Orgaandonatie, een medemenselijke daad?

donor

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:19555
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, (Grens)wetenschap, Media, Gezondheid, Bewustzijn, Afscheid nemen

(Spiegelbeeld | door Ed Vos ) Uiteraard vind ik het een heel mooi gebaar wanneer we na ons overlijden onze organen aan anderen ter beschikking kunnen stellen. Gaat onze Nederlandse overheid er echter zorgvuldig mee om, of wordt de informatie van de feiten die er mee gepaard gaan bewust verzwegen?

Welke beslissing eenieder al dan niet neemt met betrekking tot orgaandonatie laat ik graag in het midden. Ik ben niet voor, niet tegen het postuum beschikbaar stellen van organen, maar meen wel dat we fatsoenlijk geïnformeerd dienen te worden betreffende alle facetten die een rol spelen bij een juiste beeldvorming en een daaruit gemaakte, weloverwogen keuze.

Voorlichting door de Nederlandse overheid.

Om te komen tot een weloverwogen keuze m.b.t. orgaandonatie, is het uiteraard van groot belang dat we op een juiste manier geïnformeerd worden met betrekking tot alle aspecten die met orgaan donatie te maken hebben. Hierin schiet  de Nederlandse overheid helaas schromelijk tekort. Het doel lijkt te zijn zoveel mogelijk organen te “scoren”. Persoonlijke belangen van de stervende donor worden niet langer gerespecteerd, en wordt deze doorgaans nog levende mens door, met name de uitname artsen,  zoals deze specialisten heten, als een object gezien. Een object waar bruikbare onderdelen uitgehaald kunnen worden. Zoals we nog onderdelen uit een auto halen die nog bruikbaar zijn alvorens de auto naar de sloop gaat.

Heel plastisch is de website die de overheid in het leven geroepen heeft om ons te stimuleren tot orgaandonatie: www.jaofnee.nl

Op deze website zien we de homepage:

De keuze is helaas beperkt tot de keuze “ja”of “nee”. De keuze kan ook gemaakt worden via DigID, maar ontbreekt het op de site volledig  aan objectieve informatie. Sterker nog, informatie betreffende het donorschap is er in het geheel niet te vinden!

Stimulerend voor het overhalen ook donor te worden zou het icoontje rechts moeten zijn, dat de stand van zaken per plaats wisselend weergeeft.

Maar aan objectieve informatie ontbreekt het overduidelijk.

Donor Voorlichting

Na uitgebreid zoeken op internet kom ik dan uiteindelijk terecht bij de website www.donorvoorlichting.nl

Zou ik daar de informatie bevinden waar ik naar op zoek ben?

Helaas nee dus. Fout op fout worden er opgestapeld. Meteen op de homepage al.

Een aanhaling:

“Aan de uitname van organen gaat altijd de hartstilstand vooraf. Na de hartstilstand wordt een periode van vijf minuten ‘no touch' aangehouden, waarin geen handelingen, zoals hartmassage, kunstmatige ventilatie of het toedienen van medicijnen, bij de overledene plaatsvinden. Na deze vijf minuten kan de uitnameprocedure starten. In korte tijd worden de te doneren organen gespoeld en uitgenomen. De artsen van het uitnameteam gaan daarbij zeer zorgvuldig en met respect voor de overledene te werk”

Voor een uitname van organen gaat geen hartstilstand vooraf. De verklaring “hersendood” is doorgaans voldoende, waarbij opgemerkt moet worden dat de (donor) patiënt nog altijd een zeer goede overlevingskans heeft. Vele gevallen zijn bekend waarbij hersendood verklaarde patiënten weer bij kwamen, en een prima leven konden leven.

De stelling op www.donorvoorlichting.nl

“dat aan de uitname van organen altijd een hartstilstand plaatsvindt”

Is dan ook aanmatigend, stemmingmakend maar vooral onjuist.

Ik herhaal nog maar weer even dat ik niet vóór of tegen orgaandonatie ben. Waar ik wel voor sta is een goede informatie voorziening, en ontbreekt het daar aan in de overheid campagnes.

Ik acht het van het grootste belang dat de potentiële donor een goede keus kan maken op grond van zuivere en eerlijke informatie. De donor wervingscampagnes laten slechts één kant van de medaille zien: Hoe nobel het is je organen ter beschikking te stellen opdat anderen daardoor langer kunnen leven.

Hersendood

De informatie dat er aan orgaanuitname altijd een hartstilstand vooraf moet zijn gegaan, en er een vijf minuten “no touch” periode aan het uitnemen van organen vooraf dient te zijn gegaan, lijkt niet te kloppen.

Bij mijn weten wordt de potentiële  donor als dood beschouwd wanneer  hersendood  bij hem is vastgesteld, zoals omschreven in het “hersendoodprotocol” van de gezondheidsraad. Dit is blijkbaar een medisch/juridisch gegeven.

Een criterium blijkbaar waarbij de patiënt plotsklaps niet meer gezien wordt als iemand die goede zorg verdient, maar als een object voor orgaanuitname.

Is hersendood wel dood, wanneer 96% van het lichaam nog intact is en warm en alle functies ordentelijk werken? Wat is het verschil tussen Coma en hersendood? Is hersendood niet een fase in het stervensproces dat vele dagen kan duren. Wordt de patiënt zijn stervensverwerking niet ontnomen?

Gaat hier het belang van de orgaan ontvangers boven een juiste manier van sterven van de patiënt, die na de diagnose “hersendood” ineens een object tot uitname is geworden?

Er wordt hier aan voorbij gegaan aan de gevallen van hersendode patiënten, die uiteindelijk toch weer uit deze situatie “terug”kwamen. En een nog heel goed leven leden.

Renate Greinert

Als door “toeval”, hetgeen uiteraard niet bestaat, kwam ik het boek van Renate tegen: “Ongestoord sterven, een ruimere kijk op orgaandonatie”, met een uitgebreid voorwoord van Pim van Lommel, cardioloog en auteur van het boek “Eindeloos bewustzijn”.

Renate verhaalt over haar toen 15 jarige zoon Christian, die na een verkeersongeval op de intensive care belandde.

Nog voordat hij hersendood gediagnosticeerd had gekregen, werden zijn organen reeds gespoeld ten behoeve van uitname. Zijn organen functioneerden nog prima. Renate was in shock, wat ik me heel goed kan voorstellen.

Onder die omstandigheden moest ze de beslissing nemen haar kind als orgaandonor aan te merken.

Christian was nog warm, werd beademd, en leek totaal niet op een overledene. Naderhand bleek uit de rapporten dat Christian zelfs nog niet hersendood  was verklaard. Voor een moeder heel frustrerend en een schuldgevoel creërend, dat je kind nog alle kansen had, maar al snel slechts een object tot uitname van organen was verworden.

De apparatuur om hem in leven te houden was nog aangesloten. Waarom als iemand dood is?

Helaas is het criterium dood niet goed geformuleerd, en is hersendood blijkbaar een handig uitgangspunt.

Van alles is uit zijn lichaam genomen. Ook datgene waar niet direct behoefte aan was. Mogelijk speelt ook hier de commercie in de gezondheidszorg weer een hoofdrol.

Zelfs de farmacie heeft een groot belang bij transplantaties.

Renate wilde haar zoon nog zien voor de uitvaart. Het werd haar afgeraden.  De Nederlandse sites stellen dat een T-shirt sporen van uitnamen voldoende verbergt, en bij verwijderen van ogen er protheses worden aangebracht. Bij Christian was dat duidelijk niet het geval.

Artsen, anesthesisten en verpleegkundigen

Waarom weigeren artsen die voor het leven van een patiënt te zorgen, deze als “object” voor transplantatie aan te melden? Waarom weigeren anesthesisten de toch overleden patiënt onder narcose te houden? Waarom weigeren verpleegkundigen een overleden patiënt ten dienste van de uitname teams te verzorgen?

Wanneer de uitname teams ter plekke arriveren, nemen zij de patiënt over, het mens, dat vanaf dat moment verworden is tot object voor orgaanuitname.

News of the World magazine voorjaar 1989:

“orgaan donoren redden veel levens. Desalniettemin pleit Dr. Wainwright ervoor dat de vier miljoen dragers van een donor codicil in Groot Brittannië zich beter laten voorlichten over transplantatie operaties”.

Het recht op geboorte, leven en sterven.

Zijn we als mens slechts objecten? Dieren zijn in deze waarschijnlijk beter af. Op een enkele uitzondering na worden er bij dieren geen organen getransplanteerd zover ik weet.

Ons verblijf op aarde is een onderdeel van een veel groter geheel. We hebben het recht om geboren te worden, ons geboorte recht. We hebben het recht te leven en onze ervaringen op deze aarde te beleven. Mogen artsen, en dan met name uitname artsen ons het recht op sterven ontnemen?

Wel of geen donor.

Ik leg er nogmaals de nadruk op dat het geenszins mijn bedoeling is middels dit artikel u over te halen donor te worden, of geen donor te worden. Ook niet om u op uw eerder standpunt te doen terugkomen.

Van groot belang vind ik echter wel, dat u een dergelijke keuze goed onderbouwt zult maken, en hoort daar  volledige informatie bij.

De informatie van de overheid, en de gevoerde campagnes op TV, in de overige pers en de voorlichting aan bijvoorbeeld scholieren is te eenzijdig om een weloverwogen keus te maken.

www.bezinningorgaandonatie.nl

www.donorvoorlichting.nl

www.jaofnee.nl

www.transplantatiestichting.nl


Geplaatst door Spiegelbeeld

Spiegelbeeld

Klik hier voor een proefabonnement op Spiegelbeeld - 3 nummers voor maar € 15,-!

Spiegelbeeld is een onafhankelijk en objectief tijdschrift dat maandelijks een gevarieerd aantal artikelen en vaste rubrieken publiceert over onderwerpen zoals mens & maatschappij, gezondheid, spiritualiteit, religie, natuur en milieu...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van SpiegelbeeldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik weet niet wat er op het toneel met me gebeurt, iets anders lijkt het over te nemen.

Maria Callas, Amerikaans operazangeresBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.