Tien grote leugens van de mainstream media

Media

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:9987
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:achter de samenleving

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws

(Achter de samenleving) In plaats van dat de oude media machtskritisch zijn, zoals ze zelf soms beweren, zijn ze in de realiteit uitermate machtsvolgend en sterker nog machtsfaciliterend.

De oude nieuwsmedia zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite en niet die van het volk.

Dat doen ze onder meer door de elite zelf, de mechanismen die de elite gebruikt en de overlegclubjes waar de elite elkaar ontmoet, continue buiten het nieuws te houden.

Hieronder tien voorbeelden van interessante machtskritische verhalen die tot op heden massaal door de Nederlandse oude of 1% media worden vermeden.

1) Werking van ons huidige economische systeem, geld als schuld, rol van rente etc.
Als eerste de systeemwerking van hoe ons huidige geldsysteem daadwerkelijk werkt. Terwijl documentaires als Money as Debt (NL ondertitels) en Zeitgeist Addendum (NL ondertitels) beide miljoenen views hebben op het internet is er buiten 1 keer 30 seconden tegenlicht nog geen enkele mainstream media outlet ingegaan op de systeemwerking van ons huidige economische systeem.

Dit terwijl er genoeg, ook bekende Nederlandstalige economen zijn die dit verhaal prima kunnen vertellen. Denk aan mensen als Ad BroereAnthony Migchels, Willem Middelkoop en Bernard Lietaer. Allen gevierde auteurs met bestsellers van boeken hierover in onder meer de Nederlandse taal en vele videolezingen beschikbaar op internet.

Er is inmiddels ook een organisatie onsgeld.nu actief in Nederland speciaal gericht op bewustwording van de systeemmechanismen van ons geldsysteem. Zij leggen op hun site alles heel helder uit. De Nederlandse oude media kan dan ook niet zeggen dat de informatie niet beschikbaar is.

Naast de systeem mechanismen blijven ook de echte hoofdrolspelers van de bankenwereld continue buiten beeld. De Rothschilds, de rijkste familie ter wereld, is een naam die maar amper bekend is bij de gewone man, net zoals de belangrijkste centrale bank wereldwijd, de BIS Bank in Zwitserland.

Deze elf families, die de kern van het internationale private bankenkartel vormen, zouden best eens doorgelicht mogen worden in een goede documentaire die op prime time op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Het belangrijkste machtsmiddel ter wereld is controle over het geldsysteem waarbij voornamelijk private banken geld in de vorm van schulden uit het niets scheppen en daarover rente mogen ontvangen. Het feit dat dit, en hoe dat mechanisme werkt, nooit ter sprake komt in de oude media is het grootste verraad van de “mainstream” media tegenover het Nederlandse volk.

Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu.

2) Rijkste mensen ter wereld blijven anoniem
Inmiddels laten zelfs wetenschappers zien dat de rijkste 300 mensen meer geld bezitten dan de 3 miljard armsten. Ook is inmiddels duidelijk dat 147 bedrijven in de wereld de controle hebben over 40% van de totale rijkdom van 7 miljard mensen. En de mensen die nog altijd geloofden dat deze ongelijkheid alleen buiten Nederland voorkwam, werden recent teleurgesteld toen bleek dat de rijkdomverdeling van Nederland eigenlijk niet beter is dan die in de VS. In juni 2014 werd nogmaals duidelijk dat de rijkste 10% van Nederland 61% van al het vermogen bezit terwijl de armste 60% net ongeveer 1% van het totale vermogen bezit.

Waar blijven de namen van de personen en grote aandeelhouders achter die bedrijven en waar blijven de verhalen hoe deze bedrijven eigenlijk hun geld verdienen? Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig de mainstream media zich op deze top van 300 personen en/of 147 bedrijven richten.

Justin Bieber en de mening van Frank de Boer over of voetballers wel of niet uit de kast moeten komen, lijken nog altijd aanzienlijk belangrijker volgens de mainstream media. Wat helemaal zuur is, is dat Nederland een hoofdrol speelt in het mogelijk maken van belastingontduiking voor deze rijkste top van de wereld. Nederland speelt dus een actieve rol bij het helpen van de rijksten ter wereld om massaal de belasting te ontduiken, waardoor de rijkste mensen ter wereld aanzienlijk minder belasting betalen dan mensen met modale inkomens.

3) Bilderbergconferenties
Al sinds 1954 komt de koninklijke, politieke, bedrijfs en media elite van de VS, UK en West Europa samen op de jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst. Prins Bernard was mede oprichter van deze conferenties en ook tijden lang voorzitter, koningin Beatrix nam dit stokje vervolgens een tijd van haar vader over, en wat de rol van koning Willem binnen de Bilderberggroep wordt moet nog blijken. Het Lockheed schandaal van Prins Bernard is een direct voortvloeisel van de belangenverstrengeling die voortkomt uit dit soort besloten bijeenkomsten van de elite van de Westerse wereld.

Hoe kan het dat de mainstream media deze jaarlijkse bijeenkomsten van de machtselite van de Westerse wereld achter gesloten deuren al bijna 60 jaar volkomen negeert? En ze kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten want ook Nederlandse hoofdredacteuren van grote krantenconcers kregen zelf regelmatig een uitnodiging en waren aanwezig. De mainstream media zit dus actief bij de elite aan tafel, is bij hun besprekingen en zwijgen vervolgens als het graf in hun media over deze ontmoetingen en wat daar wordt besproken. Hiermee blijkt dat de mainstream media al meer dan zestig jaar lang een verlengstuk van de macht is, ondanks dat ze u en mij graag wat anders willen laten geloven.

4) The Council on Foreign Relations
De meest invloedrijke denktank in de VS is The Council on Foreign Relations. Deze club is opgericht door de familie Rockefeller, waarvan een telg nog steeds de voorzitter is. De Rockefellers, die enorme belangen in de olie, wapen en wederopbouwindustrie hebben, hebben met deze commissie een enorme vinger in de pap met betrekking tot wat de VS in het Midden-Oosten doet. De Rockefellers zijn de belangrijkste oorzaak en een van de grootste profiteurs van de vele olie- en oorlogsavonturen van de VS in die regio.

Deze door de Rockefellers gecontroleerde Council on Foreign Relations is daarmee het meest duidelijke en openbare gereedschap van de elite in de VS. Gezien de enorme belangen, de vele miljoenen doden en miljarden belastinggeld die in de oorlogen van de VS in dit gebied gaan zitten, zou deze spil van private invloed vanuit een van de rijkste families ter wereld op het buitenlandse beleid van de zogenaamd democratische VS toch een interessant onderzoeksobject moeten zijn. Maar net als met de Bilderbergconferentie is dit een overlegclub die altijd netjes uit het licht van de mainstream media wordt gehouden.

5) The Trilateral Commission
Het internationale equivalent van The Council on Foreign relations is The Trilateral Commission. Wederom met de Rockefeller familie als oprichters van de club. Onder andere Nout Wellink was jaren lid van deze club, ook ten tijde van zijn rol bij de Nederlandse centrale bank. Ook Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, beter bekend als de SER was ten tijde van het vervullen van die positie lid van deze club. In 2011 waren er zeven Nederlanders met belangrijke en prominente posities lid van de Trilaterale commisssie.

De twee mannen met de belangrijkste posities op economisch gebied zijn ten tijde van hun functie lid van deze in de VS opgezette denktank van de Rockefeller familie, op het moment dat in Nederland de crisis in volle hevigheid uitbreekt. Men zou zeggen dat daar minstens een paar interessante journalistieke verhalen in zitten. Maar nee, ook deze club lijkt als het om mainstream media aandacht gaat de perfecte camouflage te hebben en mensen lezen nooit over ze in hun krant en horen er nooit over op het 8-uur-journaal.

6) Empire building van de VS
Inmiddels is het met internationale bestsellers als Confessions of an Economic Hitman, voor mensen met interesse in deze materie, geen geheim meer dat de VS de afgelopen eeuw veruit de grootste agressor en empire builder is geweest in de wereld. Dat ze dit vrij subtiel hebben gedaan via schuldenvallen, het omkopen, intimideren en desnoods vermoorden van politieke leiders en tot slot een land militair binnenvallen, is inmiddels ook bijna algemene kennis bij mensen die zich laten informeren via de nieuwe media.

Maar wat zou het toch heerlijk zijn dat verhaal een keer bij De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman of in Netwerk te zien. En naast de pers zou het ook een verademing zijn om een kamerlid wat kritische vragen hierover te horen stellen op de TV. Hoeveel derdewereldlanden zitten tot op de dag van vandaag vast in deze schuldenstroppen? Hoeveel puppetoverheden geplaatst door de VS zijn er nog wel niet in o.a. Zuid-Amerika en het Midden-Oosten waar miljoenen mensen nog dagelijks de ellende van ondervinden? En hoeveel oorlogen van de VS op volslagen gelogen gronden tolereert de rest van de wereld nog?

De oude media kijkt braaf toe en durft niets te zeggen van grootschalige openbare misdaden van de VS die ze wereldwijd continue plegen.

7) False flag operaties vanuit de VS op eigen bevolking – Operation Northwoods
Dat bepaalde krachten binnen de VS vooral voor hun eigen belangen werken en niet voor die van het volk van de VS, laat staan voor een eerlijkere en democratische wereld, moge inmiddels duidelijk zijn. Dat wordt echter wel heel pijnlijk duidelijk als False Flag operaties zoals Operation Northwoods in de openbaarheid komen en mensen zien hoe ver deze krachten precies bereid zijn te gaan om hun agenda door te drukken.

Operation Northwoods is een False Flag operatie opgezet door de CIA waarbij het de bedoeling was om aanslagen te plegen tegen het eigen volk in o.a. Florida en Washington. Het plan was om dat vervolgens in de schoenen van Cuba te schuiven om zo een reden te hebben dat regiem omver te werpen en Cuba vervolgens toe te kunnen voegen aan het empire van de VS. Inmiddels is dit dankzij de alternatieve media en wikipedia overal goed gedocumenteerd te vinden. Toch is het tot nu toe alleen Russia Today geweest die het heeft durven te bespreken in een TV-uitzending.

8) Aanslagen/False Flags van de VS en de NAVO op Europese burgers – Operation Gladio
Waar door president Kennedy in eigen land een stokje voor werd gestoken met Operation Northwoods, was er niemand die dit soort aanslagen/False Flags vanuit de CIA in Europa tegenhield. We hebben het hier over aanslagen op Europese burgerdoelen vanuit de VS en de NAVO die “succesvol”, lees met gewonden en dode Europese burgers, uitgevoerd zijn in verschillende Europese landen. Deze aanslagen werden vervolgens in de schoenen van communistische extremisten geschoven om zo Europa vooral aansluiting te laten blijven houden bij de VS.

Deze serie aanslagen/False Flag aanvallen staat inmiddels bekend als Operation Gladio. En dit viel onder een bredere strategie die vanuit de CIA was opgezet bekend onder de naam – A Strategy of Tension. Best een interessant verhaal weer zou je zeggen, maar buiten Russia Today, die het wel gewoon bespreekt in hun TV-programma, wederom geen enkele mainstream media outlet in Nederland of Europa die hier enige aandacht aan lijkt te willen besteden. Ook best een thema wat een kamervraagje of zelfs twee waard lijkt.

9) Het bombarderen van journalisten en hun gebouwen door de VS in het Midden-Oosten
De VS heeft verschillende malen journalisten en hun gebouwen gebombardeerd, een oorlogsmisdaad van de bovenste plank. Als China of Rusland zoiets zelfs maar zou overwegen, dan waren de gasten met een mening over hoe erg dat wel niet is niet aan te slepen geweest zijn bij De Wereld Draait Door en bij Pauw en Witteman. Als de VS dit echter meermalen doet, onder andere op 13 November 2001 in Kabul in Afganistan en op 8 April 2003 in Bagdad in Irak, dan zwijgt de Nederlandse mainstream media echter als het graf.

10) De Nederlandse Joris Demmink Affaire
En om af te sluiten de Joris Demmink Affaire. In de VS besproken in urenlange op internet na te kijken publieke hoorzittingen. Buitenlandse mensenrechtenorganisaties die puur en alleen om Demmink worden opgezet. Kamervragen die worden verstuurd over Demmink aan alle ministers van Buitenlandse zaken in Europa. Zendtijd op mainstream media TV-kanalen zowel in Turkijke als in Rusland waar tientallen miljoenen mensen inmiddels meer weten over de Demmink Affaire dan de mensen in Nederland zelf.

Wederom een uitermate duidelijk voorbeeld dat de oude media in Nederland de elite op elke mogelijke manier beschermt door ze koste wat het kost, inclusief de eigen geloofwaardigheid volledig te grabbel te gooien, uit de publieke aandacht te houden. Succes daarmee met het internet. :-) Twee lichtpuntjes in het Katholiek Nieuwsblad en Geenstijl uitgezonderd.

Conclusie: Nederlandse Oude Media zijn een verlengstuk van de macht die het volk bewust voorliegen. 
Met deze tien voorbeelden mag het voor mensen duidelijk zijn dat de oude media in Nederland niets minder is dan een verlengstuk van de macht in plaats van een kritische volger, die de elite koste wat het kost beschermt en de grote meerderheid van het volk glashard voorliegt en informatie onthoudt wanneer ze daarom gevraagd wordt door de gevestige orde.

Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt de geloofwaardigheid van de oude media momenteel dan ook volledig terecht als sneeuw voor de zon.

Zelf zou ik geen reden kunnen verzinnen waarom je in Nederland nog geld voor een krant zou uitgeven als je de bovenstaande zaken kent. Sterker nog, door deze oude media financieel te steunen en nog langer serieus te nemen terwijl je bekend bent met bovenstaande zaken is jezelf medeplichtig maken aan deze poppenkast. Zeg je krant dus op en zap vrolijk voorbij het journaal.

Oplossingen(?)
Denk heel goed na of je nog wel tijd, energie en geld wilt steken in de oude of 1% media. Een krant is zo opgezegd, een tv zo weggedaan. Daarbij zijn alternatieve nieuwsmedia met dank aan het internet inmiddels in overvloed aanwezig en groeit deze tak nog steeds aanzienlijk. Overzichten hiervan zijn o.a. te vinden via: zaplog.nloudemedia-nieuwemedia.nl & hoezithetnuecht.nl/nieuws.

Voor mensen die de negativiteit van veel media zat zijn en zich meer willen richten op goed en hoopvol nieuws zijn de sites happynews.nl en hetkanwel.net een goed vertrekpunt. En voor mensen die vooral van humor houden zijn “nieuws” websites als speld.nl en het Engelse TheOnion.com een mooi startpunt.

Een krant is zo opgezegd en een tv is zo weggedaan.

Qua internationale nieuwssites zijn Russia TodayAl JazeeraPress TVThe Real News NetworkNatural News en Stratfor aan te raden om een wat breder beeld te krijgen van de situatie in de wereld. Niet dat deze nu zo onafhankelijk zijn, maar ze hebben in ieder geval andere politieke belangen dan de bij ons dominante media zoals NOS, BBC en CNN waardoor je in ieder geval wat meer kanten van een verhaal te zien krijgt.

En tegenwoordig zijn er via het internet op veel plekken interessante documentaires te vinden met informatie die de 1% media lang niet altijd halen. Hieronder een aantal:

-) Hollanddoc.nl
-) Filmsforaction.org
-) Topdocumentaryfilms.com
-) Sprword.com
-) Documentarywire.com

Daarnaast zijn er ook websites te vinden met boeiende presentaties uit de wetenschappelijke wereld zoals TED.com. En ook zijn er sites waar je zelf veel kunt leren door zelf online lessen te volgen in verschillende wetenschappen zoals The Khan Academy of leer programmeren met behulp van The Code Academy. Kortom er zijn tegenwoordig vele manieren om nieuws en kennis op te doen over de wereld naast de 1% media.

It may be true that you can’t fool all the people all the time,
but it surely seems you can fool enough of them to rule a large country.

~Will Durant

Bron: Achter de samenleving


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Weet jij omdat je weet en durf je ernaar te handelen zonder dat je er ook maar één verklaring voor nodig hebt?’

UitBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.