Open brief aan EU, ECB, en IMF

Euro Bills

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8606
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Bedrijven, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Media, Politiek

(Ad Broere) In een open brief van Wim Grommen aan de EU, het IMF en de ECB kaart hij een acht-stappen plan aan om te voorkomen dat de problemen rond de euro tot grote chaos en mogelijk zelfs tot revolutie gaan leiden.

Grommen schrijft: "Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2013, het "8-stappenplan redding Euro” dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2013 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen."

Het acht-stappenplan bestaat uit het invoeren van een aantal programmeerregels in bankencomputers, met als gevolg dat alle EU burgers voldoende middelen krijgen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden in 2013. Het getuigt van op zijn minst een gevoel voor humane en ludieke actie om het geld bij de rijken weg te halen en aan de minder bedeelden te schenken met als motief dat dit de rijken beschermt, omdat zij het slachtoffer zouden kunnen worden als er een revolutie zou uitbreken. Het verleden heeft meerdere keren bewezen dat dit geen wereldvreemde gedachte is. 

Ik vind de actie geweldig vanwege de humor met een serieuze ondertoon en het verdient zeker de nodige aandacht.

Ad Broere

Open brief aan het IMF, ECB en de EU

IMF, ECB en EU

Mevrouw  Lagarde

De heer  Monti

De heer  Van Rompuy

30 oktober 2012

Onderwerp: 8-stappenplan redding Euro

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Monti en geachte heer Van Rompuy,

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken (zie column Over armoede en uitzichtsloze armoede  van René Tissen, Business Universiteit Nyenrode), is het belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving, altijd resulteert in revolutie.  Via de media hebben mij signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur. 

Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2013, het "8-stappenplan redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2013 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

Ik hoop dat uw organisatie wil meewerken aan het "8-stappenplan redding Euro”. Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar de artikelen "Beurskrach 1929, mysterie ontrafeld?” in  Technische & Kwantitatieve Analyse,  "Huidige crisis, een wetmatigheid?" in Hermes en  "Actuele problematiek samenhangend met het ten einde lopen van derde industriële revolutie” in Civis Mundi. Civis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek over het "8-stappenplan redding Euro” graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wim Grommen

Leraar bij Transfer-Solutions

 

Bijlage

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis.

De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2012 uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in 2013 een menswaardig bestaan te geven.

Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel "lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase

Stap 2: Disable alle triggers op de tabel "lopende_rekening_burgers”

Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel "lopende_rekening_burgers”

Stap 4: Voer het volgende update-statement uit op de tabel "lopende_rekening_burgers”:

            update lopende_rekening_burgers

            set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger

            where sofinummer in ( select sofinummer from burgers_belastingdienst

                                                   where  jaarinkomen < norm_jaarinkomen )

Er zal de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB, EU en de regeringsleiders over de waarden van de variabelen ecb_gift_aan_burger  en norm_jaarinkomen. De waarden van deze variabelen kunnen per land worden vastgesteld.

Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels een commit

Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel "lopende_rekening_ particulieren” 

Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel "lopende_rekening_ particulieren”

Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen.

Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

Bron: adbroere.nl


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Er zijn elke dag mensen die afdwalen van de kerk en terugkeren naar God.

Lenny Bruce, Amerikaans stand-upcomedianBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.