Skyguards: platform van Europese burgers alarmeert het Europees parlement over de gevaren van GEOENGINEERING

Chemtrails boven Groningen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:6651
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Belfort Group

Gekoppelde categorieen
Chemtrails, (Verborgen) nieuws

(Belfortgroup | door Peter Vereecke) Op 8 en 9 april kwamen zowat 150 Europese burgers samen in het Europese parlement te Brussel om hun bezorgdheid te uiten in verband met het fenomeen dat bekend staat als GEOENGINEERING. Ze kwamen van zowat alle Europese landen tot en met Servië, Oekraïne en Cyprus om er de oprichting te bevestigen van Skyguards, een samenwerkingsplatform van zowel individuele burgers als burgerverenigingen.
 
Ook de Belfort-group was goed vertegenwoordigd omdat zij al jaren op dit vlak heel actief is, door o.a. het organiseren van het eerste internationaal chemtrailsymposium en de publicatie van het 'Case Orange', een 300blz. tellende wetenschappelijk document opgemaakt door insiders van de militaire en burgerlijke luchtvaart.
 
Geoengineering is het wereldwijd kunstmatig beïnvloeden van het weer. Dit gebeurt door middel van bijzonder krachtige electromagnetische stralingen vanuit HAARP-installaties, waarvan de belangrijkste zich bevindt in Alaska ( USA ) . Door het bewerken van de atmosferische lagen kan men bepalen in welke streken het droog is, waar en hoeveel het regent, kan men orkanen sturen, enz. .
 
In 1999 reeds heeft de Europese  commissie van leefmilieu en volksgezondheid een hoorzitting hiervoor in het leven geroepen, dat echter een stille dood is gestorven omdat niemand van de verantwoordelijken van de HAARP-installatie in de USA bereid was uitleg te komen geven ....
 
Maar er is meer en erger ...
 
Om de atmosfeer meer geleidend te maken sproeien vliegtuigen dagelijks massa's zware metalen in onze atmosfeer. Dit fenomeen wordt meestal aangeduid met de term 'chemtrails', maar aangezien deze benaming automatisch gelinkt wordt aan 'complottheorieën' en dus niet ernstig genomen wordt is ervoor geopteerd het probleem aan te kaarten via het meer aanvaarde begrip ' GEOENGINEERING '.
 
Deze klimaatmanipulatie is een hot item zowel in militaire instanties als in civiele kringen, het wordt intens bestudeerd en er worden veel geld, personeel en technische middelen in geïnvesteerd. Bedoeling zou zijn  om de global warming onder controle te krijgen. Meer en meer wordt echter duidelijk dat dit slechts een vals en leugenachtig voorwendsel is.
 
Waarom groeit de onrust en het verzet bij de bevolking ?
 • In de eerste plaats omdat geoengineering dé voornaamste verklaring is waarom ons klimaat zo totaal uit de haak is, dat abnormale temperaturen en weertypes worden genoteerd en dat het aantal zogezegde natuurrampen zoals orkanen, aardbevingen, explonentieel toeneemt. Dit creëert niet alleen veel directe materiële schade en menselijk leed, maar doet ook de voedselprijzen stijgen.

  Het besef dat op verschillende plaatsen zonder democratische goedkeuring en controle met de thermostaat van onze planeet wordt geprutst kan niet anders dan verzet en protest uitlokken. 
 • In de tweede plaats zijn die zware metalen als aluminium en barium  een onwaarschijnlijk grote bedreiging zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Wie zijn ogen open doet kan niet anders dan vaststellen dat alles en iedereen geleidelijk aan zieker aan het worden is en uiteindelijk sterft. Het merendeel van de bomen kwijnt weg, de populatie van bijenkolonies wordt op sommige plaatsen herleid tot 10 % . 

  Het is bijzonder dat men dit alles als normaal en zeker niet onrustwekkend beschouwt.
Officieel wordt beweerd dat geoengineering voorlopig enkel bestudeerd en hoogtens beperkt experimenteel uitgeprobeerd wordt, maar in de parlementaire conferentie van dinsdag 9 april hebben de activisten van Skyguards duidelijk aangetoond dat er een berg aan wetenschappelijk onderbouwd bewijsmateriaal is, die aantoont dat het werkelijk op grote schaal gebeurt en dit in toenemende mate de laatste tien jaar.
 
Zo hebben ze gewezen op o.a.
 • de talloze studies & rapporten o.a. van Nasa, die aantoont dat het zonnelicht de laatste 10 jaar met meer dan 20 % verminderd is
 • de alarmerende analyses van water, grond en planten waar hoge aanwezigheid van zware metalen wordt geregistreerd
 • de grote vloot aan militaire en burgerlijke sproeivliegtuigen ( zelfs onbemande : de zogenaamde 'drones' ! )
 • de vele patenten, licenties en contracten van instanties en firma's die weercontrole tot doel hebben
 • de enorme geldelijke en militaire belangen van het kunnen manipuleren van het weer
en vooral op hetgeen zo dikwijls in onze hemel te zien is: 
vliegtuigen die dikke, volle strepen achterlaten die uren blijven hangen en uitwaaieren tot een witte nevel, 
die door klimatologen en weervoorspellers wordt omschreven als cumulusbewolking.
 
Het meest verontrustende is de niet te ontkennen impakt op de menselijke gezondheid. We verwijzen hier naar de uiteenzettng van medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver, die je via deze link kan bekijken. De aanwezige parlementairen waren zwaar onder de indruk.
 
Probleem is dat op dit moment omzeggens niemand hiervan wakker ligt en er nauwelijks bereidheid is om deze problematiek ernstig te nemen en te onderzoeken.
 
Binnen de schoot van Skyguards is afgesproken om via een burgerinitiatief ( een petitie dus )  de Europese Commissie te dwingen tot een wetgevingsvoorstel .  Ook zal men op allerlei manieren druk uitoefenen opdat een onafhankelijke instantie van de EU de opdracht krijgt om stalen te nemen in de lucht van die 'persistent contrails' om op die manier iedere twijfel weg te nemen omtrent het bestaan van deze misdaad tegen de menselijkheid.
 
Hoogachtend,
 
Peter Vereecke
Initiatiefnemer Belfort-group

Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wanneer je ophoudt een bijdrage te leveren, begin je te sterven.

Eleanor Roosevelt, Amerikaanse first ladyBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.