Update Earth Matters en hartegroet voor 2014

Hartegroet voor de feestdagen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7254
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Site mededelingen, Eigen producties

(Earth Matters | door Arjan Bos) Het afgelopen jaar was een roerige tijd voor Earth Matters. Toch kunnen we het afsluiten met een overvloed aan dankbaarheid in ons hart. We blikken graag met jullie terug op de highlights van 2013:

Januari:

Op zwart

Op de legendarische datum 21 december 2012 hebben we voorafgaand aan het grootste feest aller tijden, het vuur der vernieuwing aangestoken en daarmee de website ritueel op zwart gezet. We zagen ons daartoe genoodzaakt door de gezondheidsclaimsverordening van de EU. We hadden niet kunnen bedenken dat het zo'n impact zou hebben. Letterlijk duizenden mails met steunbetuigingen, waardering, samenwerkingsverzoeken, aanmeldingen van vrijwilligers en donaties van over de hele wereld hebben ons bereikt. Hartverwarmend! 

We zijn eerst tot op het bot in de Gezondheidsclaims-verordening gedoken. Wat we daar aantroffen was niet fraai. Onze ontdekkingen en bevindingen kun je in de onderstaande video en dit artikel lezen. Dit gedrocht van de EU ondermijnt enerzijds de vrijheid van meningsuiting en pers en neemt anderzijds het recht op informatie weg. We hebben vragen gesteld aan de NVWA en daar ook ook een klacht neergelegd omdat er geen antwoord kwam. 

Februari:

Weer live!

Waarom konden we weer verder? De meeste artikelen hadden we uit de database gehaald. In december 2012 waren er nog 6.500 en toen we weer live gingen op 25 februari waren het er slechts 80. Deze waren niet alleen gescreend op de nieuwe wetgeving rond gezocdheidsclaims, maar ook op de forse wijzigingen in het copyrightgebied. Het is bizar, verre van eenvoudig en de boetes torenhoog.

Toch waren we verre van uit het veld geslagen. Het is een groot genoegen om in contact te staan met vele mensen over de hele wereld die ons werk en waar we voor staan enorm waarderen en te vernemen dat die allemaal op hun eigen wijze en in hun eigen omgeving, hun steentje bijdragen om de noodzakelijke verandering tot stand te brengen.

Maart:

Nieuwe koers met nieuwe mensen

We hebben de tijd gebruikt om te bezinnen en nieuwe plannen te maken. Er hadden zich een aantal fantastische mensen aangesloten met welke we veelbelovende projecten hebben uitgedacht (waaronder een nieuw TV station Truth Matters). Met frisse moed zijn we met de voorbereidingen daarvan gestart. 

Mei:

Nog geen antwoord van de NVWA maar wel een waarschuwingsboete van € 30.500,-

Op 18 mei 2013 viel er een brief van de NVWA bij ons op de mat. “Nou krijgen we eindelijk antwoord!” dachten we. We hadden nog 2 vragen en een klacht onbeantwoord uitstaan. De brief bleek echter om een waarschuwing te gaan. Dit heeft zeer veel impact gehad en hieronder volgt een citaat uit onze reactie naar het NVWA met een opsomming van de maatregelen die we hebben moeten nemen:

[...]

2e vraag NVWA: Welke concrete acties ondernomen zijn om het acute probleem op te lossen

Antwoord Earth Matters:

 1. We hebben alle banners van gezondheidsproducten uit de website van Earth Mattersgehaald 
 2. We zijn gestopt met de verkoop van gezondheidsproducten als vitamines ensupplementen op orongo.nl (767 producten) 
 3. We hebben alle beschrijvingen van overige gezondheidsproducten een default descriptionzonder medische- en/of gezondheidsclaims gegeven (634 producten)
 4. We hebben alle meta descriptions van gezondheidsproducten op orongo.nl eendefault description zonder medische- en/of gezondheidsclaims gegeven 
 5. We hebben de facebook comments op Earth Matters uitgeschakeld
 6. We hebben de feedback van klanten op producten van Orongo uitgeschakeld
 7. We hebben structureel alle automatisch gegenereerde producten van Orongo die opde website van Earth Matters getoond werden uitgeschakeld. Dit geld voor de voorpagina, de categoriepagina’s en de artikelpagina’s.
 8. We hebben Orongo als partnerorganisatie op Earth Matters gedeactiveerd.

3e vraag NVWA: Zijn de ondernomen acties afdoende om de tekortkomingen in de toekomst te voorkomen?

We hebben de volgende zaken in overweging genomen:

Van alle gezondheidsproducten hebben we de medische claims er door onze speciaal hiervoor getrainde vrijwillige medewerkers uit laten halen en we waren in de veronderstelling dat die claims niet meer op Orongo te vinden waren. Nu blijkt dat dus helaas niet het geval te zijn. We hebben met zeer fijnmazige regelgeving van doen die torenhoge boetes op kan leveren en we kunnen niet garanderen dat we structureel mensen met de juiste kennis een hoogwaardige check kunnen laten uitvoeren. 
Daarnaast hebben we te weinig informatie van u om te beoordelen wanneer we in de veilige zone zitten of niet. Deze rechtsonzekerheid heeft ons al een substantieel inkomstenverlies opgeleverd, maar als we een boete van dergelijke proporties krijgen brengt het onze gehele organisatie in gevaar en dat willen we kost wat kost voorkomen.

Daarom hebben we besloten om, tot wij structureel een hoogwaardige check op medische claims kunnen borgen, geen gezondheidsproducten meer op Orongo te verkopen en, tot er van uw kant meer duidelijkheid is, geen reclame voor gezondheidsproducten op Earth Matters toe te laten. We kiezen daarvoor omdat zowel Earth Matters als Orongo geen commerciële grondslag hebben. Orongo is er primair om Earth Matters te ondersteunen en moet geen gevaar worden. 

De implicaties van uw teksten inzake dit onderwerp zijn enorm. Earth Matters is een kleine organisatie zonder winstoogmerk met o.a. als doelstelling om, net als Klazien uit Zalk dat deed, mensen bekend te maken met de weldaad aan gezonde dingen uit de natuur. Dat dat voor onze organisatie levensgevaarlijk is geworden is de wereld op zijn kop. Om met Earth Matters met enige rechtszekerheid te kunnen opereren moeten we o.a. weten hoeveel clicks een product verwijderd moet zijn van een medische claim om als niet commercieel aangemerkt te worden. We hebben daar recht op en iedereen in deze branche ook. 

De termijn voor het beantwoorden van onze vragen en klacht zijn reeds lang verlopen. Het lijkt ons dan ook billijk dat u onze vragen binnen 2 weken na dagtekening van deze brief beantwoord en de klacht in behandeling neemt.

Om uw vraag 3 met een volmondig JA te kunnen beantwoorden, en die rechtszekerheid willen we graag, hebben we de volgende antwoorden nodig: 

1    Antwoorden op de vragen van Orongo van 18 januari 2013 
2    Antwoorden op de vraag van Earth Matters op 7 februari 2013 
3    Antwoord op de vraag hoe we als uitgever van gezondheidsinformatie met medische 
      claims (door o.a. het hosten van ervaringsverhalen van mensen die door natuurlijke 
      middelen - die niet op de goedgekeurde lijst van 222 claims staan - van allerlei 
      ziektebeelden genezen zijn), binnen het redactionele blijven en niet als commercieel 
      aangemerkt worden. Onder andere hoeveel clicks moet een product verwijderd zijn van een 
      medische claim om als niet commercieel aangemerkt te worden. 

We willen het graag goed doen, met de nodige rechtszekerheid gaan opereren en gaan er - gezien uw in gebreke blijven - vanuit, dat mocht er in het licht van de waarschuwing onverhoopt toch nog iets niet helemaal kloppen op een van onze sites, u ons daar uitgebreid en volledig over informeert, er met coulance naar kijkt, voldoende tijd geeft om te herstellen en geen boete gaat uitdelen voordat alle vragen zijn beantwoord. 

[...]

(klik hier om onze terugmelding aan de NVWA in zijn geheel (in Word) te lezen)

We kregen net binnen hun eigen officiële termijn antwoord terug. Nou ja, antwoord... Het was een uitdraai van een formulier met een aantal kenmerken / data etc. Helemaal onderaan stond "Beoordeling terugmelding: voldoende". Ze hebben niet de moeite genomen om ook maar een enkele zin op papier te zetten.

Ondanks dat we de hoge boete met deze draconische maatregelen hebben kunnen pareren, heeft het toch een grote (ook financiële) impact gehad. We zijn destijds ook gestart om dit proces met interviews in beeld te brengen.

Juni:

Onweer

Om het online tv station Truth Matters te lanceren hadden we een brede uitnodiging gedaan om met zoveel mogelijk mensen op 28 juni om 16.30 uur in het Noorderplantsoen de promo op te nemen. Op 27 juni stond er echter op alle weerstations te lezen dat er 100% kans op onweer was de volgende dag. Ondermeer omdat er ook kinderen zouden komen zagen we ons genoodzaakt het uit te stellen. De volgende dag was het inderdaad noodweer en om 16.30 uur precies kwam er in het Noorderplantsoen een bliksemlicht met een gigantische donderslag uit de hemel. Was dit een teken van het universum dat we niet op het juiste spoor zaten of een aansporing om ons door niets tegen te laten houden of ...? In oktober krijgt dit verhaal zijn vervolg.

Augustus:

Verhuizing naar Biotoop in Haren

Sinds begin augustus waren we op onze nieuwe locatie in de Biotoop in Haren druk aan het verbouwen. Van verven tot het aanleggen van een netwerk, van tapijt leggen tot ramen wassen, van een muurtje weghalen tot deuren plaatsen etc. etc. Gelukkig waren er vele mensen die een handje hebben geholpen zodat we op vrijdag 30 augustus konden verhuizen.

De Biotoop is het voormalig Biologisch Centrum van de RUG, een gigantisch complex met ongeveer 600 lokalen, 8 kassen, bossen, 3 auditoria, kantines en noem maar op. Er zijn aparte vleugels met een woonbestemming, ateliers en kantoren. 

 • Er zijn 3 auditoria, 1 voor 250 personen en 2 voor 100 personen. Daar gaan we o.a. symposia en de ONE heart lezingen organiseren. 
 • We mogen een stuk kas en een stuk tuin gaan gebruiken om onze eigen groenten te verbouwen
 • Het is een creatieve broedplaats: er zijn veel andere bewoners en bedrijven / kunstenaars waar we mee kunnen samenwerken. 
 • Het is normaal bij verhuurder Carex (antikraak) dat je gesommeerd kan worden om binnen een maand het pand te verlaten, maar dat is hier niet het geval. We kunnen er gegarandeerd zitten tot 2020! 

De nieuwe studio:

September:

Nodige bezinning

We waren op het punt beland dat de huidige omvang van onze bedrijfsonderdelen (in totaal meer dan 100 medewerkers, voornamelijk vrijwilligers) door mij niet meer goed te managen was. Ik merkte dat de stroom aan emails en terechte vraag om mijn aanwezigheid groter was dan ik kon behappen. Ik was eigenlijk altijd bezig en toch raakte ik steeds verder achterop. Dat is niet alleen frustrerend voor iedereen inclusief mezelf, maar ook een ongezonde en zelfs onhoudbare situatie. De manier waarop we georganiseerd zijn moet anders. 

Het is allemaal klein begonnen met mijn persoonlijke drive om mensen te informeren. Inmiddels hebben anderen zich aangesloten bij die drive en zijn we nu zo’n groot bedrijf dat een heldere analyse en omschrijving van de overkoepelende missie noodzakelijk was geworden. “Er is veel te winnen en veel te verliezen” zei Marieke de Vrij ons deze zomer. Zo voelde dat voor mij ook en ben daarom in retraite gegaan.

In rust heb ik naar zowel mezelf als alle activiteiten kunnen kijken. De afstand was prettig, de inzichten soms best confronterend. Het is me onder andere duidelijk geworden dat we ons nu eerst moeten richten op de missie en visie van de totale organisatie, en vervolgens of elk onderdeel daarbij past en wat de samenhang tussen de diverse onderdelen is. Hieronder staat een overzicht van de organisatie en haar onderdelen op dat moment:

Stichting earthmatters (met onderneming, BTW plichtig)

Handelsnamen van Earth Matters:

 •     ONE heart (organisatie events)
 •     Truth Matters (online tv station in oprichting)
 •     Meeting Matters (online event site in oprichting)
 •     Met open deur (uitgeverij voor boeken van Anker Larsen)
 •     Geen handelsnaam, initiatief in oprichting: Burgerministerie van Oplossingen
 •     Nevenactiviteit: Organisatie Nataraj dance events in Groningen

Orongo (webshop voor bewuste producten | eenmanszaak)

Sinds de retraite zijn er een aantal zaken in werking gezet:

Verdeling Arjan Bos – Kees van de Water

Als je een klein bedrijfje begint, dan doe je in het begin alles zelf. Je bent directeur, auteur, hoofd P & O, facilitair manager, hoofd financiën etc. tegelijk. Naarmate het bedrijf groeit wordt dat onmogelijk en zal er een richting gekozen moeten worden. De tijd is voor mij meer dan rijp om een functie te kiezen en alles wat daar niet bij hoort aan anderen over te dragen. Daar is inmiddels een begin mee gemaakt. Ik heb er in beginsel niet voor gekozen om een bedrijf te runnen, maar om een belangrijk verhaal te delen. Ik wil me dan ook voornamelijk met de inhoud bezig gaan houden. Hoe dat er precies uit komt te zien en welke functienaam daar het best bij past weet ik nog niet, maar het gaat er in ieder geval voor zorgen dat het redactionele proces centraal komt te staan in mijn dagelijkse bezigheden.

Kees van de Water (inforganize.nl) heeft zich in het afgelopen half jaar op zeer prettige, betrokken en deskundige wijze ingezet om de bedrijfsprocessen bij ons op orde te krijgen. Onder zijn leiding heeft onder andere de advertentieverkoopafdeling het daglicht gezien en is daarnaast ook zeer betrokken geraakt bij onze missie. Met hem heb ik de afspraak gemaakt dat hij meer de bedrijfsmatige kant gaat doen en ik meer de inhoudelijke. Wat dat praktisch betekent wordt nader uitgewerkt.

Team advertentieverkoop

Dit team begint nu echt body te krijgen, zowel qua omvang, als spirit en daadkracht en dat is fantastisch om te zien. Er zijn 2 nieuwe mensen bij gekomen en er is ook een nieuwe tariefkaart bedacht waarop inmiddels hele positieve feedback is binnen gekomen.

Wat ook bijzonder is, is dat we van een medewerker die pas in dit team is begonnen, een gift in de vorm van hard- en software hebben gekregen dat ons een goede basis geeft. ICT is zeer belangrijk in onze organisatie en tot nu toe werkten we op een Ubuntu server met allerlei verschillende clients. We deden het ermee omdat we niet anders hadden en dat ging redelijk goed, maar stabiel of snel konden we het niet noemen. Een overzicht van het belangrijkste van wat we gekregen hebben:

 • 7 Dell servers met een Windows 2008 Server en uitgebreide Exchange licenties.
 • 15 22”TFT schermen
 • 15 Windows licenties
 • 15 antivirus licenties
 • 1 goede pc voor vormgeving
 • 1 hele goede pc voor video beeldbewerking
 • 2 Behringer 1 (geweldige condensator microfoons)
 • 1 state of the art mengpaneel

Het meeste ervan is nieuw of bijna nieuw. Het geeft ons een solide basis waarmee we onze eigen sites en mail kunnen hosten, live regie kunnen doen met meerdere HD beelden tegelijkertijd en nog veel meer. Ik ben sprakeloos van dankbaarheid.

Oktober:

Nieuwe missie

Team Truth Matters

We hadden nog 2 keer een promo gepland die ook op wonderlijke wijze niet door konden gaan en er waren inmiddels een aantal belangrijke personen vertrokken. Tijd om de plannen bij te stellen. We zijn eind oktober met 6 mensen in een huisje op Goeree geweest om ons over Truth Matters te buigen en een begin te maken met de missie van Earth Matters als geheel. Johan herder, Ton Sieben, Natasja Depassé, Jessica Solcer, Eveline Peters en ikzelf hebben in deze dagen een fantastisch proces doorgemaakt wat een stevige basis heeft gelegd voor de volgende fase van Earth Matters. Het voelde alsof er bij iedereen een oerkracht aanwezig was, een niet te stoppen energie die vorm gegeven moet worden.

Bij het tot stand komen van de missie is er van alles de revue gepasseerd. Het moet niet negatief geformuleerd, niets impliceren maar eenvoudig en duidelijk zijn, alles omvatten en niet te lang zijn. Op een gegeven moment bracht Eveline de waarschuwing van Jean Baudrillard aan de alternatieve media onder de aandacht (hij heeft het boek geschreven waarop de matrix is gebaseerd). Dat gaat even te ver om hier helemaal uit de doeken te doen, maar zeer beknopt:

Er zijn 4 stadia waarin de realiteit van fictie gescheiden wordt. In het eerste stadium is er een duidelijke relatie tussen het spiegelbeeld en de realiteit. Als je in de spiegel kijkt kun je het een goed van het ander onderscheiden. In latere stadia wordt de realiteit bewust gemaskeerd en verliest het zelfs de relatie tot de realiteit waarmee het tot fictie verwordt. Door het creëren van een hyperrealiteit met een overvloed aan betekenis, emotie, beeld en informatie, wordt de realiteit non-existent: the perfect crime. HD en 3D beelden zijn bijna mooier dan de werkelijkheid zelf. Die hyperrealiteit is inmiddels alom tegenwoordig in onze maatschappij en hij zei in de jaren 80 al dat we ons als samenleving het het 4e en laatste stadium bevinden, een volstrekte simulatie. Baudillards waarschuwing aan de alternatieve media is om daar niet in mee te gaan. Als je berichtgeving hyper (BREAKING! etc.) is, is het onderdeel van de simulatie, ook al wordt er bericht over hetgeen zich buiten de simulatie bevindt. Als onderdeel van de alternatieve media zien we het als belangrijke taak om daar niet in mee te gaan, maar juist vanuit singulariteit, eigenheid, kleinheid en rust, alles onder de aandacht te brengen.

Na vele versies, schrappen, nog meer versies en nog meer schrappen is dit uiteindelijk de missie die we geformuleerd hebben:

Earth ♥ Matters inspireert tot het realiseren van een vrije, gezonde en harmonieuze wereld.

Die staat als een huis wat ons betreft en we zijn heel blij dat dit begin er nu ligt. Elke keer als ik het lees wordt ik er weer blij van.

Truth Matters wordt geen separaat tv station. We hebben besloten Earth Matters te bekrachtigen met eigen onderzoeken en content in plaats van er een apart medium voor te creëren. Op deze manier bundelen we alle krachten en kunnen de lezers, kijkers en luisteraars naar onze mening het beste kunnen bedienen. Onder welke naam we dat gaan doen is nog niet bekend.

Nog een leuke synchroniciteit: de astroloog Tom Lescher had een mantra geformuleerd die van kracht was op de dagen dat we samen waren: 

I refuse to bow or ask for permission,
To speak my truth and stand my position,
As I join with others who share the same vision,
Of growing beyond limits imposed by "The System".

November:

Brief aan koning

Deze brief hebben we naar de koning verstuurd. In alle eenvoud hebben we het signaal af willen geven dat we zien wat er zich afspeelt en wat de werkelijke obstakels zijn voor het behalen van alle milieudoelstellingen en economisch herstel. Het is samengesteld met informatie die verkrijgbaar is bij betrouwbare bronnen in het publieke domein. Per email kregen we deze reactie:

[...]

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail gericht aan koningWillem-Alexander, waarin u de visie van Earth Matters omtrent de positie van buitenlandse bedrijven in Nederland onder de aandacht wilt brengen.

Koning Willem-Alexander is niet per e-mail bereikbaar, alleen per post. U kunt uw brief sturen naar onderstaand adres.

[...]

Dat hebben we gelijk gedaan en er een postzegel met een hartje op geplakt :-)

December:

Organisatie boost!

Het is goed te merken dat we met een versterkte focus werken. De energie op kantoor heeft een grote shift ondergaan. We maken veel plezier en spiegelen elkaar volop, in contact en met open vizier. Het is voelbaar dat iedereen de schouders er 200% onder zet en het is elke dag een feest om in dit team werkzaam te zijn.

Ton Sieben deed onderzoek naar welke zorgverzekering voor ons het best uit de bus komt en kwam terug met een verassend alternatief.

Natasja Depassé heeft lang moeten wachten voordat we haar eerste interview konden faciliteren, en het resultaat mag er zijn. Dat smaakt naar meer. Johan Herder deed het camerawerk en de montage:

Orongo

Voor Orongo hebben we tot nu toe veel te weinig tijd gehad om dat goed in de markt te zetten. Dat was ook nooit de bedoeling omdat het qua pr wel mee zou lopen met Earth Matters. Dat liep dus anders en we zijn blij dat we een nieuw team bij elkaar gebracht hebben dat in januari start. Met een frisse spirit gaan zij producten die bewust leven ondersteunen, voor een breed publiek beschikbaar maken.

Michael Tellinger | Ubuntu Village Zuid Afrika

Als klap op de vuurpijl kregen we een specifieke donatie waarmee 2 van onze collega's (Johan Herder en Ton Sieben) per 19 januari voor 2 maand naar Zuid Afrika kunnen vertrekken om daar mee te helpen met het opzetten van Ubuntu Village van Michael Tellinger. Ubuntu Village wordt volgens de principes van Contributionalism (een wereld zonder geld) opgezet. Michael Tellinger is ook bezig met een belangwekkend proces tegen de banken en heeft zeer significante acheologische ontdekkingen gedaan die, niet zonder reden, niet worden opgepakt door wetenshap en media. Vanuit het nieuwe programma "Grow with the Flow" gaan ze verslag doen van hun ervaringen. Je snapt dat we UITZINNIG van geluk zijn!  

---

Het is onvoorstelbaar wat er allemaal is gebeurd. Het voelt alsof de rode loper uitgerold wordt om onze missie vorm te kunnen geven. Daar zijn we heel dankbaar voor en hebben er ook vreselijk veel zin in!

Op financieel gebied hebben we echter nog een slag te slaan en is het best spannend op dit moment. Er is bij voortduring al veel privégeld ingestoken en we zijn zeer dankbaar voor de mensen die ons middels een donatie ondersteunen.

We hebben een krachtige intentie om de kwaliteit, toegankelijkheid en doorleefdheid op een hoger niveau te brengen. Omdat het werk wat we doen, hard nodig is. Er is zoveel donker in de wereld waar we ons licht op willen laten schijnen, en tegelijkertijd willen we laten zien dat voor elk probleem er al vele oplossingen zijn.

Daarom is Earth Matters in transitie van een vrijwilligersorganisatie naar een professioneel mediabedrijf, opdat we optimaal kunnen inspireren en faciliteren. In deze professionaliseringsslag gaat de kost voor de baat uit. Als jij ons kunt waarderen, mogen we dan op jouw steun rekenen?

In ieder geval ontzettend bedankt voor alle hartverwarmende reacties en we wensen je:

 • Een sprakelend 2014 vol van heerlijke ontmoetingen met inspirerende mensen
 • Een helder bewustzijn bij uitdagingen op het scherpst van de snede in het dagelijkse leven
 • Dat je kunt luisteren met je hart en kunt zien met je gevoel
 • Een stralende gezondheid
 • Mildheid voor jezelf
 • Spetterende feesten, met momenten dat de 'Trance' het overneemt...het lichaam alleen nog maar danst....en de tijd vergeten is... 
 • Veel Liefde, innige knuffels, blikken van verstandhouding, genegenheid en nog meer Liefde
 • En dat we de verandering die nodig is met elkaar tot stand brengen.

Arjan Bos

Namens het team van Earth Matters 


Per machtiging

Ja, ik waardeer Earth Matters en draag graag iets bij:

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer
Bedrag  €3,- 
 €5,- 
 €10,- 
 €25,- 
 €50,- 
 €100,- 
 Ander bedrag, nl 
Frequentie  maand 
 kwartaal 
 jaar 
 eenmalig
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Eenmalig via Paypal

 

Zelf overmaken

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331)

Met uw steun kunnen we het verschil maken!

Arjan Bos

Namens het team van Earth Matters


Stichting Earth Matters

Postadres:

Postbus 835
9700 AV Groningen

Bezoekadres:

Kerklaan 30 B
Haren

Tel: 088-7775444

KvK:                02091407
Triodos            19.85.18.331


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Arjan Bos

Arjan Bos

Mijn naam is Arjan Bos, ik ben vrijlieft, vader van drie kinderen en woon in Delft.

Een veelkleurig pallet aan ervaringen in allerlei reizen, banen en levensvisies vormden de basis voor het opzetten van Stichting Earth Matters...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Arjan BosLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Spelen omvat een geniale niet te definiëren energie, die op onnavolgbare wijze het binnenste verbindt met diens ware bron. En ware geaardheid zal zich weldra uiten, in zelf scheppend vermogen.

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.