Biologische voeding: gezonder voor uzelf en voor de Planeet

Home-grown veggies

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11717
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Natural News

Gekoppelde categorieen
Voeding, Biologisch, Gezondheid, Aarde en milieu

(Natural News | vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra) Deze informatie is afkomstig uit de Verenigde Staten. Onderstaande links geven gedetailleerde informatie over biologisch voedsel in Europa:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_nl

http://www.groenisdetoekomst.nl/biologische-voeding/109-wat-betekent-biologisch-precies.html

http://www.biologica.nl/biologisch

Hoewel in de volksmond makkelijk wordt gezegd dat biologisch geteeld voedsel gezonder is, worden aan de kwalificatie 'biologisch' in Amerika wettelijke eisen gesteld.
Het moet geproduceerd zijn onder strikte wettelijk omschreven standaards en onderworpen worden aan tests om het predicaat biologisch te krijgen. Via de eerste link hierboven leest u hoe dat in Europa is geregeld.

Biologisch voedsel: de Amerikaanse definitie
In de landbouw betekent dit dat de gewassen zijn geteeld zonder het gebruik van conventionele pesticiden, kunstmest of rioolslijk, en dat ze zijn verwerkt zonder voedseltoevoegingen (zoals chemische conserveringsmiddelen). Als het dieren betreft, moeten die gefokt worden zonder toediening van antibiotica en groeihormonen, en moeten ze gevoederd zijn met organisch voedsel. In de meeste landen mag biologisch voedsel niet genetisch gemodificeerd zijn.

Biologische 'winkels': een terugblik
In het verleden waren biologische producten bijna uitsluitend rechtstreeks verkrijgbaar bij kleine familie-gerunde boerderijen of van gezamenlijk opgezette boerenmarkten. De laatste tijd is biologisch voedsel op meer plekken verkrijgbaar. Zo zijn in Amerika de verkoopcijfers van biologisch voedsel in de afgelopen paar jaar met 17 tot 20 procent per jaar gestegen, terwijl de verkopen van traditionele voedingswaren veel langzamer groeiden, namelijk met 2 tot 3 procent per jaar. Deze explosie in populariteit heeft de weg gebaand voor grotere bedrijven om in te stappen in de biologische voedselmarkt, en heeft de manier waarop tegen biologisch voedsel wordt aangekeken veranderd, en tot op zekere hoogte ook tegen de manier waarop dit voedsel wordt geproduceerd.

'Organic' vs. 'health' food: all about certification

De groeiende markt voor biologische voeding
Aangezien biologisch voedsel populairder is geworden, zijn steeds meer levensmiddelen verkrijgbaar in biologische varianten. Wat oorspronkelijk vooral het exclusieve terrein was van fruit en groente, is nu uitgebreid tot fabrieksmatig vervaardigd voedsel als koffie, ketchup, consumptie-ijs, plus een ware orgie aan biologische voedselproducten die in aantocht is en die betrekking heeft op zowat alles wat u elke dag kunt eten. De marktwerking om meer fabrieksmatig geproduceerde levensmiddelen erin te betrekken markeert een ommekeer in de biologische voedselindustrie, omdat deze fabrieksmatig geproduceerde voedingsmiddelen in toenemende mate afkomstig zijn van grote conglomeraten en van bedrijven die enorme hoeveelheden blikvoeding, diepvriesgroenten, kant-en-klaar maaltijden, en nog veel meer, voortbrengen.

Voedselkeurmerken
Terwijl de ingrediënten van biologisch voedsel zijn gecertificeerd, is deze “industrialisatie van het biologisch voedsel” via de lopende band naar koolwaterstof-intensieve transportvoorzieningen toch ook een beetje tegenstrijdig met de oorspronkelijke doelstelling van het biologische ideaal van een ecologisch productiebeheersysteem dat biodiversiteit, biologische kringloop en biologisch bodembeheer nastreeft en bevordert. Dat ideaal is gebaseerd op een zo gering mogelijk gebruik van inbreng van buiten de boerderij en op beleidsprincipes die de ecologische harmonie in ere herstellen, handhaven en verbeteren”,  zoals geformuleerd door de USDA National Organic Standards Board in Amerika.

In Amerika is de enig zekere manier dat voedsel organisch is om te letten op certificatie- kenmerken, zoals het USDA Organic Seal, dat hier is afgebeeld. Maar je kunt natuurlijk ook voedsel zelf verbouwen (of het kopen van iemand van wie je mag aannemen dat hij het niet in pesticiden heeft ondergedompeld). Via de volgende link vindt u informatie over voedselkeurmerken dichter bij huis.

Wetenschappelijke voordelen van biologisch voedsel en biologische teelt
Tegenover de diverse pogingen om de normen voor de industriële productie van biologisch voedsel te versoepelen, staan de alom gerespecteerde voordelen van biologische landbouw. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: geen synthetische pesticiden in het milieu lozen, enkele daarvan zouden dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen schaden; biologische boerderijen zijn beter dan traditionele boerderijen als het gaat om de ondersteuning van diverse ecosystemen, zoals populaties van planten en insecten, zowel als van dieren. Biologische boerderijen gebruiken minder energie per oppervlakte-eenheid en per oogst-eenheid. En ze produceren minder afval, zoals verpakkingsmaterialen voor chemicaliën.

Een studie uit 2002 toonde aan dat “biologisch geteeld voedsel structureel ongeveer een derde minder restafval bevatte dan conventioneel geteeld voedsel”. Daar komt nog bij dat diverse studies constateerden dat 77 procent van het conventioneel voedsel synthetische pesticiden bevat, terwijl dat bij biologisch voedsel in ongeveer 25 procent van de gevallen zo is.

Dus: biologische voeding produceert minder onplezierig afval, en dat is een goede zaak.

Is biologisch voedsel lekkerder?
Hoe zit het met de smaak? Een studie door onderzoekers van de Washington State University uit 2001 kwam tot de conclusie dat biologische appels zoeter zijn. Naast de smaak en de zoetheid werden ook de structuur en de stevigheid hoger gewaardeerd dan conventioneel gekweekte appels. Deze verschillen worden toegeschreven aan de betere grondkwaliteit, die het gevolg is van biologische teelttechnieken, in vergelijking met traditionele kweekwijzen. Echter, bij een ander klein onderzoek konden deelnemers geen verschillen proeven tussen traditioneel vervaardigde rijstwafels en biologische rijstwafels.

Kritiek op het kopen van biologisch voedsel
De meest zwaarwegende kritiek die van toepassing is op biologisch voedsel is de prijs. Biologische producten zijn meestal 10 tot 40 procent duurder dan conventionele producten. Prijzen zijn hoger omdat biologische productie meestal kleinschaliger is, en omdat ze apart vermalen of verwerkt moeten worden. Omdat de biologische productie sterk groeit kunnen prijzen in de toekomst geleidelijk gaan dalen. In de prijs van biologisch voedsel zitten naar verhouding meer milieukosten verwerkt die klassieke landbouw buiten de prijs weet te houden. Dus u betaalt meer voor wat NIET in uw voedsel zit (pesticiden, hormonen, etc.) en u betaalt meer voor de werkelijke kosten van de voedselproductie, omdat dingen als pesticiden niet in het milieu terecht komen, waar vriendelijke donzige konijntjes en helderstromend bronwater de prijs betalen.

Meer over biologisch voedsel op deze website.

Bron: Natural News


Geplaatst door Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra

Hansjelle Dijkstra heeft zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven vervroegd afgesloten. Hij was reclametekstschrijver, directeur van reclamebureaus en daarna vrijgevestigd marketingstrateeg.

Hij schreef het filosofische toneelstuk “Uitverkoop” waarmee Kitty Knappert en Olga Vroom op tournee zijn geweest...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hansjelle DijkstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Kunst is óf plagiaat, óf revolutie!

Paul Gauguin, Frans schilderBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.