Ufo’s bestaan gewoon | win één van de 5 boeken!

Coen Vermeeren

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8369
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap, Buitenaards

(Earth Matters | door Jessica Solcer) Coen Vermeeren studeerde aan de Technische Universiteit Delft en behaalde daar een ingenieurs- en doctorstitel aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Hij is hoofd van het Studium Generale Delft dat studenten lezingen en workshops aanbiedt die een algemeen vormend karakter hebben. Het is zijn taak studenten een breder wereldbeeld te geven en daar horen ook grensoverschrijdende en controversiële onderwerpen bij. Toen hij echter tijdens zijn lezingen het onderwerp ufo’s aanroerde en besprak met studenten, kreeg hij heel wat kritiek te verduren. Collega’s maakten hem belachelijk in de pers en Stichting Skepsis vond het zelfs nodig de Rector Magnificus van de TU Delft een brief te sturen waarin zij hun zorgen uitten. Is het echter niet de taak van het Studium Generale om juist de grenzen van de wetenschap op te zoeken en te bespreken? Vermeeren heeft zich in ieder geval niet laten ontmoedigen en heeft onlangs een naslagwerk uitgebracht met de titel ‘Ufo’s bestaan gewoon’.

In zijn boek probeert Vermeeren met de blik van een ingenieur te kijken naar wat we weten over ufo’s en in het bijzonder van hen die erover getuigen. Er zijn veel buitengewoon betrouwbare en gedetailleerde waarnemingen gedaan door astronauten, piloten en militairen. Vaak door meerdere waarnemers tegelijk en regelmatig zijn deze waarnemingen op hetzelfde moment vastgelegd op radar. Deze goed getrainde getuigen krijgen echter nauwelijks aandacht, niet in de media en niet binnen de wetenschap. Het ufo-dossier is volgens Vermeeren te groot voor één mens om te omvatten en hij is daarom van mening dat deze informatie gedeeld, besproken en wetenschappelijk onderzocht dient te worden.

Vermeeren baseert zich voornamelijk op getuigen uit zijn vakgebied, de lucht- en ruimtevaarttechniek. Een gebied dat hij zich eigen heeft gemaakt en waarop hij gekwalificeerd is om er uitspraken over te doen. Bepaalde beroepen in deze wereld worden overgelaten aan speciaal opgeleide en soms zwaar getrainde experts. Mensen die grote verantwoordelijkheid dragen bij de uitoefening van hun beroep en daar maatschappelijk veel waardering voor krijgen. Denk bijvoorbeeld aan hoge militairen, militaire en civiele piloten en astronauten. Wanneer zij echter hun ufowaarnemingen delen met het publiek, worden deze waarnemingen niet serieus genomen en niet onderzocht. In ‘Ufo’s bestaan gewoon’ bespreekt Vermeeren niet alleen een kleine greep uit de vele waarnemingen en getuigenissen van deze getrainde mensen, hij onderzoekt ook de redenen waarom men hierover geen openbaar of (liever nog) wetenschappelijk debat mag voeren.

Zo gaat hij in op het onderzoek dat NASA liet doen naar de effecten van eventuele NASA-ontdekkingen op de samenleving, zoals het ontdekken van artefacten die op enig moment in het verleden zijn achtergelaten op de Maan of op Mars. De conclusie van dat onderzoek is te lezen in het Brookings report en luidt dan ook dat het delen van dergelijke informatie als ongeschikt kan worden beschouwd. Ook de rol van de politiek in het ufo-verhaal wordt onder de loep genomen en in het bijzonder de houding van de Amerikaanse presidenten ten opzichte van ufo’s. Sinds WWII zijn er dertien Amerikaanse presidenten geweest en volgens Vermeeren hebben zij allemaal wel iets met ufo’s van doen gehad. Zo komen de afscheidsrede van Eisenhower en de bekende Kennedy speech in een ander daglicht te staan wanneer we beseffen dat zowel Eisenhower als Kennedy openlijk het bestaan van geheimhouding en cover up bespreken en waarschuwen voor de gevaren daarvan. In het boek wordt ingegaan op de mogelijke redenen voor cover up en de rol van de media daarin. Vermeeren beschrijft onder andere hoe de Amerikaanse overheid voor de media een ‘debunkbeleid’ van ufowaarnemingen instelde en hoe dit beleid met succes werd uitgevoerd.

Uiteraard heeft Vermeeren een hoofdstuk gewijd aan de wetenschap. De wetenschappelijke ufo-onderzoeken die uitgevoerd zijn, zijn oud en bevooroordeeld en mogen het predicaat wetenschappelijk niet dragen. Een enkel onderzoek is goed uitgevoerd, maar onvolledig en zonder gevolg. De onderzoeken die gedaan zijn geven een consistent beeld dat zegt dat 90-95% van de waarnemingen op een voor ons bekende manier kan worden uitgelegd. Denk daarbij aan meteoren, satellieten, Venus, vliegtuigen, helikopters en Thaise ballonnen. Maar daarbij ontstaat een klein probleem: 5-10% is onverklaarbaar. Die 5-10% is cruciaal volgens Vermeeren en daar moeten we het over hebben! Het probleem wordt nog groter voor de wetenschap omdat die 5-10% in veel gevallen is gedaan door goed opgeleide waarnemers. Maar de wetenschap heeft geen interesse. Iedere poging om het fenomeen serieus te onderzoeken eindigt in demonisering of ridiculisering van de persoon die wel interesse toont. Onwetenschappelijker kan het niet volgens Vermeeren. Hij gaat in op wat wetenschap nu precies is en wat pseudowetenschap is. Verschillende wetenschappers die zich wel durfden in te laten met onderzoek naar ufo’s passeren de revue. Zoals J. Allen Hynek, de astronoom die skepticus was, maar uiteindelijk verdediger van het ufo-fenomeen werd. Ook ‘wetenschappelijke’ rapporten als het Condon Report en het COMETA-rapport komen aan bod. In het laatste hoofdstuk speculeert Vermeeren over de redenen waarom wij bezoek krijgen. Wat doen zij hier? Is er een relatie tussen ufo’s en nucleaire technologie? Hebben zij een boodschap voor ons?

Het boek is prettig geschreven en zeer overzichtelijk ingedeeld. In aparte tekstkaders geeft Vermeeren uitleg en toelichting bij namen of termen. Vermeeren gaat (gelukkig) niet in op allerlei (volgens fanatieke ufo believers aanverwante) zaken zoals graancirkels, telepathie of abductie, maar houdt zich bij zijn eigen vakgebied. Helaas mis ik enkele bronvermeldingen, maar dit motiveerde mij juist om op internet verder te zoeken naar bron en informatie over het gemelde. Ook geeft Vermeeren aan op bepaalde zaken niet in te gaan, omdat hij daar weinig van weet of niet zeker is van de mate van betrouwbaarheid. Vermeeren geeft in zijn boek aan dat hij de lezer niet wil overtuigen. Wel stimuleert hij de lezer zelf op onderzoek uit te gaan. ‘Ufo’s bestaan gewoon’ is naast een oproep tot wetenschappelijk onderzoek en het stoppen van de ridiculisering ook een goede handleiding om te beginnen met uw eigen onderzoek naar ufo’s!

Jessica Solcer


Verzin een leuke naam voor een non-believer

en win één van de 5 boeken:

Ufo's bestaan gewoon | Coen Vermeeren

Mail je antwoord (met je naam en adres) voor 5 mei 2013 naar [email protected]

Alle antwoorden worden anoniem gepubliceerd en winnaars krijgen de boeken thuisgestuurd. 


Geen zin om te wachten?

Nu tijdelijk bij Orongo geen verzendkosten bij de bestelling van het boek € 19,90: 

 


“Hoewel we al vele jaren horen over onbekende objecten in ons luchtruim, brengt Vermeerens uitdagende overzicht van wat we hierover weten en niet weten ons tot een belangrijke conclusie: we moeten de vele getuigen serieus nemen en onze wetenschappers hier onderzoek naar laten doen.” 

– Prof.dr. Herman Wijffels, econoom


“Een echte ingenieur laat bij voorbaat alle vooroordelen vallen. Bij een controversieel onderwerp als UFO’s is het een verademing een boek te lezen van een serieus onderzoeker als Coen Vermeeren. Ook omdat het naast interessante materie, op een prettig leesbare manier geschreven is.”
– Ir. Edward P. Heerema, president Allseas Groep

“Moeten we diegenen die ufo’s rapporteren en willen onderzoeken blijvend belachelijk maken? Dit openlijk bespreken vraagt een flinke dosis moed en ik heb enorm respect voor mensen zoals Coen Vermeeren die zonder enige schroom vrij uitkomt voor zijn mening.”

– Wilfried de Brouwer, Generaal Majoor (B.D.) van de Belgische Luchtmacht


“Een dringende oproep aan de lezer om de huidige crises in economie, wetenschap en zingeving te bestrijden met openheid, ontvankelijkheid en integriteit. Het zijn tenslotte de afwijkende ervaringen, ideeën en mensen die het verschil maken. Het fascinerende UFO-dossier laat zien hoe het niet moet. Gelukkig is het nooit te laat om te leren.”

– Prof.dr.ir. Michel van Tooren, vliegtuigbouwkundige


Het boek Ufo's bestaan gewoon van Coen Vermeeren is op 27 maart  gepresenteerd in Delft. Er is volop aandacht in de media voor dit nieuwe standaardwerk over ufo's:

Zaterdag 23 maart was Coen Vermeeren te gast bij 
Cappuccino op Radio 2.
Luister hier naar het interview! (vanaf 26:30 min)

Maandagmiddag 25 maart was hij te horen in 
Dit is de Dag op Radio 1.
Luister hier het interview terug!

Woensdagavond 27 maart was Coen Vermeeren te zien in Hart van Nederland.
Dit is hier terug te kijken. (vanaf 17:58 min)

In de Telegraaf van 28 maart stond een interview 
met Coen Vermeeren.
Lees het hier.
 

Vrijdag 29 maart werd Coen Vermeeren geïnterviewd door
Paul van Liempt bij BNR.
Luister hier naar het interview.

Dinsdag 9 april was Coen vermeren te gast bij
Studio Max Live.
Bekijk hier het fragment (vanaf 29:00 min)


Geplaatst door Jessica Solcer
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Er zijn elke dag mensen die afdwalen van de kerk en terugkeren naar God.

Lenny Bruce, Amerikaans stand-upcomedianBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.