Wat spiegelen de meest aanwezige ziektebeelden in Nederland aan de samenleving als geheel? Deel 2 | woensdag 19 juni 2013 | Mantinge

Insecten

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10558
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De vrije mare

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, Gezondheid, Ziekte, Bewustzijn, Geografisch, Nederland

Na het inspiratief vrijgeven van de tien meest voorkomende (volk) ziektes in Nederland, zoals deze vanuit de onstoffelijke wereld waargenomen worden, (16 april 2013), zal Marieke de Vrij samen met hen, die daartoe wezenlijk geïnteresseerd zijn, nu een link gaan leggen naar de afzonderlijke ziektebeelden zoals wij die kennen vanuit de statistieken van het R.I.V.M. Dit opdat toegewerkt kan worden naar herkenning van de ziektepatronen, en wat die ons als mens in Nederland te zeggen hebben. Als het ware om de fysieke uitbeelding van het zielsleven van mensen in Nederland meer bloot te leggen om zo onszelf en de maatschappelijk betrokken organisaties, en betrokken ministeries, meer inzicht te verschaffen, hoe wij als Nederland anders om kunnen gaan met onze leefomstandigheden en welzijn.

Datum: woensdag 19 juni 2013. Ontvangst vanaf 10.30 uur. Aanvang 11.00 en Einde 16.30 uur.

Plaats: Mantinge, Mantingerdijk 24, in centrum Het Vrije Veld (Drenthe)

Prijs: 60 euro.

Zelf eigen lunch meenemen. Voor vegetarische soep en koffie/thee wordt gezorgd.

Wie: Iedereen die wezenlijk geïnteresseerd is in het onderwerp. Zij die de eerste bijeenkomst niet meemaakten zijn hartelijk welkom, en ontvangen na aanmelding en betaling de tekst van de eerste bijeenkomst. 

Opgave en informatie: bij Annette Prinsen, [email protected] en tel. 0591-372493 Graag opgave van naam, adres en e-mail en telefoonnummer, met vermelding van je beroep en je huidige werkzaamheden. Deelname is gelimiteerd en vindt plaats op volgorde van aanmelding en betrokkenheid t.a.v. het onderwerp.

De aanmelding geldt als afgerond na storting van € 60,00 op: bankrekening 1420.83.844 t.n.v. A.M. Prinsen te Wezup, graag met vermelding bijeenkomst 19 juni 2013

Routebeschrijving en informatie over praktische zaken worden na inschrijving toegestuurd.

Annulering verdiepingsbijeenkomsten:
De inschrijving is definitief zodra u zich heeft ingeschreven en het bedrag van € 60,00 gestort.

Bij annulering na vijf dagen voor aanvang van de bijeenkomst zal het gehele bedrag van de bijeenkomst verschuldigd blijven (er zal geen terugstorting meer plaats vinden!). Wel ontvangt u de uitgeschreven tekst van de bijeenkomst zodra die gereed is. Ter vervanging van uw vrijgevallen plaats, bij afmelding, is het toegestaan een nieuwe deelnemer in uw plaats te laten komen, met wie u dan zelf de verschuldigde bijdrage voor die deelnemer regelt.

Marieke de Vrij (1953) heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waarmee zij al heel lang licht werpt op levensvragen van individuele en maatschappelijke betekenis. Dit vermogen tot fijnzinnig waarnemen vertolkt zij specifiek en zeer exact naar diverse onderwerpen toe. Marieke inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen. Zij stelt zich hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan een brede maatschappelijke ontwikkeling en daardoor vernieuwing te initiëren op diverse terreinen. Dit doet zij ondermeer door het geven van lezingen, trainingen, workshops, symposia en themagerichte consulten waaronder diverse vakgebieden. Marieke heeft veel inzichtelijke kennis vrijgegeven op maatschappelijke, (mens) wetenschappelijke, spirituele, economische, milieu, natuur en medische onderwerpen. Uit de lijst met onderwerpen noem ik een paar voorbeelden: dementie, euthanasie, orgaandonatie, lichamelijke of verstandelijke beperking, fijnzintuiglijke en paranormale gaven, mannelijke en vrouwelijke oerprincipes, bezield management, complementaire hulpverlening ten behoeve van grootschalige calamiteiten, agrarische ontwikkeling, dierenwelzijn, CO2-opslag, waterzuivering en waterbeheer. Meer hierover is te vinden op de website: www.devrijemare.nl . Hierop zijn ook twee recente interviews van Marieke met RTV Drenthe te beluisteren.

Stichting De Vrije Mare: Marieke wordt ondersteund door stichting De Vrije Mare. Deze stichting is in 1994 opgericht ten einde de werkzaamheden van Marieke een optimale inbedding en ondersteuning te geven, maar ook haar werk voor de toekomst te behouden middels archivering hiervan. Vele vrijwilligers ondersteunen dit werk. Daarnaast bestaan sedert 2010 het TIJDschrift VRIJ en een digitale nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u de website www.devrijemare.nl bezoeken. Uitgeverij De Vrije Mare presenteert alle uitgegeven boeken van Marieke de Vrij

Wezup, april 2013, ambassadeur ziekte als wegwijzer De Vrije Mare, Annette Prinsen

Bron: www.devrijemare.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Dit is mijn simpele geloof: We hebben geen tempels nodig en geen ingewikkelde filosofie. Onze eigen hersenen, ons eigen hart vormen onze tempel; de filosofie is goedheid.

Dalai Lama, Tibetaans monnikBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.