Composium: De invloed van vaccinaties en medicatie op leven en sterven | 12 okt 13 | Arnhem

Vaccins

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8969
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:De vrije mare

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, Gezondheid, Farma, Vaccinaties

(Stichting de Vrije Mare) Tijdschrift Spiegelbeeld en stichting De Vrije Mare (Marieke de Vrij) gaan een aantal gezamenlijke ‘composia’ organiseren. Dit zijn interactieve themadagen over maatschappelijke vraagstukken waar informatie wordt vrijgegeven die in de massamedia niet of nauwelijks te vinden is.  

Het eerstkomende heeft als thema: De invloed van vaccinaties en medicatie op leven en sterven.

-  De alarmerende berichten over ouders die hun kinderen niet laten vaccineren zijn de laatste tijd  veelvuldig in de massamedia aan de orde geweest. Die ouders werden steevast gekoppeld aan het gedachtegoed van wat de ‘biblebelt’ wordt genoemd. Dit zou een gevaar voor de gezondheid opleveren.
Waren het echter alleen ouders van streng christelijken huize? Geenszins, maar zoals         gebruikelijk met vermeende gezondheidsrisico’s kwamen tegengeluiden nauwelijks in de krant, op de radio of de televisie. Wat zijn echter de consequenties van al die vaccinaties op ons immuunsysteem en ons leven?

-  Evenzo is in de massamedia weinig terug te vinden over het gebruik van belemmerende  medicatie, belemmerend tot natuurlijk leven en sterven. Bij langdurig gebruik van bepaalde medicatie kan er verstrakking ontstaan in het lichaam en de psyche. Daardoor kan de ziel zich op het moment van sterven moeilijk bevrijden uit het lichaam. Middelen als morfine en dormicum worden zo nodig gebruikt als sedatie bij een naderend levenseinde, maar weten we wat de invloed op het stervensproces is?
Artsen en verpleegkundigen vragen zich af: is de patiënt na toediening van de medicatie inderdaad pijnvrij en in rust, of ontnemen we deze patiënt alleen de mogelijkheid om nog naar buiten te communiceren? Wat gebeurt er met een stervende mens die behandeld wordt met deze middelen?

De volgende personen verlenen hun medewerking aan dit composium: 

  • Marieke de Vrij, maatschappelijk raadsvrouw vanuit een spiritueel fundament.
  • Ghislaine Heesen, regulier en complementair werkend arts.
  • Désirée Röver, medisch onderzoeksjournaliste die veel gepubliceerd heeft over de destructieve gevolgen van vaccinaties.   
  • Alexander Tan, specialist ouderengeneeskunde

Datum:   zaterdag 12 oktober 2013 
Tijd:        10.30 – 16.30 uur (vanaf 10.00 uur inschrijven)
Plaats:     Van der Valk Hotel Arnhem, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem 026 4821100
Bijdrage: € 50 (inclusief vegetarische lunch)
Info:        013 5052878 (Amelie van Dun - Aerts)  

Aanmelding: [email protected]; i.v.m. de reservering aanmelden vóór 15 september.

Vooraankondiging composium november

Op zaterdag 23 november vindt een gezamenlijk composium plaats met als thema ‘Orgaandonor en –ontvanger? Weet wat er werkelijk met je gebeurt! Nadere informatie volgt in het komende nummer van Spiegelbeeld.

Bron: www.devrijemare.nl


Geplaatst door Marieke de Vrij

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe, heeft bijzondere heldere fijnzintuiglijke vermogens waaronder helder zien, weten, spreken en horen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij al langdurig licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marieke de VrijLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur, ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.

St. Augustinus, Romeins filosoof en theoloogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.