ING en de Dakota-oliepijplijn: ‘We weten van niets..’

Dakota Oil Pipline

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4015
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know nl

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, (Verborgen) nieuws, Amerika, Bedrijven

(Want to know) We plaatsten hier al enkele artikelen over de ingrijpende gevolgen van de aanleg van de Dakota Acces Pipeline. Een oliepijplijn, die diagonaal door het mid-oosten van de Verenigde Staten loopt. (zie kaart boven), dient januari aanstaande te worden opgeleverd. Maar, zoals je weet, is de pijplijnbouw tot stilstand gekomen. Het US$ 3,7 miljard kostende project, werd in juli 2014 aangekondigd en tussen augustus 2014 en januari 2015 werden hearings georganiseerd, waar landeigenaren hun protesten konden laten horen. Ondanks alle nog lopende protesten, kreeg Dakota Access op januari 2015 de vergunning voor de START van aanleg van de oliepijplijn.

De pijplijn is vanaf het begin omgeven geweest met controverse in relatie tot de noodzaak van het project en de potentiële bedreigingen ervan voor het milieu. Veel oliepijplijnen blijken namelijk met grote regelmaat lek te raken en veroorzaken dan, door de enorme hoeveelheden olie die door de pijpen wordt gepompt, enorme milieuschade en vervuiling van vooral drinkwaterbronnen. Een aantal van de Native Americans, de ‘indianenstammen’, zoals wij ze plegen te noemen, in Iowa en Dakota, hebben zich vanaf het begin verzet tegen de aanleg. Hieronder zijn de Meskwaki- en Sioux-stammen.

Een voorbeeld van de lekkages die regelmatig voorkomen in oliepijplijnen. Om (de kans op) deze lekkages buiten bevolkte gebieden te houden, projecteert met de pijplijn door dunbevolkt gebied..!!

Het is dus heel waarschijnlijk dat deze pijplijn ooit olie zal gaan lekken, wat desastreuze gevolgen zal hebben voor hun leefomgeving en drinkwater. Voor de kust van de stad Santa Barbara, in de Amerikaanse staat Californië, is in mei 2015 zo’n 80.000 liter ruwe olie in zee gelekt. Het lek ontstond door een breuk in de pijpleiding.

In augustus 2016 werd door de organisatie ReZpect Our Water (HIER), bij het Standing Rock Indian Reservaat (HIER),de protestactie georganiseeerd, zoals we die nu kennen. Het gaat hen dan met name over de manier waarop de pijplijn wordt geconstrueerd en de wijze waarop ze zijn behandeld door de lokale autoriteiten, maar vooral door de gouvernementale overheden in elke staat.. De pijplijn loopt namelijk ook nog eens door ‘sacred ground’, heilige grond, waarvan inmiddels een deel zelfs al is omgeploegd, overhoop gegooid voor de pijplijn. De Standing Rock Sioux protesteren daarom al maandenlang vreedzaam tegen de pijplijn.


Bussen vol met traangas worden leeggespoten op de protesterenden.

ING waar zit je gezond verstand? TREEDT OP!!
Maar de autoriteiten treden met veel geweld op tegen de Water Protectors, zoals de ‘protesterenden’ zichzelf noemen. Er wordt pepperspray gebruikt, met rubberen kogels geschoten en continue wordt traangas ingezet. De ‘Water Protectors’ worden ook aangevallen met getrainde militaire honden. Ook zijn er waterkanonnen ingezet tegen de betogers bij een temperatuur van -5 graden Celsius en honden ingezet om de Water Protectors te verjagen.

De Dakota Access pijplijn wordt dus eigenlijk aangelegd zonder dat er goed is gekeken naar de consequenties voor de natuur en de inheemse bevolking. De Standing Rock Sioux stam woont op een paar honderd meter afstand van de plek waar de pijp wordt aangelegd. Ook in het licht van klimaatverandering is de bouw van de pijplijn onbegrijpelijk. Het internationale klimaatakkoord is nu in werking getreden, als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad kunnen we ons geen nieuwe investeringen in fossiel meer permitteren. We moeten juist zo snel mogelijk meer schone energie bronnen bouwen.

In 2007 is door United Nations een verklaring ondertekend, waarin Native Tribes rechten hebben gekregen die hun leefgebied beschermen. Met deze verklaring wordt geen enkele rekening gehouden. ING is één van de financiers van de Dakota Pijplijn en dus mede-verantwoordelijk voor de onrechtvaardige en schokkende behandeling van de Standing Rock Sioux.  Wij roepen ING daarom op om onmiddellijk te stoppen met de financiering van de pijplijn

We citeren het bericht van ING over deze pijplijn (accentueringen door ons):

ING en de Dakota Access pijplijn

2 november 2016

Recent is er aandacht in de media over het protest tegen de aanleg van de Dakota Access-pijplijn, in de Amerikaanse staat Noord-Dakota. ING is een van de 17 banken die dit project financieren. De geplande route van de pijpleiding zou komen te lopen onder de rivier de Missouri, de voornaamste drinkwaterbron voor de Standing Rock Sioux-stam, een stam van ongeveer 10.000 mensen met een reservaat dat grenst aan het traject van de pijpleiding in het centrale deel van Noord- en Zuid-Dakota. Demonstranten zeggen dat dit de drinkwatervoorziening in het reservaat in gevaar zal brengen en een bedreiging vormt voor heilige plaatsen. Dit zijn stevige beweringen,die ING uiterst serieus neemt.

Wij screenen altijd alle projecten die we financieren of zij voldoen aan wet- en regelgeving, en ons sociaal- en milieurisicobeleid. Toen wij werden benaderd voor de financiering van de Dakota Access-pijpleiding, hebben we vastgesteld dat het project in lijn was met ons beleid. Daarnaast bleek uit de beoordeling van een door ons ingeschakelde onafhankelijk adviseur dat het project voldeed aan wet- en regelgeving.

Onlangs is ons echter gebleken dat de Standing Rock Sioux-stam het niet eens is met de processen die zijn gevolgd bij het verlenen van vergunningen en toestemming. Er is een rechtszaak aangespannen om te beoordelen of er al dan niet voldoende dialoog is gevoerd met de stam. Volgens de Amerikaanse wet hebben indianen een bijzondere status en moeten zij worden geraadpleegd als hun belangen op het spel staan. De Standing Rock Sioux stam is van mening dat hun rechten zijn geschonden tijdens dit proces. In afwachting van verder onderzoek, heeft de Amerikaanse overheid verzocht om de aanleg van de pijpleiding naast het reservaat vrijwillig stil te leggen.

We hebben vertrouwen in een goede rechtsgang en zorgvuldige behandeling van de kwestie door de Amerikaanse overheid. Toch hebben we onze bezorgdheid geuit over het project. De financiers van de pijpleiding hebben opdracht gegeven tot aanvullend onderzoek door onze externe onafhankelijk adviseur en we zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Waar mogelijk zullen we onze invloed aanwenden om het proces tot een bevredigend resultaat voor alle betrokken partijen te brengen.x


* * *

Teken je mee, om ING op te roepen haar macht rondom de financiële steun aan het project zódanig in te zetten, dat een TOTALE STOP van het bouwproject wordt afgekondigd; tenminste TOTDAT alle partijen in hun bezwaren zijn gehoord EN HUN RECHTEN NIET WORDEN VERTRAPT..!! (klik op de illustratie of HIER en TEKEN!)

Bron: Want to know


De loop van de grote oliepijplijn door meerdere Amerikaanse staten. In het blauw, linksboven, de reservaten, waar de Amerikaanse feitelijk geen enkele zeggenschap over heeft, maar toch vergunningen voor afgegeven heeft. (Grotere kaart? Klik met rechter muisknop en kies ‘afbeelding bekijken’


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Verlichting is iets anders dan je verlichte beelden voorstellen. Het is je bewust worden van de duisternis.

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiaterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.