen er gewoonweg voor kiezen om te accepteren dat we niet gedaan hebben wat we van plan waren te doen en erachter proberen te komen waarom dit gebeurd is, zodat we de volgende keer beter tegen eenzelfde situatie zijn opgewassen. Word je ervan bewust wanneer je jezelf of anderen ergens de schuld van geeft. Sta daar even een moment bij stil. Ga eens goed bij jezelf na of jijzelf er sterker van wordt als je iemand ergens van beschuldigt, ook al vind je dat dat gerechtvaardigd is. Is dit echt hoe jij je leven wilt leven, of is er ook een betere manier, die meer vervulling geeft?

Degenen die vaker zichzelf ergens de schuld van geven in plaats van anderen zouden eens moeten nagaan in hoeverre zij hierbij belang hebben. Sommige mensen komen steeds weer in gewelddadige relaties terecht, of komen niet los van slechte gewoonten als een manier om zichzelf te straffen. Achter dit gedrag zitten vaak diepe, onbewuste processen, waarvan men zich bewust kan worden door een vast voornemen om de oorzaken die eraan ten grondslag liggen, te begrijpen. Daarna moet je je houden aan een vaste belofte om die oorzaken die je ervan weerhouden om een krachtige schepper te worden, te transformeren. Als je van slachtoffer verandert in schepper betekent dat niet dat je de schuld bij anderen gaat leggen in plaats van bij jezelf. Het kan wel betekenen dat je een einde maakt aan relaties die slecht voor je zijn of met slechte gewoonten breekt. Je kunt dan bewuster en met meer betrokkenheid werken aan positieve veranderingen in je eigen leven en in dat van anderen.

Gedurende dit proces zal je af en toe terugkijken en je realiseren dat je je toch weer als slachtoffer hebt opgesteld. Ook als je er niet in slaagt om de verandering van slachtoffer naar schepper te maken, kun je mild zijn tegenover jezelf. De schuld bij jezelf leggen en jezelf veroordelen geeft net zo weinig kracht als wanneer je anderen veroordeelt en beschuldigt. Je kunt accepteren dat je je intentie niet gevolgd hebt en jezelf vergeven en daarna je best doen om een les te trekken uit wat er gebeurd is. Er kunnen zelfs momenten zijn dat je, om wat voor reden dan ook, het gevoel hebt dat het zelfs noodzakelijk is om een poosje de slachtofferrol te spelen. Als dit het geval is, geef er dan aan toe en speel de rol met verve. Maar onthoudt ondertussen dat dit jouw keuze geweest is en dat je er net zo makkelijk weer voor kunt kiezen om een schepper te zijn wanneer je daar weer aan toe bent. Voor alles is er een tijd en een plaats.

Een val waardoor mensen gemakkelijk in de slachtofferrol terecht komen, is gehechtheid. Wanneer we ergens sterk aan gehecht zijn, wordt de kans op lijden en verlies vele malen groter. Wanneer het slachtoffer iets kwijtraakt waaraan hij zeer gehecht is, kan hij makkelijk depressief of boos worden en anderen of zichzelf de schuld geven van wat er gebeurd is. Wanneer scheppers zich realiseren dat ze iets kwijtgeraakt zijn, verwelkomen ze de transformerende kracht van het loslatingsproces. Ze doen hun best om de situatie te begrijpen en daarna de gehechtheid los te laten. Een van de belangrijkste doelen in hun leven is om elk kostbaar moment ten volle te ervaren, zonder dat zij de noodzaak voelen van de zekerheid die samengaat met gehechtheid. Zij weten dat we zelfs uit de moeilijkste ervaringen belangrijke lessen kunnen leren, als we daarvoor tenminste openstaan.

Scheppers accepteren het verleden en erkennen dat de toekomst een fantastisch, onbekend, onbegrensd potentieel heeft en op deze wijze vertrouwen scheppers erop dat hun dans met ieder heilig moment in het leven een geschenk is. Zij beseffen dat iedere ervaring op de lange termijn meer betekenis kan brengen en een diepere verbondenheid. Zij begrijpen dat stormen een natuurlijk onderdeel van het leven zijn die de regen brengen die nodig is voor emotionele en spirituele groei. Scheppers weten ook dat door ervoor te kiezen iedereen in hun omgeving verder te helpen en te inspireren om de verandering door te maken van slachtoffer naar schepper, het leven beter wordt, niet alleen voor henzelf, maar voor iedereen met wie zij in aanraking komen. Je kunt vanaf nu een voller en rijker leven leiden door het vaste besluit te nemen om het slachtoffer in jezelf om te vormen en de krachtige schepper die je bent in je leven uit te nodigen en te verwelkomen.

Bron: Momentoflove.org


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Verlichting is iets anders dan je verlichte beelden voorstellen. Het is je bewust worden van de duisternis.

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiaterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.