De nieuwe missie en visie van Earth Matters

Missie en visie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


Missie

Earth ♥ Matters biedt een hoogwaardig en wereldwijd platform, waarin we in eerlijkheid en vreugde, podium geven aan wegwijzers op het pad naar bekrachtiging van het Oorspronkelijke Leven, zodat we als samenleving een vrije, bewuste en harmonieuze wereld realiseren.

Visie

We bieden podium aan pioniers, zodat hun visie op, en praktische tips voor de realisatie van een betere wereld, een miljoenenpubliek bereikt.

Onze zelfsturende teams bestaan uit competente en ondernemende levenskunstenaars die hun taak met verantwoording, creativiteit en vreugde uitvoeren. Als collega’s onderling vormen onze 7 principes de basis voor ons handelen.

Onze ruimtes zijn ingericht als media bedrijf met natuurlijke elementen en bieden een prettige werkomgeving voor mensen die onze passie delen.

Gezamenlijk bieden we onze bezoekers door verbinding met vernieuwende, sprankelende ideeën, artikelen, tv programma’s, acties en events, de meerwaarde die leidt tot een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn.

Principes

 1. Eerlijkheid
  Wanneer eerlijkheid binnen EM geleefd wordt, zullen Authenticiteit, Integriteit en Waarheid zegevieren. Dankzij eerlijkheid durven we onszelf en de ander in de ogen te kijken en het licht van het donker te onderscheiden. Zonder masker, onbevangen en de mogelijke confrontatie aangaand. Vanuit het respect voor onszelf is dat wij ervaren en hoe we ons uiten, op één lijn waardoor ruis verdwijnt en onze boodschap verheldert. Eerlijkheid is gelinked aan waarheid en staan los van oordelen (O), meningen (M) en aannames (A). OMA laten wij daarom zoveel mogelijk thuis zodat we waarheid in ons hart kunnen voelen.

 2. Verheffend
  In de omgeving van een gezamenlijke en authentieke zoektocht naar waarheid, schijnt een groot licht. Dat brengt met zich mee dat allerlei schaduwkanten en blinde vlekken naar de voorgrond treden. Als we dat waarnemen en onze focus ligt op verheffing, dan kunnen we dankzij onze bereidheid tot verantwoordelijkheid, elkaar boven onszelf uit laten stijgen en samen op het hogere doel blijven navigeren. We zien het potentieel en zijn in verbinding met het hoogst haalbare.

 3. Autonomie
  Zelfstandigheid vinden wij een universele basisbehoefte van de mens. De vrijheid om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen vanuit vreugde, zonder beïnvloeding en bepaling van buitenaf is waar ieder mens recht op heeft. Leven in een vrije wereld waar alle mogelijkheden op alle levensgebieden beschikbaar zijn. We zijn zelfsturend, zelf voedend en in verbinding met elkaar. We zijn vrij onze kennis te delen en beschikbaar te maken en onze eigen mening te vormen. Wij zijn ons bewust van onze eigen kracht, kennis en alle mogelijkheden die daarmee gepaard gaan. 

 4. Verantwoordelijkheid
  Binnen Earth Matters zien wij verantwoordelijkheid als dat wij de bron zijn van alles. Ook van datgene wat wij in de wereld gespiegeld zien. Verantwoordelijkheid geeft ons het vermogen om te handelen vanuit het hoogste goed en maakt ons proactief versus reactief. De bereidheid tot verantwoordelijkheid creëert Vrijheid en Veiligheid wanneer wij het niet nodig hebben om te wijzen naar een ander en kunnen wij erop vertrouwen dat wij zelf precies datgene in onze wereld creëren wat ons confronteert met onze persoonlijke uitdagingen. Wij zijn bereid tot groei en het vergroten van ons bewustzijn en wij zullen anderen geen verantwoordelijkheid ontnemen zodat één ieder de mogelijkheid heeft tot groei en het creëren van Vrijheid. Wanneer wij iets toezeggen dan doen wij het ook. Om goed voor onze wereld te kunnen zorgen, zorgen wij bij EM op de eerste plaats goed voor onszelf.

  Iedereen denkt eraan de wereld te veranderen,
  niemand denkt eraan zichzelf te veranderen.
  Leo Tolstoy

 5. Ware potentieel
  In ons is het erfgoed van het Oorspronkelijk Leven aanwezig. Wij zijn oneindig bewustzijn, ongelimiteerd creatief potentieel en geworteld in onschuld. Als we het kunnen bedenken, kunnen we het creëren. Sterker nog, dan is het al gecreëerd. De verwezenlijking van onszelf is een oneindig groei proces waarin wij altijd perfect zijn. Ons ware potentieel komt tot uiting wanneer wij met elkaar verbinden in liefde, de verleidingen van het ego overstijgen en navigeren met ons hart. 

 6. Vrijheid
  Vrijheid is een staat van zijn en niet afhankelijk van overtuigingen, concepten of iets buiten onszelf. Vrijheid is mogen ervaren wie we zijn en de vreugde voelen van alle mogelijkheden. In vrijheid kun je zeggen wat gezegd moet worden. Vanuit eerlijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid uit je jezelf en kun je je eigen keuzes maken. Fouten maken, groei, acceptatie van onze eigenaardigheden en toegeven dat we geweldig zijn is evenredig aan elkaar.

 7. Vreugde
  Vreugde is het soort geluk dat niet afhankelijk is van wat er gebeurt. Te midden van de puinhopen waar we als samenleving in deze tijd mee te maken hebben en de gemengde gevoelens die daar mee gepaard gaan, is vreugde het ingrediënt dat maakt dat we de parels uit de stront kunnen halen ;-). Vreugde ontstaat als we met passie onze missie leven en is een graadmeter dat we op het juiste pad zitten. Levensvreugde en dans heelt dat, wat medicatie nooit zou kunnen.
  Wij wachten niet tot de storm over is, maar dansen in de regen!  

Earth Matters | Ideas that move!

2 september 2016


Wil je onze missie ondersteunen?
 
Dat kan!

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer
Bedrag  €3,- 
 €5,- 
 €10,- 
 €25,- 
 €50,- 
 €100,- 
 Ander bedrag, nl 
Frequentie  maand 
 kwartaal 
 jaar 
 eenmalig
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Eenmalig via Paypal

 

Zelf overmaken

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te haren. (IBAN: NL79TRIO0198518331 BIC: TRIONL2U)

Met jouw steun kunnen we het verschil maken!


Stichting Earth Matters

Kerklaan 30 B
9751 NN 
Haren

Tel: 088-7775445

KvK:                02091407
Triodos            NL79TRIO0198518331


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Trinity: "Mijn naam is Trinity" Neo: "Dé Trinity? Die de database van de IRS heeft gekraakt?" Trinity: "Dat is een hele tijd geleden" Neo: "Jezus" Trinity: "Wat is er?" Neo: "Niks, ik dacht dat je een man was" Trinity: "Dat denken de meeste mannen"

Fragment uit the MatrixBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.