Helpen vanuit afhankelijkheid perverteert

Geluk

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5659
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Corporate Compassion

Gekoppelde categorieen
Slimmer werken, Duurzaam in bedrijf, Earth Company

(Sybren van der Schaar) Maak van je hulp een gift zonder voorwaarden. Dan geef je niet alleen hulp maar ook vrijheid.

Helpen van andere mensen wordt gezien als iets positiefs. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Helpen van andere mensen leidt vaak tot een “afhankelijkheidsrelatie”. Hele beroepsgroepen verdienen hier hun brood mee. Bijv. verpleegkundigen, artsen, advocaten, coaches, leidinggevenden en politici. Deze beroepsgroepen zijn erbij gebaat dat er voldoende mensen zijn die “geholpen” willen worden.

Advocaten en artsen

Zo zal bijvoorbeeld een advocaat het liefst de wereld zo complex mogelijk willen maken, zodat hij nodig is. Een arts is er bij gebaat om zoveel mogelijk patiënten op zijn spreekuur te krijgen. Dit geldt voor psychologen, leidinggevenden, coaches, politici, “goede doelen” etc. idem dito.

Kortom onze maatschappij is gebaseerd op het systeem van afhankelijke hulpbieders en hulpvragers. Wat we nu dagelijks om ons heen zien is dat het een persvers systeem geworden is. “Helpen” is exclusief geworden. Zonder een gedegen opleiding mag je mensen niet eens “helpen”. Na het volgen van een gedegen opleiding wil de “helper” exclusief de “hulp” vragende mens “helpen”. Een keurmerk is daarbij onmisbaar. Mensen die leven vanuit passie en vanuit hun hart worden door dit systeem uitgesloten. Indien zij zich aanpassen aan het systeem raken ze van zichzelf vervreemd met alle gevolgen van dien.

Afhankelijkheid

In de huidige maatschappij is eigen verantwoordelijkheid ver zoek. Iedereen is op een onnatuurlijke manier met elkaar verstrengeld. Men heeft macht over elkaar vanuit een afhankelijkheidspositie. Dit geldt voor leverancier versus klant, man/vrouw, ouder/kind etc.

Een mens kan pas (zinvolle)waarde toevoegen aan een groter geheel vanuit een autonome positie. Dan pas is een mens in staat om een product of dienst te leveren die werkelijk iets toevoegt, zonder dat men er afhankelijk van wordt. De autonome aanbieder zal vanuit zijn kracht een product of dienst aanbieden die het beste van hemzelf laat zien. Dit zal voor zowel de producent als de afnemer een bron van vreugde zijn.

Mededogen

Reclame, producten die status verlenen, verzekeringen etc. zijn allerlei zaken die gebaseerd zijn op afhankelijkheid. Indien op de juiste wijze hulp wordt geboden zullen deze zaken tot het verleden horen. Het aantal ziekenhuizen, psychologen en artsen zal sterk reduceren, indien ze “helpen” zonder de noodzaak om hun patiënten afhankelijk te maken. Dit vanwege een terugkeer naar een gezonde en natuurlijke leefomgeving die mensen helen.

Indien alle mensen vanuit mededogen hulp bieden zal dat de ontvanger van die hulp een gevoel van vrijheid geven. Hulp bieden wordt dan een gift zonder voorwaarden.

Bron: Corporate Compassion


Geplaatst door Corporate Compassion

Corporate Compassion

Geluk is het nieuwe geld!

Corporate Compassion brengt nieuws en opinie over ondernemen met hart voor mens, maatschappij en milieu. We stellen geluk boven geld en welzijn boven welvaart. Winst maken hoeft nooit ten koste te gaan van mens, dier of natuur...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Corporate CompassionLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

"Een vriend is iemand die het lied van je hart kent en het opnieuw zal zingen als jij het vergeten bent."

Henk SmitBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.