Blijf op de hoogte!

Vul uw e-mailadres in en wij houden u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen van Earth Matters.

E-mail adres:

 

Nederlands | English

 

De wereld is niet vergaan

op 21 december 2012.

Earth Matters wel.

Voorlopig...

 

 

 

  • Bekijk hier de video van de eerste opnames van Dutch Matters (onderdeel van de nieuwe Earth Matters) over de EU wetgeving / gezondheidsclaimsverordening. Hier vind je de foto's of facebook.

Op 14 december jl. werd in Nederland een volgende fase van de EU wetgeving voor gezondheidsclaims van kracht. Sinds deze datum bepaalt EU dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en voedingssupplementen in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Je mag nog wel over de werking van supplementen schrijven, maar daarbij geen producten aanbieden of op enige manier (direct of indirect) verwijzen naar producten. Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal € 30.500,-. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar het lijkt op een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers - een grondrecht -  er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden o.a. producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en –supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Ook Earth Matters is feitelijk gemuilkorfd. Rijp intern beraad heeft geleid tot maar één mogelijke conclusie: we gaan het anders doen. En daar hebben we jou bij nodig!

Earth Matters heeft in 3 jaar tijd een enthousiast lezerspubliek opgebouwd dat inmiddels uit ruim 70.000 mensen bestaat. Met meer dan 50 auteurs en redacteuren hebben we bijna 7.000 artikelen online gezet en daarmee een waardevolle bibliotheek opgebouwd. Ongeveer 65% van de bezoekers komt uit Nederland, de rest komt structureel uit 133 andere landen. In november werd de site ruim 225.000 keer bezocht en er werden meer dan 1 miljoen pagina’s bekeken.

Ons dilemma
Een concreet voorbeeld van wat nu niet meer mag: als we bijvoorbeeld zouden publiceren dat een plantje als weegbree kan helpen tegen een loopneus bij allergieën of verkoudheid en we zouden waar dan ook op onze site een link opnemen naar een site die waar dan ook op die site (een middel met daarin) weegbree te koop aanbiedt - zelfs als dat is zonder enige toespeling op de werking van weegbree - dan zijn we al strafbaar. Als je dit niet gelooft, wat we ons heel goed kunnen voorstellen, dan verwijzen we naar de website van de NVWA. Diep verscholen vind je daar de informatie. Om ons heen hebben al verschillende tijdschriften en websites zeer hoge boetes opgelegd gekregen die juridisch onherroepelijk zijn.

De consequentie voor Earth Matters is dat naar schatting 50-80% van de artikelen verwijderd zou moeten worden en zelfs dan, een foutje is zo gemaakt. Het voldoen aan de nieuwe wet is voor ons dus eigenlijk praktisch onuitvoerbaar. Ons dilemma is dan ook: of we voldoen aan de wet en kunnen bijna niets meer schrijven of we zijn recalcitrant en riskeren torenhoge boetes. Met andere woorden: of het hoofd op het hakblok of op onverantwoorde wijze verder... Kan het ook anders?

Onze conclusie
Marieke de Vrij (een van Nederlands grootste zieneressen en auteur bij Earth Matters) gaf kort geleden in gesprek met Arjan Bos (oprichter van Earth Matters) aan dat “de tijd van de pioniers voorbij is. Ook de tijd van de leerlingen van de pioniers en de leerlingen van de leerlingen van de pioniers is voorbij. Die hebben hun werk gedaan. Het is nu het moment voor de samenleving om op te staan. Als de samenleving, de gebruikers van complementaire gezondheidsproducten en -diensten nu niet opstaat en haar stem laat horen, zal het tij niet gekeerd worden.” Arjan realiseerde zich toen dat het proces te ver gevorderd is om door slechts een paar personen gedragen te kunnen worden.

We hebben de nieuwe wet bestudeerd en naar aanleiding daarvan serieus en minutieus naar onze bedrijfsvoering gekeken. We zijn tot de onverwachte en onverhoopte, maar onvermijdelijke conclusie gekomen dat Earth Matters onder de huidige wetgeving, in de vertrouwde vorm niet meer online kan komen.
(Uiteraard betreuren we het zeer dat onze uitgebreide database niet meer toegankelijk is. We zoeken nog uit of we de database middels een andere constructie waarbij er bijvoorbeeld een vereniging wordt opgericht kunnen aanbieden, maar we weten nog niet of dat wel mag.)

Wij kunnen en willen de feiten niet verbloemen noch negeren. Eén van de 10 bekende stappen uit het werk van Naomi Wolf, die helder maakt hoe een democratie in een dictatuur verandert, is voor Earth Matters in werking getreden. Shocking! We leven toch in een vrij land?

Powered by the heart!
Earth MattersWe laten ons niet de mond snoeren. We gaan wel degelijk verder met Earth Matters, met nóg meer spirit én dan wel revolutionair anders! De komende weken staat alleen deze pagina online, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen informeren over deze stap. Daarna komen we terug met een nieuwe, in eerste instantie lege Earth Matters, met andere rubrieken. Onze oude slogan was: ‘Het andere nieuws’. Dat was het ook: ander nieuws dan mainstream, door velen uit de hele wereld geschreven en door ons bijeengebracht. Eigen bijdragen waren er zeker, maar het betrof een klein percentage. De nieuwe Earth Matters brengt alleen nog maar eigen nieuws. Maar niet zonder jóuw bijdrage!

Hoe kun je helpen?
Ons doel is te blijven luisteren naar wat ons hart ons vertelt. We willen gedeelde vaste grond onder onze voeten krijgen en van daaruit gezamenlijk een nieuwe richting bepalen voor de eerlijke, vrije toekomst die ons geboorterecht is. Om die vaste grond onder de voeten te krijgen moeten we eerst het veld verkennen. Hier kom jij om de hoek kijken. Help ons mee de huidige situatie in kaart te brengen en draag alternatieven aan. Wij verzamelen alle alternatieven, onderzoeken ze grondig en gaan er dan zo verifieerbaar mogelijk over berichten. Zo willen we op ieder levensgebied een aantal conclusies en aanbevelingen aandragen waarmee we de wereld daadwerkelijk kunnen veranderen, een soort 'the best of the best' dus. De argumenten moeten zó steekhoudend zijn dat ze niet weerlegd kunnen worden. Ook nemen we de berichtgeving in de algemene media onder de loep en plaatsen die informatie in de 'echte' context met hulp van experts. Met deze experts gaan we o.a. ronde tafelgesprekken organiseren, die we op een ‘Pauw & Witteman-achtige’ manier presenteren.

Door ons mee te helpen, bouwen we samen onze eigen toekomst. Door gezamenlijk aan de slag te gaan, banen we zowel energetisch als praktisch de weg waarlangs verandering kan plaatsvinden. Er is op vele vlakken zó ontzettend veel prachtigs te ontdekken voor het grote publiek. Dat wordt op allerlei manieren krampachtig onder de pet gehouden, maar dat geeft niet. De stem van het hart is niet langer stil te houden. Het is tijd voor een vreedzame revolutie en Earth Matters wil deze van harte faciliteren!

Laten we beginnen met het standpunt in te nemen dat de overheid er is om het leven van iedereen in het land zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk is er van alles aan te merken op de huidige politiek, maar het is ook ongelofelijk complex om het in de huidige internationale samenleving goed te doen. Bovendien is er veel - niet kwalijk te nemen - onwetendheid over veel onderwerpen. Dus, laten we ze in Den Haag een handje helpen!

We beginnen met een burgerinitiatief met als thema: Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers. Deze petitie, die op 18 maart zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen.

Maar we doen meer. Zonder aanvullende acties belandt een petitie vaak in de prullenbak. In de aanloop naar de overhandiging zullen we zoveel tam-tam maken dat het Nederland niet kanontgaan. In de drie voorafgaande weekenden (2/3 maart, 9/10 maart en 16/17 maart) zetten we (kleine en grote) ludieke acties op poten om kenbaar te maken wat supplementen, homeopathie, allerlei andere complementaire behandelmethoden en de vrijheid van meningsuiting en pers voor ons allemaal betekenen. Laten we van de daken gaan schreeuwen dat de natuur een perfecte genezer is! We kunnen bij ingangen van ziekenhuizen, mediabedrijven, winkelcentra, stadspleinen, gezondheidscentra, het Binnenhof, de NWVA en politiebureaus gaan staan. Op allerlei manieren zullen we laten zien hoe het criminaliseren van supplementen feitelijk heeft geleid tot een ernstige beperking in de keuzevrijheid op gezondheidsgebied en dat er sprake is van een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en pers.

Earth Matters zal hiervoor allerlei materiaal en ideeën beschikbaar stellen. Jij bent onmisbaar bij de uitvoering! We houden je op de hoogte.

Earth Matters als organisatie
Onze plannen vragen om een totaal andere manier van werken, een proces van ongetwijfeld vallen en opstaan. We zullen daarbij ook jullie financiële hulp hard nodig hebben. Met al onze activiteiten (Orongo, Earth Matters en ONEheart) konden we onze broek nog niet ophouden, maar door deze nieuwe wet gaan we er in financiële zin onmiddellijk zo ernstig op achteruit dat het privé niet meer bij is te financieren. Tot nu toe kregen we ongeveer € 300,- per maand aan donaties binnen en daarvoor zijn we heel dankbaar. Het kostenniveau lag echter veel hoger en om verder te kunnen gaan met onze plannen is er veel meer geld nodig. We ontvangen geen subsidie en in de nieuwe vorm zijn advertenties wellicht minder wenselijk. Ons kantoor in Groningen hebben we nodig om te kunnen opereren, de website wordt weer omgebouwd, er zijn meer camera's en computers nodig (we hebben nu 14 werkplekken met fat clients op een ubuntu server en voor videomontage hebben we nog 2 mac's nodig) en er worden meer reiskosten gemaakt.

Ja, ik doe mee!Als het je aan het hart gaat wat er nu gebeurt en je wilt en kunt een bijdrage leveren aan de totstandkoming van verandering, dan kun je dat naast op hierboven beschreven manieren doen door ons een donatie te schenken.

Ja, ik strijd mee voor vrijheid van keuze in gezondheid, meningsuiting en pers!

Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.


Per machtiging

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer
Bedrag €10,-
€25,-
€50,-
€100,-
Ander bedrag, nl
Frequentie maand
kwartaal
jaar
eenmalig
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Eenmalig via Paypal


Zelf overmaken

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’  te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331)

Dus sta op. Met jouw steun kunnen we het revolutionaire verschil maken!

Dankjewel.

Arjan Bos
Namens het team van Earth Matters  


Mis niets en meld je aan voor de nieuwsbrief:
 
     

Auteurs

Ad Broere
Aernoudt Knecht
Albertha Gerritsma
Arjan Bos
Betteke Visserman
Devatma
Dick Nijssen
Door Frankema
Els Van Sonhoven
Eric Huysmans
Eveline Peters
Gerry Damen
Henk Fransen
Isabelle Hofstra
Janet Ossebaard
Janita Venema
Juglen Zwaan
Koen Bugter
Lars Faber
Lily Maarsingh
Marianne Jaspar
Marieke de Vrij
Miguel Estevez
Rinno Heidstra
Rob Greuter
Tessa Koop
Ton van der Kroon
Wendy Doeleman

Redacteuren

Agus Judistira
Ester Poeder
Harmen Uijttewaal
Jan Louwes
Jessica Solcer
Käthy Gritter
Marjan de Haan
Mark Pages
Mykel Neddermeijer
Rob van der Poel

Partner organisaties

A3boeken
Corporate Compassion
EnlightenNext
Frontier Magazine
Medisch Dossier
Movies that Matter
Orongo
Rauw op de dak
Sea First
Spiegelbeeld
Stop UMTS
Uitgeverij Akasha

Vertalers

Hansjelle Dijkstra
Karin van den Berg
Marieke Schoutens