Groeiende twijfel: wetenschappers en GMO’s

still film

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5428
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Mercola

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Farma, Genetische manipulatie, (Verborgen) nieuws

(Mercola | Vertaling voor Earth matters door Joke Lochmans) Wetenschappelijk wangedrag en fraude: je hebt geen idee hoe je eten hierdoor beïnvloed wordt. Jonathan Latham, een wetenschapper met een master op het gebied van landbouwgewassen en een Ph.D op het gebied van plantenvirussen, laat zijn licht over deze materie schijnen. Samen met zijn vrouw, Allison Wilson, die eveneens wetenschapper is, heeft hij het Bioscience Resource Project opgericht, een organisatie met als missie 'wetenschappelijke informatie en analyses te bieden van de hoogste kwaliteit om te zorgen voor gezonde voeding en een gezonde wereld'. Hij is ook hoofdredacteur van Independent Science News.

Hij heeft een deel van zijn carrière besteed aan het doen van medisch onderzoek aan de geneticafaculteit van de University of Wisconsin. Hij heeft ook in het Verenigd Koninkrijk gewerkt, waar veel van zijn collega's ambitieuze onderzoeksvoorstellen deden bedoeld om de microbiologie van bodems te veranderen en om met gebruikmaking van nieuwe transgene technieken plantenvirussen te genezen. 

Zoals Latham uitlegt in het video-interview dat je hier onder kunt bekijken, neem je, als je een transgen wilt maken, delen van verschillende genen van verschillende organismen en breng je die samen in de hoop dat ze zullen gaan doen wat jij wilt. Zodra een transgen doet wat ervan verwacht wordt, wordt het gebruikt om commerciële transgene planten te ontwikkelen die drager zijn van die bepaalde eigenschap.  Het viel Latham echter op dat het eindresultaat vaak potentieel gevaarlijk was, zowel voor planten als voor mensen, waardoor hij zich begon af te vragen wat het nut van deze techniek was. 

 

'Sommige mensen hadden ideeën op het gebied van moleculaire genetica en genetische manipulatie die enorm ambitieus waren en heel interessant vanuit intellectueel opzicht, maar die behoorlijk beangstigend waren als je er over nadacht wat er in werkelijkheid zou gebeuren', zegt hij.       

Waakhonden in de VS laten onveilige producten  op de markt toe

Uiteindelijk raakte hij zeer bezorgd over de mogelijke gevolgen die de commercialisering van genetisch gemanipuleerde planten zou kunnen hebben. 

'Ik zag dat mensen allerlei ideeën hadden die potentieel grote gevolgen zouden kunnen hebben voor de menselijke gezondheid en voor de bodemgesteldheid en die naar mijn mening gevaarlijk waren. Ik maakte me er niet zoveel zorgen over omdat ik dacht dat niemand met gezond verstand deze ideeën zou oppakken en omdat regelgevende instanties naar behoren zouden werken... Maar toen ik overstapte naar de geneticafaculteit begon ik te kijken naar de regelgeving in de VS. Ik kwam er achter dat het systeem dat de regelgeving in de VS bepaalt intellectueel bankroet was en ook corrupt. De juiste vragen werden niet gesteld. En men was blij met antwoorden waarmee men helemaal niet tevreden had moeten zijn... Enerzijds werden er producten gemaakt waar ik ongelukkig mee was en anderzijds functioneerde het proces dat de risico's in kaart bracht intellectueel niet ... het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat je 1 en 1 kunt optellen en dan tot de conclusie kunt komen dat er verkeerde producten op de markt komen. 

In de wetenschap heerst een geheime angstcultuur

Het is niet ongewoon dat mensen ontslagen worden uit hun academische positie of zwartgemaakt worden in de wetenschappelijke gemeenschap als ze het niet eens zijn met de status quo, maar dat is dr. Latham gelukkig niet overkomen. In plaats daarvan besloot hij, in de late jaren 90, ontslag te nemen uit onvrede met de wetenschappelijke professie. Hij zag echter wel hoe het een andere viroloog overkwam.

'Hij publiceerde een aantal papers, waarin hij sceptisch was over het idee dat je een virus kunt aanbrengen in een transgene plant en dan kan verwachten dat er niets mis gaat. Hij werd uit zijn positie verjaagd en moest een baan accepteren in een geheel andere tak van wetenschap om nog onderzoeksgeld binnen te kunnen halen.  Het is echt waar dat wetenschappers geconfronteerd worden met professionele intimidatie en worden lastiggevallen en persoonlijk de gevolgen van dit alles ondervinden. Soms kost het ze hun baan. Er heerst dus een angstcultuur in de wetenschap. Wetenschappers hebben het hier niet graag over omdat het van alles impliceert over wetenschappelijke vrijheid en dergelijke.  Maar het bestaat echt.'

Nadat hij zijn baan bij de geneticafaculteit van de University of Wisconsin had opgegeven, gingen hij en zijn vrouw werken op een biologische boerderij in Engeland en kregen zij een kind.  Toch werd hij nog steeds gevraagd om zich bezig te houden met zaken die GMO's betroffen en om lezingen te houden en allerlei kwesties aan het grote publiek uit te leggen. Hij ging zich weer met zijn oude vakgebied bezig houden toen de Britse regering veldonderzoek opzette onder valse voorwendselen. 

'Ze probeerden het publiek voor de gek te houden met informatie die, naar mijn mening, niet juist was', zegt hij. 'Ze probeerden het rechtssysteem, de media en de rest van het publiek te overtuigen dat het ging om wetenschappelijke experimenten die volledig duidelijk waren en dat er niets was om ongerust over te zijn -waar ik het over het algemeen niet mee eens was, en zo raakte ik weer betrokken bij deze onderwerpen.'

Gentechnologie is geen exacte wetenschap

Latham en Wilson schreven uiteindelijk een paper, gepubliceerd in 2006, met een overzicht van wat er gebeurt als je transgeen DNA inbrengt in het genoom van een plant. Nooit eerder had iemand gegevens verzameld die aantoonden of de biotechnologie gelijk had of niet in hun bewering dat het proces van genetische manipulatie heel precies is. 

'Zij beweerden dat het proces veel preciezer is dan het conventioneel kweken van planten, waar je niet weet wat er gebeurt omdat je gewoon planten met elkaar kruist. Ze beweerden dat hun technologie zeer precies was. Wij wilden die bewering testen', zegt  hij.

Samen met Wilson verzamelde hij een grote hoeveelheid gegevens die lieten zien dat het proces van planttransformatie door genetische manipulatie een rommeltje maakte van het genoom van de planten. Het proces leidde tot:

  • Onverwachte genmutaties
  • Verplaatsing en activering van transposons (een stukje DNA dat in het genoom van plaats kan veranderen -vertaler)
  • DNA-schade

Bovendien bevatten de meeste genetische gemanipuleerde (GM) planten meer dan een transgen: sommige planten die ze onderzochten, bevatten er wel veertig. Ze ontdekten zelfs dat een aantal van de nu commercieel verkrijgbare GM-planten transgene inserties hadden die zo gecompliceerd waren dat de bedrijven zelf waren gestopt met uitzoeken hoeveel schade er nu precies was aangericht aan het DNA van de plant.  Het was eenvoudigweg te moeilijk om dit uit te zoeken.

'Hoe complexer en schadelijker de DNA-effecten zijn, hoe moeilijker het te onderzoeken is.  Dit hebben we in peer-review literatuur gepubliceerd. We waren van mening dat dit uitermate belangrijk was omdat het gehele proces van risico-inschatting en het geruststellen van het publiek afhankelijk was van het idee dat we weten wat we aan het doen zijn en dat wat we doen, precies is. Dat was allemaal niet waar', zegt hij.

Virale transgenen

Latham en Wilson hebben ook een paper gepubliceerd over virale transgenen. Bij dit proces neem je een deel van een virus en brengt dat in in een transgene plant, en om redenen die nog steeds onduidelijk zijn, wordt de plant resistent voor het virus waarvan het transgen afkomstig is. In feite is er een proces aan de gang waarbij planten resistent gemaakt worden voor virussen, maar niemand heeft enig idee hoe het werkt, en dit gebrek aan begrip is volgens Latham een groot probleem.

'Voor mij is dit volledig onacceptabel vanuit het gezichtspunt van risicobepaling. Het principe van risicobepaling is dat je dient te begrijpen wat je doet wanneer je een experiment uitvoert en de relevante vragen beantwoordt ...  Dus schreven we een artikel over de verschillende wijzen waarop virale transgenen ecologische gevaren en andere problemen kunnen opleveren.'

Belangrijke wetenschappelijke informatie blijft verborgen achter dure betaalmuren

Een ander probleem met wetenschap is dat veel van het onderzoek verborgen blijft achter erg dure betaalmuren. Het is wetenschappers bij wet verboden om hun onderzoek met het grote publiek te delen.  Om hier iets aan te doen hebben dr. Latham en zijn vrouw een non-profit organisatie opgericht om hun papers en die van andere wetenschappers te publiceren en het publiek toegang te geven tot deze belangrijke informatie.

Ik ging bijvoorbeeld naar een wetenschappelijk panel waar alle wetenschappers uitlegden hoe geweldig GMO's zijn. Ik wilde het publiek duidelijk maken dat er een heleboel tegenstrijdige informatie is die wat deze mensen zeggen in diskrediet kan brengen, maar niemand mag deze informatie delen, omdat het achter een betaalmuur zit.  Als ze dat toch doen, zal het hen veel geld kosten en ze kunnen met juridische consequenties te maken krijgen.  De discussie die gaande is, is dus erg eenzijdig.'

Virale promotor in GM-planten produceert mogelijk gevaarlijk eiwit

Het tijdschrift Independent Science News heeft informatie gepubliceerd waar wereldwijde regelgevers niet van op de hoogte waren, zoals dat de virale promotor die in de meeste transgene planten wordt gebruikt, het bloemkoolmozaïekvirus, een viraal gen bevat (gen VI genaamd), dat mogelijk eiwitten aanmaakt waarvan het risico nooit is beoordeeld. Dit ondanks het feit dat het in de lijn der verwachting ligt dat dit eiwit schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Het is bekend dat het eiwit RNA-interferentie remt of verstoort, een proces bij zowel mensen als planten dat helpt bij de afweer tegen virussen. Volgens Latham lijkt het er op dat het eiwit dit proces kan stoppen, waardoor planten (en mogelijk ook mensen) vatbaar worden voor virussen. Het eiwit dat geproduceerd wordt door gen VI leidt er toe dat ook de productie van andere eiwitten in de plant verstoord wordt, wat waarschijnlijk verdere negatieve consequenties heeft.

'Het is een multifunctioneel eiwit dat allerlei biologisch interessante effecten heeft, zodat er in planten verschillende processen plaats kunnen vinden.  Maar het is ook zo, wanneer je dat eiwit eet, omdat het gemaakt wordt in de plant die je eet, dat het in je maag terecht komt en in je darmwand en je bloed, en het kan daar mogelijk problemen veroorzaken. Toen heeft de European Food Safety Authority  (EFSA) ontdekt wat er gedaan werd. Ze raakten in paniek en schreven een artikel. Maar vervolgens probeerden ze dat artikel buiten de belangstelling te houden.  Aan de ene kant wilden ze duidelijk maken dat ze wisten wat er gebeurde en dat ze erover publiceerden, en aan de andere kant wilden ze er voor zorgen dat niemand dat las. Omdat ik viroloog ben, was ik op de hoogte van het bestaan van dit gen. Ik had me al afgevraagd hoe het zat met dit probleem. Zodra ik het paper las wist ik wat ze bedoelden. We konden dus aantonen dat de Europese Unie geen idee had waar ze over spraken en dat alle regelgevende instanties wereldwijd het probleem al 20 jaar genegeerd hadden.  Ze hadden niet opgemerkt dat er een gen geproduceerd werd in transgene planten waarvan niet was onderzocht wat het risico was en waar niemand van  op de hoogte was gesteld.'

Worst case scenario

Volgens Latham is het worst case scenario dat dit eiwit directe schadelijke effecten heeft voor de menselijke gezondheid.  En in zijn opinie zijn sommige eiwitten die door GM-planten worden geproduceerd inderdaad schadelijk, en daarom zouden deze niet terecht moeten komen in de bacteriën die zich in het menselijk spijsverteringsstelsel bevinden of in je cellen, die dan op hun beurt het schadelijke eiwit gaan produceren. Volgens zijn schatting is het meest waarschijnlijke scenario dat deze genen in het microbioom in je darmen terecht komen en sommige eiwitten kunnen 'potentieel interessante' gevolgen hebben. Zo kan bijvoorbeeld het Roundup Ready-gen (Roundup is een herbicide -vertaler) -dat in elke cel zit van planten die hiertegen resistent gemaakt zijn- mogelijk opgenomen worden en terecht komen in het microbioom in je darmen. Dit gen zorgt ervoor dat planten resisten zijn tegen Roundup. Als het gen terecht komt in insecten, dan kunnen zij ook resistent worden tegen Roundup. Monsanto heeft zelfs het gen oorspronkelijk uit zo'n  insect geïsoleerd, dat afkomstig was uit een chemische fabriek die Roundup produceerde. Als schadelijke bacteriën dit gen in je darmen opnemen dan zouden ze daar mogelijk succesvoller kunnen worden dan ze anders misschien geweest zouden zijn. En we beseffen tegenwoordig dat darmbacteriën een zeer complexe rol spelen in de menselijke gezondheid. Het is dus heel moeilijk om te zeggen wat de invloed is op je gezondheid van darmbacterien die resistent zijn tegen Roundup Ready .

GMO-propaganda: een tegengeluid

Latham maakt duidelijk dat multinationals alle informatie verdraaien zodat het hen in een gunstig daglicht stelt, en wat op veel scholen onderwezen wordt en wat mensen lezen in het nieuws is gewoon niet waar.  De waarheid is vaak precies het tegenovergestelde van wat er onderwezen of gepresenteerd wordt, maar deze onwaarheden worden zo vaak herhaald en zijn zo consistent dat het publiek aanneemt dat ze wel waar moeten zijn.

'Als je de wereld wilt veranderen, als je denkt dat de wereld niet eerlijk in elkaar zit en als je vindt dat mensen geen voedsel zouden hoeven te eten waar pesticiden opzitten, dan moet je de politiek begrijpen van wat er aan de hand is', zegt Latham. 'Ons project is er op gericht mensen het beleid te helpen begrijpen, maar ook de wetenschap. Deze twee gaan min of meer hand in hand... We hebben bijvoorbeeld geschreven over hoe mensen GMO's online en op social media promoten. Er is altijd die vraag: Zijn deze mensen alleen maar verbolgen over hen die met valse oplossingen komen zoals het bedrijven van biologische landbouw, of werken deze mensen vooral voor de reguliere landbouw? Nu weten we wel zeker dat ze voor de reguliere landbouw werken...   En dit hele netwerk van mensen werkt op de een of andere manier voor Monsanto of voor Bayer, voor de vakbonden of de bio-industrie. Het is duidelijk dat deze mensen allemaal met elkaar te maken hebben. Een maand geleden zou ik gezegd hebben: "Ik vermoed dat ze met elkaar te maken hebben, maar ik kan het niet bewijzen". Nu weten we het zeker.'

De risico-inschatting van GMO's zit er volkomen naast

Volgens Latham zijn er veel tekortkomingen op het gebied van de risicoschattingen van GMO's en bedrijven hebben manieren ontwikkeld om te sjoemelen met deze risicoberekeningen. Dit gaat niet alleen op voor GMO's, maar ook voor chemicaliën.  Stel dat je een product hebt waarvan je wilt dat het publiek het eet. Je weet dat wanneer dit product eenmaal op de markt komt, het overal terechtkomt: in de watervoorraad, de voedselvoorraad en in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld. Je hebt vermoedelijk wel eens gehoord dat de risicoschatting met al deze effecten rekening kan houden en correct laat zien of een product veilig is of niet.  De hamvraag is of dit waar is of niet.  Kan een risicoschatting deze antwoorden eigenlijk wel geven? Het industrieel-technologisch systeem berust erop dat het antwoord op die vraag is ‘Ja, dat kunnen we bepalen. Die vraag kunnen wij beantwoorden".  Helaas is het juiste antwoord "Nee, dat kunnen we niet".'  Dus is, zoals Latham zegt, 'het systeem intellectueel bankroet'.

'Het werkt als volgt. Iemand komt met een product bij een regelgevende instantie en zegt: "Ik wil dit product testen". De standaardmethode is dat je het dan 15 of 30 dagen aan ratten te eten geeft, en dat experiment vormt dan de basis van je risicoschatting. Dit wordt dan geacht te bewijzen dat, ook al komt deze chemische stof in het lichaam van verschillende organismen, en komt het terecht op allerlei plaatsen, zoals rivieren, beken en meren, het de rat geen schade heeft berokkend. Daarom is het geschikt voor andere dieren of voor mensen die het eten of die besmet water drinken. Maar een dergelijk experiment is in tegenspraak met het fundamentele principe van de wetenschap. Het aangetaste principe zegt dat conclusies alleen maar getrokken kunnen worden uit identieke situaties. Als je bijvoorbeeld een experiment uitvoert met ratten die een bepaald dieet krijgen, tijdens een bepaalde fase van hun leven, kun je daaruit geen informatie afleiden die betrekking heeft op een andere levensfase van de rat, over andere soorten of over ratten die onder andere omstandigheden gevoed werden, en die bijvoorbeeld ander voedsel kregen of een andere combinatie van chemische stoffen in hun dieet, enzovoort.  Zo werkt wetenschap niet.

De gevolgtrekking als je dat experiment doet is dat je de uitkomsten niet naar andere situaties kan extrapoleren. Risicoschatting is gebaseerd op het idee dat je een experiment kunt doen en vervolgens de uitkomsten van toepassing kunt verklaren op van alles en nog wat.  Het proces is dus intellectueel bankroet. Maar het proces van risicoschatting berust er nu juist op dat mensen ervan uitgaan dat deze experimenten inderdaad doen wat de wetenschap zegt dat ze doen.’

Onderzoekers als Gilles-Eric Séralini, die onderzoek heeft gedaan bij proefdieren die hun hele leven lang een bepaald dieet kregen voorgezet, hebben enorme verschillen in uitkomsten ontdekt in vergelijking met resultaten bij proefdieren die slechts een paar weken of maanden bepaald voedsel aten. Zijn uitkomsten wijzen er onder andere op dat er meer tumoren voorkomen, dat de sterfte verhoogd is, de vruchtbaarheid verminderd is en er meer onvruchtbaarheid voorkomt. Seralini werd te schande gemaakt; zijn paper werd zelfs ingetrokken door mensen die de industrie steunden, ook al was het onderzoek gedaan volgens dezelfde methoden die Monsanto gebruikt. Het enige wat hij deed was de onderzoeksduur verlengen en hij werd in diskrediet gebracht omdat hij negatieve effecten op de gezondheid vond.  Omdat wij ons leven lang dergelijk voedsel eten, is dit zeer belangrijke informatie en je loopt risico's als je het negeert.

Wees liever extra voorzichtig bij je besluitvorming

Her vervalsen van gegevens die niet passen bij de uitkomst die je wilt zien komt maar al te vaak voor. In de jaren 50, 60 en 70 stuurden chemische bedrijven hun producten naar onafhankelijke testlaboratoria. Een daarvan, Industrial Bio-Test Laboratories, werd uiteindelijk betrapt op het vervalsen van gegevens; ze verplaatsen dieren van de controlegroep naar de testgroep en omgekeerd. Een paar van de medewerkers kamen in de gevangenis terecht, en na onderzoek concludeerde de Amerikaanse FDA dat slechts een procent van de experimenten die door IBT gedaan waren aan de wetenschappelijke standaarden voldeden. Maar chemicaliën die vandaag de dag nog steeds op de markt zijn, werden goedgekeurd op basis van deze vervalste experimenten!  Zowel Roundup als Atrazine (een herbicide -vertaler) zijn goedgekeurd op basis van experimenten door IBT.  Er zijn nog veel subtielere manieren om gegevens te vervalsen, en Latham is dergelijke methoden tegengekomen bij het testen van GMO's.

'Het systeem dat risicoschattingen moet maken is dus frauduleus en intellectueel bankroet, wat uiteindelijk inhoudt dat je er van uit kunt gaan dat geen enkele chemische stof die je binnenkrijgt voldoende getest is, en je hebt dus eigenlijk geen idee of het wel veilig is. Je handelen zou in overeenstemming moeten zijn met die conclusie',  waarschuwt Latham.   

Steun het labelen van GMO's

Voorstanders van GMO's beweren dat genetische manipulatie 'veilig en gezond' is, en dat het zorgt voor vooruitgang in de landbouwindustrie. Ze verklaren ook dat GMO's of genetisch geconstrueerde voedingsmiddelen helpen bij het voldoen aan de wereldwijde voedselbehoefte en bijdragen aan duurzaamheid. Maar zijn deze claims wel waar? Ik geloof van niet. Ik beweer al vele jaren dat GMO's een van de grootste bedreigingen zijn voor het leven op onze planeet. Genetische manipulatie is -niet- de veilige en heilzame techniek die het beweerd wordt te zijn. De FDA heeft toestemming gegeven voor het kweken van genetisch gemanipuleerde Atlantische zalm voor menselijke consumptie.  Dankzij de kleine lettertjes in een federale wet moet er in de VS een speciaal etiket op het product komen zodat consumenten in de winkel tenminste kunnen zien dat het gaat om GM-zalm.  Het is echter van het grootste belang dat -alle- genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen zo'n etiket krijgen, maar dat is in de VS tot op heden niet het geval. De FDA bedreigt onze voedselvoorraad.  We moeten nu actie ondrenemen. Ik wil je aanmoedigen om dit artikel te delen met vrienden en familie.  Als we de handen ineen slaan kunnen we ons doel bereiken en een eind maken aan deze absurditeiten. Gelukkig zijn er organisaties als de Organic Consumers Association (OCA)  om terug te vechten tegen deze reusachtige bedrijven. Dus strijd voor het recht om te weten wat er in je eten zit en steun de beweging die streeft naar de juiste etikettering van voedingsmiddelen die GMO's bevatten. Er zijn maar weinig organisaties zo effectief en efficient als OCA.  Het is een consumentenorganisatie die zich bezighoudt met het promoten van gezondheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid.  Een van de speerpunten van OCA is het creëren van een gezond, eerlijk en duurzaam systeem voor de productie en consumptie van voedingsmiddelen.

Internetbronnen waar je meer informatie kunt vinden:

Hier kun je meer te weten komen over GMO's en hoe je daartegen kunt strijden:

Bron: Mercola.com, Mercola


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Kunst is óf plagiaat, óf revolutie!

Paul Gauguin, Frans schilderBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.