1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt | Jan Vayne in de Laurenskerk te Rotterdam | 23 november 2013

Jan

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:12270
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:heart4earth

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Media en agenda, Agenda, Muziek

(Heart4Earth) Divine 9 Music, een ander geluid, een nieuwe wereld

De oude wereld draait door en wij gaan het anders doen. Heart4Earth vormt een brug van de oude naar de nieuwe wereld. We zijn heel blij dat we in co-creatie met Stichting Nucleus 9 een wereldprimeur en een fantastische avond kunnen aanbieden in de prachtige Laurenskerk in Rotterdam!

Zaterdag 23 november - Wereldprimeur - Jan Vayne - 1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt - Laurenskerk te Rotterdam - €36

Zaterdag 23 november willen wij een nieuwe boost geven aan het Vertrouwen. Een bijdrage leveren om mensen in een andere stemming en sfeer te brengen. De Vreugde en de Liefde van het Leven weer te voelen. Samen gaan staan voor het creëren van een Nieuwe Stemming en hiermee een Nieuwe Wereld. 

Hoe doen wij dit?

Samen met Jan Vayne (bekend en bevlogen musicus), Mayana (zangeres Heart Call Songs), Martine Nijenhuis in het voorprogramma (violiste) en Gert Kramer (creator Divine 9 Music) brengen wij deze avond geïnspireerde muziek in een nieuwe stemming die Harten doet openen en allen doet verwonderen. Bekijk hier de trailer.

Samen met jou en jouw geliefden creëren wij vanuit ons verlangen naar Harmonie het eerste Divine 9 Concert. Via live stream gaat deze avond de hele wereld over en zijn wij vanuit dezelfde intentie wereldwijd met elkaar verbonden. 

De makers van de live stream: TomTom.tv, hebben een bereik van 20 miljoen mensen!

Zaterdag 23 november - Wereldprimeur - Jan Vayne - 1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt - Laurenskerk te Rotterdam - €36

Divine 9 Music

Gert Kramer ging op zoek naar de oorzaak van de disharmonie die hij in zijn eigen leven en in de wereld in het algemeen waarnam. 

Lees hier meer over de Divine 9 Music, de Kosmische Principes en de Makers. 

Wat kan je verwachten tijdens deze avond 

We introduceren een nieuwe manier van uitgaan waarin ontmoeten, verbinden en aandacht voor het grotere geheel centraal staan. De Divine 9 Music faciliteert om in een staat van balans, verbinding en overgave te komen. De muziek brengt uitzonderlijke rust, geeft inzichten en inspiratie, en heft, als de luisteraar dit wil, innerlijke blokkades op.

Zaterdag 23 november - Wereldprimeur - Jan Vayne - 1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt - Laurenskerk te Rotterdam - €36

Zaterdag 23 november - Wereldprimeur - Jan Vayne - 1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt - Laurenskerk te Rotterdam - €36

Dat wij samen met jullie, de co-creators van de Nieuwe Wereld, via intentie, liefde en muziek wereldwijd een bijdrage mogen leveren aan overvloed en het herstel en behoud van onze natuur en de aarde. 

 

English

Saturday, November 23rd - Worlds First - Jan Vayne - First Silence Concert that touches the Soul - Laurens Church in Rotterdam - €36

Divine 9 Music, another sound, another world

The old world keeps turning and we will do it differently. Heart4Earth forms a bridge from the old to the new world. We are very happy to, in co-creation with Nucleus 9, offer you a world first and fantastic night in the beautiful Laurens Church in Rotterdam! 

Saturday, November 23 we want to give a new boost to Trust. To contribute bringing people in a different mood and sphere. To again feel the Joy and Love of Life. To stand together for creation of a New Tuning and therewith a New World.

How do we accomplish this? 

Together with Jan Vayne (a well known and passionate musician in Holland) , Mayana (singer of Heart Call Songs ), Martine Nijenhuis playing before the concert (violinist) and Gert Kramer (creator of Divine 9 Music) we offer to you during this evening a new tuning that opens Hearts and astonishes everyone. Watch the trailer here.

Arising from our desire for Harmony, we will together with you and your beloved ones create the first Divine 9 Concert. Via live stream (soon available at www.heart4earth.nl) this evening will be broadcasted globally therewith uniting us worldwide with the same intention.

Divine 9 MusicTomTom.tv, the producer of the live stream, has a range of 20 million people!

Gert Kramer went looking for the cause of the disharmony that he observed in his own life and in the world in general. 

Read more here, about the Divine 9 Music, the Cosmic Principles and the Creators.

What to expect during this evening


We introduce a new way of entertainment which meeting each other, connection and focus on the bigger picture are central.

The Divine 9 Music facilitates to enter a state of balance, connection and surrender. The music carries an exceptional peace, provides insights and inspiration and, with the listener’s consent, allows for inner blockages to be lifted.

Zaterdag 23 november - Wereldprimeur - Jan Vayne - 1e Stilteconcert dat de Ziel aanraakt - Laurenskerk te Rotterdam - €36

Our wish for this night


That we, together with you, co-creators of the New World, may contribute to abundance, restoration and preservation of our nature and the earth, through our intention, love and music worldwide.


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een menselijk wezen is deel van het geheel, dat wij 'universum' noemen, beperkt door tijd en ruimte. De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat van de rest is afgescheiden. Het is onze taak onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door compassie en mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid te omhelzen.

Albert EinsteinBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.