Ongestoord sterven – Een ruimere kijk op orgaandonatie

Ongestoord sterven

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:18167
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Uitgeverij Akasha

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Sjamanisme en natuurvolken, Boeken, Bewustzijn, Afscheid nemen

(Akasha) De dood die de transplantatieartsen nodig hebben om levende organen te verwijderen, noemt men hersendood. Wanneer iemand hersendood is, is de stervensfase nog niet voorbij. Een mens is tijdens deze fase nog voor 97 procent in leven – ook al zal een ‘hersendode’ zonder de hulp van apparatuur hoogstwaarschijnlijk geen overlevingskans hebben. Desalniettemin, zo vraagt Renate Greinert zich in dit alarmerende en bij tijd en wijle shockerende boek af: heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven?

“Mijn zoon Christian raakt bij een verkeersongeluk zo zwaar gewond dat hij al op de plaats van het ongeluk probeert te sterven. Hij wordt echter niet naar het streekziekenhuis gebracht, maar met de traumahelikopter naar het universitair medisch centrum gevlogen. Al op de helikopterlandingsplaats verschijnen de eerste transplantatieartsen om naar hem te kijken. Terwijl wij, zijn ouders en onze kinderen, denken dat men alles in het werk zou stellen om hem te redden, heeft de transplantatiegeneeskunde een heel ander doel voor ogen. De transplantatieartsen proberen hem in leven te houden terwijl zijn hersenen door de zwelling en de bloedingen het steeds verder laten afweten, om zijn naderende einde te vertragen om met zijn levende organen andere mensenlevens te redden.

Slechts van summiere informatie voorzien, onwetend welke voorwaarden orgaanuitname heeft, hebben wij in diepste shock en totaal niet in staat om zo’n belangrijke beslissing te nemen, toestemming gegeven om zijn organen te verwijderen toen artsen ons vertelden dat onze zoon was overleden.

Intussen is het twintig jaar geleden dat mijn zoon is overleden. Ik had veel tijd nodig om het onuitsprekelijke in woorden te vatten, om te begrijpen – haaks staand op de trend van deze tijd – dat orgaantransplantatie iets onmenselijks is. Maar mijn eigen begrip was niet voldoende. Door mijn werk in de actiegroep Kritische Voorlichting over Orgaantransplantatie (Kritische Aufklärung über Organtransplantation, KAO) kom ik tot op de dag van vandaag steeds mensen tegen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik, die zonder goed te zijn voorgelicht, overgehaald zijn tot orgaandonatie. De vraag naar organen stijgt, het spel van leven en dood wordt steeds meer op het scherpst van de snede gespeeld zonder dat de maatschappij de kans heeft om te weten wat orgaandonatie nu daadwerkelijk inhoudt. Met mijn ervaringen wil ik graag een tegenwicht bieden aan de al veertig jaar durende eenzijdige propagandistische informatie van de transplantatiegeneeskunde opdat anderen zich aan de hand van onze belevingen en ervaringen een mening kunnen vormen, vooruitlopend op de gevolgen die kunnen ontstaan wanneer je toestemming geeft voor orgaanuitname.

Met de transplantatiegeneeskunde zijn we beland aan het eind van een weg die we eeuwen geleden al zijn ingeslagen en waarop de geneeskunde van vandaag zich heeft ontwikkeld. De afzonderlijke fasen, het anatomische theater, de proeven op mens en dier die van alle tijden zijn maar vooral ook tijdens het Derde Rijk zijn uitgevoerd, zijn we vergeten, we zijn er ons niet van bewust of we hebben het verdrongen.

We zijn het contact met onze geschiedenis kwijtgeraakt. Onze maatstaven voor de beoordeling van de transplantatiegeneeskunde kunnen het gebeuren van orgaanuitname niet meer plaatsen. Mogelijke oriëntatiepunten worden door woordspelletjes verdraaid. Orgaanuitname wordt orgaandonatie, de daad van het doden en de dood zelf worden vervangen door een nieuwe definitie: hersendood. We volgen we de argumenten van de transplantatiegeneeskunde dat ‘leven tot iedere prijs’ goed is en een menselijke, aanvaardbare weg is die men volgen moet. We willen van geen enkele medische verworvenheid afzien, zolang we maar geen slachtoffer zijn.

De transplantatiegeneeskunde dwingt ons ertoe taboes te doorbreken, die we niet meer als zodanig herkennen. Ze grijpt in in het stervensproces, ziet de mens slechts als een optelsom van bruikbare onderdelen waarmee organen van derden kunnen worden uitgewisseld. De transplantatiegeneeskunde degradeert de donor tot een recycleobject, de ontvanger tot een legopoppetje dat je kunt om- en inbouwen.

De dood van Christian is inmiddels meer dan twintig jaar geleden. Je zou denken dat mijn problemen allang niet meer van deze tijd zijn. Echter, zolang de maatschappij hersendood als dood blijft zien en niet als een moment in het hele stervensproces, is de eerste stap tot begrip nog niet gezet. Die discussie is nog helemaal niet begonnen.

De mogelijkheden van de transplantatiegeneeskunde dwingen ons om op tijd de antwoorden te vinden voordat de vraag om organen af te staan wordt gesteld; voor ons eigen bestwil, zodat we niet overrompeld worden door gebeurtenissen die ons onze normale zekerheid, onze houding in het leven kunnen afnemen.”

Renate Greinert (1943) is moeder van een orgaandonor. Sinds 1985 heeft zij zich ingezet om meer duidelijkheid te verkrijgen over orgaandonatie en hersendood en het mensbeeld dat daarmee samenhangt. Zij had de moed om lastige feiten uit de dagelijkse praktijk van de transplantatiegeneeskunde aan de kaak te stellen. Daarbij is zij jarenlang ondersteund door kritische artsen, theologen en juristen.

  • ISBN 978 90 77247 85 3
  • Uitgeverij Akasha
  • 240 pagina’s
  • € 19,90 euro


Geplaatst door Uitgeverij Akasha

Uitgeverij Akasha

Akasha is een spirituele uitgeverij die midden in de maatschappij staat. We zijn vriendelijk, open, bewust en persoonlijk. De uitgeverij is gevestigd in het mooie Drenthe. Geïnspireerd door rust en ruimte wordt er hard gewerkt aan nieuwe boeken...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Uitgeverij AkashaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Vrijheid is wat je doet met wat jou is aangedaan.

Jean-Paul Sartre, Frans filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.