06-11-2014 | Mantinge | De ervaringen van de baby tijdens de zwangerschap

Foetus

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3945
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De vrije mare

Gekoppelde categorieen
Media en agenda

(Marieke de vrij) Centrum Het Vrije Veld en stichting De Vrije Mare organiseren een studiedag: Conceptie, zwangerschap en de geboorte, hoe beïnvloedt dit ons leven?

Marieke de Vrij zal zich inspiratief afstemmen en inzichten vrijgeven zodat we bewuster leren omgaan met het ongeboren kind. Ook staan we stil bij de gevolgen van deze tijd, hoe er problemen kunnen ontstaan voor het ongeboren kind  in het leven nadien als gevolg van deze tijd, en wat daaraan te doen. Door te weinig bewustzijn over de zwangerschap en dat een ongeboren kind een levend bezield wezen is, kan mogelijk de levensloop van conceptie naar baby bij  mensen verstoord raken. Hoe schadelijk is dit al of niet?

Er is bijvoorbeeld momenteel sprake van een grote maatschappelijke belasting, waarin van vrouwen wordt verwacht dat ze blijven werken tot ver in de zwangerschap, waarin er voor veel vrouwen weinig ruimte is om in aandacht bij het ongeboren kindje te zijn.                                                                

De wijze waarop wij zijn welkom geheten schept de basis voor ons gevoel van veiligheid, eigenwaarde en verbondenheid, en ons vermogen om gezonde relaties aan te gaan gebaseerd op liefde, empathie en vertrouwen. 

Dienen beschadigingen ten alle tijden voorkomen te worden of hebben deze beschadigingen, wanneer zij niet of onvoldoende voorkomen kunnen worden, om welke reden dan ook, een wezenlijke betekenis in het leven van dit kind voor zijn bewustzijnsontwikkeling? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor een niet of tekort bewust gedragen zwangerschap voort het kind zelf en zijn ontwikkeling?

Waarom nu belangrijk? In onze gemedicaliseerde wereld is het belangrijk ons te herinneren hoe moeder natuur het bedoeld heeft om een baby in de wereld te verwelkomen.

  • Datum: Donderdag 6 november 2014. Ontvangst vanaf 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Afsluiting 16.30 uur.
  • Plaats: Mantinge, Mantingerdijk 24, in centrum Het Vrije Veld (Drenthe).
  • Prijs: € 60,00: Zelf eigen lunch meenemen, voor vegetarische soep en/of koffie/thee wordt gezorgd.       
  • Voor wie: Iedereen die wezenlijk geïnteresseerd is in het onderwerp.
  • Opgave en informatie: bij Annette Prinsen, [email protected] en tel. 0591-372493. Graag opgave van naam, adres en e-mail en telefoonnummer, met vermelding van je beroep en je werkzaamheden. Deelname is gelimiteerd en vindt plaats op volgorde van aanmelding en betrokkenheid t.a.v. het onderwerp. De aanmelding geldt als afgerond na storting van € 60,00 op: bankrekening NL09 RABO 0142 0838 44 t.n.v. A.M. Prinsen te Wezup, met vermelding bijeenkomst 6 november 2014.    

Routebeschrijving en informatie over praktische zaken worden na inschrijving toegestuurd.

Annulering verdiepingsbijeenkomsten:
De inschrijving is definitief zodra u zich heeft ingeschreven en het bedrag van € 60,00 gestort. Bij annulering na vijf dagen voor aanvang van de bijeenkomst zal het gehele bedrag van de bijeenkomst verschuldigd blijven (er zal geen terugstorting meer plaats vinden!). Wel ontvangt u de uitgeschreven tekst van de bijeenkomst zodra die gereed is. Ter vervanging van uw vrijgevallen plaats, bij afmelding, is het toegestaan een nieuwe deelnemer in uw plaats te laten komen, met wie u dan zelf de verschuldigde bijdrage voor die deelnemer regelt.

Wie is Marieke de Vrij?
Marieke de Vrij wordt sinds 1980 dagelijks geïnspireerd vanuit wat wij de onstoffelijke wereld noemen. Ze beschikt over bijzondere heldere, fijnzintuigelijke vermogens waarmee ze in staat is om antwoord te geven op vragen van individuele en maatschappelijke betekenis. Marieke is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt aan te voelen. Ze heeft inmiddels velen geïnspireerd om tot uitbreiding van hun (vak)kennis te komen. Marieke geeft daarmee een praktische invulling aan dat wat grote denkers als Jung, Kant en Schopenhauer benoemden als het overschrijden van de grenzen van tijd en ruimte. Op deze wijze functioneert zij als maatschappelijk ‘trendwatcher’ en raadsvrouwe.
Zie www.tijdschriftvrij.nl of www.devrijemare.nl en www.dierenperspectief.nl      

Wezup, juli 2014, Annette Prinsen, ambassadeur ziekte als wegwijzer De Vrije Mare, in  samenwerking met Iman Hartog.

Bron: De Vrije Mare


Geplaatst door Marieke de Vrij

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe, heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waaronder helder zien, weten, spreken en horen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij al langdurig licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marieke de VrijLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Niet op elk doofpotje past een dekseltje.

LoesjeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.