Een fantomisch zelf | Spiegel van de werkelijkheid (Deel 3)

Het Fantoom Zelf, detail bookcover

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:2363
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Verborgen) nieuws

(Frans Spackman | Earth Matters) Dit artikel is het vervolg van 19 mei j.l. En de verbetering van het verstand? De Mercurius van snel menselijk begrip en gezond verstand? De Mercurius van de redelijke nuchterheid en de heldere logica, de Mercurius van de Gnosiskennis en de volstrekt logische ziele-ontwikkeling? De Mercurius die wordt vereenzelvigd met de goddelijke ziel? Met het genie?!

Die ontwikkeling heeft in de ‘waardevrije’ wetenschap wel degelijk een hoge vlucht genomen, zeker als wordt gekeken naar de periode tot 1960. Maar helaas heeft de  ‘waardevrijheid’ daarna uiteindelijk het onderspit gedolven en is ondergeschikt gemaakt aan de negatieve Mercurius van mogelijke winst door handel, slimme geldtransacties en ‘valorisatie’.  Dat is al wel voor 1960 begonnen natuurlijk, bijvoorbeeld als je denkt aan de tabakslobby die lucratieve aanbiedingen deed om wetenschappelijk te kunnen concluderen dat roken nauwelijks schadelijk is en dat die eventuele schade niet opweegt tegen genot, sociale acceptatie en  ‘gezelligheid’. Die lobby bestaat nog steeds en vele regeringen staan onder haar invloed. Zelfs de succesvolle medische wetenschap en farmaceutische business staan vrijwel volledig in het teken van geld verdienen.

Een grotere tegenstelling met het helpen en genezen van de zieken ‘om niet’ zoals het uitgangspunt van de klassieke Rozenkruisers luidt, is nauwelijks mogelijk.

En wat de denkrijkdom, de moderne mindset van het door Mercurius gestimuleerde brein betreft als output van het verbeterde verstand, dat blijkt meestal een ‘produkt’ op te leveren  waarvan de subjectiviteit en onechtheid steeds meer aantoonbaar is, de illusie ervan aanwijsbaar.

Is die nieuwe mercuriuswerkzaamheid, dat waarlijk positieve denken wel ‘denkbaar’? Kan men zich voorstellen hoe dat gezonde verstand en die redelijke nuchterheid functioneert in de menselijke samenleving die vandaag de dag bijna onoverbrugbaar gepolariseerd is? 

Het zicht op die positief functionerende redelijke Mercurius is sterk vertroebeld en vervormd en als tussen mistflarden komt er af en toe nog wat te voorschijn, daar waar belangen even weg vallen bijvoorbeeld bij intelligent hulp in een rampgebied, maar zijn ook vaak weer snel verdwenen.

Het lijkt er dan ook op dat het hermetisch-mercuriale denken door veel te veel en laaghangend zwerk vrijwel onmogelijk helder kan plaatsvinden en het begin van dat waarlijke denken dat toch al weer 4 eeuwen geleden werd geopperd, niet is gegroeid in een zuivere richting, maar is omgebogen tot een positief mercantiel eeuwig optimistische waan. We hebben dat overgelaten aan de markt, die waanzinnig genoeg ‘vrij’ wordt genoemd.

We kunnen veel leren van de vorming van dat zwerk, de tot standkoming van de boosheden in de lucht bij de klassiek Gnostieken, die het wijten aan de misleiding van goede mensen door archonten, het ontnemen van die krachten van de vrijheid en het ketenen en verslaven van de mensheid aan de macht van het geld dat in het bezit van de weinigen is. (Ad Broere heeft daarover gepubliceerd).

De werkzaamheid van de meest invloedrijke archont en demiurg zorgt voor een constante voeding van ons fantomisch zelf, om maar vooral te voorkomen dat we de waarheid in onszelf, het ware zelf, de echte vrijheid van ons creatieve wezen, zullen ontdekken en meer nog zullen laten schijnen en werken in ons zelf en voor wereld en mensheid.

Die roos mag niet gaan bloeien en geuren, want dan is het gedaan met de invloed van de machthebbers en de ingenieuze en totalitaire systemen die de archonten in een zeer groot spel met ons hebben bedacht.  De wetenschappelijke opvatting dat de waarheid niet in onszelf kan bestaan is onderdeel van dat zeer grote spel dat in onze apocalyptische tijd als eindspel wordt gespeeld.

De inzet bij dat spel is hoog: het gaat om de knechting van alle mensen aan een heel groot systeem van materiele en kosmische energiehuishouding, waarvan het voor ons zichtbare, dat wil zeggen de machinaties in economisch, industrieel,  grondstoffelijk, financieel, chemisch en digitaal  opzicht maar een gedeelte vormen in dienst van de psychologische, zogenaamd geestelijke en fijnstoffelijke manipulaties.

Daarom is het van belang alle aspecten van ons fantomisch zelf te zien, te doorzien en te negeren wanneer het de liefdewerking van onze onsterfelijke ziel in de weg staat. Het is van belang de hermetische nuchterheid toe te laten en niet te proberen deze om te laten buigen naar de vrolijke en eeuwig opgewekte schijnpositiviteit in een gevonden verdienmodel.

Om in die nuchterheid te staan en zo het positieve en negatieve te zien zonder daar gelijk actie op te ondernemen is best moeilijk, wanneer duidelijk wordt dat wij zelf onze werkelijkheid bepalen, dat wil zeggen dat we zelf ons werkelijkheidsveld decoderen tot de waan van de fysieke werkelijkheid en dus verantwoordelijk zijn voor ons fantomisch zelf.

We realiseren ons dat we in een gedroomd heden leven en dat dat heden meestal rust op een verzonnen verleden. Het grootste gevaar is daarbij dat we meegaan in de zuigkracht van de virtualiteit en zo een negatieve ontstoffelijking voltrekken. Een ontstoffelijking die onze godvonk niet mee kan nemen en als een gemiste kans voor het eeuwige zelf kan worden gezien. De positieve ontstoffelijking is verbonden met de positieve mercuriuskracht van de Manas. Van de mens als denkende godenzoon. De zelfstandigheid van dat denken wortelt in het levende Gemoed, zoals Hermes ons kan leren.

In zekere zin is die zelfstandigheid extreem radicaal, want de wortel  - de radix – gaat tot de diepte van de grondeloosheid. Dat is de monade die achter het etherisch godsatoom de microkosmos kan herstellen. De pool van het hart is daarbij een primair uitgangspunt, maar de pool boven het hoofd is zeker belangrijk. Zonder de samenwerking en energiestromen vanuit beide polen, kan de zelfstandigheid van de denkende godenzoon geen wasdom bereiken.

Het begin is allereerst bewustwording van het fantomisch zelf en het spel waarin dit zelf zich laat gebruiken, een spel dat in 2017 tot een climax lijkt te zijn gekomen. Maar minstens zo belangrijk is het besef een microkosmos te zijn met de mogelijkheid van geestwerking in de onsterfelijke ziel en daarvan is het begin het durven toelaten van het weten die sleutel van eeuwigheid te bezitten in de roos, het midden, daar waar de monade huist.

Geen wetenschap(per) kan dat weten aan het wankelen brengen, geen archont kan zich dat leven en zijn van de roos toe-eigenen.

Bronnen:
Phantom Self (and how to find the real one) David Icke, 2016, David Icke Books Ltd, Isle of Wight.
De tijd van het genie. De zeventiende eeuw en de geboorte van het moderne denken. Anthony Grayling< Hollands Diep, 2016
Standvastig. Onder alle omstandigheden jezelf blijven. Svend Brinkmann,Lev. 2016-10-01
De Gnosieke mysteriën van de Pistis Sophia, Jan van Rijckenborgh, 1991, Rozekruispers, Haarlem.
De misleiding van de mensheid, Ad Broere, Pentagram 2015-4
“Een komeet raasde over Europa” BRUNO, symposionbundel 2002, Rozekruispers.

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Alle ideologieën zijn idioot, of ze nu religieus zijn of politiek, want het is het conceptuele denken, het conceptuele woord, waardoor de mensheid zo verdeeld is geraakt. Je geloof in God is niet meer dan een ontsnapping aan je eentonige, stompzinnige en wrede leven.

Jiddu Krishnamurti, Indiaans filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.