De Illuminati ontmaskerd

Illuminati

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:20401
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Boeken, Geheime genootschappen, (Verborgen) nieuws, Media en agenda

Henri Makow, Canada, www.henrymakow.com, besteedt in een column op zijn website aandacht aan een wel heel bijzonder, onlangs gepubliceerd boek, Divina Insidia – The Divine Trap, geschreven door Pascal Roussel.  Roussel onderbouwt dat wat in Ending the Global Casino? en verschillende artikelen  door mij is geschreven over het afscheid nemen van het grote casino en met elkaar  gaan bouwen aan een nieuwe economie waarin geld een ondergeschikte rol speelt, niet slechts een mooi ideaal is. Roussel laat zien dat  het een absolute noodzaak is, als wij een toekomst voor ons, onze kinderen en de aarde willen veiligstellen.

Boekbespreking door  Henry Makow Ph.D.

De Belgische auteur Pascal Roussel, 45, heeft een duidelijke visie op de financiële chaos die momenteel de wereld overhoop haalt. Roussel werkt voor de Europese Investeringsbank in Luxemburg.

Nee, Roussel is niet een van de illuminati, hij werkt gewoon voor een bank. Maar hij doet wel wat met zijn ervaring en kennis van bankzaken. In de afgelopen tien jaar heeft Roussel een diepgaande studie gemaakt van de samenzwering van de Illuminati. In het kader hiervan heeft hij gesproken met insiders over dit onderwerp. Het onderzoek heeft geresulteerd in een roman, Divina Insidia- The Divine Trap, waarin hij schokkende onthullingen doet over de Illuminati samenzwering.

Roussel geeft op een eenvoudige en plausibele wijze weer hoe deze samenzwering in elkaar steekt en maakt hiermee onontkoombaar duidelijk in welke netelige positie de mensheid nu verkeert.


Oligarchische families

Volgens Roussel zijn twaalf oligarchische families onvoorstelbaar rijk geworden door geld met verschuldigde rente uit te lenen aan koningen, keizers, adel en later overheden. Deze oligarchie of financiële elite heeft alle belangrijke centrale banken en daardoor het hele geldscheppingsproces in hun greep gekregen en gehouden vanaf de 18e eeuw tot vandaag.  Deze Illuminati  zijn niet uitsluitend  Joden, zoals vaak is en wordt beweerd. Door zich Joods te noemen hebben een aantal van hen zich als koekoekseieren genesteld in het Judaïsme. Hun vermogen is zo immens, dat in vergelijking tot hen mensen als Bill Gates en Warren Buffet slechts paupers zijn.

Roussel maakt onomstotelijk duidelijk,  dat deze elite de mensheid in de afgelopen eeuwen heeft uitgemolken. Wij zijn in hun ogen letterlijk hun vee, minachtend gojim genoemd. De moderne geschiedenis kan grotendeels worden verklaard vanuit hun ‘agrarische management’ praktijken. De grote oorlogen zijn door hen geregisseerd, met als doel de schuldenlast van de mensheid te vergroten en de kudde te decimeren. Hun doel is  om de wereldbevolking terug te brengen tot  500 miljoen mensen en het restant van de kudde te chippen en daardoor de greep op hen volkomen te maken. Deze families en hun trawanten bezitten 80% van het wereldvermogen, waarmee zij niets voor de mensheid doen, omdat in hun visie de massa niet meer dan parasieten zijn.

Roussel legt ook uit hoe samengestelde interest (rente over rente berekenen) leidt tot astronomische winsten. Alle wereldreligies hebben het berekenen van rente over leningen veroordeeld. De wijsheid, die hieraan ten grondslag lag, was om te voorkomen wat helaas is gebeurd; het immense vermogen en de hiermee gepaard gaande macht zijn in handen gevallen van satanisten.

De grootste banken in de wereld worden gecontroleerd door deze twaalf families, die het geldscheppingsproces volledig in handen hebben (geld gecreëerd uit het ‘niets’) .  Griekenland is nu het doelwit, maar uiteindelijk zal de hele wereld als een citroen worden uitgeperst tot de laatste druppel, omdat de oligarchie ‘hun’ geld terug wil hebben. (‘Wij zullen alle rijkdommen van de wereld tot ons nemen’, sprak Cecil Rhodes)

Ze jagen mensen angst aan dat zij hun spaartegoeden kwijtraken als de banken failliet gaan. In werkelijkheid zijn het de oligarchen die opeisen wat zij als van hen beschouwen. Als de overheden niet geleid zouden worden door hun lakeien, maar door mensen die het goed voor zouden hebben met hun burgers, dan zouden ze niet meewerken aan het ‘redden’ van de banken.

Roussel legt verder uit, dat het fractionele reserve bankieren in feite een piramide spel is. Hij maakt duidelijk dat het geld van de bank afhalen de enige manier om een einde te maken aan dit casino.

Het boek

Het verhaal van Roussel is geweven rond een telg uit de Rothschild familie die, door waarachtig inzicht gedreven,  een waarschuwing wil doen uitgaan aan de mensheid. Hij zoekt daarvoor een jonge Zwitserse journaliste, Ann Standford, uit om een boek te schrijven en stort een vermogen op haar bankrekening.

Vervolgens neemt hij haar mee op een tocht langs de Illuminati bakens – de Georgia Guidestones, een Bilderberg vergadering, de Bohemian Grove enz. – en bij elk baken legt hij een aspect uit van de samenzwering.

Hij beschrijft hoe de Illuminati filosofie  diep is  geworteld in het heidendom en de Kabbala. Maar uiteindelijk komt alles neer op schuld en interest, als de wapens waarmee de mensheid eronder wordt gehouden.

‘Wil je ons verslaan?’, zegt Roussel’s Rothschild. ‘Schaf dan rente over leningen af en stop met het scheppen van nog meer geld. Dan zal de op- en neergang van de economie ophouden te bestaan. Het vermogen zal niet langer worden geconcentreerd in de handen van een klein aantal mega schuldeisers zoals ik en het geld zal geleidelijk zijn waarde terugkrijgen.  Wat je dan nalaat aan je kinderen zal van meer waarde zijn dan toen jij het verwierf.’


Om het thriller element erin te brengen heeft een andere Illuminati ‘baas’ moordenaars op haar spoor gezet. Roussel’s heeft een vakkundige vertelstijl en zijn Europees Christelijke gevoeligheid is opwekkend. Het slot is zeer onverwacht en inspirerend. Dit boek is alleszins de moeite waard. Roussel geeft ons er een combinatie van uitdaging en hoop mee. Het ligt binnen ons bereik om de Waarheid (Licht, Liefde) in onszelf te bevestigen en weerstand te bieden aan het kwaad. Als we dat doen dan zal het hele verdoemde systeem instorten.

Ad Broere

www.adbroere.nl

Klik hier om het boek rechtstreeks van de uitgever te bestellen

Klik hier om het boek bij Amazon (UK) te bestellen


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad Broere



Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen





Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik geloof in het onmogelijke omdat niemand anders erin gelooft.

Florence Griffith Joyner, Amerikaans atlete











Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.