Het orakel van de Hoge Gezondheidsraad onder de kritische loep

http://farm9.staticflickr.com/8438/7975994592_04921c2cd3_o.jpg

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8130
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Belfort groep

Gekoppelde categorieen
(Grens)wetenschap, (Verborgen) nieuws, Gezondheid, Farma, Vaccinaties, Ziekte

(Belfort groep | door Peter Vereecke) Ze zijn zo veilig! We kregen dit advies van de Hoge Gezondheidsraad doorgestuurd. Het gaat over de levensgevaarlijke anafylactische shock die kan optreden na vaccinatie en hoe men ondanks dit manifest risico toch de veiligheid van het vaccineren weet te verzekeren en in de perceptie overeind weet te houden.

 We halen er enkele aandachtspunten uit. 

  • De Hoge Gezondheidsraad omschrijft dit risico als zeer goed gekend maar eveneens als uiterst zeldzaam : 0,65 kind of voor mazelen/bof/rubella tien kinderen per miljoen. Dit lijkt weinig ... maar laten dat even tegen het licht van de realiteit houden

  • GSK verkoopt naar eigen trotse zeggen per jaar wereldwijd 1,2 miljard doses of 35 doses per seconde. Dit betekent dat één firma alleen al per jaar toegegeven levensbedreigend is voor 650 kinderen en in het geval van MMR zelf voor 10.000 kinderen

  • Als we dit extrapoleren naar alle farmabedrijven gaat het hier wereldwijd over vele duizenden kinderen die jaarlijks opgeofferd worden als blijkbaar onvermijdelijke en aanvaardbare 'medical damage' maar die samen een heel kerkhof van menselijk leed vertegenwoordigen te vergelijken met de oorlogskerkhoven in Flanders Fields , maar voor hen wordt vooralsnog geen Last Post geblazen

  • Men zou durven veronderstellen dat men ouders over dit risico informeert
-> Dit gebeurt in de realiteit niet want vaccins zijn zo veilig
 
-> De Hoge Gezondheidsraad dringt met nadruk aan op systematische bevraging over antecedenten van anafylaxie

-> dit gebeurt in de realiteit niet want vaccins zijn zo veilig 
  • De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om na iedere vaccinatie elk kind gedurende 15 minuten in observatie te houden met in de ene hand een adrenalinespuit en de andere in de nabijheid van een telefoon om direct de hulpdiensten te kunnen oproepen
-> dit gebeurt in de realiteit niet want vaccins zijn zo veilig 
  • De Hoge Gezondheidsraad geeft als suggestie om als de eerste adrenalinespuit niet helpt na vijf minuten een tweede te geven
-> Een anafylactische shock betekent dat er geen bloeddoorstroming meer is en dat reeds na drie minuten de hersenen dood zijn ... Vijf minuten is dus een (veroordeling tot de) eeuwigheid
 
Maar de Hoge Gezondheidsraad meldt ook goed nieuws: aangezien meer en meer vaccins gemaakt worden op culturen van 'fibroblasten' van kippenembryo's waarin de hoeveelheid eiwit minimaal is mag men er van uitgaan dat er geen risico meer is. Ook niet voor personen met een allergie voor kippeneiwit.
 
We moeten in alle eerlijkheid toegeven dat 'fibroblasten' niet tot ons vocabularium behoort en dat het indrukwekkend maar ook afschrikwekkend overkomt. In ieder geval sust de formulering " mag men ervan uitgaan dat " ons niet meteen in de slaap der gelukzaligen die menen dat met fibroblasten het probleem van de anafylaxie uit de wereld is .
 
Ons standpunt inzake vaccinatie is en blijft:
  • dat iedereen recht heeft op volledige informatie
  • dat iedereen recht heeft op volledige vrijheid
  • dat iedereen recht heeft om met kennis van zaken en  in volledige verantwoordelijkheid dan zijn beslissing te nemen

De farma-bedrijven trachten zoveel mogelijk te verkopen op basis van hun mantra " het is noodzakelijk, effectief en veilig ".
 
Het is de taak én de verantwoordelijkheid van de overheid en van de medische sector om tegenover deze mercantiele druk genoeg academische onafhankelijkheid en gezond verstand te plaatsen en telkens opnieuw te durven de vraag stellen of we de gezondheid van onze kinderen wel zo'n fantastische dienst bewijzen door gedurende hun eerste levensjaar  in hun frele, zich nog ontwikkelende lichaampjes vierentwintig doses vaccins te injecteren.
 
De Hoge Gezondheidsraad gaat ervan uit dat dit wel het geval is ... . 
 
Wij, die vertoeven in Lage regionen van de samenleving, gaan hierin voorlopig niet mee!

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke

Bron: www.belfort-group.eu


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een mens is een mens omdat hij anderen als mensen ziet.

Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.