Marieke de Vrij | Transitiebijeenkomst Grip op het emotieveld

Marieke de Vrij | De Vrije Mare

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:2167
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De vrije mare

Gekoppelde categorieen
Media en agenda

(De Vrije Mare | Marieke de Vrij) Emoties zijn belangrijke signalen die aangeven wat er op een dieper niveau in de onderlaag speelt. Indien hun betekenis niet correct geïnterpreteerd wordt leiden ze tot verkeerde conclusies en handelingen en kunnen zij ons als een tsunami meesleuren. Individuele emoties hebben hun doorwerking in het collectieve maatschappelijke veld en versterken elkaar, zeker als ze door populisme gevoed worden. Emoties kunnen dan buiten proportioneel groot worden, een eigen leven gaan leiden, onzekerheid en angst versterken, alsmede chaos en polarisering aanwakkeren. De grote uitdaging is om de dieper gelegen onvrede en conflicten van een wezenlijke betekenis te voorzien.

>> Zie onderaan dit agendapunt een bijlage over de verschillende emoties

Voor wie:
Mensen die binnen hun netwerk hun stem willen laten klinken en een constructieve bijdrage willen leveren aan een ander geluid en gepaste actie met betrekking tot positieve verandering.

Mensen die angst, boosheid en verdriet willen transformeren tot een krachtige en constructieve energie die gericht is op een duurzame en vredige wereldtransformatie. Mensen die geloof en hoop hebben in de kracht van het individu en dat van groepen om verandering tot stand te brengen.

Mensen die daartoe steun en inspiratie bij elkaar zoeken.

Uitgenodigd worden vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen en domeinen.

Wij nodigen jou uit om op persoonlijke titel deel te nemen.

Door wie?
Marieke de Vrij, Wim van Oort 

Programma
Marieke de Vrij gaat nader in op:

  • Wat er in de samenleving op een dieper niveau speelt en welke effecten dat heeft op het maatschappelijke emotieveld.
  • De vraag welke transitie nodig is en welke deskundigheden ontwikkeld dienen te worden om meer grip te krijgen op dat emotieveld.
  • De vraag wat individuen –jij dus- daarin kunt betekenen voor het grotere geheel.

In themagroepen vertalen de deelnemers de vrijgegeven inzichten naar hun eigen domein en branche en hun eigen persoonlijke leven, waarbij verdiepende vragen worden geïnventariseerd.

Vervolgens beantwoord Marieke de Vrij de belangrijkste vragen die vanuit de themagroepen naar voren komen.

De bijeenkomst wordt informeel afgesloten met het elkaar inspireren en uitdagen tot concrete actie, het jaar 2017 tot een kantelpunt te maken.

 

Praktische informatie
Datum: Goede Vrijdag 14 april 2017
Tijd: 13.00 tot 16.00, lunchbuffet vanaf 12.00 en informeel napraten tot 17.00
Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1 ,  3744 MG BAARN.
Kosten € 95,- inclusief lunch, deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.
Aanmelden: [email protected] (factuur wordt toegestuurd) Ben je verhinderd, dan het vriendelijke verzoek om een ander af te vaardigen. Tevens verzoeken wij je om eveneens zelf een betrokken relatie uit je eigen netwerk uit te nodigen, zodat meerdere netwerken met elkaar verbonden raken en aan kracht winnen.
Informatie: Wim van Oort, initiatiefnemer van dit burgerinitiatief, e-mail [email protected], telefoon: 072-5814749

 

BIJLAGE – Achtergrondinformatie met betrekking tot emoties in de samenleving

Angst voor een onzekere toekomst houdt veel mensen in de greep. Het betreft angst voor terreur en aanslagen, voor te grote stromen vluchtelingen, voor een Islamisering van de samenleving, voor de gevolgen van klimaatverandering, voor korting op pensioenen, voor een gezondheidszorg die tekort schiet in basiszorg, voor onderwijs dat niet afgestemd is op de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van leerlingen, voor een terugkerende economische recessie, voor ………

Angst wordt aangewakkerd en leidt tot een grotere verdeeldheid binnen de samenleving. Zelfs regeringsleiders en politici dragen bij aan polarisatie en stemmingmakerij. Aan de orde is om de dagelijkse realiteit onder ogen te zien, met elkaar in dialoog te gaan en te focussen op samenwerking en verbinding.

Zicht krijgen op wat er in de onderstroom speelt!

 Boosheid neemt steeds vaker explosieve vormen aan. Mensen voelen zich niet gehoord en gezien, niet serieus genomen. Ze geven de hoop op een goedschikse aanpak op en vervallen in doemdenken en kwaadsprekerij, in het scheppen van verwarring en het ontwrichten van bestaande structuren. Veel mensen willen de macht naar zichzelf toetrekken. Nog nooit waren er in de landelijke politiek zoveel splinterpartijen voor de parlementsverkiezingen en in het bedrijfsleven wordt de focus op resultaat en winst maken almaar groter, zelfs als deze ten koste gaat van onze aardse hulpbronnen en het welzijn van de medewerkers. Steeds meer mensen vereenzamen in wie ze waarachtig zijn. Het gevolg is dat onverwerkte emoties destructief gaan doorwerken in het collectieve maatschappelijke veld.

De uitdaging is om dat wat broeiende is in de samenleving tijdig onder ogen te zien en te ‘blussen’, mensen met goede bedoelingen en initiatieven tot steun te zijn.

Deskundigheden en vaardigheden ontwikkelen!

 

Verdrietig is dat mensen zich vaak laten leiden tegen beter weten in. Wat gaande is in de wereld veroorzaakt diepe wonden en trauma’s. Door het achterwege blijven van de juiste aandacht en interventies verharden ingenomen posities en standpunten. Mensen gaan op staan in grotere woede dan wat de eigen onvrede en boosheid behelst. Aandacht voor de verwerking van ‘traumatische gevoelens’ en rouw ten aanzien van weggevallen zekerheden zijn aan de orde.

De functies en betekenis van emoties (h)erkennen!

 

Onrecht dat niet tijdig (h)erkend wordt creert uiteindelijk wanhoop en narigheid met een destructieve doorwerking in de wereld. Daardoor worden individuen bevattelijker voor emoties dan voorheen. Mensen met een constructieve intentie dienen hun gevoel van terughoudendheid los te laten en meer bewegingsruimte in te nemen.

Zelf in beweging komen en een tegengeluid laten klinken!

 

Machteloosheid en wanhoop zijn de gevoelens die de overhand nemen. Vraagstukken zijn complex en krachtenvelden niet volledig zichtbaar. Dat maakt het lastig om snel tot effectieve interventies te komen. Simpele oplossingen liggen niet meer voor de hand. Berusting versnelt de negatieve spiraal waarin we terechtkomen.

Bewustwording van wat er op een dieper niveau speelt is het vertrekpunt voor een krachtige tegenreactie.

De juiste interventies toepassen!

 

Positiviteit is een krachtige transitie-energie, maar die vereist toekomstvisie en de juiste focus. Verbinding met de diepere verlangens die bij mensen leven en het wezen van onze planeet zijn essentieel, alsmede inzicht in de te zetten (eerste) stappen.

Welke bijdrage ga jij leveren?

Bron: De Vrije Mare

Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het veld is de enige realiteit.

Albert Einstein, Duits natuurkundigeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.