Italiaanse krant over een schokkende analyse van inhoudsstoffen vaccins

Vaccin

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5809
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Vaccinvrij

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Vaccinaties

(Il Tempo) “Na maanden van telkens opnieuw testen en controleren, worden nu de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek mede gefinancierd door de Italiaanse beroepsvereniging van biologen: het rubellavirus werd niet gevonden in het vaccin dat daartegen moest beschermen en in het andere vaccin vond men menselijk DNA en herbiciden (red. onkruidverdelger).

Het idee kwam oorspronkelijk van de vorige parlementaire commissie inzake verarmd uranium. Het is een feit dat de vele sterfgevallen en ziektes binnen ons leger verband hielden met de omstandigheden waaronder het leger opereerde. Maar er was nog een andere gemene deler: om deel te kunnen nemen aan de vredesmissie in Afghanistan of Libanon of Irak of waar dan ook, kregen de troepen een hoog aantal vaccins toegediend.Vincenzo D’Anna, de huidige voorzitter van de Italiaanse beroepsvereniging van biologen, was op dat moment parlementslid en vroeg zich af of die vaccinaties misschien de oorzaak van de gezondheidsproblemen konden zijn. (meer info zie blogpost: ‘Onderzoekscommissie bevestigt vaccinatieschade bij Italiaanse militairen’) 

TWIJFEL IS EEN UITSTEKENDE HOUDING VOOR IEMAND DIE WETENSCHAP BEDRIJFT.

In een tijd waarin een religieuze oorlog is uitgebarsten rondom verplichte vaccinaties, lijkt het volslagen waanzin om deze eenvoudige hypothese zelfs maar te testen. Het feit dat D’Anna, net als de meeste andere biologen, beslist geen anti-vaxxer is, leek er weinig toe te doen. Hij is juist overtuigd van het nut en de effectiviteit van vaccins. Het voorgestelde onderzoek had dan ook geen ideologische basis, maar was erop gericht om mogelijk uit te sluiten dat een partij vaccins niet correct was geproduceerd.

Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad om een onafhankelijke persoon te vinden die bereid was verschillende partijen veelgebruikte vaccins te controleren. Uiteindelijk meldde zich iemand. Onafhankelijke laboratoria in het noordoosten van Italië hebben maandenlang verschillende partijen van hetzelfde vaccin getest, en de tests meerdere malen herhaald, om te kijken of zich ongeregeldheden voordeden. In sommige gevallen kwam het wetenschappelijke bewijs overeen met de verwachtingen: vaccins geproduceerd in overeenstemming met de beste manier waarop dat nu kan. In andere gevallen was de uitkomst anders. In twee gevallen waren de metagenomisch-biologische analyseresultaten (in het bezit van Il Tempo) uitzonderlijk. En ook verontrustend, want de monsters die genomen waren uit verschillende partijen, zagen er allesbehalve correct geproduceerd uit. In één geval werd het rubellavirus (dat rode hond veroorzaakt) niet gevonden in het MMRV-vaccin (het vaccin tegen bof, mazelen, rodehond en waterpokken), waar het onderdeel van zou moeten zijn.

KIJK UIT VOOR DIE VACCINS – ALLES ZIT ERIN, BEHALVE DAT WAT ERIN ZOU MOETEN ZITTEN

Uitzonderlijke laboratoriumuitslag: geen rubellavirus, dus hier moet onmiddellijk rapport van uitgebracht worden bij de AIFA (het Italiaanse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en de EMA (European Medicines Agency), zegt D’Anna, de huidige voorzitter van de Italiaanse beroepsvereniging van biologen. 

Met diezelfde partijen zijn duizenden waardeloze vaccins toegediend, want zonder het rubella-antigeen konden de gevaccineerden net zo makkelijk rode hond oplopen als wanneer ze niet waren gevaccineerd. Een ander rapport over een combivaccin (tegen onder andere difterie, tetanus, kinkhoest en hepatitis B) onthulde de aanwezigheid van een aantal stoffen (waaronder menselijk DNA) die daar niet thuishoorden en mogelijk schadelijk waren voor de gezondheid, zelfs in een minuscule hoeveelheid.

Deze uitzonderlijke resultaten, gepubliceerd in internationale wetenschappelijke bladen, zullen gerapporteerd worden aan de AIFA(Italian Medicines Agency), de EMA European Medicines Agency, de NAS-eenheid van de Carabinieri en een openbaar aanklager.

We zijn geen wetenschappers en dus vragen we Vincenzo D’Anna, voorzitter van de Italiaanse beroepsvereniging van biologen, om deze verontrustende analyseresultaten verder toe te lichten, zodat de burgers, de consumenten, het kunnen begrijpen.

Il Tempo– U bent de voorzitter van de nationale beroepsvereniging voor biologen. Ik moet u de gebruikelijke vraag stellen: behoort u tot de radicale anti-vaxxers?

D’Anna– Ik? Beslist niet. Net als andere biologen geloof ik dat vaccins nuttig zijn. Ik ben juist een pro-vaxxer. En het nut van vaccins aantonen was niet het doel van deze analyse. Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe het gesteld was met de kwaliteit van dit product dat op de markt is en niet het nut van dit product.

Il Tempo
– En wat waren de resultaten van deze tests?

D’Anna– Er zijn tientallen vervuilende stoffen gevonden in verschillende partijen. En verder zijn er stoffen gevonden die er niet in horen te zitten.

Il Tempo– Niet in horen te zitten? Wat bedoelt u precies? 

D’Anna– Agrochemicaliën, herbiciden, glyfosaat, antibiotica, medicijnen tegen malaria… 

Il Tempo– Wacht even. Ik ben geen wetenschapper. Ik snap dat herbiciden niet in een vaccin thuishoren. Maar waarom zouden antibiotica er niet in mogen zitten?

D’Anna– Een antibioticum hoort niet in een vaccin. Dat geldt ook voor anti-malariamedicijnen en herbiciden. Er zijn meerdere vervuilingen aangetroffen die er niet in hadden mogen zitten.

Il Tempo– In minimale hoeveelheden hoop ik…

D’Anna– Natuurlijk, we hebben het over nanogrammen en nanodeeltjes. Maar vergeet niet dat deze deeltjes worden geïnjecteerd, niet ingeslikt. Het lichaam absorbeert ze en kan ze in sommige gevallen, zoals in het geval van aluminium, niet uitscheiden. Maar het is niet aan ons om de schadelijkheid of giftigheid van deze stoffen te bepalen. Er bleek ook nog iets anders uit de tests. Zo was het rubellavirus niet aanwezig; dat is fraude, want de duizenden kinderen die dit vaccin hebben gekregen zijn dus niet beschermd tegen rode hond.Daar komt bij dat er stoffen zijn gevonden die niet in een vaccin thuishoren, zoals menselijk foetaal DNA.

Il Tempo– Foetaal DNA? 
D’Anna- Ja, om de vereiste dosis te produceren moet het virus gekweekt worden op menselijk foetaal DNA van een geaborteerd embryo, of op kippeneieren. Dat verklaart ook de aanwezigheid van herbiciden, glyfosaat, agrochemicaliën en antiparasitaire middelen…

Il Tempo– Maar die sporen, ook al zijn het heel kleine hoeveelheden, mogen dus niet in een vaccin zitten?

D’Anna– Natuurlijk niet.

Il Tempo– En zijn er al openbare laboratoriumtests gedaan op die partijen?

D’Anna– Heeft u ze al gezien? Kent u de resultaten? Er heerst juridische aporie en de fabrikant is niet verplicht om het eindproduct te testen. De overheid zou die tests moeten uitvoeren. Maar ik heb geen enkele test gezien. Ook omdat een eventueel resultaat geheim wordt gehouden. Net zoals Coca-Cola z’n recept niet prijsgeeft, wil ook de producent van een vaccin voorkomen dat de concurrentie het productieproces van het vaccin gaat kopiëren.

Il tempo– Maar wat zou er gebeurd zijn als de staat deze resultaten had gevonden?

D’Anna– Dan had de vaccinproducent wat uit te leggen. Eén vraag zou moeten luiden: Hoe kan iemand antistoffen maken tegen het rubellavirus als er geen antigenen in het vaccin zitten? Wat betreft het vaccin tegen tetanus, difterie etc, daarvan zijn de verschillende toxoïden (eiwit-antigenen) niet los gevonden, maar in de vorm van een groot macromolecuul onder in het testbuisje. Dat molecuul reageerde niet op trypsine.

Il Tempo– U bent nu moeilijk te volgen. Het gaat hierom: Bedoelt u te zeggen dat dat niet zou moeten gebeuren in vaccins?

D’Anna– Precies. Er zouden vier verschillende proteïnen aanwezig moeten zijn, die zich afsplitsen onder invloed van trypsine. Dat gebeurt niet, dus dat betekent dat zo’n macromolecuul nog iets anders bevat dat de proteïnen bij elkaar houdt. We zullen deze resultaten rapporteren aan de AIFA en de EMA, ook om te kijken of zij hier meer kennis over hebben.

Il Tempo– In de eerste partijen had het rubellavirus moeten zitten, maar dat zat er niet in. Dat het vaccin dan niet effectief is, is mij duidelijk. Minder duidelijk zijn de gevolgen van het macromolecuul in de andere vaccins.

D’Anna– Ten eerste: zelfs al zou het wettig en onschuldig zijn, dan zouden de autoriteiten en de consumenten ervan op de hoogte moeten worden gesteld. Ten tweede: in deze vaccins is een significant aantal peptiden gevonden (korte ketens van aminozuren) van bacteriële oorsprong, waarschijnlijk van bacteriën die er toevallig waren en de kweek vervuilden. Bovendien zijn er 65 chemische vervuilingen gevonden, waarvan we van 35% weten om welke stof het gaat (we hebben de herhalingstests nu steeds op één partij gedaan, de enige partij die in ruim een jaar in Italië te krijgen was). 7 stoffen zijn chemische toxines, maar zelfs dat weten we nog niet zeker, totdat de structuur bevestigd is met een standaard controletest.

Il Tempo– En daarna? 

D’Anna– Daarna moeten de AIFA en de EMA onze analyses repliceren en de resultaten en hun beoordeling daarvan publiceren. Wij doen ons deel. Zo hebben we op 25 januari een belangrijk evenement gepland in Rome getiteld: ‘Veilig Vaccineren’ waaraan internationale en Italiaanse wetenschappers deelnemen, zoals Giulio Tarro, die recentelijk in de VS is uitgeroepen tot beste viroloog. Deze analyses zullen ook het wetenschappelijke debat voeden.”

Bron: Il Tempo 23-12-2018

Vertaling: stichtingvaccinvrij.nl

Meer info:

Over de vertalers:

Sietske Hoogenboom is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het vertaalteam van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassenen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

OVER ‘IL TEMPO’

Volgens de Engelse on-line encyclopedie ‘Encyclopaedia Britannica’ is ‘Il Tempo‘ een invloedrijke krant, die haar onafhankelijkheid van politieke partijen heeft kunnen behouden omdat zij winstgevend is en zodoende geen directe commerciële of industriële subsidies ontvangt zoals dat gebruikelijk is in Italië.


Geplaatst door Door Frankema

Door Frankema

 

Door Frankema; woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters - werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Door FrankemaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Have I now become your enemy by telling you the truth?

Galations 4:16Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.