Ritalin is de oplossing niet...

Ritalin is de oplossing niet...

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:22242
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Uitgeverij Akasha

Gekoppelde categorieen
Farma, Voeding, Boeken, Gezondheid, Media en agenda

Veel hyperactieve kinderen worden met ritalin behandeld, een omstreden medicijn dat kan leiden tot blijvende schade aan de gezondheid. In dit boek schetst Barbara Simonsohn de verontrustende resultaten van kritische onderzoeken naar ritalin, waaruit blijkt dat de groei van met name de hersenen wordt belemmerd en dat het risico op blijvende stoornissen in de hersenen groot is. Ritalin is een sterk verslavend middel dat bij gebruik op lange termijn onder andere prikkelbaarheid en hyperactiviteit veroorzaakt, ironisch genoeg juist de problemen die dit medicijn zou moeten genezen!

Als alternatief wordt een holistische behandelwijze aangeboden om de kwaliteit van leven van hyperactieve kinderen en hun gezin op natuurlijke wijze te verbeteren. De mogelijkheden zijn divers, zoals juiste voeding, goede communicatie binnen het gezin, de weerbaarheid en het gevoel van eigenwaarde van het kind vergroten, meditatie, bachbloesemremedies en homeopathie.

Beethoven, Einstein, Churchill en Edison gingen in hun jeugd door voor hopeloze gevallen en traag van begrip. Ook Mozart moet een hyperactief kind zijn geweest, labiel en met een neiging tot woedeaanvallen. Misschien dat hun genialiteit zich niet had kunnen ontwikkelen wanneer ze, net als veel ‘moeilijke’ kinderen nu, met psychofarmaca zoals ritalin, ook bekend als rilatine, waren behandeld. Terwijl men vroeger deze kinderen als ondeugend, dom, stom of lui bestempelde, zijn deze etiketten vandaag de dag veranderd en spreekt men nu van ADD (Attention Deficit Syndroom), hyperactiviteit, concentratiestoornissen, ADHD of leermoeilijkheden. Waar eigenschappen als dwarsheid, gebrek aan concentratie, dagdromen of woedeaanvallen vroeger gewoon bij het kind-zijn hoorde, brengt men vandaag de dag zulke kinderen door bovengenoemde aanduidingen wonden toe waarvan de littekens vaak de rest van hun leven zichtbaar blijven.

Wat wij als leer- of gedragsproblemen zien, kan vanuit een ander perspectief een bijzonder creatieve uiting van intelligentie betekenen. Wij zien deze kinderen echter als ‘ziek’, ‘gebrekkig’ of ‘gestoord’. Wie aan zijn eigen jeugd en bijzondere gebeurtenissen uit zijn leven terugdenkt, zal moeten concluderen dat ook wijzelf veel talenten niet hebben kunnen ontplooien omdat de huiselijke of schoolse omgeving daar geen geschikt klimaat voor schiep. In tegendeel. Deze maakte kinderen juist angstig en onderdrukte en blokkeerde hen. Tegenwoordig zijn de methodieken weliswaar verfijnder geworden, maar niet minder effectief. Ieder kind wil onvoorwaardelijk geaccepteerd en geliefd worden, ook, of juist, wanneer het onaangepast gedrag vertoont. Wanneer we het somatiseren en daarmee stigmatiseren, zullen we het tegenovergestelde bereiken van wat het werkelijk nodig heeft.

Langzamerhand gaan er stemmen op dat er veel verschillende vormen van intelligentie bestaan. “Het zeldzaamst zijn misschien juist die vormen waar onze opvoedingsmethoden zich het meest druk om maken.” Een kind moet al een zeer stabiel zelfbewustzijn hebben om de voortdurende testen waaraan het vanwege zijn leer- of gedragsmoeilijkheden wordt blootgesteld zonder schade en persoonlijke verwondingen te doorstaan. Het moet voor een kind toch erg ontmoedigend zijn om al deze onderzoeken te ondergaan om uit te vinden wat er mis is met hem.

In Amerika krijgt tot veertig procent van de leerlingen ritalin, waarvan tachtig procent jongen is. Hebben al deze kinderen werkelijk een leerprobleem? Zijn ze zelfs ‘ziek’ zoals veel artsen de bezorgde ouders wijsmaken? Of is het niet eerder zo dat een samenleving die zo met kinderen, met hun toekomst, omgaat, ‘ziek’ is?

Het is niet altijd gemakkelijk om het ‘kwade’ in de ogen te kijken. En toch is het nodig dat wat onze kinderen vandaag de dag bij herhaling wordt aangedaan, erkend en gestopt wordt. Wanneer ritalin, de psychofarmaca waarmee ook in Nederland en België duizenden kinderen worden behandeld, een dermate schadelijke werking op de geestelijke en lichamelijk gezondheid van onze kinderen heeft zoals ik in dit boek heb opgetekend, heeft dit ook zijn weerslag op de samenleving waarin ze vandaag maar ook morgen leven. Kinderen zijn onze toekomst, of ze nu zelf kinderen hebben of niet.

In 1999 werden alleen al in Duitsland 31 miljoen tabletten ritalin verkocht; in 1995 waren dat nog 0,7 miljoen! Dat is een toename van meer dan het veertigvoudige in nog geen vijf jaar. Het merendeel van dit verslavende middel, dat geest en lichaam negatief beïnvloedt en de hersenen aantast, wordt aan kinderen onder de elf jaar gegeven.

Wat voor samenleving is dat, die de gevoelige hersenen van kinderen vergeeft met chemische middelen maar er niet over lijkt na te denken wat de werkelijke oorzaken zijn van de dramatische toename van gedrags- en concentratiestoornissen bij kinderen? Zou het kunnen dat het jachtige leven, de steeds maar toenemende prestatiedruk, de tijdsdruk, de stress in het gezin, kinderopvang en school zijn uitwerking op de kinderen heeft en de gevoeligste kinderen met hun gedrag alleen maar duidelijk willen maken: stop, dit is niet gezond!? Daarbij komt nog bij het steeds groter wordend tekort aan vitale stoffen in onze voeding en de toenemende milieuverontreiniging – beide ‘gif’ voor het optimaal functioneren van de hersenen en niet alleen die van kinderen.

In eerste instantie gaat dit boek over ADD met en zonder hyperactiviteit en dat er steeds meer ritalin wordt voorgeschreven, ook in Nederland en België, en de problematiek die hiermee gepaard gaat. Als je overweegt om je kind ritalin te geven en je hebt dit boek gelezen, zul je deze beslissing vast en zeker nog eens goed overwegen. Mocht je kind al ritalin nemen, stop er dan niet in een keer mee. Raadpleeg een ervaren arts die kritisch staat tegenover het gebruik van ritalin, die je kan helpen het middel langzaam af te bouwen en de voor een deel ernstige ontwenningsverschijnselen kan opvangen en begeleiden.

Vervolgens beschrijf ik de invloed van voeding op de symptomen van ADD. Dit aspect wordt door de meeste artsen achterwege gelaten of zelfs volledig genegeerd. Onderwerpen als ‘allergieën’ en ‘drinkwater’ vallen ook onder voeding.

De unieke hulp die de in het wild voorkomende afa-alg uit Oregon kinderen met ADD kan bieden, heb ik in mijn boek Die Heilkraft der Afa-Alge (De helende kracht van de afa-alg) aan de hand van Amerikaanse, Canadese en Oostenrijkse studies beschreven. Om mijn eigen betrouwbare ervaringen op te doen, heb ik zelf ook studie gedaan naar de afa-alg. Elk gezin dat deel nam aan dit onderzoek zag met eigen ogen dat met de afa-alg het gedrag en de schoolprestaties verbeterden. Voor mij geeft dit aan hoe weinig vitale stoffen er in onze dagelijkse voeding zitten en dat zij geen optimale fysieke en geestelijke ontwikkeling van opgroeiende kinderen meer waarborgt. Daarnaast levert het mij ook het bewijs dat je met de afa-alg dit tekort optimaal kunt aanvullen. Intussen heb ik honderden ervaringsverhalen van ouders ontvangen die heel goede ervaringen met de afa-alg hebben.

Daarna noem ik nog meer succesvolle strategieën waarmee je kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis) doeltreffend kunt helpen. De beproefde ideeën zijn bont als de regenboog. Het maakt niet uit waar je begint, je zult zien dat er verbeteringen optreden. Neem bijvoorbeeld volspectrumlampen. Alle hyperactieve kinderen werden rustiger, bij 75 procent van de testgroepen zag je een verbetering van de schoolprestaties en de deelnemers die medicijnen gebruikten, hadden geen ritalin meer nodig om zich te concentreren. En dit is slechts een van de succes verzekerde strategieën die ik wil introduceren.

Barbara Simonsohn is in 1954 in Hamburg geboren. Ze studeerde sociale wetenschappen en politicologie en deed een opleiding biologische land- en tuinbouw. Ze houdt zich intensief met voeding bezig.

Ritalin is de oplossing niet...


ISBN 978 94 6015 008 1

256 pagina's

19,90 euro

Uitgeverij Akasha


Geplaatst door Uitgeverij Akasha

Uitgeverij Akasha

Akasha is een spirituele uitgeverij die midden in de maatschappij staat. We zijn vriendelijk, open, bewust en persoonlijk. De uitgeverij is gevestigd in het mooie Drenthe. Geïnspireerd door rust en ruimte wordt er hard gewerkt aan nieuwe boeken...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Uitgeverij AkashaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiaterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.