De schuldenbom is onschadelijk te maken

IMG_1053

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3985
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ode

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Politiek

(Ode) De 'schuldenbom' waardoor de wereldeconomie in 2008 bijna instortte, biedt misschien wel een unieke kans om onze relatie met geld te veranderen. Deze bom - bestaande uit enorme staatsleningen, hypotheekschulden, creditcardschulden, studieleningen en andere soorten schulden die nooit kunnen worden afgelost – is niet onschadelijk gemaakt: het effect ervan is alleen uitgesteld. Er zijn nieuwe leningen verstrekt om schuldenaren in staat te stellen bestaande leningen af te betalen, maar als hun inkomen niet toeneemt (wat alleen kan bij economische groei), wordt het probleem alleen maar naar de toekomst verschoven en nog groter gemaakt. Er komt onvermijdelijk een moment waarop de leners in gebreke blijven. Is er een uitweg?

Die is er: door kwijtschelding van schulden en herziening van onze opvattingen over geld en bezit. Eens moeten we de feiten onder ogen zien: de schulden zullen nooit worden afbetaald. Ofwel de schulden blijven toch gehandhaafd en de schuldenaren, privépersonen of landen, worden tot in alle eeuwigheid in een staat van slavernij gehouden; ofwel de schulden worden kwijtgescholden en ze kunnen met een schone lei beginnen. Het probleem met dat laatste is alleen dat spaargeld en schulden twee kanten van één medaille vormen en onschuldige spaarders en investeerders dan op slag alles kwijt zijn, waardoor het hele financiële stelstel zou instorten. Een plotselinge ineenstorting kan leiden tot sociale onrust op grote schaal, oorlog, revolutie, hongersnood enzovoort. Om dat te voorkomen moeten als tussenoplossing de schulden geleidelijk worden verminderd. De financiële crisis van 2008 wees al de weg. Toen door de crisis de solvabiliteit van grote financiële instellingen dreigde op te lossen, reageerde de Amerikaanse Federal Reserve met het opkopen van oninbare schulden, door giftige financiële producten te ruilen voor baar geld. Ze is nog steeds bezig met het opkopen of in geld omzetten van staatsobligaties die waarschijnlijk ook nooit zullen worden terugbetaald. Het probleem is dat al dat geld naar de geldverstrekkers gaat, en niet naar de schuldenaren. De schuldenaren zijn niet beter dan voorheen in staat hun schuld af te betalen en de geldverstrekkers worden niet toeschietelijker met leningen dan voorheen. Intussen is er van de onderliggende schuld niets kwijtgescholden. Aan de polarisatie van rijkdom is door deze oplossing dus niets gedaan.

Stel dat schulden werden omgezet in vrij besteedbaar geld? Dan zouden de crediteuren hun geld niet in één klap kwijt zijn, zoals wanneer schulden niet betaald worden of het hele financiële stelsel instort, maar ze zouden ook niet rijker worden van die geldinjectie, want ze zouden dan een lening krijgen die steeds minder waard wordt. Voor de debiteuren zouden de monetaire autoriteiten de schulden kunnen kwijtschelden of naar eigen inzicht kunnen verminderen. Eén mogelijkheid is de rente tot nul te laten dalen, een andere is de hoofdsom verkleinen. Zo zou de rente op studieleningen tot nul kunnen worden teruggebracht, zou de hypotheekschuld kunnen worden verminderd tot een niveau van voor de luchtbel op de huizenmarkt en zouden staatsschulden van derdewereldlanden helemaal kunnen worden kwijtgescholden. De kans die we in 2008 hebben gekregen, zal zich opnieuw voordoen, want de schuldencrisis zal niet verdwijnen (zonder een economisch wonder).

Lees de rest van het artikel via onderstaande bron.

Bron:

www.odemagazine.com


Commentaar van Ad Broere

In dit artikel van Ode wordt uiteengezet hoe de schuldenbom onschadelijk is te maken. Het positieve van het stuk is de gedachte, dat de tijdbom kan worden gedetoneerd en voorkomen kan worden dat er op grote schaal slachtoffers vallen. Tegelijkertijd is de schrijver in zijn enthousiasme naïef, want linksom of rechtsom, alle steun vanuit de overheid binnen dit systeem komt terecht bij de 2% superrijken, om het even of die steun aan de schuldenaren of de schuldeisers wordt gegeven. Dat de FED giftige assets van financiële instellingen opkoopt met nieuw gecreëerd geld, dat de overheidsschuld doet toenemen is bijvoorbeeld maar gedeeltelijk juist. De FED leent geld aan de Amerikaanse Treasury, die daarmee grote investeringsfondsen die giftige assets opkopen van financiële instellingen subsidieert in een omvang waardoor die investeringsfondsen bereid zijn dat te doen. Bijvoorbeeld 40% subsidie en aankoop voor 60% van de boekwaarde. Het is duidelijk dat de investeringsfondsen, zoals Carlyle niet alleen de 40% in hun zak steken, maar ook die giftige assets opkopen die niet zo heel erg giftig zijn, waardoor men ook op de verkoop nog weer winst maakt. De duivel schijt alles op de grote hoop (oudhollands gezegde). Het valt niet te verwachten dat lieden met zo'n mentale instelling akkoord gaan met een oplossing waarbij men vrijwillig op grote schaal zou moeten inleveren, tenminste niet in een waarbij men niet zelf de regie en de controle heeft.

 
De auteur van het artikel heeft het erover dat de lening minder waard wordt voor de crediteur. Vergeet het maar! De relatief kleine investeerders en spaarders en niet te vergeten de pensioenfondsen zouden de klos zijn, want die moeten genoegen nemen met minder of geen rente c.q. minder rendement uit hun beleggingen. Een dergelijke actie zou aan de 'groten der aarde' voorbij gaan.
De gedachte van het terugbrengen van de schulden spreekt me wel aan, vergelijkbaar met surseance van betaling. Overheden, bedrijven en burgers zouden eenmalig een korting op hun schulden kunnen krijgen, waardoor deze worden teruggebracht naar een niveau waarop ze aflosbaar zijn. Die schuldkorting zou moeten worden afgedwongen volgens het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, of anders gezegd de superrijken leveren de grootste bijdrage. Tegelijkertijd zou er een wereldwijd verbod op financiële speculaties moeten komen, de overheden zouden zelf geld mogen scheppen en in circulatie brengen en in een overgangsperiode zou de rente over geleend geld gelimiteerd moeten worden om op termijn geheel te verdwijnen.
 

Neemt niet weg dat het mooiste zou zijn, dat de superrijken ertoe worden bewogen om zonder condities terug te geven wat men van de mensheid heeft gestolen. Dat zou slechts mogelijk zijn als het volgt op een totale ontmaskering van hun praktijken van nu en uit het verleden, maar zonder strijd. Want alle dwang leidt weer tot reactie.

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad Broere


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Beloven is geloven in verdoven

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.