Zaad is een deel van onze cultuur – en het is van ons allemaal!

Biologische zaden

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:9245
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Eliant

Gekoppelde categorieen
Land- en tuinbouw, Permacultuur, Gezondheid, Voeding, Biologisch

(Eliant) Biologisch zaad is een sleutelfactor voor de toekomst van de organische en de biodynamische landbouw. Uiteindelijk is zaad immers de basis van alle leven, alle landbouwproductie en dus onze voedselvoorziening.

De biodynamische beweging houdt zich intensief bezig met research en actie rond dit onderwerp. ELIANT treedt op als een platform voor de promotie van biologisch zaad als gemeenschappelijke eigendom van ons allemaal in Brussel. Steun ons werk.

De biodynamische landbouworganisatie Demeter heeft de Alliantie ELIANT medeopgericht om de belangen van de biodynamische landbouw te steunen en hun vertegenwoordiging in Brussel uit te breiden. De oprichters van ELIANT vormen het draagvlak van de Alliantie ELIANT; hun zesmaandelijkse vergaderingen vormen een ideale gelegenheid voor een intensieve ideeënuitwisseling en de planning van de vereiste activiteiten. 

Toekomst zaaien
De biodynamische landbouworganisatie Demeter gelooft in een onbeperkte verstrekking van vrij verhandeld zaad. In de herfst nodigen boeren in verschillende landen geïnteresseerde consumenten uit om samen met hen een veld te bezaaien in het kader van het initiatief ‘Toekomst zaaien’. De deelnemende boerderijen en alle nodige informatie vindt u op avenirsem.ch. Alle deelnemers zaaien eigenhandig. Zo komen ze helemaal in de sfeer van deze archetypische daad. Zaaien verbindt mensen met de aarde. In de loop van de maanden kunnen ze zien hoe het zaad tot planten uitgroeit. In de zomer wordt het graan geoogst en daarna gebruikt om brood te bakken.

Zaad is een deel van onze cultuur – en het is van ons allemaal!
De promotie van een onbeperkte verstrekking van vrij verhandeld zaad is het antwoord van Demeter aan het adres van de internationale vennootschappen die genetisch gewijzigde zaadsoorten produceren. Deze vennootschappen verzekeren zich van genetisch en conventioneel geproduceerd zaad, zelfs illegaal verkregen variëteiten, door het te patenteren, waardoor het zaad niet langer ter beschikking van het grote publiek, voornamelijk boeren en kwekers, staat. Bovendien privatiseren ze de winsten, verkregen uit patentlicenties.

De huidige situatie
De wereldbeschaving vandaag is onderhevig aan ingrijpende ontwikkelingen. In amper twintig jaar is een machtige zaadindustrie tot stand gekomen en de gevolgen hiervan zijn niet te overzien. De tien grootste zaadproducenten hebben meer dan 70% van de markt in handen. Ze produceren een steeds beperkter aanbod van variëteiten en soorten die genetisch heel dicht bij elkaar aanleunen. Ze gebruiken teeltmethodes op basis van laboratoriumtechnieken, voornamelijk voor genetische manipulatie. In vergelijking met andere sectoren en industrieën is de mechanisatie van de landbouw heel snel geëvolueerd. De gevolgen voor de toekomst zijn ronduit beangstigend. 

Hoe ging dit alles eraan toe vóór de genetische technologie? Waar kwam het zaad vandaan? 
Zaad en alles wat ermee te maken heeft, was vroeger een integraal deel van de landbouw. Afhankelijk van het land hebben we het over enkele jaren, enkele decennia of hooguit één of twee eeuwen geleden. De visie was dat zaad van ons allemaal was, of liever: het behoorde niemand toe. Het was geen handelsartikel, maar een deel van onze cultuur.

Wat kunnen we samen bereiken?
De biodynamische plantenkwekers hebben al enorm veel bereikt in de zin dat ze een heel assortiment van prachtige variëteiten hebben verzameld. Dit werk moet wettelijk en economisch in de samenleving worden vastgelegd om te verzekeren dat deze zaadsoorten deel uitmaken van onze cultuur en van ons allemaal zijn. Dit vereist samenwerking tussen kwekers, boeren, verwerkers en vooral, consumenten en burgers. 

Een voorbeeld van succesvolle lobbying door de Alliantie ELIANT en de biodynamische landbouw in Brussel
De Europese regelgeving betreffende dierlijke nevenproducten, die van kracht werd in 2002 ten gevolge van de bse-crisis, verbood de boeren koehoorns te gebruiken voor biodynamische preparaten. In 2009, na zeven jaar intensief lobbyen, werden de koehoorns opgenomen in een specifieke sectie van de regelgeving, waardoor de biodynamische preparaten opnieuw de zekerheid van een wettelijk kader genoten. 

The Unfolding Conference
De Alliantie ELIANT is co-organisator voor een inspirerende internationale conferentie: “The Unfolding Conference: Het bevorderen van een cultuur waarin elk kind zijn eigen uniek potentieel kan ontsluiten en zich kan engageren in de maatschappij”. Wij nodigen jullie van harte uit: in Brussel, 23 – 26 oktober!
unfolding2013.org

Hartelijke groeten
Michaela Glöckler, Ueli Hurter en Susanna Küffer Heer (Executive Committee); Michaela Sieh (project management) 


Word steunend lid van ELIANT
De taak die ELIANT op zich heeft genomen, is van groot belang voor de toekomst van Europa. Als 15.000 leden elk jaar 10 euro zouden bijdragen, of 7.500 jaarlijks 20 euro zouden storten, zijn onze kosten al gedekt. We hopen tegen kerstmis het streefcijfer van 2.500 steunende leden te halen. We hebben u nodig om deze hoop te verwezenlijken. Word een steunend lid en vertel uw vrienden over ons werk! We gaan jullie in de volgende nieuwsbrief erover. Actueel aantal vrienden: 375

ALLIANTIE ELIANT| 194 rue du Trône |1050 Brussel | België
Telefon: +32(0)16 843334 | E-Mail: [email protected] | Web: www.eliant.eu 


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Vrijheid Where there is resistance there is no Freedom Where there is choice there is no Freedom Where there is division there is no Freedom

Sri Amma BhagavanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.