2012 - Speurtocht naar het ware verhaal

Earth

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8662
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Uitgeverij Akasha

Gekoppelde categorieen
Boeken, Mayas en 2012, (Grens)wetenschap, Media en agenda, Bewustzijn

Waarschijnlijk heb je al het nodige gehoord en gelezen over 2012. Het jaartal duikt steeds vaker op in kranten en tijdschriften, en dan gaat het niet eens om bladen die op spiritualiteit zijn gericht. Wanneer je op Google '2012' intoetst, volgen er maar liefst 255 miljoen hits! Kennelijk is het een onderwerp dat velen bezighoudt. In 2009 verscheen ook de grote publieksfilm ‘2012’, geregisseerd door Roland Emmerich. Zoals bij spektakelfilms gebruikelijk, richt ook deze film zich op de meest sensationele kanten van het 2012-verhaal: de ondergang van de wereld.

Ik richt me in dit boek echter niet zozeer op de ondergangsscenario's die het 2012-verhaal vaak vergezellen. Ik laat ze wel aan de orde komen, maar denk zelf dat de bewustzijnsverandering die bij de transformatie van 2012 hoort, veel belangrijker is. Aan doemscenario's hebben we weinig. Ze zorgen maar voor fatalisme, en dat is wel het laatste dat we nodig hebben in deze turbulente tijden. Het gedachtegoed omtrent 2012 vraagt juist om een actieve houding, en niet om gelatenheid. Actie gericht op het redden van onze prachtige planeet en op bewustzijnsverandering, al was het maar de doorbraak van het eenvoudige besef dat alles met alles verbonden is.

Ik wilde dus beslist geen doemdenkboek schrijven. Juist niet. Maar ook ik ontkom niet aan de verontrustende invloed die de mens op de planeet Aarde heeft. De technologische ontwikkeling van de mensheid en de daaraan gekoppelde vernietiging van de natuur vinden sneller dan ooit plaats. Voortdurend verdwijnen er diersoorten die al miljoenen jaren een specifieke plek in een ecosysteem innamen. Hetzelfde geldt voor planten. En wat weg is, is voorgoed weg, en laat in het ecosysteem een leemte achter. De Aarde heeft bovendien maar de beschikking over een vaste hoeveelheid lucht, water en grondstoffen. Toch gaan we ermee om als dieren die hun eigen nest bevuilen. We zullen dus ons uiterste best moeten doen om onze wereld te transformeren, te veranderen naar een meer duurzame wereld. De bewustzijnsverandering waarover ik hierboven al sprak, moet ook resulteren in een meer duurzame verhouding tot onze leefomgeving.

Toch moet me op deze plaats nog iets van het hart: of de huidige veranderingen met betrekking tot het klimaat allemaal het gevolg zijn van onze excessieve CO2-uitstoot, milieuvervuiling en uitputting van grondstoffen, is nog maar de vraag. Het schijnt dat er ook op interplanetair niveau grote veranderingen plaatsvinden, waar wij als mensheid niets aan kunnen doen.

Ondanks de 255 miljoen hits op Google is het onderwerp 2012 op zich een vrij bescheiden onderwerp, dat zich met name beperkt tot de profetieën van de Maya's over het einde van de vijfde grote cyclus van een van hun kalenders. Die cyclus van ruim 5.125 jaar begon op 11 augustus 3114 voor Chr. en eindigt tussen 21 en 23 december 2012. Volgens de berekeningen van de Maya's komen de Aarde en de zon in 2012 op één lijn te staan met Hunab K'u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya's 'de kosmische baarmoeder' noemen. De Maya's zien 21 december 2012 niet zozeer als een datum van rampspoed, maar als de overgang naar een nieuwe, bewustere wereld.

Wie de literatuur over 2012 leest, merkt al gauw dat het onderwerp doorgaans veel breder wordt gemaakt dan alleen de Mayaprofetieën, en dat het uitwaaiert over allerlei vakgebieden, van spirituele studies tot egyptologie en van aardwetenschappen tot astronomie en kwantumfysica. De afgelopen jaren hebben allerlei mensen verbanden weten te leggen die het 2012-verhaal hebben doen uitdijen tot ongekende proporties. Want wanneer je bijvoorbeeld let op veranderingen die er momenteel op wereldschaal plaatsvinden, dan is voor velen de verleiding groot om ze ook meteen in verband te brengen met de veronderstelde omslag van 2012.

Ook alle studies die de afgelopen decennia zijn verschenen over de Nieuwe Tijd, oftewel de New Age, worden bij het 2012-verhaal betrokken, omdat 2012 wordt gezien als het officiële begin van die nieuwe tijd. Het is daarbij soms lastig om de zin van de onzin te scheiden, maar toch ga ik daartoe in dit boek een poging wagen. In de beperking toont zich tenslotte de meester.

Wat voor mij centraal staat als het gaat om 2012 is onze verbondenheid. Verbondenheid tussen mensen onderling, verbondenheid van de mens met de Aarde en verbondenheid tussen mens en kosmos. Een verbondenheid die onder meer wordt uitgedrukt in de getalsmatige ordening van het universum, een ordening die maakt dat zowel op macro- als op microkosmisch niveau dezelfde structuren ten grondslag liggen. Oude volkeren wisten dat. Voorbije beschavingen hadden in de gaten dat we ons als mens of als volk of als beschaving noodgedwongen voegen in dit grotere geheel.

Onze huidige beschaving heeft de illusie dat we niet meer gebonden zijn aan externe sturende principes en patronen. We hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de natuur ons leven niet meer bepaalt, maar dat wij daarentegen de natuur bepalen – de oude Grieken noemden dit hybris oftewel hoogmoed. De seizoenen deren ons niet meer, want ook 's winters, wanneer het buiten vriest dat het kraakt, zitten we er warmpjes bij en kunnen we volop aardbeien en andere zomervruchten eten. We houden ziektes onder controle door de regels der hygiëne in acht te nemen of door ons te laten vaccineren, en wanneer het toch mis dreigt te gaan, dan is er altijd nog de medische wetenschap die onze foutjes recht kan zetten. Ons geloof in technologische oplossingen is enorm. We denken de natuur te kunnen manipuleren en naar onze hand te kunnen zetten.

We zijn gaan geloven in de illusie van de maakbaarheid van ons individuele bestaan. Maar in het licht van het kosmisch krachtenspel zijn individuele menselijke bekommernissen en oplossingen uitermate futiel. Pas wanneer we ons denken en handelen in lijn brengen met de wetten van het universum en we onze fysieke en mentale krachten bundelen, kunnen we iets uitrichten.

Oude beschavingen zoals die van de Egyptenaren of de Sumeriërs, wisten dat het behoud van het leven op onze dierbare planeet Aarde in grote mate ervan zal afhangen of we onze krachten kunnen bundelen. We zullen al onze positieve kracht nodig hebben om de Aarde door deze crisis heen te helpen. In de oproep van de Maya's, de Queros, de Hopi-indianen, de Aboriginals, de Maori's en nog vele andere inheemse stammen klinkt een dringende waarschuwing. Het leven in al zijn facetten dreigt uit te sterven als we niet onmiddellijk actie ondernemen.

Als dat lukt, zullen wij de overstap kunnen maken naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk van vrede en harmonie dat volgens de Mayakalender aan zal breken op 21-12-2012. Een tijdperk waarin we beseffen dat de Aarde een prachtige unieke plek inneemt, maar dat we niet de enige bewoners in het universum zijn. En bovenal dat we verbonden zijn met alles en iedereen om ons heen. Het besef van Alles is Eén.

Fred Butter


Fred Butter is een veelzijdig mens. Als acteur is hij al meer dan dertig jaar te zien in grote musicals. Op televisie speelde hij onder andere in de AVRO-serie ‘2012 – Het jaar nul’. Hij heeft een eigen geluidsstudio, coacht jonge acteurs en adviseert op het gebied van musical en theater. Hij houdt zich al ruim veertig jaar bezig met het jaar 2012 en geeft hierover lezingen.

ISBN 978 94 6015 007 4

224 pagina's

Fred Butter

Uitgeverij Akasha


Geplaatst door Uitgeverij Akasha

Uitgeverij Akasha

Akasha is een spirituele uitgeverij die midden in de maatschappij staat. We zijn vriendelijk, open, bewust en persoonlijk. De uitgeverij is gevestigd in het mooie Drenthe. Geïnspireerd door rust en ruimte wordt er hard gewerkt aan nieuwe boeken...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Uitgeverij AkashaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik ben niet bang om dood te gaan, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.

Woody Allen, Amerikaans acteur en filmmakerBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.