Duivelse kalender en de maand april

Freya

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:16896
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Hoogmoed

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Gnosis, (Grens)wetenschap, Geschiedenis, (Verborgen) nieuws, Geografisch, Amerika, Europa, Oorlog, Politiek

(Hoogmoed) Eind april begin mei was in Europa oorspronkelijk een periode van eeuwenoude vruchtbaarheidsfeesten, meestal uit een voorchristelijke traditie. Op de afbeelding zien we onze Germaanse God van de seksualiteit Freya. We eren haar eind april, met het hoogtepunt op 30 april / 1 mei.

Ik las dat tot in de 17e eeuw overal in Europa meibomen werden opgetuigd en versierd (zie: Spirit of the Goddessis). Rode en witte linten in de takken, en dan iedereen erom heen. De jonge mannen dansen in een kring linksom; de jonge vrouwen daaromheen rechtsom. De boom is natuurlijk het ultieme fallussymbool: de witte linten in de boom staan voor zaad, de rode linten voor bloed, de omgekeerde draairichting van de mannen en vrouwen staat voor de seksuele handeling, en de uiterste ring om de fallus wordt uiteraard gevormd door de vrouwen. Ook die symboliek werd uitstekend begrepen.

Er bestaat trouwens nog een oud Nederlands kinderliedje over een boom in de wei, maar de tekst moet ergens in de 19e eeuw zijn gekuist. Het origineel ging net even iets anders.

In het bos groeide een boom,
Wat een fijne boom was hij. 

En in die boom daar was een tak,
En aan die tak daar zat een twijg

En aan die twijg daar hing een nest,
En in dat nest daar lag een ei

En op dat ei een vogel zat,
En van die vogel viel een veer

En vele veren werden een bed
En op het bed een meisje lag

En bij het meisje kwam een knaap
En in die knaap daar zat het zaad

En uit dat zaad een kindje kwam
En toen de man ging naar zijn graf

Groeide uit zijn graf een boom
En wat een fijne boom was hij.

Om onze eigen cultuurgeschiedenis een beetje te begrijpen wil het nog wel eens helpen om gewoon eens naar Duitsland te gaan; daar is nog een hoop bewaard gebleven. Zo is er een link tussen de meiboom, het optuigen van de kerstboom, en de etymologie van het woord versieren (flirten). Ook in de 20e eeuw werd er nog gedanst om de meiboom; en er schijnt nog een traditie te zijn op Schiermonnikoog en in Deventer.

De duivelse kalender

Omdat de machtsverhoudingen in de wereld de laatste 300 jaar zijn verschoven, staat de periode eind april begin mei steeds minder voor vruchtbaarheid en positieve energie. Het is maar net hoe je in het leven staat natuurlijk. Je kunt linten in de bomen hangen, bij mensen op visite gaan, maar als we in de wereld van geo-politiek gaan kijken, dan zijn 19 en 20 april behoorlijk lugubere dagen geworden.

Eind april is een occulte offerperiode en die valt eigenlijk gelijk met oude vruchtbaarheidsrituelen. Een oude occulte kalender is op een gegeven moment in onze geschiedenis gekaapt door een kleine groep en is behoorlijk bepalend geworden voor ons wereldbeeld. Het heeft iets pervers: mochten we er een probleem mee hebben, dan worden we uitgenodigd om de schuld te leggen bij voorchristelijke tradities. Daarmee doen we natuurlijk precies wat machthebbers willen.

19 en 20 april zijn de dagen waarop offers worden gebracht aan de vuurgod Baal. Een andere naam voor Baal is Nimrod, en dat is een bekend personage uit het oude testament en de toren van Babel.

We kennen ongetwijfeld het bijbelse verhaal over de mensen die een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. De meeste interpretaties van dit verhaal gaan over de menselijke overmoed (zie Ipsissimus). De betekenis van Babel ligt in oud Hebreeuws Balal (in verwarring brengen), maar óók in oud Assyrisch Bab-ili (poort van God).
De misleiding is compleet: mensen die denken dat ze het juiste doen en de poort van God betreden, worden in de war gebracht en komen zo in dienst van zijn grote uitdager, ene Nimrod (afkomstig van HebreeuwsMarad : rebelleren).

De verhalen in de bijbel over Baal gaan over het concentreren van macht via misleiding. Gebeurtenissen die de laatste 300 jaar heel belangrijk bleken voor een nieuw type van controle hebben vaak een connectie met 19 en 20 april.

19 april 1775
Het begin van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog bij Lexington. Het idee is dat met deze oorlog de grond geplaveid werd voor de Amerikaanse machtsbasis, en dat het begin werd gelegd van een reeks oorlogen waarmee een kleine occulte club alle macht naar zich toe trok. De Franse revolutie, Napoleontische oorlogen, Britse koloniale oorlogen, Amerikaanse burgeroorlog, Russische revolutie, de eerste en tweede wereldoorlog. Het is een vervolgreeks van dezelfde club. Economen en filosofen hebben er soms een goede kijk op. Uiteindelijk gaat het steeds om een banksysteem en de mogelijkheid om mensen tegen elkaar op te zetten. Het gaat hier niet over Amerikanen, maar over de (tijdelijke) machtsbasis van een reeks families  uit verschillende landen. Nederland was trouwens het eerste land dat de nieuwe Amerikaanse republiek erkende: op 19 april 1782. In de negentiende eeuw was 19 april 1861 het begin van bloedvergieten in de Amerikaanse burgeroorlog.

19 april 1933
De dollar wordt losgekoppeld van de goudstandaard.

19 april 1936
De grootste militaire parade sinds de eerste wereldoorlog in Berlijn. 

19 april 1943
De joodse opstand in het getto van Warschau wordt neergeslagen. De tweede wereldoorlog wordt helaas erg slecht begrepen, maar we weten dat Israel sinds de tweede wereldoorlog het centrum is van het Midden-Oosten. Het idee was: er was een speciale plek uitgedacht voor Joden; maar de Joden mochten zich daar zelf niet tegen verzetten. Warschau 1943 was de laatste georganiseerde vorm van joods verzet, de grootste joodse opstand uit de oorlog, en het werd die dag op gruwelijke wijze de kop ingedrukt. Daarna kon pas de hele narrative beginnen van Israel als thuishaven om de vele miljoenen doden in kampen; uiteraard met een hoop mediapropaganda. Over de misleiding is goede documentaire, maar je moet er klaar voor zijn.

20 april 1967
De maanlanding van Surveyor 3 en de eerste foto's vanaf de maan. De Apollo-missie van 1969, waar hele generaties gezamenlijk aan het beeldscherm zaten gekluisterd, werd voorafgegaan door een even belangrijke missie. Op 20 april '67 kwamen namelijk de eerste foto's binnen van de Surveyor 3. De misleiding bij de maanmissies zat hem natuurlijk volledig in beelden. De bekende donkere achtergrond; dezelfde als bij de foto's uit 1969 die heel wat vragen oproepen. De sterren ontbreken. Vanaf de maan zie je geen sterren? Dat is de eerste vraag van een lange reeks vragen. De maanlanding: een betere metafoor voor de toren van Babel is er volgens mij niet.

19 april 1993
Waco, Texas. De secte van David Koresh, werd in een grootschalige militaire actie ontmanteld door de ATF, een Amerikaanse overheidsorganisatie. De Branch Davidians vormden een commune van zonderlinge maar vreedzame 7e dag adventisten die geen enkel vertrouwen hadden in welke overheid dan ook.
ATF gebruikte tanks en chemische wapens, en opende zelf het vuur op een gebouw met ouders en kinderen. Het werd een grote vlammenzee, waarbij 80 mensen omkwamen. Bewijsmateriaal werd vernietigd, de overlevenden werden vastgezet voor poging tot moord, maar uiteindelijk is iedereen vrijgesproken. Zie ook de documentaire Waco: The big lie. Drama in 1993 vond plaats op Mount Carmel in Texas: in het Oude Testament was Karmel de plek waar de profeten van Baal werden uitgedaagd door Elia.

19 april 1995
Oklahoma bombing. Pascontrole, bodyscans, chips, de hele terreur-narrative, we denken vaak aan 11 september maar die dag is niet te begrijpen zonder de Oklahoma bombings. De eerste vergaande controlemaatregelen werden in 1995 ingevoerd naar aanleiding van Oklahoma. De wetten lagen al klaar, maar het was wachten op het ritueel. Heel jonge kinderen. Numerologisch is 19 april identiek aan 11 september: beide 110 nachten vanaf de laatste nacht van het jaar. Oklahoma stinkt ook naar 11 september omdat het de eerste aanslag was met directed energy - wapens (zie Judy Wood./ September Clues)  Oklahoma werd verbonden aan de boze blanke Amerikaan, zoals 911 werd verbonden aan de boze moslim. Alle controle kwam in een stroomversnelling met de Patriot Act in September 2001; waar de EU ook weer een hoop van kopieert.

20 april 1999
Columbine high school. De metaaldetectors op scholen, de angst, de grote gewapende politieman die tegen je kinderen zegt dat ze niet bang hoeven te zijn: het is allemaal mogelijk gemaakt door de schoolshootings. Scholen zijn erg belangrijk voor de wereldorde. Niet dat je er nog wat leert, dat is overal wel zo'n beetje over, maar verplichte stof, in verplichte uren. Wie zich erin verdiept: de eerste grootschalig geplande schoolshooting was Columbine High, en ik vermoed ook de eerste grote aanslag met mind-control. We hoorden iets over twee treurige jongens met lange regenjassen, uit familie met uitstekende connecties. Zij kwamen in de media op de voorgrond, maar we hoorden weinig over de derde schutter die al het werk deed en vrijuit ging. Er was voorkennis, op hoog niveau. Bloedoffers. Er is een hele reeks van schoolshootings die doorgaat op hetzelfde patroon als Columbine, treurige schizofrene jongens met uitstekende connecties, een groot aantal slachtoffers in korte tijd, en steeds zijn er serieuze aanwijzingen voor een professionele tweede schutter die buiten beeld blijft. 

19 april 2005
Ratzinger wordt benoemd als paus. De eerste paus die openlijk meegaat met de agenda van de wereldorde en geopolitiek.

19 april 2010
Een leeg luchtruim voor de grootste naoorlogse militaire oefening van de NAVO. Wat er precies gebeurde is veel mensen ontgaan, maar op 19 april 2010 werd het hele vliegverkeer van Europa lamgelegd voor een militaire oefening die toen net een week bezig was. Militaire oefeningen, dat betekent per definitie weinig tot geen informatie. Maar als heel Europa aan de grond moet blijven, ga er dan maar gerust vanuit dat het belangrijk is. Voor het publiek was er het verhaal over de IJslandse vulkaan, maar piloten zeiden al snel dat de reactie erg overtrokken was en weinig te maken kon hebben met vulkaanas. Nou dat had het dus ook niet. We kunnen ons verbazen over de moderne techniek waarmee ze een vulkaan kunnen laten roken, maar verbaas je eens over de moderne techniek waarmee miljarden mensen op een dwaalspoor kunnen worden gezet.

De genoemde periode duurt 13 dagen, vanaf 19 april, maar er zijn ook andere data in deze periode (25, 26 en 30), en een paar terugkerende priemgetallen in andere maanden.

We weten allemaal dat een aantal grote spelers elkaar jaarlijks ontmoeten, laten we zeggen in het kielzog van de Rothschilds.
Het is sinds de 18e eeuw dat de gewone man via grote ideologieën in hun controleveld komt. Met de duivelse deceptie van dialectiek: voor ons lijkt het alsof ideologieën elkaar bestrijden, maar ze worden door dezelfde club gefinancierd.

Aan de ene kant zit het echt meesterlijk in elkaar, maar aan de andere kant wordt ook duidelijk: de mensen in de top vertonen geen gezond gedrag.
Het zijn psychopaten, ze hebben iets met het idee dat ze oneindig macht hebben over anderen. We herkennen eigenlijk het gedrag van een verslaafde, van een ziek persoon.

Dat zet uiteraard de deur open voor krachten buiten mensen om; waar in het verleden een en ander over is opgemerkt. De geschiedenis van de machtspiramide en eeuwenoude zwarte magie is uitstekend onderzocht door Christopher Everard; een aantal van zijn films staan online.

Het gegeven dat de laatste 20 jaar steeds vaker dezelfde symboliek wordt gebruikt, lijkt erop te wijzen dat ze zijn uitgespeeld. Het lijkt wel een soort wanhoop. Maar het beste machtsmiddel is nog altijd misleiding. Alleen via misleiding kunnen gezonde mensen ertoe worden gebracht om mee te werken aan duivelse agenda's, uiteraard in een keurige verpakking. Spreek eens met een politicus en vraag voor wie hij werkt.

Maar ok.. stel, we prikken daar doorheen, dan is er ook nog angst. Het idee dat ons wereldbeeld grotendeels gebaseerd is op drijfzand, dat geeft natuurlijk een soort primaire angst. Willen we het eigenlijk wel allemaal weten?
Want wat dan? Als je niet oppast lijkt het alsof er nog maar weinig overblijft van jezelf.
De ellende zit hem in ieder georganiseerd wereldbeeld, en iedere vorm van georganiseerde zingeving, in het blind volgen van aannames. Maar we hebben toch echt een identiteit daarbuiten. De taak is om de kracht in onszelf te vinden, terug te vinden

Ik schreef over het eeuwenoude vruchtbaarheidsfeest, de schunnige dans en de positieve energie. Dat waren mensen met elkaar, lang voordat Europa in de ban kwam van grote meeslepende ideologieën. Natuurlijk bestaat dat nog.   
 
Foto en video zijn van de laatste film van Stanley Kubrick, de man die ook die andere foto's op deze pagina heeft gemaakt. De scène is trouwens opgenomen in het buitenhuis van Nathan Rothschild in Londen.

Bron: hoogmoed.blogspot.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het kostte me vier jaar om te schilderen als Raphael, maar een heel leven om te schilderen als een kind.

Pablo Picasso, Spaans kunstenaarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.