De 6 fasen van ziekte volgens Dr. Reckeweg (pas op als je NIET uit je mond stinkt, zo af en toe)

Reckweg

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:37929
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Genezing, Natuurgeneeswijzen, Ziekte, Aids, Kanker, Lyme, (Grens)wetenschap, (Verborgen) nieuws

(Earth Matters | door Hayo Bol) Dr Heinrig Reckeweg (1877-1944) was een Duits natuurgeneeskundig arts, die vond dat de Homeopathie te kort schoot in het behandelen van klachten van fysieke aard. Hij ging de homeopathische middelen combineren en startte een bedrijf op genaamd Laboratorium EUPHA dat nieuwe middelen ontwikkelde en op de markt bracht. Zijn belangrijkste toevoeging aan de natuurgeneeskunde was de leer van de homotoxicologie. Daarmee wilde hij een brug slaan tussen de allopathie (reguliere geneeswijze) en de natuurlijke geneeswijzen.

Homotoxicologie betekent letterlijk de leer van de zelfvergiftiging van het lichaam. Deze zelfvergiftiging vindt plaats via de lichaamsvochten en wordt veroorzaakt door voeding, leefwijze [beweging!] en leefomgeving. Drie zaken die in de afgelopen 100 jaar drastisch zijn veranderd.

Wat mij betreft heeft elke ziekte ook een psychische component in zich die misschien wel meer oorzakelijk is dan de fasen die ik nu ga beschrijven maar dit even ter zijde. De natuurgeneeskunde heeft als uitgangspunt genees de zieke in plaats van de ziekte. Daarmee wordt veel eerder gekeken naar mogelijke klachten en symptomen in de fysiologie die een voorbode zijn van latere anatomische ziekte. Om het kort neer te zetten: je kunt iets doen een kramp in de benen; je kunt ook wachten tot er spataderen zijn ontstaan. Een middel om dit idee beter te begrijpen zijn de 6 fasen van Reckeweg.

Dr Reckeweg met zijn 6 fasen van ziekte, greep terug op een veel ouder concept van de ‘vader
van de geneeskunde’ Hippocrates. Deze bedacht de humoraal pathologie of te wel de ziekteleer
van de lichaamsvochten. De twee zonen van Dr. Reckeweg hebben het werk van hun vader
verder onderzocht en publiceerden in 1952 de zogenaamde ‘6 fasen leer.’ Hierin beschreven zij 6
verschillende stadia oplopend van ‘aanwezig’ via ‘lastig en vervelend’ tot mogelijk ‘onherstelbaar
beschadigd.’ Concreet: een puistje is aanwezig, acne is lastig en huidkanker is bedreigend voor de
gezondheid.

Dit artikel gaat over de 6 fasen van ziekten, met als doel de lezer te laten begrijpen waarom oude
klachten terugkeren als iemand geneest van zijn meest recente kwaal. Met andere woorden, als
iemand zijn reumatische klachten ziet verminderen door ingreep met voeding, manier van leven en
supplementatie, is het zeer goed mogelijk dat zijn huidklachten van vroeger terugkeren. Als ik dit in
de praktijk tegenkom is dat een gunstig teken. De cliënt zal echter reageren met help! De pijn is weg
en nu heb ik er andere klachten voor terug.

1 Uitscheidingsfase
De eerste fase is de staat waarin elk lichaam zou moeten verkeren. Het is namelijk een teken van
gezondheid als:

  1. Je lichaam gaat zweten en stinken bij inspanning en niet als het stil zit!
  2. Je lichaam een puistje heeft zo af en toe
  3. Je lichaam een korte hoge koorts kan produceren om daarmee alle binnen gekomen virussen, bacteriën en parasieten te verbranden.

Ook is het een goed teken als je lichaam zo af en toe stinkende ontlasting geeft en zurige urine. Zure
urine betekent namelijk dat overtollige zuren het lichaam verlaten. Wat een goed teken is omdat deweefsels en je bloed in principe licht basisch horen te zijn.

De weerstand in je lichaam doet niets anders dan alles wat er binnenkomt aan lucht via de longen
en voedsel + vocht via de mond en huid te screenen op giftige stoffen dan wel bacteriën, virussen en
parasieten. Dat wat niet goed is voor het lichaam wordt onschadelijk gemaakt en afgevoerd of direct
de deur uit gezet.

De grootste interne reiniger in het lichaam is de lever met op de 2 e plaats de nieren. Via darmen
en blaas worden de meeste gifstoffen en ongenode gasten weer afgevoerd. In mindere mate maar
zeer belangrijk zijn ook de huid en longen [neus en mond] noodzakelijk als uitscheidingsorganen. De
lymfebanen zijn eveneens afvalbanen waar in bacteriën onschadelijk worden gemaakt en afgevoerd
via het bloed naar de lever om vanaf daar eventueel het lichaam te verlaten.

Het lichaam houdt zich in balans en reinigt uit zichzelf wanneer nodig met veel beweging, goed
voedsel, frisse lucht en zingeving voor de inwonende ziel. De realiteit anno 2012 gebiedt te zeggen
dat ons lichaam letterlijk met een hoop onverwerkt afval zit, analoog aan onze zeeën, lucht en
vuilnisbelten.

Veel afval afkomstig van verkeerd, eenzijdig of artificieel voedsel kan niet afgevoerd worden omdat
de uitweg vol zit of dichtgesmeerd wordt door aftershave, deodorant en minerale vetten zoals
vaselineachtige producten voor de huid. Aluminium in deodorant is daarvan een goed voorbeeld. De
aluminium zorgt ervoor dat er geen geur ontstaat, maar het zorgt er ook voor dat gifstoffen de huid
niet kunnen verlaten. Met als gevolg dat deze worden opgeslagen. Helaas is aluminium giftig, alleen
de gevaarlijke dosis verschilt van mens tot mens. Ook de buffercapaciteit van elk mens speelt hierbij
een rol.

Die buffer heet het onderhuidse bindweefsel. Zit er veel gifstoffen opgeslagen in het bindweefsel
dan kost dit 1. extra mineralen en vitaminen om het daarin opgeslagen te houden en 2. het maakt
de spieren stram en stijf en beïnvloedt het conditioneel vermogen. Men wordt eerder moe en krijgt
last van het geheugen. Niet vergeten moet worden dat de lever een hoop virussen en ander spul
onschadelijk maakt door er een calciumlaagje omheen te bouwen, de zogenaamde galsteen.

Hoe dan ook, als gifstoffen te lang in het lichaam blijven zitten [en geloof me dat gaat voor de meeste
mensen op] komt men in fase 2

2 Ontstekingsfase
De ontstekingsfase wordt gekenmerkt door – u raadt het al – ontstekingen. Maar dit zijn dan vooral
de ontstekingen die maar blijven door gaan. Die dan weer opvlammen en dan weer een tijdje rustig
zijn. Denk aan acne, bronchitis, middenoorontsteking, amandelen, hersenvliesontsteking en zweten
zonder beweging.

Net zoals in fase 3 heeft in fase 2 het lichaam nog voldoende kracht om zichzelf te reinigen. Je moet
dat wel een beetje ondersteunen bijvoorbeeld met prikkeltherapieën zoals sauna, koude en warmte
baden en het toevoegen van extra enzymen en goede voeding. Van bepaalde vitaminen is het al
60 jaar bekend dat het in hoge dosis virussen doodt. Maar om dat te doen heeft het lichaam wel
voldoende energie nodig om te kunnen slagen. In fase 1 en 2 is dit zeker het geval. In fase 3 kan het

ook, maar dan is dat al een stukje lastiger.

3 Depositiefase
Depositie betekent afzetting en feitelijk betekent het dat de ontstekingen uit de overige fasen
onvoldoende zijn opgeruimd om het lichaam te kunnen verlaten. De reststoffen mogen niet in het
bloed blijven zweven en worden afgezet op de minst ‘gevaarlijke’ plekken in het lichaam. Dit zijn de
botranden, de aanhechtingen van pezen en spieren en het onderhuidse bindweefsel. Het lichaam
ontwikkelt liever een zere knie of desnoods een hernia dan dat er streptokokken in je longweefsel
gaan zitten of erger, richting hartspier wandelen.

Typische klachten in fase 3 zijn dan ook goedaardige gezwellen van het klierweefsel, chronisch
opgezette lymfeknopen (chronisch betekent langer dan 2 weken), blaas- en nierstenen, stoflong,
PMS en pigmentatievlekken, zoals de liverspots die je veel bij oudere mensen aantreft in het gezicht
en op de armen en de handen.

4 Impregnatie fase
Impregneren betekent in dit verband dat de ziekte zich dieper de cel in maneuvreert in plaats van
dat het via de lichaamsvochten [bloed, zweet, urine, fecaliën] naar buiten wordt gebracht. De cel
wordt verzadigd met of wel de indringer [parasiet, virus, bacterie] of wel met gifstoffen zoals zware
metalen, alcoholen en stoffen afkomstig uit voeding zoals bijvoorbeeld fytine uit graan. In deze fase
of eigenlijk is dat al vanaf fase 3 het geval, is de darm gaan lekken. De weerstand aldaar is niet meer
bestand tegen de hoeveelheid gifstoffen met als gevolg dat van binnenuit het lichaam langzaam
maar zeker wordt vergiftigd.
Denk aan klachten als reumatoïde artritis, migraine, poliepen en vleesbomen, astma, maagzweren,
schildklier problemen, insuline resistentie en alle beginnende auto-immuun ziekten.

Vanaf fase 4 hebben we te maken met serieuze aandoeningen waar echt iets aan moet worden
gedaan. De meeste mensen die nog niet naar de dokter zijn geweest gaan zich nu melden bij de arts
of natuurgeneeskundige. Ze hebben echt last van hun klachten en het lichaam is niet sterk genoeg
meer om door middel van hoge koorts de ziekte eruit te zweten. Integendeel, men beweegt minder
vanwege pijn of men geraakt in een gedeprimeerde stemming en ziet het leven niet zo goed meer
zitten.

Vanaf fase 4 wordt het minder makkelijk om tot heling en genezing te komen. Er is sprake van
verdere condensatie. Dat wil zeggen klachten slaan neer. Schijnbaar lijkt het in periodes heel goed
met de persoon te gaan. Hij heeft nergens last van. Geen puistje te zien, geen obstipatie, schijnbaar
loopt alles oké. Onder deze oppervlakte voltrekt zich het proces, vage klachten treden op, maar velen
slagen erin nog lange tijd een normaal leven te hebben.

Er treden chronische vitaminen- en mineralen tekorten op, moeheid neemt toe. Slapen wordt
minder, geheugen gaat achteruit en vermoeidheid neemt toe. Het gebrek aan goede vetzuren,
proteïnes, enzymen en hormonaal evenwicht maakt het voor het lichaam zwaarder.

5 Degeneratie fase en 6 Tumor fase
In deze fase raakt het lichaam verder ontwricht en het verstand raakt verder in de knoop. De
verwarring waarin mensen verkeren neemt toe. Er is geen afdoende verklaring meer waarom men
de klacht heeft, waardoor het gevoel en zelfvertrouwen achteruit gaat. We hebben nu te maken met

“echte” ziektes zoals alle vormen van kanker, Alzheimer en Parkinson, Diabetes, AIDS, kwaadaardige
bloedarmoede, COPD, osteoporose en hartaanvallen. Sommigen zijn direct dodelijk, anderen zijn te
behandelen.

Wat belangrijk hierbij is dat je nooit de moed hoeft op te geven. Elke ziekte is omkeerbaar, maar de
inspanning die daarvoor geleverd moet worden is wel een stuk groter dan in de voorgaande fasen.
Wat vaak gebeurt, is dat mensen blijven ontkennen, zodat de klachten gebagatelliseerd dan wel
gerechtvaardigd worden. Voor het oog lijkt het dan alsof er niets aan de hand is, maar ondertussen is
er veelvuldig lijden aan pijn en een chronisch gevoel van ‘eraf’ zijn.

De hoeveelheid gifstoffen is zo hoog dat het uit het bindweefsel weer terug in het bloed komt en
bij de organen komt te zitten. Een hartaanval wordt nogal eens veroorzaakt doordat een bacterie
of virus in de bloedbaan terecht komt. De lever is te laat met deze eruit te filteren en het virus of de
bacterie komt op de hartspier terecht en ontregelt de werking ervan. Het gevolg laat zich raden. Er
schiet een verdikking van de ader wand los en komt terecht in het haarvaten netwerk van het hoofd
met als gevolg een CVA. Het mag duidelijk zijn dat deze klachten een voorgeschiedenis van jaren
hebben. Net zoals het feit dat je nooit ‘zomaar plotseling’ in fase 5 of 6 belandt.

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme begint met een tekenbeet, een rode bult op de arm, wat jeuk, een lichte
verhoging of een dag felle koorts als het lichaam sterk genoeg is. Dat doodt dan de parasiet en
de Lyme is niet verder gekomen dan fase 1 of 2. Helaas gebeurt dit niet zo heel vaak en gaat de
parasiet zich stiekem vermeerderen waarbij het nauwelijks klachten geeft. Zo ongeveer in fase 4 -
de impregnatiefase- steekt het de kop weer op. Mensen worden chronisch moe en krijgen overal
klachten. Als de Lyme niet als oorzaak wordt gezien worden de klachten bestreden zonder al te
veel resultaat. Het kan zelfs zover komen dat de cliënt zware zenuwaandoeningen krijgt met uitval,
verharding van het lymfeweefsel en complete malaise. Op dat moment antibiotica geven is een
zeer zware prikkel waarvan je maar moet afwachten of het lichaam dit aankan en kan gebruiken
tot herstel. Vanuit het natuurgeneeskundig principe moet vanaf fase 4 altijd eerst gevoed worden
voordat de indringer [wie of wat dat dan ook is] kan worden bestreden. Daarom is goede voeding
en extra supplementatie zo hard nodig. Een sauna kan voor iemand met Lyme in fase 5 de klachten
enorm doen laten toenemen.

Tegenwoordig is ontgiften “in.“ Een voorjaarskuur en liefst in de herfst weer eentje. Of een weekje
vasten is ook heel populair. Wat we vergeten is dat je lichaam dat prima kan hebben als je in fase 1
zit en dus over een goede gezondheid beschikt. De meeste mensen beginnen eraan bij overgewicht,
of bij een gevoel van malaise. Overgewicht is echter minstens fase 3, zo niet verder. Als de tekorten
niet eerst worden opgelost en aangevuld zal ontgiften wel tijdelijke verlichting geven maar op de
middellange duur juist klachten doen verergeren. De uitscheidingsorganen beginnen namelijk vanaf
fase 3 verstopt te geraken. Het is dus zoiets als de gootontstopper in de bak zetten, wetende dat
er een verstopping in de buis zit. En zonder water beginnen te bewegen! Het resultaat zal niet echt
bevredigend zijn.

Tot slot
Aan elke ziekte zit een begin en een eind, met de 6 fasen als handvat kun je jezelf ergens plaatsen en
nagaan wat voor die fase de beste aanpak is. Zit je in fase 1 dan is enige aandacht op voedselpatroon,

beweging en omgaan met stress zo af en toe wenselijk. Zit je in fase 2 en 3 dan is actie geboden:
beter voedsel, ontgiften, meer beweging, beter stress management. Vanaf fase 4 is het alle hands
on deck. Voeden met de juiste supplementen, frisse lucht, beweging, stress management en vooral
goede begeleiding om het verstand te helpen uit de knoop te geraken. Ontgiften zou ik nog even niet
doen, verder is alle hulp mooi mee genomen.

Ga je van fase 4 naar fase 3 dan komen oude klachten weer naar boven. Een goed teken, je bent
op weg weer de ‘oude’ te worden. Voor wie een persoonlijk advies wil; boek een consult via
www.hayobol.nl

Bronnen: www.fonteine.com en www.gottswaal.nl  en biolonreco.ca


Geplaatst door Hayo Bol

Hayo Bol

Ik ben inmiddels 20 jaar natuurgeneeskundig therapeut/ lifecoach en geef lezingen over verschillende onderwerpen mbt gezondheid. Daarnaast geef ik les aan collega therapeuten en therapeuten in opleiding over voeding/elektrosmog/natuurgeneeskunde bij verschillende instellingen zoals de Ortho Health Foundation, Floww Intl, Lightwave en Bemer...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hayo BolLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Nadenken is twijfelen. Durf je te vertrouwen op je intuïtie?

Tijn Touber, Nederlands schrijver en muzikantBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.