Onvoldoende geïnformeerde patiënten dragen bij aan antibioticaresistentie

antibiotics

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5065
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Natural News

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Farma, Genezing, Ziekte

(Natural News | vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) Aan het begin van 2016 maken velen de balans op van het afgelopen jaar en realiseren zich dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Maar het feit dat in 2015 ongeveer twee miljoen mensen in de VS een ziekte hebben opgelopen door een resistente bacterie en dat 23 duizend van hen zijn overleden, stemt niet vrolijk. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control vond het leeuwendeel van deze sterfgevallen plaats in zieken- en verpleeghuizen.

Het Seattle Children’s Hospital heeft de resultaten vergeleken van verschillende studies, gedaan tussen 2001 en 2011, naar luchtweginfecties bij kinderen, met symptomen als keelpijn, oorinfecties en bijholteontstekingen. Het onderzoek concludeert, volgens een bericht van ABC News, dat er ongeveer tweemaal meer recepten voor antibiotica worden uitgeschreven dan noodzakelijk was. Slechts bij 27,4% van de patiënten werd de ziekte veroorzaakt door een bacterie, in welk geval deze mogelijk behandeld zou kunnen worden met een antibioticum. Toch kreeg 57% van de kinderen een recept voor antibiotica om de symptomen te bestrijden. Dat betekent een aantal van 11,4 miljoen onnodige recepten per jaar gedurende de looptijd van de studie.

De campagne die tot doel heeft om de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica te verminderen heeft duidelijk geen succes, aangezien de studie liet zien dat het aantal recepten per jaar niet significant veranderde. "Wat we nu ook doen, het werkt niet", zegt de hoofdauteur van de studie, dr. Matthew Kronman, tegen ABC News. "We moeten een andere onderzoeksmethode gebruiken om er achter te komen waar deze discrepantie vandaan komt", voegde hij daaraan toe.

George Washington University gaf leiding aan een recent onderzoek met de titel Microben zijn microben, en waarom zouden we geen risico nemen? Verwachtingen van patiënten met betrekking tot antibiotica op de SEH van een stadsziekenhuis. Deze studie toonde aan dat voorlichtingsmaterialen voor patiënten te weinig informatie bevatten over de oorzaken van misverstanden die bij patiënten bestaan over het krijgen van antibiotica en die er toe leiden dat artsen ze vaker voorschrijven. Het onderzoek werd gepubliceerd in het oktobernummer van het tijdschrift Medical Decisionmaking. De onderzoekers hebben samengewerkt met Cornell University en Johns Hopkins University. Zij kwamen tot deze conclusie nadat ze slechts 113 patiënten hadden bestudeerd in wat zij ‘een stadsziekenhuis’ noemen.

Aangezien het dilemma complex is en wereldwijd speelt, is het opvallend dat zo’n kleine studie zoveel media-aandacht heeft gekregen. Er moet veel meer aandacht besteed worden aan verreikende problemen, zoals het gebruik van antibiotica als groeibevorderaars in de veeteelt, de stimulans om nieuwe antibiotica te ontwikkelen en het verbeteren van distributiemethoden, waaronder voorschrijfprotocollen voor artsen. De situatie kan bijna beschouwd worden als een crisis en er speelt veel meer dan alleen het gebrek aan informatie in sommige patiëntenbrochures.

Zo illustreert bijvoorbeeld een artikel dat op 14 november werd gepubliceerd op de website Food Safety News hoe weinig de Amerikaanse Food and Drug Administration eigenlijk doet om ervoor te zorgen dat Big Pharma zich aan de regels houdt waar het gaat om het off-label voorschrijven van medicijnen. In het artikel legt Lydia Zuraw uit dat Novartis marketingtaal gebruikt om een kunstmatige voedseltoevoeging te promoten in plaats van het middel in de markt te zetten als een medicijn tegen dysenterie, longontsteking en darmproblemen bij varkens, wat het oorspronkelijk was. De toevoeging, genaamd denagard, is een antibioticum voor de behandeling van ziekten die volgens Novartis te allen tijde bij varkens kunnen optreden en die zij dus in principe levenslang toegediend krijgen.

Kevin Outtterson is medebestuurslid van het Health Law Program van de rechtenfaculteit van Boston University en lid van de werkgroep antimicrobiële resistentie bij het CDC. Hij was hoofdauteur van een artikel getiteld Nieuwe businessmodellen voor duurzame antibiotica dat in februari 2014 werd gepubliceerd door Chatham House. Hij meent dat een van de oorzaken van antibioticaresistentie het huidige algemene businessmodel voor antibioticagebruik is, dat, samen met de geldende octrooiwetten, het ontstaan van deze resistentie zelfs bevordert.

In het huidige systeem bepalen de hoeveelheid verkochte antibiotica en de prijs de winst die met een bepaald medicijn behaald kan worden. Dankzij de resistentie is het maximaliseren van de hoeveelheid verkochte antibiotica niet in het belang van de gezondheid van de wereldbevolking. Wanneer deze banden verbroken worden, verdwijnt het verband tussen de financiering van het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica enerzijds en de verkoop anderzijds.

Outterson beschrijft drie problemen die hierdoor opgelost kunnen worden: er is onvoldoende stimulans voor bedrijven om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, er wordt onvoldoende gedaan om het overmatig gebruik van antibiotica tegen te gaan en er zijn onvoldoende prikkels om te zorgen dat de gehele wereldbevolking toegang heeft tot effectieve antibiotica. Hij concludeert dat het huidige businessmodel niet functioneert omdat farmaceutische bedrijven bezuinigen op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antibiotica, omdat artsen door de industrie worden gestimuleerd ze voor te schrijven in situaties waarin niet klinisch bewezen is dat ze werkzaam zijn en omdat "businessmodellen voor antibiotica die gebaseerd zijn op verkoop verkeerd zijn in het licht van de evolutie van het resistentieprobleem".

De studie Microben zijn microben concludeert dat gezondheidswerkers meer moeten doen dan alleen folders maken en betere communicatiemethoden moeten vinden en beter voorlichtingsmateriaal moeten maken om de kennis van het publiek over het gebruik en de risico’s van antibiotica te vergroten. Dit alles is correct, maar het is slechts een klein onderdeel van het grote, complexe en in toenemende mate dodelijke probleem van antibioticaresistentie. Wanneer men er op wijst dat het belangrijkste aspect van dit wereldwijde probleem is dat patiënten de situatie correct dienen te begrijpen, is dat vergelijkbaar met het waarschuwen voor een ijsberg aan boord van de Titanic en het zal een vergelijkbaar resultaat opleveren.

Bronnen:
https://mediarelations.gwu.edu
http://www.cdc.gov
http://abcnews.go.com
http://www.chathamhouse.org
http://www.foodsafetynews.com
http://science.naturalnews.com

Bron: Natural News


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Dit is het dus. Matchpoint voor de eeuwigheid.

Boris Becker, Duits tennisserBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.