Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!

9-11 was an inside job

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5653
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know nl

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, 11 september 2001, Geografisch, Amerika

(Want to Know) Een nieuw panel met top-wetenschappers en maatschappelijk hoog in aanzien staande burgers van de VS, hebben het ‘Consensuspanel 911′ opgericht. Professoren, ingenieurs, doktoren, fysici, gepensioneerde top-legerfunctionarissen etc. etc. maken deel uit van dit panel, het ’9/11 Consensus Panel’. Hun doel is de wereld duidelijke statements aan te bieden, rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001. Deze statements zullen gebaseerd zijn op onafhankelijke bronnen en zullen vaak in volledige contradictie staan met de officiële lezing rondom de aanslagen van die dag. 

Het panel heeft hiermee voor ogen, dat er voor alle media ter wereld, en niet in de laatste plaats, voor de burgers van de VS én de wereld, één bron is die wetenschappelijk, op bewijs gefundeerd onderzoek in het openbaar overlegt rondom de wérkelijke gebeurtenissen van 11 September 20o1. Dit wetenschappelijk onderzoek kan afkomstig zijn van het publiek, de media, de universiteiten en/of welk ander onderzoeksinstituut of -lichaam dan ook.   

De autoriteit van dit ’9/11 Consensus Panel’ ontstaat doordat een consensus bereikt wordt in het bestuderen van de onderliggende feiten van onderzoek. Deze feiten worden op een zg. ‘Delphi-methode’ met elkaar vergeleken. En dat gebeurt doordat 20 panelleden, onbekend met elkaars identiteit en feiteninterpretaties, elk wetenschappelijke conclusie iut 9/11-onderzoek waarderen op een schaal van 1 tot 6. En dat doen ze 3 keer, zodat er een gedegen bestudering en feedback van de feiten heeft plaatsgevonden..
Deze ‘Delphi-methode’ is een standaardinstrument om consensus te bereiken en deze methode gebruikt een geaccepteerde methodologie om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek te duiden op terreinen zoals medicijnen. Je kunt er bij deze methode vanuit gaan, dat de consensus punten van het onderzoek, kunnen rekenen op de instemming van 90% van de 20 panelleden (18 leden dus!). In wetenschappelijke literatuur is 90% een bijzonder hoog percentage.

Samen met een professionele videoclip, die elk punt ondersteunt, zal elk door de panelleden gecontroleerd onderzoek, helpen om de verwarring en controverse rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001 te verminderen. Hierdoor zal een waarheidsdruk op de media worden gelegd om beide kanten van deze aanslag te belichten..!
Daarnaast zullen de bereikte ‘Consensus punten’, ook bijdragen aan een substantiële lijst met gedocumenteerde referenties, in de vorm van getuigenverklaringen, mondelinge verslagen van bijv. politie- en brandweermannen, actuele kranten- en Tv-rapportages en boeken en artikelen uit boeken en tijdschriftenartikelen.

Wij van WantToKnow vinden het belangrijk je van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen en bieden je daarom ook, naast deze bovenstaande introductie van het ‘Consensuspanel 9/11′, een eerste artikel aan van dit panel. Dit verscheen op de website van de Wall Street Journal en dat geeft het artikel meteen de autoriteit die het verdient. Het artikel spreekt volledig voor zichzelf.

We raden je aan hier op de site sowieso eens rond te snuffelen, mocht je zelf nog steeds overtuigd zijn van de waarheid van de officiële versie van de 9/11-aanslagen, die de VS én de wereld in een, op valse gronden gebaseerde oorlog hebben gesleept. Ten koste van al meer dan 1.500 MILJARD dollar, maar vooral, ten koste van veel leed, angst en de levens van meer dan 1,5 miljoen mensen, waaronder vanzelfsprekend de jonge soldaten, jongens en meiden, die hun levens moesten geven voor deze ‘valse oorlog’. Een oorlog waarbij Nederland, via de onnavolgbare acties van toenmalig premier Balkenende ook betrokken werd..

Het is daarom zaak, de mensen van dit ‘Consensus Panel 9/11′ te blijven steunen, alleen al door hun berichten regelmatig te lezen en/of op jouw website te plaatsen. De wereld en dus wij allen verdienen de waarheid; de tijd van leugens, bedrog en manipulatie is voorbij!

De VS werd als eerste op de hoogte gebracht van de op gang zijnde –vermeende- kapingen van de verkeersvliegtuigen op 11 September 2001, door hoofdaanklager van Justitie, Ted Olson, die rapporteerde dat zijn vrouw, de bekende CNN-presentator Barbara Olson, hem twee keer had gebeld uit het vliegtuig, één van de gekaapt vliegtuigen, waar ze in mee vloog. Dit was vlucht #77 van American Airlines en Barbara Olson bleek het drama uit de doeken te hebben gedaan van de Moslim-kapers, die met messen en scherpe dozenopeners enkele tientallen passagiers achter in het vliegtuig dreven. Nu blijken deze twee telefoongesprekken én de andere telefoongesprekken uit de andere gekaapte vliegtuigen, het onderwerp te zijn van onderzoek door het ‘9/11-Consensus Panel’. Een panel dat o.a. bestaat uit wetenschappers, piloten, professoren, juristen en journalisten.

Het panel is haar onderzoek een tijdje geleden begonnen naar het ineenstorten van de ‘Twin-towers’ in New York, op 11 September 2001, Ook de plotselinge, verbijsterende ineenstorting van WTC-gebouw no. 7, een enorme, 47-verdiepingen tellende wolkenkrabber, is onderwerp van onderzoek door dit panel. De officiële conclusie, dat álle 82 steunbalken in dit gebouw tegelijkertijd hun draagvermogen verloren zouden hebben, alleen veroorzaakt door het kleine vuur dat die ochtend van de 11e September in het gebouw had gewoed, deed serieuze vragen opdoemen over het officiële verslag van deze gebeurtenis.

De volgende zaak die het ‘9/11 Consensus Panel’ nu aanbiedt, is de zaak van de vermeende telefoontjes, die gepleegd zouden zijn, vanuit de vliegtuigen die op dat moment op 11 September 2001, gekaapt waren. Het fameuze ‘Let’s roll’-drama over de passagiersopstand op vlucht UA 93 werd beschreven door een passagier genaamd Todd Beamer. Hij deed in een onafgebroken verslag van 13 minuten, een niet-opgenomen verslag van deze ‘opstand’ aan Lias Jefferson, die bij General Telephone & Electric werkte als supervisor-telefoniste.

Deze Lisa Jefferson rapporteert later dat ze naar haar idee een uiterst ontspannen Todd Beamer sprak, in een heftige noodsituatie. Ook wilde deze Beamer niet met zijn vrouw spreken en bleef zijn telefoonlijn nog 15 minuten open, NA de vermeende crash van vlucht UA93.. Vreemd genoeg bleek uit de verslagen van telefoonmaatschappij Verizon, dat met deze mobiele telefoon van Beamer nog maar liefst 19 telefoontjes werden gepleegd, lang NÁ de crash van deze vlucht.

Initiële mediarapporten en FBI-interviews spreken gedetailleerd over meer dan een dozijn telefoongesprekken, die gevoerd zouden zijn met de vliegtuigen die zich toen nog op vrij grote hoogte bevonden. Maar zo blijkt nu na uitvoerig onderzoek, was het in 2001 absoluut onmogelijk om van een hoogte van ca. 10.000 voet (zo’n 3 km) met de mobiele telefoontoestellen van toen gesprekken te voeren.
Vervoglens, tijdens het proces in 2006, de berechtiging van Moussaoui, één van de vermeende medeplichtigen, verklaarden woordvoerders van de FBI (onder ede!) dat het aantal telefoontjes dat had plaatsgevonden vanuit de vliegtuigen, was gereduceerd naar 2.. En deze gesprekken zouden plaats hebben gevonden vanaf een hoogte van 5.000 feet (1500 meter). De FBI presenteerde vervolgens ‘bewijs’ van slechts één telefoontje, dat van Barbara Olson, dat, zo sprak de FBI-getuige, ‘niet-tot-stand’ was gekomen en ‘0’ seconden had geduurd..

In een andere situatie die aanleiding geeft tot verwarring, blijken twee vrouwen, wiens echtgenoten in de vliegtuigen zaten, gerapporteerd te hebben dat de nummerherkenning van de mobiele telefoons van hun mannen, te zien was op de ontvangende toestellen. Deze verbinding duurde bij beiden enige minuten, terwijl de vliegtuigen op dat moment op een hoogte vlogen van 25,000 a 35,000 feet. (8 tot 10 km!)

Tot slot, hoewel de FBI een grootscheeps onderzoek naar de telefoongesprekken heeft gehouden, is tot op heden niets van de gegevens over de mobiele telefoonlocaties die zijn opgevraagd bij de diverse telefoonmaatschappijen en van de grondverbindingstations, publiekelijk vrijgegeven.

Bron:

wanttoknow.nl


Geplaatst door Jessica Solcer


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


QuoteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.