19-03-16 | Zeijen | Themadag Geld, Macht, Onmacht en Oplossingen door Ad Broere en Martijn van Staveren

Euro's

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4609
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Stichting in-zicht

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda

(St. Innerlijk Besef) Het financiële stelsel met zijn banken, beurzen en belastingen werkt ongelijkheid in de hand. Het knoopt aan bij de slechtste eigenschappen van de mens, zoals hebzucht en het streven naar macht. Als je er goed over nadenkt, dan is het verbijsterend hoe zo'n voor het grootste deel van de mensheid slecht en destructief systeem het zo lang heeft kunnen volhouden.

In deze tijd zijn er steeds meer mensen die gaan inzien dat het afgelopen moet zijn met de dominantie van het geld als we een menswaardige samenleving tot ontwikkeling willen brengen.

Martijn van Staveren en Ad Broere lichten op deze themadag toe hoe het volgens hen mogelijk is geweest dat dit financiële systeem tot ontwikkeling heeft kunnen komen. Zij gaan in op de bepalende invloed die van buitenaf op de mensheid is uitgeoefend door entiteiten die in de Gnostieke geschriften van Nag Hammadi Archonten (=wereldheersers) worden genoemd.  Een invloed die niet op het welzijn van de mensheid, maar al sinds onheugelijke tijden op onderwerping is gericht. Het opwekken van hebzucht door geld - goud, zilver en andere kostbaarheden-  is daarbij een beproefd onderdrukkingsmiddel.

De waarheid over het systeem is onthutsend en anders dan wat ons wordt voorgehouden. Je wordt ingelicht over die onthutsende waarheid, omdat alleen inzicht en begrip ertoe kan leiden dat wij ons van onderen op gaan bevrijden van de klemmende greep van de wereldheersers.

Ad Broere over Martijn van Staveren
Waarom ik samen met Martijn van Staveren drie lezingen wil houden over bewustzijn, geld, macht en onmacht.
Nadat er foto’s op internet waren verschenen van onze gezamenlijke lezing in De Kwakel in februari 2015 kreeg ik reacties in de trant van: ‘Doe jij lezingen samen met iemand die in UFO’s gelooft?’ Op de eerste plaats was ik mij er niet van bewust dat UFO’s tot een geloofsrichting behoren. Verder doen degenen die dit over Martijn zeggen hem enorm tekort in wie hij is en wat hij te zeggen heeft. Alles wat hij zegt, komt uit eigen ervaring voort. Martijn is in staat om verder te zien dan de beperkingen die het driedimensionale bewustzijn ons oplegt. Al vanaf heel jonge leeftijd heeft hij kennisgemaakt met andere werkelijkheden. Hij heeft bewust daarin kunnen schouwen. Vaak ging dat niet op een prettige en zachtzinnige manier. Het heeft hem wel gemaakt tot de mens die hij nu is en dat is iemand die het beperkte aardse bewustzijn te boven is gekomen.

martijn van staverenDoor alles wat Martijn heeft ervaren en doorleefd, is hij in staat om veel te vertellen aan mensen die nog niet zijn bewustzijnsontwikkeling hebben doorgemaakt. Hij doet dat niet als goeroe, laat staan als een nieuwe messias, maar als een verkenner, die aan zijn medemensen wil overbrengen hoe de grotere werkelijkheid eruit ziet. De reden waarom hij dit doet is, omdat in deze tijd veel meer mensen in staat zijn om een bewustzijnsdoorbraak te maken door de grenzen van de drie dimensies heen. Hij weet ook als geen ander dat het die mensen niet gemakkelijk wordt gemaakt, omdat er tegenwerkende krachten zijn die er belang bij hebben dat de mensheid gevangen blijft in het huidige beperkte bewustzijn.

Een van de machtigste wapens die deze tegenstanders aanwenden is geld. In het Geheime Boek van Johannes, een van de geschriften die in 1945 in Egypte bij een oud Koptisch klooster werden gevonden staat:  ‘De archonten (Grieks voor wereldheersers) creëerden, geïnspireerd door de geest van duisternis en kwaad,  goud en zilver, GELD, ijzer en andere dingen waarmee zij hebzucht, drang tot vernietiging en het streven naar macht in de wereld brachten.’ Martijn weet uit bewuste ervaring dat de archonten en de demonen die uit hen zijn voortgekomen, werkelijkheid zijn. Daarom wil ik hem graag hierover laten vertellen, waardoor de bezoekers van de lezingen gaan begrijpen dat geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht.

Martijn is bovendien ondernemer geweest en is goed op de hoogte van geldzaken. Ik beschouw het als een eer om met hem te mogen samenwerken omdat hij mijn informatie over geld, banken, beurzen en alle vervuiling die eraan kleeft versterkt. Verder staat de combinatie van ons beiden er garant voor dat we een uitweg kunnen aanwijzen uit de huidige staat waarin wij ons materieel en naar bewustzijn bevinden. We zullen duidelijkheid geven over de samenhang tussen bewustzijn en materie en dat als we echt verandering willen allereerst het bewustzijn zal moeten veranderen. We informeren over hoe dat zou kunnen en hoe we het in de materie concreet kunnen maken.

De website van Martijn van Staveren bereikt u via deze link.

Martijn van Staveren over Ad Broere
Vanuit mijn eigen onderzoekkaders, waaruit onomstotelijk blijkt dat het bewustzijn van de Mensheid onder andere in gevangenschap wordt gehouden door het zwaarste onderdrukkingsmiddel “GELD” ontstond een logisch gevolg om dit wereldwijd toegepaste middel aan te kaak te gaan stelle. Er bewust van zijnde dat het een moeilijke opgaaf zou kunnen worden iemand te ontmoeten met een soort gelijke opdracht, namelijk het bespreekbaar maken van achtergehouden informatie alsmede het aantonen van de dwarsverbanden hierin, besloot ik deze uitdagende stap te gaan zetten.

ad broereNadat ik Ad Broere in 2013 persoonlijk ontmoete, werd mij vrij snel duidelijk dat Ad de bancaire, economische en geldscheppingswereld heel goed in verband kon brengen met de huidige staat van het menselijke bewustzijn. Wat mij vooral trof was de enorme zuiverheid, integriteit en compassie om zonder enige angst deze thema’s te kunnen doorkoppelen naar een thema waar de meeste economen hun handen niet aan durven te branden en dat is het thema waar mijn expertise zit, namelijk de interdimensionale invloeden van Buitenaardse rassen op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn. Ja, moed is het woord wat ik bij Ad Broere wil noemen. Er zijn mensen zoals Ad Broere nodig, die zónder het uit het oog raken van besef van de huidige Aardse realiteit, op een heldere en liefdevolle wijze het één en ander uiteen durven te zetten.
Nadat ik reacties kreeg uit het publiek, waarom ik een lezing gaf met een econoom zoals Ad Broere én wat het onderwerp “GELD” nu te maken had met het bewerkstelligen van een nieuwe werkelijkheid, antwoordde ik dat ik niet wist dat je het huidige wereldwijde economische dominerende model niet los kon zien van de nieuwe realiteit.

Willen wij werkelijk deze planeet in een radicaal Nieuwe Koers brengen, voor onszelf en alle toekomstige generaties, dan is het onontkoombaar onszelf onder de loep te mogen nemen. Hoe het komt dat de Mensheid in deze zeer ernstige wereldwijde verstrikking kon belanden met alle grote gevolgen van dien én hoe we hier als collectieve beschaving uit kunnen komen. Samen onze werkelijke kracht van creatie en liefde te kunnen bundelen als samenleving, dat is voor mij en Ad het inspiratieveld. Ik ben er trots op en het is mij een eer, dát er dus daadwerkelijk mensen zijn die het grotere belang van de planeet en het Menselijke bewustzijn, laat prevaleren boven het persoonlijke.
Ad Broere is oud-bankier en econoom en geeft op een indrukwekkende wijze weer hoe “het geldsysteem” in elkaar zit en brengt dit op een onthullende wijze over aan het publiek.

De website van Ad Broere bereikt u via deze link.

Aanmelding vooraf is vereist i.v.m. de catering!

U kunt zich aanmelden voor deze themadag door het formulier achter deze link in te vullen en te verzenden.

Uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 15 maart 2016 bij ons binnen zijn.

Eventueel kunt u zich ook aanmelden door het formulier achter deze link uit te printen, in te vullen en op te sturen naar het aangeven adres.

Dit formulier èn uw betaling moeten uiterlijk 15 maart 2016 bij ons binnen zijn.

  • Wanneer: zaterdag 19 maart 2016.
  • Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
  • Hoe laat: 10:30 tot 16:30 uur (ontvangst vanaf 10:00 uur).
  • Kosten: € 40; donateurs € 30; jongeren tot 22 jaar € 25.
  • Prijzen incl. koffie, thee en eenvoudige vegetarische lunch.

Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Leven is het meervoud van lef.

Loesje, Nederlands postermeisjeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.