Duurzaam 2.0

Duurzaam 2.0

Sinds de crisis is de focus wereldwijd veel meer op duurzaamheid komen te liggen. Er is echter ook veel "greenwash", producten die niet of nauwelijks beter zijn dan gewone produten maar met een marketingtactiek als groen op de markt worden gebracht. In deze rubriek scheiden we graag het kaf van het koren en zoeken naar alternatieven met grote impact die mainstream ingezet kunnen worden.



Laatste artikelen in deze categorie

Externe artikelen

Links



Quote

Peace comes not from the absence of conflict, but from the ability to cope with it.

-- Unknown Source











Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.