Schaliegas en klimaat

STOP SCHALIEGAS

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3073
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Schaliegasvrij

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, (Schalie)gas

(Schaliegasvrij) Fossiele brandstoffen zijn in de loop van honderden miljoenen ontstaan door groei van planten in moerassen en algen in de oceanen. Met behulp van zonlicht namen die het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer, en borgen het in de vorm van dode planten en algen veilig op in dikke lagen afzettingsgesteenten. Daar, op kilometers diepte onder het aardoppervlak werd het omgezet in kolen, olie en gas. In het geologische verleden kwam de meeste CO2 uit vulkanen in plaats van uit auto’s en kolencentrales – vele miljoenen jaren aan CO2 uitstoot door vulkanen zijn op die manier aan de atmosfeer onttrokken.

Die in vele miljoenen jaren opgeslagen fossiele brandstoffen worden nu in een paar honderd jaar naar boven gehaald en opgestookt – en daardoor weer omgezet in CO2. Dat gaat veel sneller dan de planten op het land en de algen in de oceanen het weer op kunnen dweilen.

CO2 houdt de zonnewarmte vast in de atmosfeer. Geloven dat dat geen invloed zou hebben op het klimaat, dat is zo ongeveer hetzelfde als geloven dat de aarde plat is. Je moet wel heel veel wetenschappelijke kennis ontkennen. We zijn een onverantwoord experiment met onze planeet aan het uithalen. Het is daarom terecht dat er gezocht wordt naar manieren om onze maatschappij minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

Maar wat doen we in Nederland? Heel veel geld besteden aan onderzoek om nog meer fossiele brandstoffen uit de bodem te halen. We willen het onderste uit de kan hebben: schaliegas en schalie-olie, spul wat vroeger niet eens uit de grond te krijgen was.

Nu wel, maar je moet onder grote gebieden een netwerk van boorpijpen aanleggen en met heel veel water en geweld gesteente openbreken. Je moet er dus heel veel energie in stoppen om er energie uit te krijgen. Het is de vraag hoeveel energie je dan netto overhoudt. Nog niemand heeft dat goed uitgerekend.

Wie denkt dat schaliegas van de baan is, heeft het mis. Er is alleen sprake van uitstel, geen afstel; in het energierapport dat binnenkort verschijnt, zou kunnen staan dat men doorgaat met onderzoek naar schaliegas. Straks worden er misschien vele miljoenen euros belastinggeld uitgegeven aan proefboringen naar schaliegas. Aan de andere kant hebben we er geen geld voor over om te meten hoeveel broeikasgas we met zijn allen nu echt uitstoten.

Intussen probeert de fossiele-brandstofindustrie gas te verkopen als een schone fossiele brandstof. Schoon, dat is met schaliegas maar zeer de vraag. Bij winning en gebruik van aardgas lekt altijd wel ergens wat weg. Methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas, is een nog veel sterker broeikasgas dan CO2. Als er een paar procent (3-4%) van de gasproductie weglekt naar de atmosfeer, dan is elektriciteit opgewekt met schaliegas slechter voor het klimaat dan kolen. Die paar procent blijkt in Amerikaanse schaliegasvelden gemakkelijk gehaald te worden.

Er wordt beweerd dat we het in Nederland beter kunnen doen. Maar als de Amerikanen het al niet beter kunnen, waarom wij dan wel? Schaliegas is waarschijnlijk niet veel beter dan kolen voor het klimaat, en dan hebben we het nog niet eens over de andere milieuschade die dit veroorzaakt. Schaliegas en schalie-olie is tunnelvisie, een wanhoopsdaad van een industrie die tegen beter weten in wil doorgaan met het enige kunstje dat ze lijken te kennen – boren.

Bron: Schaliegasvrij


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Peace is not won by those who fiercely guard their differences, but by those who with open minds and hearts seek out connections.

-- Katherine PatersonBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.