De Deugden - Op naar een Nieuwe Hoffelijkheid | opening 5 april Amsterdam

Deugden

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11236
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Boeken, Agenda, Bewustzijn, Gnosis, Media en agenda, Kunst

Als een vrije bijdrage aan het door de Amsterdamse wethouder Andrée van Es in 2011 geïnitieerd project Amsterdam Hoffelijk trekt de reizende tentoonstelling De Deugden – Op naar een nieuwe hoffelijkheid als volgende halte op haar voorlichtingscampagne de Amsterdamse Stopera binnen. Daar zullen van 3 april tot en met 10 mei de 12 maandmeditaties uit het boek “De Deugden – Jaargetijden van de ziel” van de (wijlen) Duitse filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann (in het Nederlands èn Engels) samen met de bijbehorende verluchtingen van de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok tentoongesteld worden.

De 12 maandmeditaties gaan, naar verluidt, terug op Madam Blavatsky, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, die aan elke maand een deugd toekende, bv. mei: evenwicht.  Daarna heeft Rudolf Steiner, de oprichter van de Antroposofische Vereniging, er beweging in gebracht: evenwicht wordt tot vooruitgang. Vervolgens was het de Duitse filosoof Herbert Witzenmann (1905-1988), een persoonlijke leerling van Rudolf Steiner, die het denkinterval tussen de in beweging gebrachte Deugden invulde en er een magisch-idealistische inleiding “Over het ontstaan van de Deugden” voor schreef alsmede een apologetisch-filosofisch nawoord “Voorbereiding op de omgang met de Deugden”. Ook gaf hij de bronnen uit de spirituele schatkamers van de mensheid aan voor de mantra’s waarmee de 12 deugdbewegingen eindigen.

Over zijn illuminaties schreef de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok, die Maarten Krabbé en Jan Sierhuis tot zijn leermeesters rekent, het volgende: “Bij de afbeeldingen van de Deugden heb ik mij laten leiden door de natuur. De natuur, waarin vaak onzichtbare krachten werkzaam zijn in samenhang met de gehele kosmos. Dit heb ik uitgedrukt in pure kleurkracht die uiteindelijk uitmondt in vormkracht. Kleur gaat immers voor de vorm uit. Het zijn deze krachten die de natuur laten groeien. In samenhang met het beeld en de tekst uit dit boekje kan het gebeuren dat de geestelijke realiteit werkelijkheid wordt en men tot een meditatief beleven komt. Vanuit de kleurbelevingen in ons wezen die iedere maand van het jaar een belangrijke rol spelen, ons daarmee verbindend kan dit in het hier en nu een duidelijke vorm krijgen. Een bewustzijn van onszelf en de natuur om ons heen maakt dat we het totaal, de samenhang beter begrijpen.”

Verantwoordelijk voor deze expositie is de in 2005 in Amsterdam opgerichte Willehalm Stichting, die genoemd is naar de hoofdfiguur en titel van een heldendicht van de Duitse graaldichter Wolfram von Eschenbach over de middeleeuwse, Frankische Willem van Oranje, ook wel Willem van Oringen of Willem met de Hoorn genoemd (zie afb.). Deze paladijn van Karel de Grote werd vanwege zijn voortreffelijke belichaming van de ridderlijke deugden rechtvaardigheid, moed en trouw in de 11de eeuw tot beschermheilige van de ridders benoemd. De Stichting heeft over deze, nota bene met een Arabische prinses getrouwde, stamvader van het Oranjehuis een onderzoeksverslag Willem van Oranje, Parival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus uitgegeven, waaruit blijkt dat na zijn militairische loopbaan als opperbevelhebber van het Karolingische leger in de Spaans Mark, hij een leidinggevende rol heeft gespeeld in het wonderbaarlijke Graalgebeuren van Parizival èn in de mondelinge overleveringsstroom daarvan. Aan dit verslag wordt ook de historische onderbouwing van de petitie ontleend om een Ridderorde van het Woord in te stellen aan het adres van onze nieuwe koning, die krachtens art. 75 van de Grondwet als enige in ons koninkrijk daartoe bevoegd is. Onder de titel De Deugden, Oranje en het Nieuwe Koningschap zal dit tijdens de lezingen in de Stopera verder uiteengezet worden als “droom voor ons land”, inspiratie voor de toekomstige werkzaamheden van onze nieuwe koning èn koningin.

De eigenlijke opening van de expositie zal op vrijdag 5 april van 15 – 17 uur plaatsvinden. Uitgever Robert Jan Kelder van de Willehalm Stichting zal een herziene editie van “De Deugden” presenteren en een overzicht geven van de actuele lezingen die op 26 april en 3 mei in de Stopera plaats zullen vinden en die het tentoonstellingsthema in verband zullen brengen met Oranje en het nieuwe koningschap. Daarnaast zal Jan de Kok iets over zijn schildertechniek onthullen en op verzoek een rondleiding van zijn doeken bezorgen. Gastvrouw en presentatrice bij de gratis toegankelijke opening en lezingen is Jessica Solcer, redacteur bij Earth Matters.

Titel tekst- en schilderijenexpositie: De Deugden – Op naar een nieuwe hoffelijkheid

Teksten: Herbert Witzenmann

Schilderijen: Jan de Kok

Plaats: Amsterdamse Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN (blauwe expositiewand)

Duur expositie: 3 april tot en met 10 mei

Openingstijden: maandag-vrijdag van 07.00 -18.00 uur

Boekpresentatie en vernissage: 5 april van 15.00 – 17.00 uur

Titel: De Deugden – Jaargetijden van de ziel

Auteur boek: Herbert Witzenmann; ISBN ISBN: 978-90-73932-22-7

Blog (Nederlands): Deugden.blogspot.com

Blog (Engels): Power-to-the-Virtues.blogspot.nl

Informatie: Robert Jan Kelder, Willehalm Stichting; tel 020-6944572;

Organisatie: Willehalm Stichting;www.willehalm.nl; willehalminstituut.blogspot.nl; [email protected];

Contactpersoon Amsterdamse Gemeente: Vera Vaartjes, tel. 020-5522521


Geplaatst door Jessica Solcer
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Onderzoek naar bewustzijn dat buiten het lichaam kan treden is van het grootste belang voor de kwestie hoe te overleven, omdat het dit deel van de menselijke persoonlijkheid is dat waarschijnlijk nooit zal sterven.

Stanislav Grof, Amerikaans transpersoonlijkheidspsycholoogBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.