Betteke Visserman: vitale voedingsvisie

Vitale voeding

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


Een benadering vanuit de Traditionele Chinese, de moderne Westerse en de Natuurvoedingsleer.

Voeding vormt samen met de ontplooiing van bewustzijn, sociale uitwisseling, voldoende beweging en rust én een goede ademhaling, de basis van welzijn.
Ze levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van gezondheid en de genezing van ziekten. Maar nog belangrijker is dat iedereen ZELF door middel van voeding aan zijn eigen WELZIJN én dat van het milieu, waarmee men verbonden is, kan werken.

De Traditionele Chinese voedingsleer geeft een heldere en unieke energetische beschrijving van voedsel en vertering. Ze kent een individuele, ervaringsgerichte benadering waarin de mens in zijn uitwisseling met het omringende milieu centraal staat.

De moderne Westerse voedingsleer is gebaseerd op biochemie en analyse. Zij richt zich met name op microprocessen, zoals de werking van voedingstoffen en de werking van de spijsvertering bekeken op celniveau. De westerse voedingswetenschap heeft de laatste tientallen jaren veel belangrijke informatie aan het licht gebracht.

De Natuurvoedingsleer met zijn bio-energetische inzichten levert zijn bijdrage waar het gaat om het definiëren van de vitaliteit van volwaardig, zuiver voedsel. Daarbij wijst de natuurvoedingsleer ook op de verbinding van de consument met het milieu.

Deze benaderingen, zowel oosters als westers hebben hun sterke en zwakke kanten.
Samen maken ze echter een voedingswijze mogelijk, die zowel preventief als curatief werkt en die mens en milieu spaart. De combinatie levert sprankelende nieuwe
inzichten en een krachtig werkzame therapie op, die uitgaat van onze culturele en actuele situatie.

Uitgangspunten van een vitale voedingsvisie zijn:

• Voeding heeft invloed op de constitutie, de dagelijkse energie en de psyche. Omgekeerd bepalen onze constitutie, conditie en psyche hoe we voedsel kiezen en verwerken.

• Elk mens is uniek en heeft een uniek spijsverteringssysteem dat vraagt om een individuele benadering. Deze individuele verteringscapaciteit bepaalt voor een belangrijk deel wat voedsel met ons doet. “Je bent wat je kunt verteren”. Naast een slechte voedselkeuze en -kwaliteit is het onvoldoende omzetten van voedsel oorzaak van een belangrijk deel van de hedendaagse pathologie.

• Energetische beschrijvingen geven een systematische verklaring die uitlegt waarom bepaalde voeding een bepaalde uitwerking heeft op bepaalde kwalen bij bepaalde mensen. Ze wijst ook op de nadelen van een bepaalde voedselkeuze op korte of lange termijn. (F.Ramakers, 1992)

• Alleen vers, zuiver en volwaardig voedsel dat op de juiste wijze wordt bereid, bezit levenskracht. Alleen VITAAL voedsel is in staat om roofbouw op MENS en MILIEU te voorkomen.

• Middels voeding kan men “ZELF” aan zijn genezingsproces werken.

• Bij ziekte is de aanpassing van voeding één van de eerst aangewezen therapieën.

Het Spoor Bijster?

Klik op de pdf om dit uiterst verhelderende boek (36 pagina's) in zijn geheel te lezen.


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Betteke Visserman

Betteke Visserman

Betteke Visserman houdt zich sinds 1968 intensief bezig met voeding. Zij heeft zowel de reguliere als de complemantaire voedingsleer bestudeerd, onder meer door een opleiding te volgen tot docent voedingsleer en gezondheidskunde. Studie van de Oosterse voedingsleer wekte haar interesse voor de Chineese geneeskunde...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Betteke VissermanLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Onderzoek naar bewustzijn dat buiten het lichaam kan treden is van het grootste belang voor de kwestie hoe te overleven, omdat het dit deel van de menselijke persoonlijkheid is dat waarschijnlijk nooit zal sterven.

Stanislav Grof, Amerikaans transpersoonlijkheidspsycholoogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.