ESM, veroordeling tot slavernij

ESM

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7474
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:The Guardian

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Europa, Politiek

In niet mis te verstane bewoording schrijft Gunnar Beck in de Britse Guardian over de gevolgen, die Duitsers te wachten staan als het constitutionele hof in Karlsruhe het ESM en het begrotingspact in zijn uitspraak niet in de weg gaat staan. Omdat Nederland het economische lot met dat van Duitsland heeft verbonden, kunt u Duitsland en Duitsers ook lezen als Nederland en Nederlanders. Het enige verschil met de Duitsers is, dat wij geen constitutioneel hof hebben, die verdragen zoals het ESM en het begrotingspact aan de Nederlandse grondwet toetst. Want het Nederlandse parlement heeft evenals het Duitse in grote meerderheid voor gestemd.

Gunnar Beck heeft hiervoor maar een verklaring en dat is, dat de verdragstekst niet is gelezen door de Duitse en dus ook niet door de Nederlandse politici. Hij zegt dat het noodfonds ESM niet alleen in strijd is met de Duitse wet en met EU verdragen, het zou zelfs een hele generatie tot economische slavernij kunnen veroordelen. En als dat gaat gebeuren, heren en dames van de Vaste Commissie voor Financiële Zaken van de Tweede Kamer, dan denkt u vast nog wel eens terug aan het moment dat een 'burger' u een petitie tegen de ratificering van het ESM verdrag aanbood, met een toelichting, die door de meesten van u voor kennisgeving werd aangenomen (gelukkig hebben we de foto's nog :)

Merkel Van Rompuy

Sommige commentatoren hebben aan de komende woensdag 12 september 2012 gerefereerd als de dag die ‘de euro kan maken of breken’ en dat de DMark niet ver weg meer is. Op die dag zal het Duitse constitutionele gerechtshof zijn oordeel bekend maken met betrekking tot het legale karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme, het permanente reddingsfonds voor eurolanden in de problemen. Als het ESM er komt, dan moet de 700 miljard euro kapitaal worden gestort door alle 17 eurolanden in verhouding tot hun economische omvang. Veertien landen hebben tot dusver geratificeerd. Italie, Estland en Duitsland nog niet.

De Duitse regering heeft het ESM verdrag verdedigd met het argument, dat het ESM Duitslands maximum bijdrage zou beperken tot 190 miljard euro en dat de Bondsdag de controle zou houden over de toekenning van verdere steunverlening. De Duitse politici hebben het verdrag dat door hen werd ondertekend niet gelezen, of ze hebben de kleine letters niet begrepen, want er staat maar weinig in het document dat hun interpretatie ondersteunt. Want het ESM is simpelweg onwettig.

Bijvoorbeeld, in artikel 25 (2) van het verdrag staat dat de leden gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de verliezen, die worden geleden op leningen die door het ESM worden verstrekt. Dit betekent onder meer, dat als een of meer ESM leden in gebreke blijven om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, dan draaien de andere eurolanden op voor deze strop. Dit is al realiteit geworden, omdat Griekenland en Portugal niet in staat zijn om aan hun bijdrage te voldoen.

Artikel 21 geeft het ESM de bevoegdheid om te lenen op de kapitaalmarkten van banken en van andere financiële instituten, waartoe ook de Europese Centrale Bank kan worden gerekend. Er is geen maximum aan dit door het ESM te lenen bedrag. Het ESM opent de mogelijkheid om landen te financieren via de ECB. De ESM leden zijn opnieuw gezamenlijk en zonder pardon aansprakelijk voor alle verliezen die worden geleden door het ESM en moeten deze verliezen onherroepelijk compenseren. Erger nog, de landen die steun ontvangen zijn tegelijkertijd aansprakelijk voor de eventuele verliezen op deze leningen, een aansprakelijkheid die de betreffende landen niet kunnen waarmaken als ze in gebreke zouden blijven. De eurolanden die netto betaler zijn, betalen dus dubbel – voor hun aandeel in het verlies en voor het aandeel in het bedrag dat het in gebreke blijvende land zelf niet kan betalen.

In tegenstelling tot wat de Duitse regering beweert, is er geen limiet aan de aansprakelijkheid van Duitsland en ook niet aan dat van de andere eurolanden. Als de ESM gouverneurs het aandelenkapitaal zouden verhogen, obligaties zouden uitgeven om van de ECB geld te lenen en een of twee landen zouden gedwongen worden om de eurozone te verlaten, dan kan de financiële druk voor Duitsland oplopen tot 400 - 500 miljard euro (redactie: voor Nederland geldt dan verhoudingsgewijs 85 – 105 miljard euro). En als de crisis dieper wordt, dan zou Duitsland zo maar 700 miljard euro (Nederland 150 miljard) aan het ESM kwijt kunnen zijn. De Duitse staatsschuld zou dan tot minimaal 110 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) kunnen oplopen.

De Duitse  federale begroting is iets meer dan 300 miljard euro per jaar. Het ESM zou – op basis van realistische aannames – door de waarschijnlijke kans op verliezen onder druk komen te staan tot anderhalf - twee keer de omvang van de federale begroting. En als de aansprakelijkheid vanwege de leningen door de ECB aan Griekenland, Ierland en Spanje hieraan worden toegevoegd dan zou de totale financiële druk kunnen oplopen tot vier a vijf keer het federale budget. (hetzelfde geldt voor Nederland)

Zelfs al zou maar een deel van de totale claims van Duitsland op andere eurolanden uiteindelijk moeten worden afgeschreven, dan zou het verlies tot in de honderden miljarden euro’s gaan belopen en de eigen financiële speelruimte voor Duitsland voor generaties wegpoetsen.

Eurotop Rtr

Het ESM is niet alleen duidelijk in strijd met de Duitse grondwet, hetzelfde geldt voor de EU verdragen. Artikel 123 van het Verdrag op het Functioneren van de EU (TFEU) – dat het EC verdrag heeft vervangen- verbiedt het gebruik van de geldpers om overheden en publieke diensten van geld te voorzien, verbiedt het lenen van de ECB en verbiedt nadrukkelijk de verkoop van staatsobligaties aan de ECB.

De oprichting van het ESM zou het creëren van een ‘bad bank’ tot gevolg hebben, die alles kan doen wat de ECB op grond van de EU verdragen verboden is. Het ESM kan direct staatsobligaties opkopen, leningen verstrekken aan nationale overheden zonder een vastgestelde limiet en insolvente banken redden. Als het ESM geld tekort zou komen, dan kan het direct en zonder limiet van de ECB lenen.

Mario Draghi, president van de ECB, heeft al aangegeven dat hij het aankopen van obligaties door het ESM zal beschouwen als groen licht voor de ECB om zich niet langer te hoeven houden aan artikel 123 van het EU verdrag. Op dit moment heeft de ECB voor 220 miljard euro aan Griekse en andere zuidelijke eurolanden junk bonds (slechte leningen) op de balans staan. Draghi weigert een specificatie of rating te geven van staatsleningen in de boeken van de ECB. Het ESM verdrag voorziet erin dat de staatsschuld van individuele eurolanden gemeenschappelijk voor alle zeventien landen wordt gemaakt zonder maximum. Behalve voor wat betreft de ‘eurobonds’ is dit een enorme inbreuk op het EU verdrag.

Tenzij de reele lonen nog verder kunnen worden verlaagd, zal de inflatie aanmerkelijk gaan toenemen door het gecombineerde effect van een toename van de geldhoeveelheid en een waardevermindering van de euro met als gevolg daarvan hogere import prijzen, in het bijzonder van olie en gas. Die trend zal telkens wanneer de ECB zijn zogenaamde ‘grote bazooka’ afvuurt. Draghi heeft gewacht op het geschikte moment om de euro te ‘liraficeren’, de herdefiniëring van de eurozone volgens Italiaanse principes. Niets is een grotere antithese ten opzichte van het oorspronkelijke Bundesbank model voor de toekomstige ECB politiek dan dit. Ook artikel 127 van het EU verdrag, waarin staat dat prijsstabiliteit en de handhaving van de koopkracht van de euro centraal staan, wordt hierdoor geweld aangedaan.

Ondanks de overtreding van de Duitse grondwet die het ESM verdrag teweeg brengt zijn er maar weinig analisten,  die verwachten dat het Duitse constitutionele Hof de klachten van de Duitse burgers zal honoreren, behoudens wat kleine wijzigingen.

Als het ESM een feit wordt  dan zal dit het  grootste politieke succes in het 19e eeuwse Europa teniet doen: de machtsoverdracht van niet aansprakelijke vorstenhuizen om belastingheffing en nationale uitgaven vast te stellen naar formeel aansprakelijke parlementen. De 21e eeuwse transformatie naar een niet aansprakelijke eurocratie wordt een realiteit doordat de EU instituten en de lidstaten systematisch alle juridische en grondwettelijke veiligheidskleppen veronachtzamen en daarmee ruimte geven voor de ramp die zich nu in de eurozone voltrekt.

In de 18e eeuw verkocht de Graaf van Hessen duizenden mannen om als soldaat te dienen voor de Britse kroon. (redactie: door deze operatie te financieren markeerde het de opkomst van de Rothschild dynastie).  In deze tijd lijkt het Duitse politieke establishment zich schuldig te maken aan het in economische slavernij brengen en het veroorzaken van stagflatie van  en voor minstens een generatie Duitsers. Nu gaat het, anders dan bij de Graaf van Hessen niet om goud, maar om de financiële markten te gerieven.  Alles draait erom of het Duitse Hof zichzelf en de Duitse kiezers serieus neemt. Het recht is de voortzetting van politiek met andere middelen.  Het Hof zou er goed aan doen om dit voor ogen te houden.

Gunnar Beck, The Guardian U.K. 9 september 2012, vertaald door Ad Broere op 10 september 2012


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De grote gave van ons mensen is dat we empathisch kunnen zijn.

Meryl Streep, Amerikaans actriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.