Lezing Psychiatrie volgens nieuw inzicht

mario en han

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8032
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Soteria Nederland

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Genezing, Ziekte, Media en agenda

(Soteria Nederland)Het Griekse woord ‘Soteria’ betekent onder meer ‘geborgenheid’ en werd in de jaren ’70 door de Amerikaanse psychiater Loren Mosher gekozen als benaming voor een eerste ‘Soteria-huis’ in San Francisco. Het bood een alternatief voor de toen gangbare behandeling voor mensen met een acuut psychotische storing. In plaats van dwang en neuroleptische medicamenten, werd daarbij gekozen voor een begripsvolle medemenselijke begeleiding binnen een zo normaal mogelijke, ontspannende, kleinschalige omgeving. 
 
Soteria is een nieuw paradigma in de behandeling van mensen met een psychose. Het oorspronkelijke Soteriaconcept is ontwikkeld door Mosher e.a. en wordt op verschillende plaatsen ter wereld toegepast, o.a. in Zwitserland, Duitsland en Alaska.
Inmiddels zijn in Nederland, Brazilë, Groot Brittanië en Hongarije groepen actief om een Soteria-huis te openen.
 
De stichting Soteria Nederland is opgericht om het SoteriaNL gedachtegoed in praktijk te brengen. De stichting omvat drie onderling sterk verbonden onderdelen, namelijk;
 
1. het ambulante behandelteam;
2. Soteria expertisecentrum;
3. SoteriaNL personeel & organisatie visie.
 
Het centrale uitgangspunt van de benadering is dat een normale, warme en geïnteresseerde omgang bij mensen in een psychotische crisis vaak kan leiden tot het herstellen van het contact en het verkleinen en/of opheffen van het isolement waarin iemand in een psychose kan verkeren. De mens met een psychose maakt deel uit van een sociale omgeving die een belangrijke rol speelt bij het overwinnen van de crisis. De sociale omgeving groeit in de Soteriabenadering mee met de cliënt; daardoor vervreemdt de cliënt nauwelijks van zijn/haar omgeving. Er worden zo min mogelijk psychofarmaca gebruikt zodat de cliënt zoveel mogelijk zelf leert om te gaan met de emoties en belevingen die aan de basis van de psychotische crisis liggen.
 
In 2009 is Stichting Soteria Nederland begonnen met de realisatie van het eerste Soteria-psychose centrum in Nederland. Het is een wonderlijk traject gebleken waarin de Stichting aanvankelijk meer bekend was bij buitenlandse Soteria-huizen en afdelingen, dan in Nederland. Deze situatie is inmiddels veranderd. 
Soteria Nederland is zowel binnen de GGZ als daarbuiten een begrip aan het worden. Dit blijkt onder meer uit de volgende activiteiten van de Stichting:
 
 • Voorlichting en hoorcolleges geven op HBO’s en het begeleiden van studenten bij hun afstudeerprojecten;
 • Artikelen in PSY, Deviant en het Tijdschrift voor Rehabilitatie;
 • Het Soteria-congres in Vijverdal (september 2009) met Detlef Petry;
 • Presentaties en workshops verzorgen voor congressen in NL en EU;
 • Helpdesk voor familieleden en cliënten, die in hun situatie zijn vastgelopen;
 • Ondersteunen van Soteria-initiatieven in Duitsland en Groot-Brittannië;
 • Het geven van workshops en training op Soteria-afdelingen in Duitsland. 
Het Soteria NL beleidsplan is praktisch uitgewerkt in een innovatief beleidspakket:
   
1. Behandeling van mensen met een psychose (Soteria NL zorgvisie)
2. Opleiding & ontwikkeling van medewerkers
3. Herstelbevorderende organisatie
 
Het één kan niet zonder het ander, het één heeft consequenties voor het ander, en de elementen versterken elkaar.
 
Soteria Nederland biedt vanaf de herfst van dit jaar, een nieuwe, ambulante vorm vanpsychosebegeleiding aan.
  
Kernpunten daarbij zijn: 
 • Een psychose is niet in de eerste plaats een biologische aandoening;
 • Een psychose is een poging van de cliënt om zich te handhaven in een voor hem/haar onhoudbare situatie;
 • Cliënten bepalen zélf de voortgang van hun proces;
 • Het herstellen van contact met de sociale omgeving is bij de behandeling van psychosen erg belangrijk;
 • Een holistische mensvisie is nodig om tot een andere aanpak van psychosen te komen.
Steeds meer cliënten en naaststaanden weten de Stichting te vinden, en ook uit het vakgebied van de GGZ bieden steeds meer mensen hulp en ondersteuning aan. Buitenlandse Soteria-huizen zijn steeds vanuit de reguliere psychiatrie voortgekomen.
Soteria Nederland kiest heel bewust voor een autonome positie. De nadruk in de Soteria Nederland zorgvisie ligt op het behandelen van de mens in crisis en zijn naasten. Het gezamenlijk op zoek gaan naar het herstel van het contact en aanboren van mogelijkheden.
 
Initiatiefnemers Han Deibert en Mario Domen presenteren dit project en gaan met de aanwezigen hierover in gesprek. 
  
Datum :  
Dinsdag, 18 juni 2013
   Tijd  :  20:00-22:00 uur
Locatie:  Centrale Bibliotheek Almelo (Het Baken 3)
Entree :  7 euro 
 
Reserveren wordt op prijs gesteld[email protected] 
 

Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Dromers zonder ruggengraat verbergen zich in kerken.

Keane, Britse popgroep in Perfect SymmetryBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.