Antibiotische apocalyps: aanwezigheid geneesmiddelenresistent gen bevestigd

Still from video

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:8844
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Mercola

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Farma, Ziekte

(Mercola | Vertaling Hessel Hoornveld) Drie jaar geleden vertelde Dr. Arjun Srinivasan, mededirecteur van de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), aan PBS FRONTLINE:1  

"Al lang, worden er krantenartikelen en tijdschriftartikelen geschreven die de vraag stellen: 'Is dit het einde van antibiotica?' Nou, nu zou ik zeggen dat u de titel kunt wijzigen in: 'Dit is het einde van antibiotica, punt uit.'"

Inderdaad, hebben experts al gedurende vele jaren steeds steviger waarschuwingen geuit tegen de stijgende antibioticaresistentie, maar overheidsinstanties hebben opvallend traag gehandeld.

Ondanks Srinivasans verklaring, bagatelliseert de CDC nog steeds de gevaren van antibioticaresistentie, terwijl het Witte Huis miljarden dollars ter beschikking stelt voor de bestrijding van veel minder gevaarlijke "nieuwe bedreigingen", zoals het Zika-virus, waarvan de risico’s voor de volksgezondheid verbleken in vergelijking met de schade die wordt veroorzaakt door geneesmiddellenresistente bacteriën.

Waarom? Zou het komen doordat de farmaceutische industrie profiteert van voortzetting van het gebruik van antibiotica, net zoals het profiteert van de Zika-paniekzaaierij? Wat zeker kan worden gezegd is dat deze misplaatste prioriteiten niet in het belang van het publiek is.

Het CDC bagatelliseert de opkomst van supervirulente geneesmiddelenresistente bacteriën

Volgens Dr. Beth Bell, directeur van het CDC’s Nationale Centrum voor Opkomende en Zoönose Ziektes (National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases), is de recentelijk ontdekte opkomst van E. coli die drager zijn van het geneesmiddelenresistente mcr-1 gen, geen grote reden tot paniek.

"Het risico voor het publiek op dit punt is vrijwel nihil," vertelde Bell aan The Washington Post,2 er op wijzend dat de "beste" manier om uzelf te beschermen tegen geneesmiddelenresistente bacteriën is om uw eten grondig te koken en uw handen zorgvuldig en regelmatig te wassen.

Maar helaas, is dat vanuit globaal oogpunt een nauwelijks ideale oplossing voor de lange termijn. Om te beginnen, zouden de producenten van levensmiddelen nu echt moeten stoppen met, of daartoe gedwongen moeten worden,  het gebruiken van antibiotica in de voedselproductie, en dat geldt voor zowel vee als zeevruchten.

In Chili, gaf een hof van beroep onlangs opdracht aan het met visserij belaste departement van de regering om het gebruik van antibiotica in de zalmproductie openbaar te maken.3

Het verzoek werd ingediend door de milieuorganisatie Oceana nadat 37 zalmproducenten weigerden om de in 2014  hoeveelheid gebruikte antibiotica te onthullen, omdat dat ze een concurrentie en commercieel nadeel zou kunnen opleveren.

Het MCR-1 gen fungeert als transportmiddel voor de wijdverbreide pan-geneesmiddelenresistentie

U zou zich kunnen afvragen wat er zo bijzonder is aan E.coli die het mcr-1-gen dragen? Dit gen werd vorig jaar ontdekt in varkens en mensen in China.4,5,6 Het is een gemuteerd gen dat versneld resistentie aan het opbouwen is tegen het geneesmiddel colistine, een antibioticum waar artsen pas in laatste instantie hun toevlucht toe nemen door zijn potentie en vervelende bijwerkingen.

Het deelbare DNA bevat ook zeven andere genen die resistentie vertonen tegen andere antibiotica. Bovendien is de snelheid van de DNA-overdracht tussen verschillende soorten bacteriën met behulp van mcr-1 ook nog eens uitzonderlijk hoog, waardoor het een echte grote bedreiging wordt.

Volgens de onderzoekers, "suggereren deze feiten de progressie van de uitgebreide geneesmiddelenresistentie naar pan-geneesmiddelenresistentie7 [dat wil zeggen dat de bacteriën resistent zijn tegen alle behandelingen] onvermijdelijk is", en dat het zeer waarschijnlijk is dat het mcr-1 gen zich wereldwijd zal verspreiden naar bacteriën.8

Het team dat zijn bevindingen9 beschreef als "alarmerend," riep op tot "urgente beperkende maatregelen" op het gebruik van polymyxines, zoals colistine, die op grote schaal worden gebruikt in de veehouderij hoewel het een geneesmiddel betreft dat door artsen slechts in laatste instantie wordt toegepast tegen een groot aantal bacteriële infecties die vaak bij mensen voorkomen.

Het duurde niet lang, namelijk minder dan een jaar, totdat deze stam waar iedereen bang voor is, werd geïdentificeerd in varkensvlees in een Amerikaans slachthuis en dat een Amerikaanse patiënt werd opgenomen met een E. coli-infectie.10,11,12 Zoals werd beschreven door de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (Natural Resources Defense Council, NDRC): 13

"Beide ontdekkingen onderstrepen waarom het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij van cruciaal belang is voor het behoud van onze levensreddende antibiotica, zoals colistine, die werken als we ze nodig hebben."

Superbacterie zou zich via besmet voedsel kunnen verspreiden

Het is nog onduidelijk hoe de patiënt de besmetting met de superbacterie heeft opgelopen, maar eerdere gevallen werden gekoppeld aan de consumptie van besmet vlees dat werd geïmporteerd uit getroffen landen, met name China, maar ook Duitsland.

Het gen werd eind 2015 ook gedetecteerd in het bloed van een Deense patiënt, en mcr-1 werd ook aangetroffen in vijf pluimveemonsters die gekocht werden in Denemarken en die tussen 2012 en 2014 via Duitsland werden geïmporteerd.14

Etiketten met daarop de vermelding van het land van herkomst op ingevoerd vlees zouden er in hoge mate toe bij kunnen dragen dat voorkomen wordt dat mensen worden blootgesteld aan dit soort risico's, maar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) belette een dergelijke etikettering in 2014, toen het de land-van-herkomst etiketten van de Verenigde Staten, daar in het jaar 2013 geïmplementeerd, bestempelde als "oneerlijk discrimineren" vergeleken met vleesimporten.15

Dus nu bevinden we ons de merkwaardige situatie dat u speelgoed voor uw kind kunt kopen met een "Made in China" of "Made in the USA" sticker, maar weten niet waar het vlees dat u eet vandaan komt, want dat zou "discriminerend" zijn.

Ook verontreinigde mest verspreid potentieel gevaarlijke bacteriën in de voedselvoorziening

Al meer dan tien jaar weten we dat antibiotica-resistente bacteriën aanwezig zijn in landbouwgronden, meestal daarin gedeponeerd via besmette mest en/of zogenaamde biosolids (giftig afvalwater),16 en dit is weer een andere route naar het voedselsysteem.

(Helaas, biologische tuinders kunnen ook per ongeluk hun tuin besmetten door het gebruik van van potgrond met biosolids.)

Onderzoekers van de Universiteit van Southampton proberen om de situatie beter te begrijpen en gaan bestuderen "hoe antimicrobiële resistentie in natuurlijke bodembacteriën terecht komt, bijvoorbeeld uit mest afkomstig van boeren of door blootstelling aan uitwerpselen van gedomesticeerde of wilde dieren en van vogels, en hoe de overdracht plaatsvindt bij verschillende bodemtypes. "17

Een Chinees rapport uit 2015 wijst ook op de 'adembenemende omvang" van China's bodemverontreinigingscrisis.18 Het rapport, geschreven door Li Xianfeng, won de prijs voor het "meest invloedrijke rapport" bij de China Environmental Press Awards van het jaar 2016.

In het rapport schrijft hij over de manier waarop in de loop van een decennium, een varkenshouder in het dorp Jingjiang, 14.000 ton chemisch afval afkomstig van een meststoffabrikant onder zijn boerderij begroef, die in de directe nabijheid van een rivier ligt.

Volgens het artikel, zijn de dorpelingen niet al te bezorgd over de aanwezigheid van een geheime stortplaats voor gevaarlijk afval in hun midden, omdat "hun water is behandeld door een waterzuiveringsinstallatie, en terwijl velen velden hebben die ten zuiden van de varkenshouderij liggen, weten de dorpelingen dat ze niets moeten eten wat daar is geteeld: die gewassen worden doorverkocht "

En dat is een deel van het probleem als men geen idee heeft waar zijn eten vandaan komt. De landbouwers kunnen hun gewassen en vee kweken onder allerlei vreselijke en toxische omstandigheden en dan het voedsel dat ze zelf nooit zouden eten, gewoon aan anderen doorverkopen.

Nieuw rapport pleit voor drastische en onmiddellijke maatregelen

Volgens het grootste, meest grondige onderzoek tot nu toe naar het probleem van de geneesmiddelenresistentie, zullen antibiotica-resistentie ziektes tegen 2050  elk jaar het leven kosten van 10 miljoen mensen over de hele wereld. Zoals beschreven in The Atlantic: 19

"De taal van het verslag is sober, maar de getallen zijn apocalyptisch. Als antibiotica hun angel verder blijven verliezen, zullen resistente infecties de wereldeconomie tussen nu en 2050, $ 100 triljoen kosten, wat neerkomt op $ 10.000 voor elke levende persoon ... [R] uwweg zal elke drie seconden een [persoon sterven], en meer dan er momenteel sterven aan kanker.

Dit zijn voorzichtige schattingen: ze houden geen rekening met procedures die alleen veilig of mogelijk zijn door antibiotica, zoals heup en gewrichtsprothesen, darmoperaties, keizersnedes, chemotherapie tegen kanker, en orgaantransplantaties.

En toch, weerstand is niet zinloos. Het verslag van O'Neill bevat een 10 stappenplan om de crisis te keren ... zeven van zijn aanbevelingen richten zich op het verminderen van de buitensporige verkwisting van ons bestaande arsenaal. Het is onvermijdelijk dat de weerstand van microben zal evolueren, maar we kunnen dat proces vertragen door het geneesmiddelengebruik te reduceren. "

Onderdeel van de 10 stappen van zijn actieplan zijn o.a.:

  • Verbeter de sanitaire voorzieningen: Ontwikkelde landen moeten zich richten op het verminderen van in het ziekenhuis opgelopen infecties, terwijl de arme landen de algemene levensomstandigheden moeten verbeteren via toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen en het afvalstoffenbeheer. Volgens het rapport, bevindt de economische ontwikkeling zich in een kritische fase, waarbij alleen al verbeterde sanitaire voorzieningen de jaarlijkse noodzaak voor 300.000.000 kuren tegen diarree zouden kunnen elimineren.
  • Het implementeren van een wereldwijd netwerk van toezicht om beter te begrijpen hoe en waar antibiotica worden gebruikt, en hoe resistente microben zich verspreiden en de verschillende geneesmiddelen beïnvloeden.
  • Elimineer het onnodig gebruik van antibiotica in de landbouw, waar geneesmiddelen niet alleen worden gebruikt voor de behandeling van ziektes, maar ook om de groei te bevorderen en om te compenseren voor slechte landbouwpraktijken. Het rapport roept ook op tot een verbod op het agrarisch gebruik van antibiotica dat nodig is als laatste verdedigingslinie in de humane geneeskunde.
  • Om dit proces te stimuleren, stelt het rapport dat vlees duidelijk moet worden geëtiketteerd om consumenten te helpen weloverwogen keuzes te maken over de vraag of ze vlees willen kopen dat afkomstig is van vee dat is opgegroeid onder toediening van antibiotica.
  • Elimineer onnodig gebruik van antibiotica in de menselijke geneeskunde. In de Verenigde Staten is slechts ongeveer een kwart van alle recepten voor antibiotica daadwerkelijk medisch noodzakelijk en/of wenselijk. De overgrote meerderheid van de mensen die ze krijgen voorgeschreven hebben virale infecties die niet reageren op antibiotica. Onderdeel van het plan zou moeten zijn om de diagnostische tests te verbeteren om bacteriële infecties en de daarvoor meest geschikte antibiotica beter te identificeren.

Waarom moet zilver in uw medicijnkastje aanwezig zijn

Interessant, kan een oude behandeling die werd gepopulariseerd door de alternatieve geneeskunde, deel zijn van de oplossing tegen geneesmiddelenresistentie. De antimicrobiële eigenschappen van zilver zijn al sinds 400 voor Christus bekend, en zilver werd tot het begin 20e eeuw vaak gebruikt als een antimicrobieel middel bij wondbehandeling. Het gebruik ervan is slechts afgenomen nadat in de 40er jaren van de vorige eeuw de antibiotica werden geïntroduceerd.

De moderne wetenschap heeft de antimicrobiële effecten van zilver niet alleen bevestigd, 20,21,22,23,24 onderzoekers hebben ook ontdekt dat het antibiotica 1000 keer effectiever maakt en het voor een antibioticum zelf mogelijk kan maken om met succes een anders antibioticaresistente bacteria te bestrijden.25,26

Door een kleine hoeveelheid zilver toe te voegen aan het antibioticum, vond er een krachtig synergisme plaats, en een urineweginfectie die was veroorzaakt door tetracycline-resistente E. coli werd succesvol bestreden. Zilver hielp ook om het leven te redden van 90 procent van de muizen die lijden aan een levensbedreigende abdominale ontsteking door het zilver toe te voegen aan het antibioticum vancomycine. In de groep die alleen vanomycin kreeg toegediend, overleefde slechts 10 procent.

Testen zoals deze tonen aan dat zilver de structuur van bacteriële celmembranen destabiliseert, waardoor ze poreuzer worden, waardoor het zilver (en het antibioticum, indien het in combinatie wordt gebruikt) de bacteriële cel in kan dringen en hem kan doden. In een andere recente studie, reduceerde een enkele orale dosis van zilvernanodeeltjes aan jonge muizen die besmet waren met Vibrio cholerae (waardoor cholera ontstaat), de bacteriële kolonisatie 75-voudig.27

Van zilver-bevattend hydrofiber verband is aangetoond dat het doeltreffende bescherming biedt tegen de verspreiding van een groot aantal aërobe, anaërobe en antibioticaresistente micro-organismen in wonden.28 Zilvernanodeeltjes opgenomen in een voor warmte gevoelige gel werd ook al getest en bleek effectief tegen staphylococcus aureus.29

Tijdens een in 2010 uitgevoerd onderzoek bleek colloïdaal zilver effectief te zijn in het doden van de geneesmiddelenresistente staphylococcus, E. coli, salmonella en pseudomonas aeruginosa,30 waarvan de laatste vaak voorkomt in ziekenhuizen en bij mensen met een verzwakt immuunsysteem.31 Onderzoekers hebben zelfs ontdekt dat het gebruik van zilvernanodeeltjes in verpakt voedsel kan helpen om de verspreiding van ziekteverwekkende organismen te voorkomen zoals listeria.32,33

Gezien het bewijs, lijkt het logisch om te concluderen dat het hebben van een fles van zilver van hoge kwaliteit in uw medicijnkastje een gezonde strategie zou zijn, en om het elke keer te gebruiken wanneer u zich snijdt, schaafwonden oploopt of enige andere plaatselijke verwonding. Velen beseffen het niet, maar veel van de geneesmiddelenresistentie infecties die uiteindelijk een zware tol eisen, beginnen als eenvoudige snij- en schaafwonden.

Een opmerking over de kwaliteit

Sommige mijden colloïdaal zilver uit angst voor toxiciteit. Dat is een terecht punt van zorg, omdat de in het verleden verkeerde voorstelling van colloïdaal zilver door minder gewetensvolle fabrikanten heeft geleid tot een aantal nadelige gevolgen. Echter, een in 2013 uitgevoerd onderzoek34 toonde aan dat de dosis aan zilver die nodig is om bacteriën te doden veel kleiner is dan de dosis die nodig is om muizen of gekweekte humane cellen te schaden, hetgeen suggereert dat oraal zilver heel veilig zou moeten zijn, mits u een kwaliteitsproduct gebruikt.

Volgens een commercieel productrapport35 door Silver-Colloids.com, een website die gedetailleerde laboratoriumanalyses van colloïdaal zilverproducten levert, zijn er drie verschillende soorten zilverproducten op de markt die alle zijn gelabeld en worden verkocht als "colloïdaal" zilver:

  • Echt colloïdaal zilver
  • Ionisch zilver
  • Zilverproteïne: als gevolg van de hoge concentratie van grote zilverdeeltjes, is van        zilverproteïneprodukten bekend dat ze argyria veroorzaken, waarvan uw huid een               blauwgrijze kleur krijgt. Zilverproteïne moet NIET worden gebruikt

Echt colloïdaal zilver lijkt het meest te zijn aanbevolen, maar ionisch zilver kan waarschijnlijk ook worden gebruikt. In het bovengenoemde onderzoek, gebruikten ze ionisch zilver (Ag) in een zilvernitraat zout (AgNO3), die weer vrijwel niet-toxisch bleek bij toepassing op dieren en menselijke celculturen. Substantiële antimicrobiële activiteit tegen E. coli werd geconstateerd bij 30 micron (μM).

Als u ionische zilverproducten inneemt volgens de aanbevolen dosering van de fabrikant, zal het ionisch zilver geen argyria veroorzaken. Dat gezegd hebbende, en omdat er mogelijke gezondheidsrisico's zijn als u de verkeerde formule kiest, adviseer ik u colloïdaal zilver alleen te gebruiken onder begeleiding en toezicht van een gekwalificeerd alternatief geneesheer die u kan helpen bij het selecteren van een kwalitatief hoogwaardig product.

Klik hier voor bronnen en referenties.

Bron Mercola.com


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiaterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.