Jonathan Goldman: The Divine Name

The Divine Name

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:7891
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Trancedans.net

Gekoppelde categorieen
Muziek, Boeken, Meditatie

(Els Van Sonhoven) In veel spirituele tradities wordt verteld dat klank (trilling) de oorspronkelijke scheppingskracht van het universum is...

In het boek ‘The Divine Name’ vertelt Jonathan Goldman over zijn zoektocht naar de wortels van een oude Joodse traditie, die eeuwenlang niet meer beoefend werd: het chanten van de heilige naam van God. Het hedendaagse geschreven Hebreeuws kent enkel medeklinkers, maar dat is niet altijd zo geweest. In de zesde eeuw voor Christus werden de Hebreeuwse letters Y (Yod), H (Hey) en V (Vav) nog gebruikt als klinkers. Samen vormen ze de naam YHVH, in het Nederlands uitgesproken als ‘Jahwe’.

De klinkerreeks YHVH gelijkt sterk op klinkerreeksen uit andere spirituele tradities, die gezongen worden met de intentie om de chakra’s in balans te brengen. Het boek en de bijbehorende instructie-CD bevatten oefeningen die je leren klinkerzingen vanuit de intentie om meer welzijn in je leven te creëren. Er wordt langzaam toegewerkt naar het zingen van de klank YHVH, die alle universele klinkers in een sterk geconcentreerde vorm bevat.

De muziek-CD ‘The Divine Name’ bevat twee nummers. Een intro van 4 minuten met de naam ‘The Awakening’: De boventonen van een zingende klankschaal en een mannelijke stem die de klinkers YHVH zingt, lijken in spiralen om elkaar heen te dansen. In ‘Harmonic Revelations’, dat 1 uur duurt, wordt dit thema verder uitgediept. De boventonen nemen toe en worden gedragen door een ohm-klanktapijt met een sterk trillend effect.

De muziek is erg krachtig en kan diep doorwerken in lichaam en geest. De eerste keer dat ik luisterde naar ‘The Divine Name’ had ik griep. De symptomen namen af en ik voelde me beter. Dat effect duurde enkele uren, daarna namen de klachten weer toe. Toen ik de muziek weer opzette, namen de klachten weer af. Hierdoor werd ik erg enthousiast, maar merkte na een tijdje dat de muziek zo krachtig is dat ze ook te sterk kan werken, en dat dingen losgetrild kunnen worden die daar (nog) niet klaar voor zijn. Als je werkt met deze klankmeditatie is het belangrijk om langzaam op te bouwen en goed te doseren.

Kunstenaar Jonathan Quintin maakte prachtige bewegende mandalabeelden bij de ‘Divine Name’.

--- Boek ' The Divine Name' bestellen ->

--- CD 'The Divine Name' bestellen ->

Jonathan Goldman is muzikant, schrijver en leraar. Hij is een autoriteit op het gebied van soundhealing, specialiseerde zich in boventoonzingen en is de directeur van de Sound Healers Association. Hij studeerde bij klankvirtuozen uit wetenschappelijke en verschillende spirituele tradities. Van zijn boeken is enkel ‘Genezende Klanken’ in het Nederlands vertaald. Zijn muzikale oeuvre bestaat uit meer dan 25 CD’s, waaronder: ‘Chakra Chants’, ‘The Ultimate Om’, ‘Medicine Buddha’ en ‘Dolphin Dreams’.

De korte chakra-klankmeditatie hieronder kan je ook gratis downloaden op de website van Jonathan Goldman.

Temple of Sacred Sound

Groepsmeditaties kunnen de criminaliteitscijfers doen dalen. Het wetenschappelijke onderzoek naar de verdere effecten van groepsmeditaties is volop aan de gang. Er zijn verschillende online ontmoetingsplaatsen waar mensen samenkomen om te mediteren voor vrede en harmonie op de planeet. Eén van die plaatsen is ‘The Temple of Sacred Sound’, een initiatief van Jonathan Goldman. Het is een interactieve website met drie meditatiekamers. In elke kamer klinkt een andere mantraklank die je kan meezingen, terwijl je naar prachtige mandalabeelden kijkt. Je kan er elk moment van de dag terecht, maar het hoogtepunt is World Sound Healing Day, dat elk jaar plaatsvindt op 14 februari, en waarvan de effecten ook telkens gemeten worden.

Bron: www.TempleOfSacredSound.org


Geplaatst door Els Van Sonhoven

Els Van Sonhoven

Els studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en verdiepte zich in rituele vormen van theater en dans aan het Trinity College in Dublin. Ze deed de driejarige opleiding therapeut Interactionele Vormgeving en de jaaropleiding permacultuur, en kreeg les van verschillende leraars...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Els Van SonhovenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je kunt je afvragen of de droom van hemel en grootsheid in ons graf op ons zou moeten wachten - of dat we die hier en nu en op aarde moeten neerzetten.

Ayn Rand, Amerikaans filosofeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.