Groninger forum: een bodemloze put

Groninger forum

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3980
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Politiek, (Verborgen) nieuws

(Uitgeverij Elikser) Als betrokken stadjer ziet entrepeneur Johan Meijering met lede ogen aan hoe in de gemeente Groningen miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gestort in de bodemloze put van een in zijn ogen heilloze onderneming: het Groninger Forum.

Door middel van dit boek trekt hij keihard aan de noodrem, omdat het volgens hem om allerlei redenen nog niet te laat is om alsnog te stoppen met de bouw van het kolossale bovengrondse Forum in de Groninger binnenstad. Hij beschouwt het Forum als een in alle opzichten onbeheersbare kolos: een groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project in de prachtige historische binnenstad.
Meijering wilde weten hoe dit project ontwikkeld is en doorgang kon vinden. Hij heeft in korte tijd een serieuze poging gedaan om een tipje van de sluier op te lichten. Het werd een ontdekkingsreis. De essentie van dit boek is bewustwording. De huidige politieke elite van de stad en de provincie luistert volgens hem niet naar signalen uit de samenleving. En dat moet veranderen.
Ongeveer zeven maanden lang, vanaf oktober 2015 tot en met mei 2016, correspondeerde hij met individuele politici en bestuurders van de stad en de provincie. Deze correspondentie is in de vorm van een Dagboek in het boek opgenomen. Met het openbaar maken van deze correspondentie wordt aan de hand van de casus Groninger Forum het falen van de politiek in de stad en de provincie Groningen geanalyseerd. Allerlei signalen vanuit de bevolking zijn genegeerd. In deze casus ontbreekt de politieke wil om het roer drastisch om te gooien op een tijdstip dat dit nog kan.
Hij beschrijft een aantal opmerkelijke overeenkomsten van grote projecten in Groningen en in de rest van Nederland, namelijk:
• de projecten zijn omstreden;
• gebaseerd op rooskleurige en buitengewoon optimistische prognoses die na realisatie onjuist bleken;
• geldverslindend;
• (mede) betaald met gemeenschapsgelden;
• er is sprake van misleiding
• aanzienlijke budget- en tijdsoverschrijdingen.
Twee keer eerder is Meijering een missie begonnen: één tegen het afsteken van consumentenvuurwerk (2007-2013) en één vanaf 2003, tegen het vervalsen van kunst, in het bijzonder die van de kunstkring De Groninger Ploeg en tegen het verhandelen van valse kunst. Met dit boek probeert hij een aanzet te geven tot een maatschappelijk debat over grootschalige prestigeprojecten in Nederland en in het bijzonder in Groningen. Hij komt met diverse steekhoudende aanbevelingen voor nieuw beleid voor gemeenten, provincies en de landelijke politiek.
Een warm pleidooi van een bevlogen mens.

 

Colofon

ISBN: 978 90 8954 886 3

1e druk 2016 © 2016, Johan Meijering

Realisatie: Uitgeverij Elikser
Fotografie Siska Alkema - Noorderblik
Vormgeving binnenwerk: Evelien Veenstra
Vormgeving omslag en 4 illustraties: Elzo Smid Ontwerp

 

 

 

 

Voor meer informatie: Nieuw Groninger Forum


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.

Benjamin FranklinBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.