Themadagen over de Bhagavad Gita | 16 maart Rosmalen | 23 maart 2013 Aalter (België)

India

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10626
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Marcel Messing

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, Bewustzijn, Gnosis, Geografisch, Nederland

DE BHAGAVAD GĪTĀ - Het lied van de Verhevene

Toegelicht door Marcel Messing

Met Indiase dans en muziek

Zaterdag 16 maart 2013 in Nederland
Zaterdag 23 maart 2013 in België

10.30 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 9.30 uur
Zaal open om 10.00 uur  

Nu zal ik uiteenzetten 
wat de kennis is die tot onsterfelijkheid leidt. 
Het is Brahman, dat wat geen begin heeft
en waarvan gezegd wordt dat het noch bestaat,
noch niet-bestaat.
Bhagavad Gītā XIII:12

We vragen de Gītā zelf om ons te helpen
en licht te schenken.
Ons doel moet zijn om haar wezenlijke
en levendige boodschap te leren kennen (…)
om de richting van onze vervolmaking 
en ons hoogste spirituele welzijn te realiseren.
Sri Aurobindo (1872-1950)

Veel leraren uit India vonden hun inspiratie in de Bhagavad  Gītā, zoals Rāmakrishna, Radhakrishnan, Rāmana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Aurobindo, Mahātma Gandhi, Ramesh Balsekar, Osho en Eknath Easwaran. Maar ook in het Westen staat de Bhagavad Gītā in hoog aanzien en inspireerde o.a. de filosoof Arthur Schopenhauer, de letterkundige Johann Wolfgang Goethe, de Sanskrietgeleerde Max Müller, de psycholoog Carl Gustav Jung, de soefi Inayat Khan, de theoloog Hans Küng, godsdienstwetenschappers als Alain Daniélou en Rudolf Otto, de auteur Paul Brunton, de ontdekkingsreiziger Friedrich Wilhelm von Humboldt en de zenmeesters Hugo M. Enomyia-Lassalle en Karlfried Von Dürckheim.

Heden ten dage verdiepen miljoenen mensen zich in de Bhagavad  Gītā. Schrijvers, dichters, dansers, musici en filosofen worden erdoor geïnspireerd. Naast de Bijbel en de Tao-te ching behoort de Bhagavad Gītā tot de meest gelezen boeken ter wereld, wat overigens niet betekent dat het ook het meest begrepen werk is.

De Bhagavad  Gītā, het Lied van de Verhevene, is het zesde boek van het grote heldenepos Mahābhārata, dat verhaalt over de historische oorlog tussen de afstammelingen van de Indiase koning Bhārata (de Pandavas en de Kauravas). De Mahābhārata werd tussen de vijfde eeuw voor Chr. en de tweede eeuw na Chr. op schrift gesteld. De Gītā bestaat uit 18 hoofdstukken, die 700 verzen bevatten, waarin de boogschutter prins Arjuna, leider van de Pandavas, oog in oog komt te staan met de vijand, de Kauravas, geleid door zijn neef Duryodhana.

De Gītā is als een spirituele lamp, die te midden van de zeven divisies van Arjuna en de elf divisies van Duryodhana door Krishna wordt ontstoken en niet alleen licht werpt op een ‘gerechtvaardigde oorlog’ (dharmya yuddha), maar vooral op de innerlijke strijd tussen goed en kwaad, gesymboliseerd door de Pandavas (‘zonen van het licht’) en de Kauravas (‘zonen der duisternis’). Aan de eeuwenoude uiterlijke strijd in de wereld kan alleen maar een eind komen door de innerlijke strijd in zichzelf aan te gaan. Arjuna vraagt aan de avatār Krishna, zijn vriend, leraar en wagenmenner: ‘Plaats mijn strijdwagen tussen beide legers, zodat ik duidelijk kan zien tegen wie ik moet strijden.’ (I:21-22)

Op dát cruciale moment, op ‘het veld van dharma’, onderricht Krishna aan Arjuna de sanātana-dharma, de eeuwige leer omtrent de kosmische orde, de basis van menselijk gedrag en ethiek. Hij leert Arjuna dat de innerlijke strijd van groter belang is dan uiterlijke strijd en heldendom. Werkelijke vrede, vrijheid en bevrijding worden gerealiseerd door de innerlijke strijd aan te gaan, zodat de spirituele natuur van de mens kan zegevieren over zijn lagere natuur. Pas dan kan geweld getransformeerd worden in geweldloosheid (ahimsā). 

Maar na veertig jaar onophoudelijke inspanningen om volgens de leringen van de Gītā te leven, 
ben ik in alle bescheidenheid van mening dat volledig afzien van de vruchten van de handelingen 
onmogelijk is zonder volledige naleving van ahimsā in welke vorm dan ook.
 
Mahātma Gandhi (1869-1948)
 

De verschillende yogapaden die Krishna op ‘het veld van dharma’ onderricht, gelden voor verschillende typen mensen. Ze leiden allemaal tot bevrijding van onwetendheid en van begeerte, tot eenwording met het Absolute, het Zelf (Ātman of Purushottama). ‘Welk pad zij ook volgen, dat pad is het Mijne…’ (IV:11)

Thema’s als vrije wil, handelen en niet gehecht zijn aan de vruchten ervan, dharma en karma, geweld en geweldloosheid, kennis en overgave, inzicht in tijd, ruimte en in de kosmische cycli, het proces van wedergeboorte om tot vervolmaking te komen, behoren tot de essentie van de Gītā

Wapens kunnen het Zelf niet treffen, 
vuur kan het niet verbranden, 
water kan het niet nat maken en wind kan het niet drogen. 
Bhagavad Gītā II: 23

Juist in onze tijd, waarin veel volken met elkaar in oorlog zijn en de confrontatie van licht en duister, van goed en kwaad scherp zichtbaar wordt, in een tijd van twijfel en onzekerheid, van crisis in godsdienst, politiek, economie en ethiek, een tijd waarin de boom van wijsheid aan het verdorren is, is het primair van belang om begeerte en onwetendheid in onszelf te transformeren door de lamp van inzicht.

In een verfrissend onorthodoxe toelichting zal Marcel Messing ingaan op de uiterlijke én innerlijke strijd, op de strijd der ‘goden’, op hemelse wezens en hemelvoertuigen (vimana’s). Tevens worden de 18 paden van yoga toegelicht, die Krishna tijdens de 18 dagen durende oorlog onderrichtte. De betekenis van de Bhagavad  Gītāvoor onze tijd wordt uiteengezet aan de hand van de veda (de oude Indiase verborgen kennis), de advaita-vedānta (de leer van de non-dualiteit), boeddhistische leringen, gnosis, mystiek en actuele informatie. 

 Nooit is er een tijd geweest dat jij en Ik 
en de koningen die hier bijeen zijn 
niet hebben bestaan en nooit zal er een tijd komen 
dat we ophouden te bestaan.
Bhagavad Gītā II:12

Zoals we oude kleren wegwerpen 
en nieuwe aantrekken, 
zo trekt het Zelf als bewoner van het lichaam 
nieuwe kleren aan nadat het lichaam versleten is.
Bhagavad Gītā II:22

De Heer verblijft in de harten 
van alle schepselen, Arjuna,
en laat ze ronddraaien 
op het wiel van maya (illusie).
Bhagavad Gītā XVIII:61

Nederland: zaterdag 16 maart 2013
Plaats: Cultureel Centrum PERRON-3 (theaterzaal), 
Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen 

Naast het station, vijf minuten van de A2 en A59, 
vlakbij ’s-Hertogenbosch. Ruim parkeerterrein.
Organisatie: Werkgroep WijWordenWakker
Inschrijving: door overboeking van € 50,- vanaf 15 januari 2013 (!) 
op bankrekeningnummer 1289616 t.n.v. M. van den Dungen te Rosmalen. 
Voor de Belgen via IBAN: NL28INGB0001289616 en BIC: INGBNL2A

België: zaterdag 23 maart 2013
Plaats: Auditorium van het gemeentehuis Aalter,
Europalaan 22, Aalter

Op loopafstand van het station. Ruim parkeerterrein.
Vanuit Antwerpen, Brussel, Gent:
- Neem de E40 richting Brugge-Oostende,
daarna de afrit Aalter en op de rotonde
de tweede afslag (richting Maldegem).
- Na 500 meter naast de tunnel gaan rijden.
- Aan de rotonde rechts en onmiddellijk links.
- Na 300 meter: ruime parking voor het gemeentehuis.
Vanuit Brugge: 
- Neem de E40 richting Gent en daarna de afrit Aalter.
- Linksaf, richting centrum.
- Op de rotonde de vierde afslag (richting Maldegem).
- Verder zoals hierboven.
Organisatie: Marcel en Marijke Messing
Inschrijving: door overboeking van € 50,- vanaf 15 januari 2013 (!) 
Voor de Belgen op bankrekeningnummer BE 40 7506 0326 26 63 
t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. 
Voor de Nederlanders op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 
t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge.

 De toegangsprijs is inclusief koffie/thee/water en vegetarische lunch.

Uw betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. 
Bij annulering kan helaas geen restitutie plaatsvinden.

Voor de Belgen via IBAN: NL28INGB0001289616 en BIC: INGBNL2A


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De magie van de pure toverkunst lijkt ten onder te gaan aan de kracht waarmee we onszelf op de ander richten, als in de goede of de slechte.

UitBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.