Ontsluit je kracht, activeer je bestemming en vind de verbinding

spirituality

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:2873
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Spiegelbeeld

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

(Spiegelbeeld | Wilka Zelders) Daar zijn we dan, in de tijd van de grote transformatie, en toch ziet de wereld er nog niet bepaald uit als het voorspelde paradijs. We ontwaken uit de droom, ja, maar we ontwaken te midden van de chaos die we zelf hebben gecreëerd. En dat is nogal confronterend.

Het zou verleidelijk kunnen zijn om de ‘schuld’ van deze epische ‘eindstrijd’ buiten onszelf te leggen en anderen verantwoordelijk te stellen voor de ellende, inclusief de noodzakelijke oplossingen. Maar daarmee zouden we de schepping nog steeds beoordelen vanuit een kind-perspectief, in plaats vanuit het volwassen perspectief van de machtige scheppers die we in werkelijkheid zijn. Wanneer we de kracht in onszelf gaan erkennen en laten groeien, zal dat machtige licht ook alle pijnlijke ervaringen helen.

 

Waar ben ik terecht gekomen?

Herken je die gedachte? Ik wel en iedereen die ik ken, heeft deze gedachte meer dan eens gehad. Maar kijk eens om je heen. Is deze werkelijkheid ook niet ongelooflijk aantrekkelijk? We kunnen het ruiken, proeven, aanraken, horen en zien. Wow, die materiële wereld is betoverend. We zijn erdoor gebiologeerd, er aan gehecht en we kunnen er geen genoeg van krijgen. We zijn er, soms tegen wil en dank, zowat aan verslaafd. Deze tastbare werkelijkheid definitief achter je laten is echt zo makkelijk nog niet, zelfs al is het allemaal minder paradijselijk dan je had verwacht.

Heb jij ook al ontdekt dat wanneer je probeert die ‘gevangenis’ met geweld te verlaten of te bestrijden, je eigen fysieke bestaan daarvan meteen de gevolgen ondervindt? Is deze toestand dan een onfortuinlijke catch 22, waar we maar het beste van moeten maken?

Als je goed voelt en diep van binnen contact maakt, dan weet je dat er een verandering gaande is diep in de kern van het bestaan. Er beweegt iets dat we niet eerder kenden. Steeds meer mensen voelen dat die continue focus op het creëren, verkrijgen en onderhouden van materie hen niet verder brengt. Er roert zich ook nog een andere dimensie middenin onze tastbare werkelijkheid, een dimensie die overal aanwezig blijkt te zijn, een dimensie die alles met alles verbindt. Zou het mogelijk zijn onze bekende werkelijkheid zodanig te verruimen dat ze ophoudt een gevangenis te zijn, en waarin onze doorleefde ervaringen ineens de mest voor een nieuwe werkelijkheid blijken te zijn?

 

Alles is energie

Ik weet vrijwel zeker dat jij die dit nu leest dit verlangen ook kent en dat jij die nieuwe, ruimere dimensie ook in jou voelt stromen. Als je diep genoeg durft te voelen binnen in je eigen lichaam, je eigen tastbare werkelijkheid, kom je vanzelf terecht bij een dimensie van pure levensenergie. Het kolkende, borrelende, zoemende, tintelende goedje dat door je hele lichaam stroomt, dat alles met alles verbindt en zich niet houdt aan grenzen, zelfs doorgaat buiten je lichaam. Als je dieper en dieper, verder en verder voelt, dan ontdek je vanzelf dat deze levensenergie werkelijk in alles aanwezig is, en dat je er voortdurend mee communiceert, uitwisselt en er ‘iets mee doet’.

Einstein zei het al: “Dat wat wij materie noemen is in feite energie waarvan de trilling is verlaagd, opdat deze waarneembaar wordt voor de zintuigen.” En daarmee relativeert hij meteen het enorme belang dat wij nog steeds aan materie hechten. Inmiddels weten wij zoveel over energie dat we ook weten dat er verschillende golflengtes, trillingen, vibraties en frequenties van energie bestaan en dat die allemaal tot een andere uitkomst leiden. Zo ontstaan onder andere de verschillende klanken en kleuren. Zouden ze ook verschillende materiële uitkomsten kunnen creëren? Sjamanen, goeroes, healers, lichtwerkers – iedereen die bewust met energie werkt – zullen zeggen van wel. En ik voeg me bij hen.

Als je diep genoeg durft te voelen binnen in je eigen lichaam, je eigen tastbare werkelijkheid, kom je vanzelf terecht bij een dimensie van pure levensenergie

 

… en bewustzijn

De briljante wetenschappers die de kwantummechanica onderzoeken vertellen ons dat er in wezen alleen maar golven en deeltjes bestaan in dit oneindige Veld van levensenergie. In andere woorden: energie is ongevormd of gevormd en het verandert regelmatig van het een in het ander.

Om te snappen hoe dat dan weer kan, is het wellicht handig om te luisteren naar de woorden van een hedendaagse, Russische fysicus die zich voegt bij een groeiende groep wetenschappelijk onderzoekers die hebben ontdekt dat slechts 4% van alle energie bestaat uit materie. De andere 96% van energie wordt zwarte materie, of zwarte energie genoemd. Yuri Kronn, de bovengenoemde fysicus, beschrijft deze ongevormde energie als de ‘software’ van het leven en hij meent dat wij deze software programmeren met ons bewustzijn.

In het kort zou je kunnen zeggen dat als je dit Veld van levensenergie dat in, onder en door alles aanwezig is zou kunnen betreden en deze software vervolgens via je eigen bewustzijn zou programmeren, dat dit bepaalde vibraties teweegbrengt, wat resulteert in met elkaar resonerende deeltjes, die uiteindelijk gematerialiseerde, tastbare vorm zullen aannemen. Ik zeg het in mijn lessen altijd iets simpeler: “Wat je in het Veld stopt, krijg je eruit terug.”

 

De Map of Consciousness

Dat brengt ons dus meteen bij de vraag waar je eigen bewustzijn dan uithangt en welke vibratie jij dus in Het Veld stopt. Dit gaat uiteraard voorbij het ondermijnende ‘eigen schuld, dikke bult’- verhaal. Want weliswaar is het zo dat we voortdurend communiceren met het veld en daarmee dus voortdurend informatie uploaden, die dan weer werkelijkheid wordt (zie je wel, dat overkomt mij nou altijd…), maar wanneer je dat doet vanuit onwetendheid, dan kan je dat moeilijk worden verweten. Het is al pijnlijk genoeg om met de beperkende resultaten van je eigen (onbewuste) output te moeten dealen.

Een andere wetenschapper, psychiater, arts en spiritueel leraar, dr. David Hawkins, heeft na jarenlang onderzoek en metingen een soort routekaart weten te creëren van ons bewustzijn. In deze Map of Consciousness toont hij aan dat het bewustzijn passend bij specifieke overtuigingen en emoties, ook specifieke energetische frequenties uitzendt. Hierbij vertoont de waarnemer (diegene die deze frequenties uitzendt) bepaald gedrag (processen) en heeft hij een bijbehorend beeld van wat het is om mens te zijn en hoe het Goddelijke zich tot ons verhoudt.

Zit jouw bewustzijn bijvoorbeeld gevangen in APATHIE, dan zendt het een behoorlijk lage frequentie van 50 mhz uit (op een schaal van 0 – 1000). De bijbehorende emotie is wanhoop, het proces waarin je zit en je naar gedraagt, is verlatenheid en je ervaart je menselijk bestaan als hopeloos en het Goddelijke als afkeurend.

Er zijn zo’n 8 bewustzijnstoestanden met zo’n lage frequentie, dat je iedere vorm van macht altijd ervaart als dwang. Niet alleen voel je je door anderen gedwongen, maar je dwingt ook af (inclusief jezelf). Bijzonder in deze routekaart is dat het bewustzijn van moed (resonerend op 200 mhz) een soort omslag teweegbrengt, van destructief en schadelijk gedrag naar een gezonde en levensvervullende levensstijl. In de daarop volgende 8 bewustzijnstoestanden ga je macht steeds meer ervaren als je eigen kracht. Het ultieme bewustzijn bevindt zich volgens deze Map of Consciousness in de staat van verlichting, waarbij je een wordt met de kracht van puur eenheidsbewustzijn.

 

The Force is within you

Nu hoeven we niet allemaal verlicht te raken, hoewel ik wel steeds vaker mensen hoor zeggen dat dit hun grootste verlangen is. Maar zelfs als je dat niet zou willen, dan is het toch interessant om te weten dat je kunt loskomen uit die onaangename, beperkende ervaringen onder in de Map of Consciousness, door je energiefrequentie te verhogen en een harmonische, uitgebalanceerde ‘toon aan te slaan’. Dat is waarschijnlijk succesvoller dan te proberen je materiële wereld te veranderen en een stuk eenvoudiger dan je denkt. Je moet uiteraard wel weten hoe je toegang kunt krijgen tot die levensenergie, waar en hoe die werkt en wat je kunt doen om haar in balans te brengen en uit te lijnen met je hoogste bewustzijn, waarheid en liefde.

Joda, de Jedi-master uit de wereldberoemde Starwars-trilogie zei het al: “The Force is Within you”. Ja, inderdaad, de Kracht is in ons. Je ontsluit je eigen inherente kracht door er in de eerste plaats bewust voor te kiezen en door haar vervolgens steeds beter te leren kennen, onderhouden en verfijnen. Dat wij dit niet van onze ouders, leraren en andere autoriteiten hebben geleerd is onfortuinlijk, maar neemt niet weg dat we nu worden aangespoord om onze onwaarschijnlijke grote en prachtige scheppingskracht in eigendom te gaan nemen. Gelukkig werkt het Universum zo dat wanneer jij ervoor kiest je eigen kracht te gaan ontsluiten, de juiste mensen, leraren en boeken zullen opduiken om de perfecte wegwijzer en gids te zijn op je pad.

 

De sleutel ligt besloten in je eigen energetisch ontwerp

Iedereen die zelf dit pad heeft gelopen zal je hetzelfde vertellen: de sleutel tot je vrijheid ligt in jezelf en nooit buiten jezelf. Niet bij een liefje, niet bij een goeroe, niet bij een goede baan, veel geld of een mooi huis. Ook niet bij opgestegen meesters, engelen of buitenaardsen. Jij, mooi mens, bent ervoor ontworpen om te ontwaken als de Goddelijke schepper die je allang bent. Je ervaart nu een geboorte van bewustzijn binnenin de bestaande materie. Hoe ongelooflijk knap en bijzonder is dat!

Mijn eigen levensreis heeft mij geleerd dat ieder van ons onvoorstelbaar krachtige vermogens in zich heeft en dat de sleutel daartoe verborgen ligt in ons eigen energetisch ontwerp. Wij ZIJN een combinatie van levensenergie, materie en bewustzijn, waarin onze chakra’s, die centra van kracht en bijbehorende sluizen, onze vier energielichamen en hun vermogens, onze Yin- en Yangkrachten allemaal hun eigen onmisbare en uitgekiende rol spelen.

 

De sleutel tot je vrijheid ligt in jezelf en nooit buiten jezelf

 

Ontdek hoe energie voor jou werkt

Maar hoe moet je dit geavanceerde ontwerp leren besturen als je niet weet hoe en als je bovendien wordt teruggehouden door je eigen overlevingssystemen, die zich als een pantser in jou hebben genesteld? Ik heb die kennis en training in de afgelopen 40 jaar verworven door heel de wereld rond te reizen, ontelbaar veel boeken te lezen en te experimenteren met allerlei methodes van evenveel leraren en goeroes. Het lastige was dat niemand mij het hele plaatje kon uitleggen en al helemaal niet op een simpele, praktische manier waar ik in mijn dagelijks leven wat aan had. De ene uitleg was nog ingewikkelder, vager, abstracter of in-completer dan de andere. Die hele olifant kreeg ik maar niet in beeld.

Voor mij zat er dus niets anders op dan mijn eigen handboek te gaan schrijven en mijn kennis te toetsen met anderen. Alleen jij kunt ontdekken hoe energie voor jou werkt, maar het is wel handig om een kleine routebeschrijving te hebben en iemand die je uitlegt hoe je tegelijkertijd kunt schakelen, gassen en sturen en dan ook nog eens links en rechts de anderen in het veld om je heen in de gaten kunt houden.

 

Verbind je met wie en waar je bent en leer vliegen

Ik wil je aansporen in je voertuig te stappen, een passende gids te vinden (er valt altijd meer te ontdekken dan je denkt te weten) en de reis te gaan ondernemen of vervolgen vanuit groter meesterschap. Je zou wel eens kunnen ontdekken dat de voorspelde transformatie van de wereld plaatsvindt door en dankzij jouw eigen ontwaken uit de droom.

Mijn eigen reis begon ongeveer 27 jaar geleden, nadat ik op mijn 33ste bijna definitief een einde aan mijn leven had gemaakt. En ik heb heel wat keren met de moed der wanhoop op de rand van het bekende gestaan om vervolgens los te laten en te gaan vliegen in plaats van dood neer te vallen. Daarom weet ik dat het werkt. Energie werkt voor jou en met vallen en opstaan zul je ontdekken wat een wonderbaarlijk, fantastisch godsgeschenk dat is.

Als jij stress voelt is het nu misschien wel het juiste moment om met open hart en mind uit die comfortzone te stappen, je te verbinden met je Ziel, je totale energetische vermogens en het Veld om je heen en zelfstandig je eigen werkelijkheid te transformeren in het paradijs waar je zo van houdt. Ik kijk er nu al naar uit je daar tegen te komen. Namasté medereiziger, namasté.


 

Wilka Zelders is energetisch healer, coach, trainer, spreker, kunstenares en auteur van o.a. het Handboek Energetische Basiskennis (zie boekenplank). Haar energetische kunstwerken zijn verwerkt in diverse kaartensets. Zij geeft gratis maandelijkse Nieuwe Aarde Life Stream meditaties, waarvoor je je via haar website kunt opgeven.

Bron: Spiegelbeeld


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Hoe 'Het zou moeten zijn' heeft nooit bestaan, maar mensen blijven proberen ernaar te leven. 'Hoe het zou moeten zijn' bestaat niet, er is alleen wat er is.

Lenny Bruce, Amerikaans stand-upcomedianBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.